Document z0600-13, first version — Adoption on April 10, 2013
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.04.2013  № 669/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2013 р.
за № 600/23132

Про затвердження Переліку посад та порядку встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Відповідно до частини четвертої статті 23 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України", з метою посилення соціального захисту осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік посад та порядок встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 18 жовтня 2006 року № 201 "Про затвердження Переліку посад та порядку встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2006 року за № 1176/13050.

3. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної пенітенціарної служби України генерал-лейтенанта внутрішньої служби Лісіцкова О.В.

Міністр

Олександр Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної пенітенціарної служби УкраїниО.В. Лісіцков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
10.04.2013  № 669/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2013 р.
за № 600/23132

ПЕРЕЛІК
посад та порядок встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

І. Загальні положення

1.1. Особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, посади яких не передбачені Переліком посад та порядком встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - Перелік), пільговий залік вислуги років для призначення пенсій зараховується на умовах один місяць служби за сорок днів.

1.2. Пільговий залік вислуги років для призначення пенсій здійснюється особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, які перебували на службі після набрання чинності Законом України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" (крім курсантів навчальних закладів, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби), за весь час проходження служби на відповідних посадах.

1.3. Період проходження служби на штатній посаді та періоди служби, під час яких на особу рядового чи начальницького складу наказом покладається виконання обов’язків за посадою, проходження служби на якій згідно з цим Переліком зараховується до вислуги років для призначення пенсій на умовах один місяць служби за півтора місяця або один місяць служби за два місяці, заноситься до відповідного розділу послужного списку особової справи особи рядового чи начальницького складу та засвідчується гербовою печаткою.

1.4. У разі зміни при проведенні організаційно-штатних заходів назви структурних підрозділів або штатних посад, передбачених цим Переліком, зі збереженням покладених на ці структурні підрозділи та посади завдань та функцій цей період служби зараховується до вислуги років для призначення

пенсій особам рядового і начальницького складу на умовах один місяць служби за півтора місяця або один місяць служби за два місяці за рішенням відповідної комісії.

1.5. За посадами, передбаченими пунктами 2.1 - 2.3 розділу ІІ цього Переліку, пільгова вислуга років для призначення пенсії особам рядового і начальницького складу за роботу з особами, засудженими до довічного позбавлення волі, обчислюється з часу тримання в установі виконання покарань, слідчому ізоляторі осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.

ІІ. Пільговий залік вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу на умовах один місяць служби за півтора місяця

2.1. Кримінально-виконавчі установи закритого типу (виправні колонії максимального рівня безпеки, які також виконують функції слідчого ізолятора):

Перелік посад для встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу

Порядок встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу

1

2

Начальник установи

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Перший заступник начальника установи

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Заступник начальника установи (крім заступника начальника установи з виробництва)

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Черговий помічник начальника установи

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Заступник чергового помічника начальника установи

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Начальник відділу режиму і охорони

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Старший інспектор відділу режиму і охорони, інспектор відділу режиму і охорони

1. За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби в секторі для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.
2. За період виконання обов’язків начальника відділу режиму і охорони згідно з наказом по установі

Старший по корпусу відділу режиму і охорони

За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби в корпусі, у якому є камери, де тримаються особи, засуджені до довічного позбавлення волі

Молодший інспектор 1 категорії (2 категорії) відділу режиму і охорони

За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі:
1. Для несення служби на постах біля камер, у яких тримаються особи, засуджені до довічного позбавлення волі.
2. За період виконання обов’язків старшого по корпусу відділу режиму і охорони, у якому є камери, де тримаються особи, засуджені до довічного позбавлення волі

Молодший інспектор-кінолог відділу режиму і охорони

За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби в секторі для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі

Начальник оперативного відділу

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Старший оперуповноважений оперативного відділу (оперативної групи), оперуповноважений оперативного відділу (оперативної групи)

1. За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби в секторі для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.
2. За період виконання обов’язків начальника оперативного відділу (керівника оперативної групи) згідно з наказом по установі

Старший інспектор відділу (групи) соціально-виховної та психологічної роботи, інспектор відділу (групи) соціально-виховної та психологічної роботи

1. За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби в секторі для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.
2. За період виконання обов’язків начальника відділу (керівника групи) соціально-виховної та психологічної роботи згідно з наказом по установі.

