Document z0544-18, valid, current version — Adoption on April 27, 2018
( Last event — Entry into force, gone May 25, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.04.2018  № 1301/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 травня 2018 р.
за № 544/31996

Про затвердження Порядку виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу

Відповідно до статті 26 Кримінально-виконавчого кодексу України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу, що додається.

2. Департаменту публічного права Міністерства юстиції України (Кравченко Л.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д.В.

Перший заступник Міністра

Н. Бернацька

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

Голова Державної
судової адміністрації УкраїниС.М. Князєв


З. Холоднюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
27.04.2018 № 1301/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 травня 2018 р.
за № 544/31996

ПОРЯДОК
виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають такі значення:

засуджені - особи, засуджені до покарання у виді штрафу;

орган пробації - уповноважений орган з питань пробації;

судові рішення - вирок, ухвала суду про призначення покарання у виді штрафу.

3. Підстави для виконання судових рішень визначаються Кримінально-виконавчим кодексом України.

ІІ. Функції уповноваженого органу з питань пробації при виконанні покарання у виді штрафу

1. При виконанні судового рішення на орган пробації покладаються:

облік засуджених;

контроль за строками сплати штрафу засудженими;

внесення до суду подань стосовно засуджених, які порушують строки сплати штрафу або ухиляються від сплати штрафу.

2. Виконання судових рішень здійснюється за місцем проживання засудженого.

ІІІ. Умови виконання судового рішення про призначення покарання у виді штрафу

1. Підставою для виконання судового рішення є копія судового рішення, підписана відповідним працівником суду та суддею, а також скріплена відбитком гербової печатки суду, та розпорядження суду про його виконання.

2. У день отримання судового рішення дані про засудженого заносяться до журналу обліку осіб, засуджених до покарання у виді штрафу (далі - журнал обліку) (додаток 1).

3. У триденний строк орган пробації надсилає:

до суду, який виніс судове рішення, повідомлення про прийняття судового рішення до виконання (додаток 2);

до підрозділів інформаційної підтримки та координації поліції територіальних органів поліції повідомлення про засуджену особу (додаток 3).

4. На кожного засудженого в органі пробації заводиться особова справа (додаток 4). Номер особової справи має збігатися з номером, за яким судове рішення зареєстроване в журналі обліку.

5. В особовій справі зберігаються всі матеріали, пов’язані з виконанням судового рішення, які підшиваються у хронологічній послідовності. Аркуші особової справи нумеруються і заносяться до опису.

6. Якщо у судовому рішенні, що надійшло до органу пробації, виявлені неточності, які перешкоджають виконанню покарання у виді штрафу, орган пробації протягом трьох днів інформує про це суд, який виніс судове рішення, для вжиття заходів щодо усунення виявлених неточностей.

У день отримання судового рішення засудженому за адресою, зазначеною у судовому рішенні, надсилається повідомлення (додаток 5).

7. Засуджений зобов’язаний сплатити штраф у місячний строк після набрання судовим рішенням законної сили і повідомити про це орган пробації шляхом пред’явлення документа про сплату штрафу.

Якщо засудженому призначено штраф із розстрочкою виплати певними частинами, він зобов’язаний сплачувати штраф у розмірі та строки, що встановлені судовим рішенням. Про сплату відповідної частини штрафу засуджений повідомляє орган пробації шляхом пред’явлення документа про сплату відповідної частини штрафу.

8. У документі про сплату штрафу мають міститися реквізити, які звіряються з реквізитами для сплати штрафу за кримінальними провадженнями (справами), що розміщені на офіційних веб-сайтах місцевих загальних судів.

9. Якщо засуджений не з’явився до органу пробації та не підтвердив сплату штрафу шляхом пред’явлення документа після закінчення місячного строку від набрання судовим рішенням законної сили, орган пробації надсилає подання (додаток 6) до суду, який виніс судове рішення, для вирішення питання про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або заміну несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до закону.

10. У разі якщо засуджений під час призначення штрафу з розстрочкою виплати не повідомив орган пробації про сплату чергового платежу, через місяць після закінчення строку виплати чергового платежу орган пробації надсилає до суду подання (додаток 7) про заміну несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до закону.

11. У разі якщо штраф призначено як додаткове покарання до позбавлення або обмеження волі, відповідно до пункту 1 частини першої статті 537 Кримінального процесуального кодексу України орган пробації направляє до суду подання про відстрочку виконання судового рішення до відбуття засудженим покарання у виді позбавлення або обмеження волі.

ІV. Підстави та порядок зняття з обліку уповноваженого органу з питань пробації осіб, засуджених до покарання у виді штрафу

1. Виконання покарання у виді штрафу припиняється, а засуджений знімається з обліку у зв’язку із:

сплатою штрафу;

заміною несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі - за наявності копії відповідного судового рішення, підписаного відповідальним(ою) працівником (особою) суду та суддею, а також скріпленого відбитком гербової печатки суду;

скасуванням вироку - за наявності копії відповідного судового рішення, підписаного відповідальним(ою) працівником (особою) суду та суддею, а також скріпленого відбитком гербової печатки суду;

застосуванням амністії - за наявності копії відповідного судового рішення, підписаного відповідальним(ою) працівником (особою) суду та суддею, скріпленої відбитком гербової печатки суду;

виданням Указу Президента України про помилування засудженого - за наявності копії Указу про помилування;

смертю - за наявності рішення суду про оголошення засудженого померлим або за наявності повідомлення органу державної реєстрації актів цивільного стану чи копії свідоцтва про смерть;

зміною засудженою особою постійного місця проживання - за наявності підтвердження про отримання особової справи й постановку засудженого на облік в уповноваженому органі з питань пробації за новим місцем проживання.

2. У день отримання документа, зазначеного у пункті 1 цього розділу, готується довідка про зняття засудженого з обліку (додаток 8) за підписом керівника органу пробації, яка підшивається у хронологічному порядку до особової справи засудженого.

3. У триденний строк після зняття з обліку засудженого орган пробації надсилає:

до суду, який виніс відповідне судове рішення,- повідомлення про виконання судового рішення та зняття засудженого з обліку (додаток 9);

до підрозділів інформаційної підтримки та координації поліції територіальних органів поліції - повідомлення про засуджену особу згідно з додатком 3 до цього Порядку.

4. Про дату та підстави зняття засудженого з обліку робиться відповідний запис у журналі обліку та на титульному аркуші (обкладинці) його особової справи.

Директор Департаменту
публічного права


Л. Кравченко


Додаток 1
до Порядку виконання
уповноваженими органами
з питань пробації судових рішень
про призначення покарання
у виді штрафу
(пункт 2 розділу III)

ЖУРНАЛ
обліку осіб, засуджених до покарання у виді штрафуДодаток 2
до Порядку виконання
уповноваженими органами
з питань пробації судових рішень
про призначення покарання
у виді штрафу
(пункт 3 розділу III)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про прийняття судового рішення до виконанняДодаток 3
до Порядку виконання
уповноваженими органами
з питань пробації судових рішень
про призначення покарання
у виді штрафу
(пункт 3 розділу III)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про засуджену особуДодаток 4
до Порядку виконання
уповноваженими органами
з питань пробації судових рішень
про призначення покарання
у виді штрафу
(пункт 4 розділу IІІ)

ОСОБОВА СПРАВАДодаток 5
до Порядку виконання
уповноваженими органами
з питань пробації судових рішень
про призначення покарання
у виді штрафу
(пункт 6 розділу III)

ПОВІДОМЛЕННЯДодаток 6
до Порядку виконання
уповноваженими органами
з питань пробації судових рішень
про призначення покарання
у виді штрафу
(пункт 9 розділу III)

ПОДАННЯ
на підставі частини третьої статті 26 Кримінально-виконавчого кодексу УкраїниДодаток 7
до Порядку виконання
уповноваженими органами
з питань пробації судових рішень
про призначення покарання
у виді штрафу
(пункт 10 розділу III)

ПОДАННЯ
на підставі частини четвертої статті 26 Кримінально-виконавчого кодексу УкраїниДодаток 8
до Порядку виконання
уповноваженими органами
з питань пробації судових рішень
про призначення покарання
у виді штрафу
(пункт 2 розділу IV)

ДОВІДКАДодаток 9
до Порядку виконання
уповноваженими органами
з питань пробації судових рішень
про призначення покарання
у виді штрафу
(пункт 4 розділу IV)

ПОВІДОМЛЕННЯon top