Document z0590-18, valid, current version — Adoption on April 18, 2018
( Last event — Entry into force, gone June 15, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.04.2018  № 434


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 травня 2018 р.
за № 590/32042

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства фінансів України, що додаються.

2. Департаменту міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів Державної казначейської служби України забезпечити доведення цього наказу до головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та місті Києві, яким, в свою чергу, довести його до відома департаментів фінансів обласних державних адміністрацій та Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Департаменту місцевих бюджетів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування і застосовується з 01 січня 2018 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови Державної регуляторної служби УкраїниВ.П. ЗагороднійЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
18.04.2018  № 434


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 травня 2018 р.
за № 590/32042

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства фінансів України

1. У наказі Міністерства фінансів України від 27 серпня 2013 року № 775 «Про затвердження форм реєстрів нарахованих сум», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2013 року за № 1870/24402:

1) у заголовку слова «форм реєстрів» замінити словами «форми реєстру»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Затвердити форму реєстру фактично нарахованих сум пільг, субсидій, допомог, які фінансуються за рахунок субвенцій з Державного бюджету України, та заборгованості місцевих бюджетів, що додається.»;

2. Форми реєстрів нарахованих сум пільг, субсидій, допомог, які фінансуються за рахунок субвенцій з Державного бюджету України, та заборгованості місцевих бюджетів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 27 серпня 2013 року № 775, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2013 року за № 1870/24402, викласти у новій редакції, що додається.

3. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства фінансів України від 04 січня 2018 року № 1 «Про затвердження Порядку проведення органами Казначейства розрахунків, передбачених пунктом 8-1 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256, та взаємодії учасників таких розрахунків», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2018 року за № 64/31516, слова та цифри «розрахунків, передбачених пунктом 8-1 Порядку» замінити словами та цифрами «розрахунків, передбачених пунктами 8, 8-1 Порядку».

4. У Порядку проведення органами Казначейства розрахунків, передбачених пунктом 8-1 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256, та взаємодії учасників таких розрахунків, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 04 січня 2018 року № 1, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 січня 2018 року за № 64/31516:

1) у заголовку слова та цифри «розрахунків, передбачених пунктом 8-1 Порядку» замінити словами та цифрами «розрахунків, передбачених пунктами 8, 8-1 Порядку»;

2) у розділі І:

у пункті 1 слова та цифри «розрахунків, передбачених пунктом 8-1 Порядку» замінити словами та цифрами «розрахунків, передбачених пунктами 8, 8-1 Порядку»;

у пункті 3 слова «та подають його» замінити словами та цифрою «та реєстр сум пільг, субсидій з квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, а також на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, які відшкодовуються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним (житловим) кооперативам, управителям багатоквартирних будинків, доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії, виплати громадянам частини невикористаної субсидії для відшкодування витрат на оплату природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг з електропостачання для індивідуального опалення (додаток 5) та подають їх», цифри «19» замінити цифрами «15»;

пункти 4, 5 викласти у такій редакції:

«4. Департаменти фінансів протягом місяця, але не пізніше 17 числа місяця, що настає за звітним, узагальнюють реєстри сум, що підлягають перерахуванню за рахунок субвенції з місцевих бюджетів на надання пільг та житлових субсидій населенню, та надають головним управлінням Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - головні управління Казначейства) узагальнені реєстри сум, що підлягають перерахуванню за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг тепло-, водопостачання і водовідведення (додаток 3), та реєстри сум пільг, субсидій з квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, а також на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, які відшкодовуються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним (житловим) кооперативам, управителям багатоквартирних будинків, доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії, виплати громадянам частини невикористаної субсидії для відшкодування витрат на оплату природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг з електропостачання для індивідуального опалення (додаток 5) для надання Казначейству.

5. Казначейство не пізніше ніж протягом наступного робочого дня узагальнює реєстри сум, що підлягають перерахуванню за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню, та надає Міністерству фінансів України (далі - Мінфін) зведений реєстр узагальнених реєстрів сум, що підлягають перерахуванню за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу (у тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг тепло-, водопостачання і водовідведення (додаток 4), у розрізі адміністративно-територіальних одиниць та видів послуг та реєстри сум пільг, субсидій з квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, а також на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, які відшкодовуються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним (житловим) кооперативам, управителям багатоквартирних будинків, доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії, виплати громадянам частини невикористаної субсидії для відшкодування витрат на оплату природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг з електропостачання для індивідуального опалення (додаток 5).»;

у пункті 6 слова «Зведені реєстри сум пільг та субсидій» замінити словами та цифрами «Реєстри сум пільг та субсидій, визначені пунктом 5 цього розділу,», після слів «квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)» доповнити словами «управління багатоквартирним будинком,»;

пункти 7, 8 викласти у такій редакції:

«7. Казначейство перераховує протягом місяця, але не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, субвенцію для виплати пільг та житлових субсидій населенню в розрізі видів послуг.

У разі недостатності помісячного розпису асигнувань перерахування коштів субвенції здійснюється додатково після 20 числа місяця згідно з отриманими від Мінфіну змінами до помісячного розпису асигнувань.

Казначейство здійснює додаткове перерахування коштів субвенції протягом місяця за окремими дорученнями Міністра фінансів України.

8. Казначейство при перерахуванні коштів субвенції керується такою послідовністю:

1) розрахунки з квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, а також на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, які відшкодовуються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним (житловим) кооперативам, управителям багатоквартирних будинків, доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії, виплати громадянам частини невикористаної субсидії для відшкодування витрат на оплату природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг з електропостачання для індивідуального опалення - згідно із встановленими Мінфіном рішеннями, нормативами;

2) розрахунки з оплати електричної енергії та послуг з водопостачання і водовідведення - в межах обсягу акцизного податку з виробленої на митній території України електричної енергії, який надійшов до загального фонду державного бюджету в попередньому місяці, та/або згідно з дорученням Міністра фінансів України.

У разі якщо обсяг таких надходжень недостатній, Казначейство протягом трьох робочих днів готує і направляє Мінфіну інформацію щодо фактичних обсягів пільг і субсидій на оплату електричної енергії та послуг водопостачання і водовідведення, що підлягають перерахуванню, та перерахованих обсягів зазначених пільг і субсидій з урахуванням надходжень до загального фонду державного бюджету акцизного податку з виробленої на митній території України електричної енергії;

3) розрахунки з оплати теплопостачання та природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання).

У разі недостатності помісячного розпису асигнувань Казначейство розраховує субвенцію у пропорції за видами послуг - у відсотковому відношенні обсягів послуг, зазначених в реєстрах сум пільг та субсидій, визначених пунктом 5 цього розділу, певної області, до залишку помісячного розпису асигнувань для цієї області.»;

пункти 9, 10 виключити.

У зв’язку з цим пункти 11-13 вважати відповідно пунктами 9-11;

пункт 9 після слів «Департаменти фінансів» доповнити словами «в межах сум, отриманих від Казначейства за відповідним видом послуг,»;

пункт 10 викласти у такій редакції:

«10. Головні розпорядники коштів місцевого бюджету в межах отриманих коштів за відповідним видом послуг (витрат) протягом двох операційних днів забезпечують перерахування коштів субвенції підприємствам, установам та організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, балансоутримувачам відомчого житла, гуртожитків, управителям багатоквартирних будинків, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на підставі реєстрів, отриманих від суб’єктів господарювання.»;

після пункту 10 доповнити новим пунктом 11 такого змісту:

«11. Розрахунки за надані пільги та субсидії здійснюються головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів позачергово та у повному обсязі на поточні рахунки, відкриті в банківських установах:

з об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними (житловими) кооперативами в частині відшкодування витрат на управління багатоквартирним будинком, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, вивезення побутового сміття та рідких нечистот;

з підприємствами, установами та організаціями, управителями багатоквартирних будинків, що надають послуги з управління багатоквартирним будинком, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, а також управителями багатоквартирних будинків, які є колективним замовником (споживачем) комунальних послуг (уклали договір про надання комунальних послуг в інтересах споживача).

Розрахунки з бюджетними установами здійснюються через спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Казначейства.».