Начальник сектору для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, - начальник відділення соціально-психологічної служби

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Начальник відділення соціально-психологічної служби відділу (групи) соціально-виховної та психологічної роботи

1. За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби в секторі для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.
2. За період виконання обов’язків начальника сектору для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, згідно з наказом по установі.
3. За період виконання обов’язків начальника відділу (керівника групи) соціально-виховної та психологічної роботи згідно з наказом по установі

Психолог відділу (групи) соціально-виховної та психологічної роботи

За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби в секторі для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі

Начальник відділу з контролю за виконанням судових рішень

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Заступник начальника відділу з контролю за виконанням судових рішень, старший інспектор відділу з контролю за виконанням судових рішень

За період виконання обов’язків начальника відділу (керівника групи) з контролю за виконанням судових рішень згідно з наказом по установі

Начальник відділу інтендантського та господарського забезпечення

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Старший інспектор відділу (групи) інтендантського та господарського забезпечення

1. За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби в секторі для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.
2. За період виконання обов’язків начальника відділу (керівника групи) інтендантського та господарського забезпечення згідно з наказом по установі

Начальник медичної частини - лікар, начальник пункту охорони здоров’я - лікар

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Посади лікарського персоналу медичної частини (пункту охорони здоров’я), крім посади лікаря-фтизіатра

1. За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для надання лікарської допомоги особам, засудженим до довічного позбавлення волі.
2. За період виконання обов’язків начальника медичної частини (пункту охорони здоров’я) згідно з наказом по установі

Старший фельдшер, фельдшер

За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби в секторі для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі

2.2. Слідчі ізолятори, у складі яких функціонують сектори максимального рівня безпеки для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі:

Перелік посад для встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу

Порядок встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу

1

2

Начальник слідчого ізолятора

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Перший заступник начальника слідчого ізолятора

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Заступник начальника слідчого ізолятора

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Черговий помічник начальника слідчого ізолятора

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Заступник чергового помічника начальника слідчого ізолятора

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Начальник відділу режиму і охорони

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Старший інспектор відділу режиму і охорони, інспектор відділу режиму і охорони

1. За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби в секторі для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.
2. За період виконання обов’язків начальника відділу режиму і охорони згідно з наказом по установі

Старший по корпусу відділу режиму і охорони

У разі призначення наказом по установі для несення служби в корпусі, у якому є камери, де тримаються особи, засуджені до довічного позбавлення волі

Молодший інспектор 1 категорії (2 категорії) відділу режиму і охорони

За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі:
1. Для несення служби на постах біля камер, у яких тримаються особи, засуджені до довічного позбавлення волі.
2. За період виконання обов’язків старшого по корпусу, у якому є камери, де тримаються особи, засуджені до довічного позбавлення волі

Молодший інспектор-кінолог відділу режиму і охорони

За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби в секторі для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі

Начальник оперативного відділу

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Старший оперуповноважений оперативного відділу (оперативної групи), оперуповноважений оперативного відділу (оперативної групи)

1. За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби в секторі для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.
2. За період виконання обов’язків начальника оперативного відділу (керівника оперативної групи) згідно з наказом по установі

Старший інспектор відділу (групи) соціально-виховної та психологічної роботи, інспектор відділу (групи) соціально-виховної та психологічної роботи

1. За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби в секторі для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.
2. За період виконання обов’язків начальника відділу (керівника групи) соціально-виховної та психологічної роботи згідно з наказом по установі

Начальник сектору для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, - начальник відділення соціально-психологічної служби

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Начальник відділення соціально-психологічної служби відділу (групи) соціально-виховної та психологічної роботи

1. За період виконання обов’язків начальника сектору для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, згідно з наказом по установі.
2. За період виконання обов’язків начальника відділу (керівника групи) соціально-виховної та психологічної роботи згідно з наказом по установі

Психолог відділу (групи) соціально-виховної та психологічної роботи

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Начальник відділу з контролю за виконанням судових рішень

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Заступник начальника відділу з контролю за виконанням судових рішень, старший інспектор відділу (групи) з контролю за виконанням судових рішень

За період виконання обов’язків начальника відділу (керівника групи) з контролю за виконанням судових рішень згідно з наказом по установі

Начальник медичної частини - лікар, начальник пункту охорони здоров’я - лікар

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Посади лікарського персоналу медичної частини (пункту охорони здоров’я), крім посади лікаря-фтизіатра

1. За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для надання лікарської допомоги особам, засудженим до довічного позбавлення волі.
2. За період виконання обов’язків начальника медичної частини (пункту охорони здоров’я) згідно з наказом по установі

Старший фельдшер, фельдшер

За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби в секторі для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі

2.3. Кримінально-виконавчі установи закритого типу (виправні колонії), у складі яких функціонують сектори для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі:

Перелік посад для встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу        

Порядок встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу

1

2

Начальник установи

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Перший заступник начальника установи

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Заступник начальника установи (крім заступника начальника установи з виробництва, заступника начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення)

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Начальник відділу нагляду і безпеки

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Черговий помічник начальника установи

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Заступник чергового помічника начальника установи - начальник чергової зміни

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Старший інспектор відділу нагляду і безпеки, інспектор відділу нагляду і безпеки

1. За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби в секторі для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.
2. За період виконання обов’язків начальника відділу нагляду і безпеки згідно з наказом по установі

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки

1. За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби на постах в секторі для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.
2. За період виконання обов’язків заступника чергового помічника начальника установи - начальника чергової зміни згідно з наказом по установі

Начальник відділу охорони, заступник начальника відділу охорони, молодший інспектор відділу охорони, водій-співробітник відділу охорони, молодший інспектор-кінолог відділу охорони

За місяці, коли відповідна посадова особа бере участь у конвоюванні осіб, засуджених до довічного позбавлення волі (не менше трьох раз на місяць), згідно з наказом по установі

Молодший інспектор-кінолог відділу охорони

За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби в секторі для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі

Начальник оперативного відділу

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Старший оперуповноважений оперативного відділу (оперативної групи), оперуповноважений оперативного відділу (оперативної групи)

1. За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби в секторі для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.
2. За період виконання обов’язків начальника оперативного відділу (керівника оперативної групи) згідно з наказом по установі

Старший інспектор відділу (групи) соціально-виховної та психологічної роботи, інспектор відділу (групи) соціально-виховної та психологічної роботи

1. За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби в секторі для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.
2. За період виконання обов’язків начальника відділу (керівника групи) соціально-виховної та психологічної роботи згідно з наказом по установі

Начальник сектору для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, - начальник відділення соціально-психологічної служби

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Начальник відділення соціально-психологічної служби відділу (групи) соціально-виховної та психологічної роботи

1. За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби в секторі для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.
2. За період виконання обов’язків начальника сектору для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, згідно з наказом по установі.
3. За період виконання обов’язків начальника відділу (керівника групи) соціально-виховної та психологічної роботи згідно з наказом по установі

Психолог відділу (групи) соціально-виховної та психологічної роботи

За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби в секторі для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі

Начальник відділу з контролю за виконанням судових рішень

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Начальник медичної частини - лікар, начальник пункту охорони здоров’я - лікар

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Посади лікарського персоналу медичної частини та пункту охорони здоров’я

1. За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для надання лікарської допомоги особам, засудженим до довічного позбавлення волі.
2. За період виконання обов’язків начальника медичної частини (пункту охорони здоров’я) згідно з наказом по установі

Старший фельдшер, фельдшер

За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби в секторі для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі

2.4. Підрозділи воєнізованого формування:

Перелік посад для встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу

Порядок встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу

Усі категорії посад рядового і начальницького складу

За посадою. Час перебування на штатній посаді

IІІ. Пільговий залік вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу на умовах один місяць служби за два місяці

3.1. Кримінально-виконавчі установи закритого типу (виправні колонії), призначені виключно для тримання і лікування осіб, засуджених до позбавлення волі, які хворіють на активну форму туберкульозу:

Перелік посад для встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу

Порядок встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу

Усі категорії посад осіб рядового і начальницького складу

За посадою. Час перебування на штатній посаді

3.2. Кримінально-виконавчі установи закритого типу (виправні колонії), у складі яких функціонують заклади охорони здоров’я для лікування осіб, засуджених до позбавлення волі, які хворіють на активну форму туберкульозу:

Перелік посад для встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу

Порядок встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу

1

2

Начальник установи

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Перший заступник начальника установи

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Заступник начальника установи (крім заступника начальника установи з виробництва)

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Начальник відділу нагляду і безпеки

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Черговий помічник начальника установи

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Заступник чергового помічника начальника установи - начальник чергової зміни

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Старший інспектор відділу нагляду і безпеки, інспектор відділу нагляду і безпеки

1. За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби у лікарні для осіб, засуджених до позбавлення волі, які хворіють на активну форму туберкульозу.
2. За період виконання обов’язків начальника відділу нагляду і безпеки згідно з наказом по установі

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки

1. За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби у лікарні для осіб, засуджених до позбавлення волі, які хворіють на активну форму туберкульозу.
2. За період виконання обов’язків заступника чергового помічника начальника установи - начальника чергової зміни згідно з наказом по установі

Начальник відділу охорони, заступник начальника відділу охорони, старший інспектор відділу охорони, старший інженер відділу охорони, інспектор відділу охорони, молодший інспектор відділу охорони, молодший інспектор-кінолог відділу охорони, водій-співробітник відділу охорони

За місяці, коли посадова особа згідно з наказом по установі бере участь у конвоюванні осіб, засуджених до позбавлення волі, які хворіють на активну форму туберкульозу

Начальник оперативного відділу

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Старший оперуповноважений оперативного відділу, оперуповноважений оперативного відділу (оперативної групи)

1. За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби у лікарні для осіб, засуджених до позбавлення волі, які хворіють на активну форму туберкульозу.
2. За період виконання обов’язків начальника оперативного відділу (керівника оперативної групи) згідно з наказом по установі

Старший інспектор відділу (групи) соціально-виховної та психологічної роботи, інспектор відділу (групи) соціально-виховної та психологічної роботи

1. За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби у лікарні для осіб, засуджених до позбавлення волі, які хворіють на активну форму туберкульозу.
2. За період виконання обов’язків начальника відділу (керівника групи) соціально-виховної та психологічної роботи згідно з наказом по установі

Старший інспектор з питань підготовки до звільнення відділу (групи) соціально-виховної та психологічної роботи

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Начальник відділення соціально-психологічної служби відділу (групи) соціально-виховної та психологічної роботи (крім посади начальника відділення соціально-психологічної служби - начальника дільниці соціальної реабілітації)

1. За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби у лікарні для осіб, засуджених до позбавлення волі, які хворіють на активну форму туберкульозу.
2. За період виконання обов’язків начальника відділу (керівника групи) соціально-виховної та психологічної роботи згідно з наказом по установі

Психолог відділу (групи) соціально-виховної та психологічної роботи

За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби у лікарні для осіб, засуджених до позбавлення волі, які хворіють на активну форму туберкульозу

Начальник відділу з контролю за виконанням судових рішень

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Старший інспектор групи з контролю за виконанням судових рішень

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Начальник відділу інтендантського та господарського забезпечення

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Старший інспектор відділу (групи) інтендантського та господарського забезпечення

1. За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби у лікарні для осіб, засуджених до позбавлення волі, які хворіють на активну форму туберкульозу.
2. За період виконання обов’язків начальника відділу (керівника групи) інтендантського та господарського забезпечення згідно з наказом по установі

Посади лікарського та фельдшерського персоналу (крім посад лікарського та фельдшерського персоналу медичної частини або амбулаторно-профілактичного відділення для медичного забезпечення засуджених установи)

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Посади лікарського та фельдшерського персоналу медичної частини або амбулаторно-профілактичного відділення для медичного забезпечення засуджених установи

За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для надання лікарської допомоги особам, засудженим до позбавлення волі, які хворіють на активну форму туберкульозу

3.3. Кримінально-виконавчі установи закритого типу (виправні колонії максимального рівня безпеки, які також виконують функції слідчого ізолятора), слідчі ізолятори:

Перелік посад для встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу        

Порядок встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу

Лікар-фтизіатр медичної частини (пункту охорони здоров’я)

За посадою. Час перебування на штатній посаді

3.4. Кримінально-виконавчі установи закритого типу (виправні колонії), у складі яких функціонують заклади охорони здоров’я для лікування осіб, засуджених до позбавлення волі, які хворіють на дерматовенерологічні захворювання:

Перелік посад для встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу        

Порядок встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу

1

2

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки

За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби у лікарні для осіб, засуджених до позбавлення волі, які хворіють на дерматовенерологічні захворювання

Посади лікарського та фельдшерського персоналу закладу охорони здоров’я (крім посад лікарського та фельдшерського персоналу медичної частини або амбулаторно-профілактичного відділення для медичного забезпечення засуджених установи)

За посадою. Час перебування на штатній посаді

3.5. Кримінально-виконавчі установи закритого типу (виправні колонії), у складі яких функціонують заклади охорони здоров’я для лікування осіб, засуджених до позбавлення волі, які хворіють на психічні захворювання:

Перелік посад для встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу

Порядок встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки

За час перебування на зазначеній посаді та призначеному наказом по установі для несення служби у лікарні для осіб, засуджених до позбавлення волі, які хворіють на психічні захворювання

Посади лікарського та фельдшерського персоналу закладу охорони здоров’я (крім посад лікарського та фельдшерського персоналу медичної частини або амбулаторно-профілактичного відділення для медичного забезпечення засуджених установи)

За посадою. Час перебування на штатній посаді

3.6. Відділ охорони Української психіатричної лікарні з суворим наглядом:

Перелік посад для встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу

Порядок встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу

Усі категорії посад осіб рядового і начальницького складу (за винятком посад старшого інженера з обслуговування інженерно-технічних засобів охорони і зв’язку, старшого інспектора спеціального обліку, інспектора з кадрів, інспектора по роботі з персоналом)

За посадою. Час перебування на штатній посаді

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркальon top