Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Resolution of the National Bank of Ukraine; Instruction, Norms, Typical Form, Act, Permission on April 11, 2011101
Document z0515-11, valid, current version — Revision on October 7, 2011, on the basis - z1120-11

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
11.04.2011 N 101
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 квітня 2011 р.
за N 515/19253
Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного банку України

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку
N 288 ( z1120-11 ) від 17.08.2011 }

Відповідно до статей 15, 22 та 56 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), з метою вдосконалення та
впорядкування нормативно-правових актів Національного банку
України, що регламентують питання використання і застосування
бойової вогнепальної зброї та боєприпасів для забезпечення
належного рівня безпеки цінностей та об'єктів Національного банку
України, Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести зміни до Інструкції про порядок придбання,
зберігання, обліку, охорони, перевезення і використання бойової
вогнепальної зброї та боєприпасів у системі Національного банку
України, затвердженої постановою Правління Національного банку
України від 11.05.2010 N 229 ( z0352-10 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 01.06.2010 за N 352/17647, виклавши
її в новій редакції, що додається.

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 288 ( z1120-11 ) від 17.08.2011 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 288 ( z1120-11 ) від 17.08.2011 }

4. Департаменту банківської безпеки (Стріховський М.П.),
Юридичному департаменту (Новіков В.В.) подати цю постанову на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
Голова С.Г.Арбузов
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
внутрішніх справ України В.І.Ратушняк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
11.05.2010 N 229
( z0352-10 )
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
11.04.2011 N 101)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 квітня 2011 р.
за N 515/19253

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок придбання, зберігання, обліку,
охорони, перевезення, використання і застосування
бойової вогнепальної зброї та боєприпасів
у системі Національного банку України

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України
"Про Національний банк України" ( 679-14 ), Положення про порядок
застосування вогнепальної зброї, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12.10.92 N 575 ( 575-92-п ) (зі змінами),
Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання,
обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і
холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та
зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових
матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ
України (далі - МВС) від 21.08.98 N 622 ( z0637-98 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.10.98 за
N 637/3077 (зі змінами) (далі - Інструкція МВС), та
нормативно-правових актів Національного банку України (далі -
Національний банк).
1.2. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні: варта (наряд) відомчої охорони - працівники підрозділу
відомчої охорони в системі Національного банку, які призначені для
виконання завдання з охорони будівель, транспортних засобів,
спеціальних вантажів під час їх перевезення, інших об'єктів
Національного банку; група (бригада) інкасаторів - працівники підрозділу
перевезення цінностей у системі Національного банку, які
призначені для виконання завдання з перевезення спеціального
вантажу; збройова кімната - спеціально укріплене сховище для
зберігання зброї та боєприпасів, що обладнане засобами охоронної
та пожежної сигналізації згідно з вимогами нормативно-правових
актів МВС і Національного банку; керівник установи Національного банку - керівник
територіального управління, структурної одиниці Національного
банку (у центральному апараті - Голова Національного банку) або
особа, яка виконує його обов'язки згідно з наказом; Об'єкт - будівлі, споруди, що належать Національному банку,
прилегла до них внутрішня територія, що обмежена по периметру
огорожею, транспортні засоби (спеціальні вагони, оперативний
автотранспорт, службові автомобілі), спеціальні вантажі, інша
власність Національного банку, окремі категорії службовців
Національного банку, стосовно яких за рішенням Голови
Національного банку спеціальним підрозділом відомчої охорони
можуть здійснюватися заходи із забезпечення їх особистої безпеки; оперативний автотранспорт - спеціалізовані автомобілі з
панцерованим захистом або без нього, із нанесеними смугами
зеленого кольору, що відповідають вимогам Державного стандарту
України ДСТУ 3849-99 "Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми,
розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали транспортних
засобів оперативних і спеціальних служб. Загальні вимоги"; підрозділи Національного банку - підрозділи відомчої охорони
та перевезення цінностей у системі Національного банку, функції
яких пов'язані з використанням зброї; спеціальні вантажі - цінності, що перевозяться (банкноти,
монети, банківські метали, валютні та інші цінності, вироби,
матеріали тощо, які мають особливу цінність для держави або
містять інформацію, що становить державну таємницю); установи Національного банку - центральний апарат,
територіальні управління, структурні одиниці Національного банку,
що мають на обліку відомчу зброю та боєприпаси; черговий інкасатор - посадова особа підрозділу перевезення
цінностей у системі Національного банку, відповідальна за
зберігання, видачу і приймання зброї та боєприпасів у збройовій
кімнаті, закріпленій за цим підрозділом. Інші терміни, зазначені в цій Інструкції, уживаються в
значеннях, викладених в Інструкції МВС ( z0637-98 ) та
нормативно-правових актах Національного банку.
1.3. Згідно із законодавством України підрозділи
Національного банку для виконання покладених на них функцій з
охорони Об'єктів мають на озброєнні бойову вогнепальну зброю
(далі - зброя), що належить до відомчої.
1.4. Вид і кількість зброї, боєприпасів та їх резерву,
необхідних для озброєння підрозділів Національного банку,
визначаються рішенням Правління Національного банку за погодженням
з підрозділами дозвільної системи МВС, залежно від характеру
охоронної діяльності підрозділів, їх штатної чисельності, згідно з
нормами, визначеними в додатку 1 до цієї Інструкції.
1.5. Відповідальність за організацію обліку, зберігання і
використання за призначенням відомчої зброї та боєприпасів
покладається на керівників установ Національного банку (у
центральному апараті - на посадових осіб, визначених наказом
Національного банку). Керівники установ Національного банку відповідними наказами
призначають посадових осіб, відповідальних за ведення обліку зброї
та боєприпасів, організацію їх зберігання, видачі (приймання) і
використання за призначенням у підрозділах, а також працівників,
відповідальних за видачу (приймання) і зберігання зброї та
боєприпасів у збройових кімнатах.
2. Придбання, отримання, передавання зброї
та боєприпасів установами Національного банку
2.1. Придбання (отримання, передавання) зброї та боєприпасів
установи Національного банку здійснюють виключно за дозволами
територіальних органів внутрішніх справ України (далі - органи
внутрішніх справ), отриманими в порядку, передбаченому Інструкцією
МВС ( z0637-98 ) та іншими нормативно-правовими актами України.
2.2. Придбання зброї та боєприпасів армійських зразків для
озброєння підрозділів Національного банку здійснюється
централізовано Департаментом банківської безпеки Національного
банку (далі - Департамент банківської безпеки) через Міністерство
оборони України або Департамент ресурсного забезпечення МВС. У разі потреби придбання зброї (боєприпасів) установи
Національного банку щороку до 1 червня надсилають відповідні
заявки (додаток 2) до Департаменту банківської безпеки для їх
узагальнення. Заявка має бути підписана керівником установи Національного
банку, скріплена відбитком гербової печатки та погоджена з
підрозділом дозвільної системи органу внутрішніх справ (погодження
скріплюється відбитком гербової печатки цього органу або відбитком
печатки з написом "Дозвільна система"). Узагальнену заявку на придбання зброї та боєприпасів
Національний банк щороку не пізніше 20 липня надсилає до МВС. Згідно з наданою заявкою Національний банк отримує від
Міністерства оборони України або Департаменту ресурсного
забезпечення МВС наряди на одержання зброї та боєприпасів, на
підставі яких установи Національного банку отримують в органах
внутрішніх справ дозволи на придбання і перевезення зброї та
боєприпасів.
2.3. За наявності відповідного дозволу органу внутрішніх
справ боєприпаси для практичних стрільб можуть бути придбані
установами Національного банку на заводах-виготовлювачах,
підприємствах, в установах, організаціях, господарських
об'єднаннях, які мають ліцензії органів внутрішніх справ на
реалізацію таких боєприпасів.
2.4. Для отримання дозволу на придбання (отримання) зброї та
боєприпасів керівник установи Національного банку надсилає до
органу внутрішніх справ клопотання, в якому зазначаються вид,
кількість зброї та боєприпасів, що мають бути придбані (отримані),
номер і термін дії дозволу на право відкриття та функціонування
об'єкта дозвільної системи. До клопотання додаються: акт про обстеження збройової кімнати з висновком про її
відповідність вимогам нормативно-правових актів МВС і
Національного банку. Акт складається комісією, що створюється за
наказом (у центральному апараті - за розпорядженням) установи
Національного банку. Комісію має очолювати заступник керівника
установи Національного банку (у центральному апараті - заступник
директора Департаменту банківської безпеки). До складу комісії
залучаються працівники зацікавлених структурних підрозділів цієї
установи та, за погодженням, територіальних підрозділів дозвільної
системи, пожежного нагляду, Державної служби охорони при МВС
(далі - ДСО); наказ установи Національного банку про призначення особи,
відповідальної за придбання (отримання) зброї та боєприпасів; відомості про особу, відповідальну за придбання (отримання)
зброї та боєприпасів: посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата і
місце народження, місце проживання, висновок медичної установи про
те, що зазначена особа за станом здоров'я може виконувати цю
роботу; копія договору обов'язкового страхування цивільної
відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі
або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї
(далі - договір страхування); довідка про складання заліків на
знання матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та
порядку застосування; платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг
дозвільної системи, пов'язаних з видачею дозволу на придбання
зброї та боєприпасів; копія наряду (контракту, комерційної пропозиції) на придбання
зброї та боєприпасів.
2.5. Передавання зброї, боєприпасів між установами
Національного банку та реалізація їх надлишків здійснюються
виключно за розпорядчим документом Національного банку за
наявності дозволів органів внутрішніх справ. Керівник установи Національного банку, який здійснив
передавання зброї та (або) боєприпасів, зобов'язаний у п'ятиденний
строк письмово повідомити про це орган внутрішніх справ, у якому
зброя перебуває на обліку, зазначивши вид, марку, калібр, номер
кожної одиниці зброї, що була передана, кількість і калібр
боєприпасів. До повідомлення додається дозвіл на право зберігання
і використання зброї та боєприпасів для його переоформлення.
3. Зберігання зброї та боєприпасів
3.1. Керівники установ Національного банку впродовж 10 днів
із дня придбання або отримання зброї та (або) боєприпасів
зобов'язані отримати в органі внутрішніх справ дозвіл на право їх
зберігання і використання.
3.2. Для отримання дозволу на право зберігання і використання
відомчої зброї та боєприпасів керівник установи Національного
банку надсилає до органу внутрішніх справ клопотання, в якому
зазначаються кількість зброї та боєприпасів, що перебувають на
обліку (окремо за кожною маркою та калібром); номер, рік випуску
кожної одиниці зброї; призначення (бойова чи навчальна); наявність
умов для надійного зберігання зброї та боєприпасів (опис збройової
кімнати та організації її охорони). До клопотання додаються: відомості про осіб, які відповідають за організацію
зберігання відомчої зброї, та осіб, які мають доступ до цієї зброї
(посади, прізвища, імена та по батькові, дати і місця народження,
місця проживання; відомості про попередню трудову діяльність;
висновки медичної установи про те, що такі особи за станом
здоров'я можуть виконувати роботу, пов'язану з використанням
зброї; копії договорів страхування; довідки про складання заліків
на знання матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та
порядку застосування); наказ установи Національного банку про призначення осіб,
відповідальних за організацію зберігання відомчої зброї та
боєприпасів; платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг
дозвільної системи, пов'язаних з видачею дозволу на зберігання
зброї та боєприпасів. У разі відкриття нової збройової кімнати до клопотання
додається акт про її обстеження комісією, склад якої зазначено в
пункті 2.4 глави 2 цієї Інструкції. У разі скорочення або зміни функцій підрозділів Національного
банку, за якими закріплена відомча зброя, та відсутності подальшої
потреби у використанні збройової кімнати її закриття відбувається
згідно з окремим розпорядчим документом Національного банку з
урахуванням вимог Інструкції МВС ( z0637-98 ).
3.3. Відомча зброя та боєприпаси зберігаються в збройових
кімнатах установ Національного банку. У територіальних управліннях Національного банку зброя та
боєприпаси, закріплені за підрозділами перевезення цінностей,
можуть зберігатись у збройових кімнатах підрозділів банківської
безпеки в окремих металевих шафах (сейфах). Забороняється зберігати відомчу зброю та боєприпаси поза
межами установ Національного банку та використовувати їх не за
призначенням.
3.4. Керівники установ Національного банку зобов'язані
забезпечити обладнання збройової кімнати, приміщення (місця) для
заряджання (розряджання) та чищення зброї з урахуванням вимог
Інструкції МВС ( z0637-98 ) і нормативно-правових актів
Національного банку.
