Document z0569-07, valid, current version — Adoption on May 29, 2007
( Last event — Entry into force, gone June 12, 2007. Take a look at the history? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
29.05.2007 N 91
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2007 р.
за N 569/13836

Про внесення змін до Правил
промислового рибальства в
рибогосподарських водних
об'єктах України

Відповідно до статей 25, 38 Закону України "Про тваринний
світ" ( 2894-14 ), Тимчасового порядку ведення рибного
господарства і здійснення рибальства, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 28.09.96 N 1192 ( 1192-96-п ), на
підставі біологічного обґрунтування Інституту рибного господарства
Української академії аграрних наук та з метою забезпечення
оптимальних умов нересту риб у рибогосподарських водних об'єктах
України Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Правил промислового рибальства в
рибогосподарських водних об'єктах України, затверджених наказом
Державного комітету рибного господарства України від 18.03.99 N 33
( z0326-99 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
25.05.99 за N 326/3619 (із змінами), виклавши пункт 8.1 у такій
редакції: "8.1. Строки заборони, встановлені цими Правилами,
поширюються на перше й останнє числа періоду включно з загальною
тривалістю заборони в річках - 50; у водосховищах і озерах - 70; у
новостворених водних об'єктах, а також у придатковій системі річок
та інших водних об'єктів - 90 діб. За узгодженням з науковими підприємствами, установами,
організаціями дозволяється переносити (не більше ніж на 15 діб)
строки заборони, передбачені цим пунктом та пунктом 11 Правил, а
також збільшувати чи зменшувати строки заборони (не більше ніж на
15 діб)".
2. Сектору законопроектної та нормативно - правової роботи
зареєструвати даний наказ у Міністерстві юстиції України та
довести його до відома всіх структурних підрозділів
Держкомрибгоспу та заінтересованих міністерств, відомств, установ,
підприємств, організацій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Семенчука В.М.
Голова С.В.Сочнев
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра аграрної
політики України П.І.Вербицький
Заступник Міністра охорони
навколишнього природного
середовища України П.Я.Большаков
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенкоon top