Document z0577-11, valid, current version — Revision on January 8, 2014, on the basis - z2133-13

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
18.04.2011 N 416
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2011 р.
за N 577/19315

Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів
Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку (щодо статутного капіталу)
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
N 1103 ( z1188-13 ) від 20.06.2013
N 1047 ( z1198-13 ) від 18.06.2013
N 1104 ( z1187-13 ) від 20.06.2013
N 1414 ( z1486-13 ) від 06.08.2013
N 1338 ( z1475-13 ) від 30.07.2013
N 1281 ( z1576-13 ) від 23.07.2013
N 1753 ( z1689-13 ) від 10.09.2013
N 2606 ( z2133-13 ) від 19.11.2013 }

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та з
метою приведення нормативно-правових актів Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку у відповідність до Закону
України від 22.12.2010 N 2850-VI ( 2850-17 ) "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо статутного капіталу"
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. У тексті Положення про порядок реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інформації про
їх випуск, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 15.01.98 N 8 ( vr008312-98 )
(із змінами), слова "статутний фонд" в усіх відмінках та числах
замінити словами "статутний капітал" у відповідних відмінках та
числах.
2. У тексті Положення про порядок реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії та інформації
про їх випуск, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 15.01.98 N 8 ( vr008312-98 )
(із змінами), слова "статутний фонд" в усіх відмінках та числах
замінити словами "статутний капітал" у відповідних відмінках та
числах.
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1753 ( z1689-13 )
від 10.09.2013 }
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1047 ( z1198-13 )
від 18.06.2013 }
{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1338 ( z1475-13 )
від 30.07.2013 }
{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1281 ( z1576-13 )
від 23.07.2013 }
{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1414 ( z1486-13 )
від 06.08.2013 }
{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1104 ( z1187-13 )
від 20.06.2013 }
{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1103 ( z1188-13 )
від 20.06.2013 }
{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2606 ( z2133-13 )
від 19.11.2013 }
11. Управлінню спільного інвестування Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (О.Симоненко) забезпечити: подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України; опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
12. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку С.Бірюка.
Голова Комісії Д.Тевелєв
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України С.Г.Гуржій
Голова Антимонопольного
комітету України В.Цушко
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина
Протокол засідання Комісії
від 18 квітня 2011 р. N 15on top