3.5. Збройова кімната установи Національного банку має
відповідати таким вимогам: бути ізольованою від інших приміщень, мати капітальні стіни,
перекриття підлоги та стелі. Внутрішні стіни (перегородки) мають
бути еквівалентні за міцністю спарованим гіпсобетонним панелям
завтовшки 80 мм кожна з прокладеними між ними сталевими ґратами
або цегляній стінці завтовшки не менше 120 мм, армованій сталевою
сіткою; мати двоє дверей з надійними замками: зовнішні - суцільні
металеві, внутрішні - ґратчасті залізні. Зовнішні двері
обладнуються двома врізаними замками та пристроями для
опечатування, внутрішні - врізаним або навісним замком. Обрамлення
отворів обох дверей виготовляється із залізного профілю; мати на віконних отворах між рамами або зсередини приміщення
сталеві ґрати. Віконні отвори на першому поверсі обладнуються
внутрішніми залізними віконницями. Кінці прутів ґрат у віконних
отворах забиваються в стіну на глибину не менше 30 мм і
заливаються бетонним розчином. Віконниці мають замикатися на
навісні замки. Ґрати, що встановлюються у дверні, віконні отвори
та для зміцнення стін (перегородок), виготовляються зі сталевого
прута діаметром не менше 15 мм. Кожне перехрестя прута зварюється,
утворюючи вічка не більше ніж 150х150 мм. На вентиляційних вікнах,
люках, інших технологічних отворах встановлюються трубно-арматурні
касети з вічками розміром не більше ніж 100х100 мм. Діаметр
отворів у стінах для прокладення інженерних мереж має бути не
більшим, ніж 200 мм; бути обладнаною пожежною сигналізацією та двома і більше
рубежами охоронної сигналізації, що спрацьовує на відкриття або
злам сейфів (металевих шаф), де зберігаються зброя та боєприпаси,
а також на появу людини всередині приміщення. Сигналізація
прокладається прихованою проводкою до щитка електроживлення з
установленням датчиків на вікнах, дверях, люках, стінах, стелі,
підлозі. Допускається прокладання шлейфів охоронної сигналізації в
трубах усередині приміщення по залізобетонних і бетонних
будівельних конструкціях; мати засоби первинного пожежогасіння та аварійного
електроосвітлення; містити опис майна, до якого занесено відомості про кількість
сейфів, металевих шаф (ящиків) із зазначенням їх номерів і номерів
відбитків печаток, якими вони опечатуються. Усі приміщення, де зберігаються зброя та боєприпаси, в
установленому порядку мають бути передані під охорону
територіального підрозділу ДСО з підключенням охоронної
сигналізації на пульт централізованого спостереження (далі - ПЦС)
цього підрозділу ДСО.
3.6. Приміщення (місце) для заряджання (розряджання) і
чищення зброї розташовується поруч зі збройовою кімнатою. Це
приміщення (місце) має бути обладнане кулеуловлювачами, столами,
що мають бортик по периметру висотою 25 - 30 мм, металевим ящиком
для ганчір'я, ємкістю з рідким збройним мастилом, вогнегасниками,
інформаційними матеріалами щодо матеріальної частини зброї,
витягами з нормативно-правових актів стосовно заходів безпеки,
правил використання та поводження зі зброєю.
3.7. Зброя (у тому числі резервна і навчальна) та боєприпаси
зберігаються в металевих шафах (сейфах), стінки яких мають бути
завтовшки не менше 3 мм з надійними (не менше двох) врізаними
замками. Дверцята шаф для міцності укріплюються металевими
накладками або косинцями. У шафах (сейфах) мають бути описи зброї
за кількістю, марками та номерами. Допускається тимчасове зберігання зброї та боєприпасів
(у межах однієї робочої зміни), зданих працівниками на час
обідньої перерви та в разі потреби відвідування місць загального
користування, у важкому сейфі, обладнаному не менше ніж двома
замками (з них щонайменше один - врізаний), які встановлюються у
вартових приміщеннях відомчої охорони або відокремлених
приміщеннях установи Національного банку, обладнаних охоронною
сигналізацією з підключенням її на ПЦС ДСО.
3.8. Зброя має зберігатися в розрядженому стані (для
автоматичної та напівавтоматичної зброї - відсутній патрон у
патроннику, магазини від'єднані від зброї), з увімкненим
запобіжником. Пістолети мають зберігатися без кобур, автомати -
без чохлів.
3.9. У шафах (сейфах) біля кожного гнізда зі зброєю має бути
ярлик із зазначенням номера зброї та прізвища працівника, за яким
закріплено цю зброю.
3.10. Боєприпаси, що видаються разом зі зброєю на час
виконання службових обов'язків, зберігаються окремо від зброї в
металевих ящиках, металевих шафах, сейфах (у відокремлених
чарунках), які замикаються та опечатуються начальником варти
(старшим наряду) відомчої охорони установи Національного банку
(черговим інкасатором). Незменшуваний запас боєприпасів, боєприпаси для практичних
стрільб та резервні боєприпаси зберігаються в окремих металевих
ящиках (металевих шафах, сейфах), які замикаються та опечатуються
особою, відповідальною за організацію зберігання зброї та
боєприпасів.
3.11. Забороняється зберігання разом зі зброєю та
боєприпасами інших предметів та документів, які не мають
відношення до озброєння. Категорично забороняється зберігати зброю та боєприпаси в
інших, не пристосованих для цього приміщеннях і місцях установи
Національного банку.
