Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.03.2016  № 147


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 квітня 2016 р.
за № 520/28650

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони № 400 від 03.08.2016}

Про затвердження Змін до Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про господарську діяльність у Збройних Силах України” та з метою вдосконалення системи обліку та використання коштів спеціального фонду в Міністерстві оборони України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 10 жовтня 2013 року № 689, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1836/24368, що додаються.

2. Директору Департаменту фінансів Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. ПолторакЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
18.03.2016  № 147


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 квітня 2016 р.
за № 520/28650

ЗМІНИ
до Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України

1. У пункті 13:

1) абзац третій викласти в такій редакції:

“Бухгалтерський облік необоротних активів, отриманих як дарунок, гуманітарна, благодійна, міжнародна технічна або інша безповоротна допомога, бюджетні установи здійснюють відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року № 611 “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за № 1214/23746, та від 12 жовтня 2010 року № 1202 “Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1017/18312.”.

2) в абзаці четвертому слова “фінансової та бюджетної” замінити словами “фінансової, бюджетної та іншої”.

2. У додатку до Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України:

1) рядок 1.1.5 викласти в такій редакції:

1.1.5

Плата за надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я Збройних Сил України військовослужбовцям інших військових формувань та пенсіонерам з числа військовослужбовців, яким відповідно до законодавства надано пільги щодо безоплатного користування військово-медичними закладами відповідних військових формувань, та кошти, отримані як відшкодування витрат цих закладів за стаціонарне лікування потерпілих від злочинних діянь

”.

2) рядок 1.2.6 викласти в такій редакції:

1.2.6

Вища, професійно-технічна, дошкільна, інші види освіти та діяльність шкіл підготовлення водіїв транспортних засобів

”.

3) доповнити додаток новими рядками такого змісту:

2.3. Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

2.3.1

Кошти, що отримують військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів від розміщення на депозитах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

”.

Тимчасово виконуючий
обов’язки директора
Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
С.Л. Винник


Publications of document