Document z0571-18, valid, current version — Adoption on April 20, 2018
( Last event — Entry into force, gone June 12, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.04.2018  № 204


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 травня 2018 р.
за № 571/32023

Про затвердження Змін до Положення про Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в області, в місті Києві

Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", Закону України "Про ветеринарну медицину", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в області, в місті Києві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 квітня 2017 року № 209, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 2017 року за № 604/30472, що додаються.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

В. Лапа


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
20.04.2018 № 204


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 травня 2018 р.
за № 571/32023

ЗМІНИ
до Положення про Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в області, в місті Києві

1. У пункті 4:

1) у підпункті 1:

абзац другий викласти в такій редакції:

"забезпечує здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду (контролю), державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, за охороною території України від занесення збудників особливо небезпечних хвороб, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро (далі - МЕБ), з територій інших держав або карантинних зон;";

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, у тому числі під час ввезення (пересилання) на митну територію України;".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"іншими об'єктами санітарних заходів, що пов'язані з продуктами тваринного походження, репродуктивним матеріалом, племінною справою у тваринництві, біологічними продуктами, патологічним матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами та кормами, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за тваринами та супутніми об'єктами, штамами мікроорганізмів, а також потужностями, що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу, в тому числі під час ввезення (пересилання) на митну територію України;";

2) абзац шістнадцятий підпункту 12 доповнити словами: ", обмежує ввезення (пересилання) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, затримує вантажі, визначає шляхи поводження з вантажами, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, відповідно до Законів України "Про ветеринарну медицину" та "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин".

2. Пункт 5 доповнити новими підпунктами 18, 19 такого змісту:

"18) надає у передбачених законодавством випадках платні послуги;

19) організовує роботу та облаштовує призначені прикордонні інспекційні пости та призначені пункти пропуску на державному кордоні України відповідно до статей 46, 57, 58 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" та статті 81 Закону України "Про ветеринарну медицину".".

Директор Департаменту
аграрної політики та сільського
господарстваВ. Топчійon top