Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.05.2007 N 310
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 травня 2007 р.
за N 532/13799
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 535 ( z1636-13 ) від 06.09.2013 }
Про затвердження Положення про Державну службу
з карантину рослин України

Відповідно до Закону України "Про карантин рослин"
( 3348-12 ) та постанови Кабінету Міністрів України від
1 листопада 2006 року N 1541 ( 1541-2006-п ) "Про затвердження
Положення про Міністерство аграрної політики України"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Державну службу з карантину
рослин України, що додається.
2. Головній державній інспекції з карантину рослин України
(Костяк М.М.) у встановленому порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та
забезпечити в місячний термін приведення у відповідність до цього
наказу чинного Положення про Головну державну інспекцію з
карантину рослин України ( z0035-06 ).
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
аграрної політики України від 11 грудня 2003 року N 439
( z1244-03 ) "Про затвердження Положення про Державну службу з
карантину рослин України", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 29 грудня 2003 року за N 1244/8565.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
Міністр Ю.Ф.Мельник
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва С.М.Іголкін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
08.05.2007 N 310
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 травня 2007 р.
за N 532/13799

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу з карантину рослин України

1. Державна служба з карантину рослин України відповідно до
Закону України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ) здійснює державне
управління у сфері карантину рослин.
2. Державна служба з карантину рослин України у своїй
діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами
України, іншими актами Верховної Ради України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими
актами, а також цим Положенням.
3. Державна служба з карантину рослин України для виконання
своїх повноважень взаємодіє із центральними органами виконавчої
влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та місцевими
державними адміністраціями.
4. Державна служба з карантину рослин України включає: Головну державну інспекцію з карантину рослин України, що
знаходиться у сфері управління центрального органу виконавчої
влади з питань аграрної політики і підпорядковується йому; Центральну науково-дослідну карантинну лабораторію, яка
знаходиться у віданні Головної державної інспекції з карантину
рослин України; державні інспекції з карантину рослин Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя (далі - органи Державної
служби з карантину рослин); пункти карантину рослин у районах, морських, річкових портах
(на пристанях), на відповідних залізничних станціях, в аеропортах
(на аеродромах), на підприємствах поштового зв'язку, шосейних
шляхах, автовокзалах, автостанціях, пунктах пропуску на державному
кордоні України, зональні, обласні та міські карантинні
лабораторії. У разі необхідності пункти карантину рослин можуть
створюватись і на інших об'єктах, діяльність яких пов'язана із
заготівлею, вивезенням, ввезенням, транспортуванням, реалізацією і
використанням об'єктів регулювання. Головна державна інспекція з карантину рослин України та її
керівник - Головний державний інспектор з карантину рослин України
(за посадою) є представниками України у Раді Європейської і
Середземноморської організації захисту рослин (EPPO).
5. Основними завданнями Державної служби з карантину рослин
України є: охорона території України від занесення регульованих
шкідливих організмів; виявлення, локалізація і ліквідація регульованих шкідливих
організмів; запобігання проникненню регульованих шкідливих організмів у
зони, вільні від таких регульованих шкідливих організмів на
території України; здійснення державного контролю за дотриманням карантинного
режиму і проведенням заходів з карантину рослин при вирощуванні,
заготівлі, вивезенні, ввезенні, транспортуванні, зберіганні,
переробці, реалізації та використанні об'єктів регулювання; реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність,
пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання.
6. Чисельність працівників та структуру Державної служби з
карантину рослин України затверджує центральний орган виконавчої
влади з питань аграрної політики за поданням Головної державної
інспекції з карантину рослин України. Штатний розпис, кошторис доходів та видатків Державної служби
з карантину рослин України затверджує керівник центрального органу
виконавчої влади з питань аграрної політики, а керівник Головної
державної інспекції з карантину рослин України затверджує штатний
розпис, кошторис доходів та видатків органів Державної служби з
карантину рослин. Головна державна інспекція з карантину рослин України, органи
Державної служби з карантину рослин є юридичними особами, мають
самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатки із
зображенням Державного Герба України і свого найменування.
7. Головна державна інспекція з карантину рослин України
відповідно до повноважень: визначає відповідно до закону порядок ввезення, вивезення та
використання рослин і рослинних продуктів, у тому числі за
погодженням з карантинними службами інших держав відповідно до
міжнародних договорів України; вивчає видовий склад, біологію та екологію регульованих
шкідливих організмів, розробляє прогноз їх поширення з метою
запобігання занесенню та/або поширенню; розробляє проекти нормативно-правових актів у сфері карантину
рослин; веде бази даних та інформує громадськість та заінтересованих
партнерів про виявлення, наявність, поширення, локалізацію та за
необхідності ліквідацію регульованих шкідливих організмів; проводить інспектування та фітосанітарну експертизу об'єктів
регулювання; здійснює державний контроль за виконанням фітосанітарних
заходів; видає відповідно до закону карантинні дозволи; здійснює координацію моніторингу, виявлення та ідентифікацію
регульованих шкідливих організмів в Україні; готує перелік регульованих шкідливих організмів; готує перелік об'єктів регулювання; здійснює контроль за використанням біологічних контрольних
організмів; вносить подання до Кабінету Міністрів України про
запровадження або скасування карантинного режиму; проводить науково-дослідні роботи у сфері карантину рослин; здійснює контроль за проведенням фумігації (знезараження)
особами об'єктів регулювання, які переміщуються через державний
кордон України та/або кордони карантинних зон; призначає і звільняє з посад керівників (їх заступників)
органів Державної служби з карантину рослин; представляє Україну в міжнародних організаціях відповідно до
встановленого законом порядку; проводить спеціальні дослідження спільно з національними
організаціями з карантину та захисту рослин інших країн щодо
оцінки відповідності (невідповідності) об'єктів регулювання
фітосанітарним правилам; надає повідомлення заінтересованим партнерам про
фітосанітарні заборони чи обмеження; встановлює спеціально визначений відсоток вантажів, які
підлягають вибірковому фітосанітарному прикордонному контролю; веде загальнодержавний реєстр осіб, які здійснюють
господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом
об'єктів регулювання; надає відповіді на запити стосовно фітосанітарних заходів.
8. Органи Державної служби з карантину рослин здійснюють: видачу фітосанітарних та карантинних сертифікатів на рослини,
продукти рослинного походження та інші об'єкти регулювання; інспектування та проведення фітосанітарної експертизи рослин,
продуктів рослинного походження та інших об'єктів регулювання, що
переміщуються територією України, через державний кордон України
та карантинні зони (у тому числі тих, що надходять у багажі,
поштових відправленнях і ручній поклажі пасажирів); реєстрацію осіб, які здійснюють господарську діяльність,
пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання; організацію та контроль за проведенням обробки і фумігації
(знезараження) рослин, продуктів рослинного походження та інших
об'єктів регулювання, які переміщуються через державний кордон
України та карантинні зони; державний контроль за проведенням фітосанітарних заходів, що
застосовуються до карантинних організмів відповідно до закону та
міжнародних договорів України; організацію і проведення систематичних обстежень земель
сільськогосподарського призначення і земель лісового фонду,
пунктів карантину рослин та прилеглої до них території, місць
обігу рослин, продуктів рослинного походження та інших об'єктів
регулювання; державний контроль за діяльністю розсадників, державних
сортодільниць, оранжерей і теплиць, діяльність яких пов'язана з
обігом рослин, насіння і садивного матеріалу; державний контроль за виробництвом та обігом рослин,
продуктів рослинного походження та інших об'єктів регулювання; вжиття відповідно до законодавства термінових заходів для
локалізації та ліквідації карантинних організмів, запобігання їх
поширенню; термінові заходи для локалізації та/або ліквідації
карантинних організмів; поширення інформації у сфері карантину рослин серед осіб; поширення інформації та за необхідності запровадження
навчання виробників рослин, продуктів рослинного походження та
інших об'єктів регулювання стосовно ідентифікації відповідних
карантинних організмів; внесення подань до відповідних державних адміністрацій про
запровадження та скасування карантинного режиму.
9. Головним державним інспектором з карантину рослин України
є керівник Головної державної інспекції з карантину рослин
України, який призначається і звільняється з посади центральним
органом виконавчої влади з питань аграрної політики. Керівник Головної державної інспекції з карантину рослин
України має заступників, у тому числі одного першого, які
призначаються і звільняються з посади за поданням керівника
Головної державної інспекції з карантину рослин України
центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики. Керівники (їх заступники) органів Державної служби з
карантину рослин призначаються і звільняються з посади керівником
Головної державної інспекції з карантину рослин України. Керівники
органів Державної служби з карантину рослин є головними державними
інспекторами з карантину рослин відповідно Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя. Завідувач Центральної науково-дослідної карантинної
лабораторії призначається та звільняється з посади керівником
Головної державної інспекції з карантину рослин України. Головні спеціалісти органів Державної служби з карантину
рослин, завідувачі зональними, обласними та міськими карантинними
лабораторіями, пунктами карантину рослин у районах, у морських,
річкових портах (на пристанях), на відповідних залізничних
станціях, в аеропортах (на аеродромах), на підприємствах поштового
зв'язку, автомобільних шляхах сполучення, автовокзалах,
автостанціях, ринках, пунктах пропуску на державному кордоні
України, митницях призначаються і звільняються з посади керівником
Головної державної інспекції з карантину рослин України.
10. Головний державний інспектор з карантину рослин України,
Головний державний інспектор з карантину рослин Автономної
Республіки Крим, головні державні інспектори з карантину рослин
областей, міст Києва і Севастополя очолюють відповідну інспекцію з
карантину рослин, здійснюють державний контроль за додержанням
законодавства у сфері карантину рослин. Державні інспектори з карантину рослин у межах своїх
повноважень мають право: проводити фітосанітарні процедури до об'єктів регулювання; затримувати об'єкти регулювання для інспектування та
фітосанітарної експертизи, якщо вони переміщуються без відповідних
фітосанітарних документів або не відповідають фітосанітарним
вимогам; здійснювати державний контроль та нагляд, інспектування та
моніторинг відповідної території, об'єктів регулювання; отримувати інформацію, необхідну для здійснення повноважень
відповідно до закону; проводити відбір зразків з партії рослин і рослинних
продуктів для проведення фітосанітарної експертизи відповідно до
закону; видавати в межах своїх повноважень розпорядження, що
підлягають обов'язковому виконанню, на здійснення фітосанітарних
заходів; надавати висновки органам страхування щодо завданих збитків
внаслідок ліквідації карантинних організмів; накладати у порядку, встановленому законом, адміністративні
стягнення на осіб, винних у порушенні законодавства про карантин
рослин; безперешкодного доступу до потужностей (об'єктів) виробництва
та обігу об'єктів регулювання рослин за наявності підстав для
проведення перевірок, визначених Законом України "Про карантин
рослин" ( 3348-12 ) та іншими законами України.
11. Головний державний інспектор з карантину рослин України,
головний державний інспектор з карантину рослин Автономної
Республіки Крим, головні державні інспектори з карантину рослин
областей, міст Києва і Севастополя та державні інспектори з
карантину рослин зобов'язані: у разі виявлення карантинних організмів протягом доби внести
відповідні подання про запровадження карантинного режиму; діяти на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що
передбачені законом, і додержуватися вимог нормативно-правових
актів у сфері карантину рослин; забезпечувати конфіденційність будь-якої інформації, яка
становить комерційну таємницю, за винятком випадків, передбачених
законом; надавати документи, які засвідчують їх повноваження; надавати власникам об'єктів регулювання, які підлягають
державному контролю, акти про результати нагляду, інспектування та
моніторингу. За порушення вимог Закону України "Про карантин рослин"
( 3348-12 ), інших нормативно-правових актів у сфері карантину
рослин державні інспектори з карантину рослин несуть передбачену
законом відповідальність.
12. Рішення державного інспектора з карантину рослин щодо
заборони вирощування, вивезення, ввезення, транспортування (у тому
числі експорту, імпорту, транзиту), зберігання, реалізації чи
використання об'єктів регулювання, прийняті в межах його
повноважень, є обов'язковими для виконання. Образа посадової особи, що здійснює державний контроль з
карантину рослин, а також опір, погрози, насильство та інші дії,
що перешкоджають виконанню покладених на неї обов'язків та
повноважень, тягнуть за собою відповідальність згідно із законом.
13. Фітосанітарну експертизу об'єктів регулювання проводять
карантинні лабораторії Державної служби з карантину рослин
України, акредитовані згідно із законом та вповноважені Головною
державною інспекцією з карантину рослин України проводити
необхідний аналіз відповідно до міжнародних стандартів, інструкцій
та рекомендацій.
14. Фінансування фітосанітарних заходів здійснюється за
рахунок коштів Державного бюджету України, коштів осіб та інших не
заборонених законами України джерел.
15. Вичерпний перелік платних послуг Державної служби з
карантину рослин України визначається виключно Законом України
"Про карантин рослин" ( 3348-12 ) та включає в себе проведення
огляду, обстеження, аналіз, знезараження, інспектування, обробку,
організацію та здійснення контролю за роботами з фумігації
(знезараження) об'єктів регулювання.
16. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення органів
Державної служби з карантину рослин України здійснюється за
рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного
бюджету України. Головна державна інспекція з карантину рослин України є
розпорядником коштів, до сфери управління якої належать
розпорядники коштів - органи Державної служби з карантину рослин. Фінансування централізованих заходів здійснює Головна
державна інспекція з карантину рослин України за рахунок коштів
спеціального фонду органів Державної служби з карантину рослин
України. Джерелами фінансування Державної служби з карантину рослин
України за рахунок спеціального фонду Державного бюджету України
можуть бути кошти, що надходять від надання платних послуг з
проведення огляду, обстеження, аналізу, знезараження,
інспектування, обробки, організації та здійснення контролю за
роботами з фумігації (знезараження) об'єктів регулювання.
17. Головний державний інспектор з карантину рослин України в
установленому порядку представляє Україну у відповідних
міжнародних організаціях та їх спеціалізованих органах з метою
захисту інтересів України, співробітництва для розв'язання
спільних проблем та забезпечення ефективного обміну інформацією,
методиками і технологіями, які гармонізують фітосанітарні заходи
та забезпечують захист рослин і розвиток міжнародної торгівлі.
Головний державний
інспектор з карантину
рослин України М.М.Костяк


Publications of document