У зв’язку з цим пункт 11 вважати пунктом 12;

пункт 12 викласти у такій редакції:

«12. Виконання Казначейством платіжних доручень здійснюється не пізніше наступного операційного дня після подання учасниками розрахунків.»;

3) у розділі ІІ:

у пункті 1:

в абзаці першому слова «послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, вивезення побутового сміття та рідких нечистот,» виключити;

в абзаці другому слова «податків, зборів, платежів до державного бюджету» замінити словами та цифрою «загальнодержавних податків та зборів до бюджету, визначених статтею 9 Податкового кодексу України,»;

в абзаці шостому слова «, та копії ліцензій, які підтверджують право суб’єкта господарювання на здійснення відповідного виду діяльності (на видобування, постачання, розподіл та транспортування природного газу, виробництво та постачання теплової енергії, на централізоване водопостачання та водовідведення тощо), або виписки з реєстру ліцензіатів, розміщеного на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) www.nerc.gov.ua (на постачання, транспортування та розподіл природного газу, виробництво та постачання теплової енергії, на централізоване водопостачання та водовідведення), затверджені печаткою підприємства (у разі її використання)» виключити;

абзац сьомий виключити;

у пункті 3 слова «, у строк, що не може перевищувати п’яти днів з моменту перерахування коштів субвенції головним розпорядником коштів місцевих бюджетів або іншим суб’єктом господарювання, але не пізніше останнього операційного дня бюджетного року» виключити;

у пункті 5:

абзац шостий після слів «оплату послуг з» доповнити словами «розподілу та»;

після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

«оплату поставленого мазуту;».

У зв’язку з цим абзаци сьомий-одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим-дванадцятим;

в абзацах десятому, дванадцятому слова «податків, зборів, платежів до державного бюджету» замінити словами та цифрою «загальнодержавних податків та зборів до бюджету, визначених статтею 9 Податкового кодексу України (крім податку на доходи фізичних осіб)»;

абзац дванадцятий після слів «вуглепостачальних підприємств» доповнити словами «, постачальників мазуту»;

в абзаці другому пункту 6 слова «(в тому числі ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»)» замінити словами «(у тому числі публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі - ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»))»;

у пункті 7:

в абзаці другому слова «(в тому числі публічному акціонерному товариству «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі - ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»))» замінити словами «(у тому числі ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»)»;

в абзацах сьомому, десятому, тринадцятому, чотирнадцятому слова «податків, зборів, платежів до державного бюджету» замінити словами та цифрою «загальнодержавних податків та зборів до бюджету, визначених статтею 9 Податкового кодексу України (крім податку на доходи фізичних осіб)»;

у пункті 9:

абзац другий після слів «виробництво теплової енергії» доповнити словами «, та/або їх відокремлених структурних підрозділів»;

в абзаці сьомому слова «податків, зборів, платежів до державного бюджету (крім податку на додану вартість)» замінити словами та цифрою «загальнодержавних податків та зборів до бюджету, визначених статтею 9 Податкового кодексу України (крім податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість);»;

після абзацу сьомого доповнити новими абзацами восьмим, дев’ятим такого змісту:

«оплату за куповану теплову енергію, питну воду та послуги з централізованого водопостачання, придбані для надання послуг з централізованого постачання гарячої води;

виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї за умови відсутності заборгованості за природний газ, електричну енергію та із загальнодержавних податків, що підтверджується актом звіряння з постачальником природного газу та/або електричної енергії та довідкою територіального підрозділу ДФС щодо відсутності заборгованості із загальнодержавних податків станом на 01 число звітного місяця;».

У зв’язку з цим абзаци восьмий-шістнадцятий вважати відповідно абзацами десятим-вісімнадцятим;

абзац десятий після слів «постачання теплової енергії» доповнити словами «, та/або їх відокремлених структурних підрозділів»;

в абзаці дванадцятому слова «податків, зборів, платежів до державного бюджету (крім податку на додану вартість)» замінити словами та цифрою «загальнодержавних податків та зборів до бюджету, визначених статтею 9 Податкового кодексу України (крім податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість);»;

після абзацу дванадцятого доповнити новими абзацами тринадцятим, чотирнадцятим такого змісту:

«оплату за куповану теплову енергію, питну воду та послуги з централізованого водопостачання, придбані для надання послуг з централізованого постачання гарячої води;

виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї за умови відсутності заборгованості за природний газ, електричну енергію та загальнодержавних податків, що підтверджується актом звіряння з постачальником природного газу та/або електричної енергії та довідкою територіального підрозділу ДФС щодо відсутності заборгованості із загальнодержавних податків станом на 01 число звітного місяця;».

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий-вісімнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим-двадцятим;

в абзаці п’ятнадцятому слова «підприємств - постачальників (виробників) інших енергоносіїв» замінити словами «суб’єктів господарювання, що виробляють інші енергоносії»;

в абзаці двадцятому слова «податків, зборів, платежів до державного бюджету (крім податку на додану вартість)» замінити словами та цифрою «загальнодержавних податків та зборів до бюджету, визначених статтею 9 Податкового кодексу України»;

у пункті 10:

в абзаці другому слова «водопостачання і водовідведення» замінити словами «централізованого водопостачання і централізованого водовідведення»;

в абзаці четвертому слова «податків, зборів, платежів до державного бюджету (крім податку на додану вартість)» замінити словами та цифрою «загальнодержавних податків та зборів до бюджету, визначених статтею 9 Податкового кодексу України (крім податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість);»;

доповнити новими абзацами такого змісту:

«оплату за питну воду, придбану для надання послуг з централізованого водопостачання;

оплату за очищення стічних вод іншими підприємствами;

виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї за умови відсутності заборгованості за електричну енергію, що підтверджується актом звіряння з постачальником електричної енергії станом на 01 число звітного місяця.»;

пункт 11 виключити.

У зв’язку з цим пункти 12-14 вважати відповідно пунктами 11-13;

пункт 12 виключити.

У зв’язку з цим пункт 13 вважати пунктом 12;

4) у розділі ІІІ:

у пункті 1:

в абзаці першому слово «щоденний» замінити словом «щодекадний»;

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій-восьмий вважати відповідно абзацами другим-сьомим;

абзац другий після слів «квартирна плата» доповнити словами «та інші послуги»;

після абзацу третього доповнити новими абзацами четвертим, п’ятим такого змісту:

«зараховано загальнодержавних податків і зборів;

залишок коштів на рахунках місцевих бюджетів;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий-сьомий вважати відповідно абзацами шостим-дев’ятим;

в абзаці восьмому слово «щоденна» замінити словом «щодекадна», цифру «5» замінити цифрою «6»;

в абзаці дев’ятому слово «щодня» замінити словом «щодекади»;

у пункті 3:

в абзаці першому слова «за попередній місяць» виключити;

в абзаці дев’ятому слово «державного» виключити;

після абзацу одинадцятого доповнити новими абзацами дванадцятим, тринадцятим такого змісту:

«на спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних організацій та установ, відкриті в органах Казначейства;

на рахунки учасників розрахунків, відкриті в установах банків;».

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий, тринадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим, п’ятнадцятим;

у пункті 5 цифри «10» замінити цифрою «9»;

5) у тексті Порядку слова «об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад,» замінити словами «об’єднаних територіальних громад»;

6) додатки 1-8 викласти у новій редакції, що додаються;

7) додаток 9 виключити.

У зв’язку з цим додаток 10 вважати додатком 9;

8) додаток 9 викласти у новій редакції, що додається.

Директор Департаменту
місцевих бюджетів


Є. КузькінДодаток 1
до Порядку проведення органами
Казначейства розрахунків,
передбачених пунктами 8, 8-1 Порядку
фінансування видатків місцевих
бюджетів на здійснення заходів
з виконання державних програм
соціального захисту населення
за рахунок субвенцій з державного
бюджету, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
від 04 березня 2002 року № 256,
та взаємодії учасників таких розрахунків
(пункт 3 розділу I)

РЕЄСТР
обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг


Додаток 2
до Порядку проведення органами
Казначейства розрахунків,
передбачених пунктами 8, 8-1 Порядку
фінансування видатків місцевих
бюджетів на здійснення заходів
з виконання державних програм
соціального захисту населення
за рахунок субвенцій з державного
бюджету, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
від 04 березня 2002 року № 256,
та взаємодії учасників таких розрахунків
(пункт 3 розділу I)

РЕЄСТР
сум, що підлягають перерахуванню за рахунок субвенції з місцевих бюджетів на надання пільг та житлових субсидій населенню


Додаток 3
до Порядку проведення органами
Казначейства розрахунків,
передбачених пунктами 8, 8-1 Порядку
фінансування видатків місцевих
бюджетів на здійснення заходів
з виконання державних програм
соціального захисту населення
за рахунок субвенцій з державного
бюджету, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
від 04 березня 2002 року № 256,
та взаємодії учасників таких розрахунків
(пункт 4 розділу I)

УЗАГАЛЬНЕНИЙ РЕЄСТР
сум, що підлягають перерахуванню за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг тепло-, водопостачання і водовідведення


Додаток 4
до Порядку проведення органами
Казначейства розрахунків,
передбачених пунктами 8, 8-1 Порядку
фінансування видатків місцевих
бюджетів на здійснення заходів
з виконання державних програм
соціального захисту населення
за рахунок субвенцій з державного
бюджету, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
від 04 березня 2002 року № 256,
та взаємодії учасників таких розрахунків
(пункт 4 розділу I)

ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР
узагальнених реєстрів сум, що підлягають перерахуванню за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення


Додаток 5
до Порядку проведення органами
Казначейства розрахунків,
передбачених пунктами 8, 8-1 Порядку
фінансування видатків місцевих
бюджетів на здійснення заходів
з виконання державних програм
соціального захисту населення
за рахунок субвенцій з державного
бюджету, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
від 04 березня 2002 року № 256,
та взаємодії учасників таких розрахунків
(пункт 4 розділу I)

РЕЄСТР
сум пільг, субсидій з квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, а також на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, які відшкодовуються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним (житловим) кооперативам, управителям багатоквартирних будинків, доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії, виплати громадянам частини невикористаної субсидії для відшкодування витрат на оплату природного газу


Додаток 6
до Порядку проведення органами
Казначейства розрахунків,
передбачених пунктами 8, 8-1 Порядку
фінансування видатків місцевих
бюджетів на здійснення заходів
з виконання державних програм
соціального захисту населення
за рахунок субвенцій з державного
бюджету, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
від 04 березня 2002 року № 256,
та взаємодії учасників таких розрахунків
(пункт 1 розділу ІІI)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо проведених розрахунків, передбачених пунктами 8, 8-1 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256


Додаток 7
до Порядку проведення органами
Казначейства розрахунків,
передбачених пунктами 8, 8-1 Порядку
фінансування видатків місцевих
бюджетів на здійснення заходів
з виконання державних програм
соціального захисту населення
за рахунок субвенцій з державного
бюджету, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
від 04 березня 2002 року № 256,
та взаємодії учасників таких розрахунків
(пункт 2 розділу ІІI)

РЕЄСТР
учасників розрахунків, рахунки яких відкрито


Додаток 8
до Порядку проведення органами
Казначейства розрахунків,
передбачених пунктами 8, 8-1 Порядку
фінансування видатків місцевих
бюджетів на здійснення заходів
з виконання державних програм
соціального захисту населення
за рахунок субвенцій з державного
бюджету, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
від 04 березня 2002 року № 256,
та взаємодії учасників таких розрахунків
(пункт 8 розділу ІІI)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо проведених розрахунків, передбачених пунктом 8-1 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256


Додаток 9
до Порядку проведення органами
Казначейства розрахунків,
передбачених пунктами 8, 8-1 Порядку
фінансування видатків місцевих
бюджетів на здійснення заходів
з виконання державних програм
соціального захисту населення
за рахунок субвенцій з державного
бюджету, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
від 04 березня 2002 року № 256,
та взаємодії учасників таких розрахунків
(пункт 5 розділу ІІI)

ДОВІДКА
про проведені розрахунки, передбачені пунктами 8, 8-1 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
27.08.2013  № 775
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
18.04.2018 № 434)

РЕЄСТР
фактично нарахованих сум пільг, субсидій, допомог, які фінансуються за рахунок субвенцій з Державного бюджету України, та заборгованості місцевих бюджетів
станом на _____________________ 20___ року

(грн)

Місцевий бюджет

Назва субвенції

Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)

Фактично нараховано з урахуванням заборгованості

Перераховано коштів отримувачам

Заборгованість місцевого бюджету

код

назва

1

2

3

4

5

6

7
Разом за зведеним бюджетом


Начальник фінансового органу

___________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

__________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
місцевих бюджетів


Є.Ю. Кузькінon top