Document z0541-11, valid, current version — Adoption on April 11, 2011
( Last event — Entry into force, gone May 20, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.04.2011 N 28
Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
4 травня 2011 р.
за N 541/19279

Про внесення змін до Інструкції
про порядок заповнення заяв
щодо отримання дозвільних документів,
документів про гарантії та інших документів,
що надаються Держекспортконтролем,
затвердженої наказом Державної служби
експортного контролю України
від 09.01.2004 N 5

Відповідно до статті 16 Закону України "Про державний
контроль за міжнародними передачами товарів військового
призначення та подвійного використання" ( 549-15 ) і постанов
Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 N 1807 ( 1807-2003-п )
"Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за
міжнародними передачами товарів військового призначення" та
від 28.01.2004 N 86 ( 86-2004-п ) "Про затвердження Порядку
здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів
подвійного використання", а також з метою удосконалення порядку
заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів
про гарантії та інших документів, що надаються Державною службою
експортного контролю України, Н А К А З У Ю:
1. Унести до Інструкції про порядок заповнення заяв щодо
отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших
документів, що надаються Держекспортконтролем, затвердженої
наказом Державної служби експортного контролю України
від 09.01.2004 N 5 ( z0090-04 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 21.01.2004 за N 90/8689, такі зміни:
1.1. Графу 9 пункту 2.1 і графу 9 пункту 2.2 глави 2 викласти
в такій редакції: "Графа 9 "Валюта платежу" У пунктах 9 та 9.1 указують валюту платежу, яка передбачена
міжнародним договором (контрактом), та її код відповідно до
покажчика цифрових кодів валют Класифікації валют".
1.2. У пункті 4.3 глави 4: у пункті 4.3 графи 4 слова "Загальним уніфікованим
класифікатором країн світу (далі - ЗУККС)" замінити словами
"покажчиком цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу"; у пункті 5.3 графи 5 і пункті 6.3 графи 6 абревіатуру "ЗУККС"
замінити словами "покажчиком цифрових кодів країн світу
Класифікації країн світу".
1.3. У графах 11 і 12 глави 5 слова "Класифікатора валют,
зазначеного в Державному класифікаторі України" замінити словами
"покажчика цифрових кодів валют Класифікації валют".
1.4. У тексті Інструкції слова "Класифікатора держав світу"
замінити словами "покажчика цифрових кодів країн світу
Класифікації країн світу".
2. Заступнику начальника відділу розробки нормативних актів
та забезпечення діяльності в міжнародних режимах експортного
контролю міжнародно-правового управління Литвиненку М.Г.
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Начальнику загального відділу
адміністративно-господарського управління Невольку О.І. довести
цей наказ до співробітників Держекспортконтролю.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держекспортконтролю Полянського В.В.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Держекспортконтролю В.А.Демьохінon top