Document z0570-11, invalid, current version — Loss of force on August 1, 2011, on the basis - z0861-11


 
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
21.04.2011 N 146
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 травня 2011 р.
N 570/19308
 
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики N 250 ( z0861-11 ) від 21.06.2011 }
 
Про затвердження Норм оплати праці експертів,
які залучаються для проведення
державної наукової та науково-технічної експертиз,
що проводяться за рахунок коштів
державного бюджету

 
     Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 N 310 ( 310-2011-п ) "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298" Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити Норми оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету (далі - Норми), що додаються.
 
     2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 03.02.2011 N 35 ( z0204-11 ) "Про затвердження Норм оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.02.2011 за N 204/18942.
 
     3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, а Норми застосовуються з 01.04.2011.
 
 Голова Комісії 
з проведення реорганізації,
Перший заступник Міністра Л.Дроздова
ПОГОДЖЕНО:
Заступник
Міністра фінансів України С.Рибак
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок,
заступник Голови Федерації
профспілок України С.М.Кондрюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України
21.04.2011 N 146

 
НОРМИ
оплати праці експертів,
які залучаються для проведення державної
наукової та науково-технічної експертиз,
що проводяться за рахунок коштів
державного бюджету

 
------------------------------------------------------------------
|     Види робіт      |   Розмір оплати, гривень   |
|               |---------------------------------|
|               |за індивідуальну| за експертизу |
|               |  експертизу  |   в складі  |
|               |        |експертної групи|
|               |----------------+----------------|
|               | з 01.04.2011 | з 01.04.2011 |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Керівництво роботою експертної|    -    |    231   |
|групи             |        |        |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Участь у засіданні експертної |    -    |    32    |
|групи             |        |        |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Складання висновків за    |   231    |    200   |
|розділом чи окремим питанням |        |        |
|об'єкта наукової та      |        |        |
|науково-технічної експертизи |        |        |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Складання висновку в цілому  |   349    |    231   |
|(зведеного висновку) щодо   |        |        |
|об'єкта наукової та науково- |        |        |
|технічної експертизи     |        |        |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Складання висновку в цілому з |   386    |    -    |
|виконання робіт за      |        |        |
|національними, міждержавними, |        |        |
|галузевими, міжгалузевими,  |        |        |
|інноваційними програмами та  |        |        |
|проектами державного значення |        |        |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Консультації з окремих питань |    44    |    44    |
|експертизи, попередній аналіз |        |        |
|об'єкта наукової та      |        |        |
|науково-технічної експертизи |        |        |
------------------------------------------------------------------ 
     1. Якщо експерт при розгляді одного об'єкта наукової та науково-технічної експертизи виконує кілька видів вищезгаданих робіт, то сумарний розмір оплати не повинен перевищувати:
     за експертизу в складі експертної групи, індивідуальну експертизу: з 01.04.2011 - 231 грн.;
     за складання висновку загалом щодо об'єкта наукової та науково-технічної експертизи: з 01.04.2011 - 349 грн.;
     за складання висновку загалом щодо об'єкта наукової та науково-технічної експертизи з виконаних робіт за національними, міждержавними, галузевими, інноваційними програмами та проектами державного значення: з 01.04.2011 - 386 гривень.
 
     2. При експертизі об'єкта, виконаного іноземною мовою (крім російської), розмір оплати за проведення експертизи підвищується на 15 відсотків.
 
     3. В окремих випадках за поданням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту за погодженням з Міністерством соціальної політики та Міністерством фінансів розміри оплати за проведення експертизи великомасштабних об'єктів можуть перевищувати Норми, затверджені цим наказом, за умови обов'язкового дотримання обмежень, визначених Законом України "Про наукову і науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ), у розмірах коштів, що спрямовані на покриття витрат на експертизу.
 
 Заступник директора Департаменту 
заробітної плати та умов праці -
начальник відділу державного
регулювання заробітної плати
в бюджетній сфері А.М.Литвинon top