3.12. Від збройової кімнати і шаф (сейфів, ящиків) зі зброєю
та боєприпасами мають бути два комплекти ключів. Один комплект ключів постійно зберігається у начальника варти
(старшого наряду) відомчої охорони установи Національного банку
або чергового інкасатора, другий - у пеналі, опечатаному печаткою
особи, відповідальної за зберігання зброї та боєприпасів у
збройовій кімнаті, зберігається у керівника установи Національного
банку (у центральному апараті - у посадової особи, на ім'я якої
видано дозвіл на зберігання зброї та боєприпасів). Видача другого комплекту ключів у разі потреби здійснюється з
дозволу керівника установи Національного банку (у центральному
апараті - керівника Департаменту банківської безпеки) на підставі
письмового звернення зацікавленого структурного підрозділу цієї
установи (із зазначенням такої потреби). Виносити ключі від збройової кімнати та шаф (сейфів) зі
зброєю і боєприпасами за межі установи Національного банку
забороняється. З урахуванням специфіки функціонування установи Національного
банку її керівник відповідним наказом може встановити інші умови
зберігання та видачі ключів від збройової кімнати, які не
суперечать вимогам Інструкції МВС ( z0637-98 ).
3.13. Збройова кімната має бути під охороною ПЦС ДСО
цілодобово, окрім часу видавання (приймання) зброї та боєприпасів. Зняття збройової кімнати з-під охорони ПЦС ДСО в інших
випадках (перевірка зброї посадовими особами Національного банку
або служби дозвільної системи МВС, проведення регламентних робіт з
технічного обслуговування та ремонту охоронної сигналізації,
господарських робіт тощо) здійснюється лише з дозволу керівника
установи Національного банку або особи, відповідальної за
зберігання зброї та боєприпасів. Про зняття збройової кімнати з-під охорони (здавання її під
охорону) ПЦС ДСО начальники варт (старші нарядів) відомчої охорони
установ Національного банку, чергові інкасатори здійснюють записи
в журналі обліку (додаток 3), який ведеться в разі використання у
збройовій кімнаті сигналізації, управління якою здійснюється в
ручному режимі з ПЦС ДСО.
3.14. Начальники варт (старші нарядів) відомчої охорони
установ Національного банку, чергові інкасатори повинні знімати
збройову кімнату з-під охорони (здавати її під охорону) ПЦС ДСО та
відчиняти (зачиняти) двері цього приміщення таким чином, щоб була
виключена можливість спостереження іншими особами за роботою з
пристроєм керування сигналізацією та секретами замків дверей. Перед відкриттям дверей збройової кімнати необхідно
перевірити цілісність дверей, замків, відбитків печаток і
пересвідчитися, що всі рубежі охоронної сигналізації знято з-під
охорони ПЦС ДСО.
3.15. Порядок взаємодії підрозділів Національного банку з
територіальними підрозділами ДСО в разі надходження на ПЦС ДСО
сповіщень від технічних засобів охорони, установлених у збройових
кімнатах, визначається окремими документами установ Національного
банку, що розробляються відповідно до вимог нормативно-правових
актів Національного банку, ДСО та погоджуються з територіальними
підрозділами ДСО.
3.16. Матеріали, мастило та приладдя для чищення зброї
зберігаються в спеціально відведених для цього місцях окремо від
зброї та боєприпасів. Організація чищення, змащування та протирання зброї,
закріпленої за підрозділом Національного банку, забезпечення
дотримання заходів безпеки покладаються на керівника цього
підрозділу. Чищення зброї проводиться не рідше одного разу на місяць, а
також після стрільби. Для чищення і змащування зброї
використовується лише рідке збройне мастило. Протирання зброї (без розбирання) здійснюється щозміни перед
здаванням зброї та після відрядження. Розбирання зброї може бути повним і неповним. Неповне
розбирання зброї здійснюється для змащування та огляду, повне -
для чищення в разі її сильного забруднення.
3.17. Непридатні для подальшого використання зброя та
боєприпаси здаються безкоштовно в орган внутрішніх справ, який
видав дозвіл на їх придбання або зберігання.
3.18. Зайві, але придатні для подальшого використання зброя
та боєприпаси здаються за місцем їх обліку в службі дозвільної
системи МВС або передаються (продаються) іншим установам та
організаціям за наявності відповідного дозволу органу внутрішніх
справ.
3.19. Посадові особи центрального апарату та установ
Національного банку, повноваження яких визначено розпорядчими
документами Національного банку або цих установ, а також
працівники підрозділів дозвільної системи органів внутрішніх справ
мають право перевіряти наявність і стан зброї та боєприпасів,
закріплених за установами Національного банку, порядок їх видачі
та приймання, правильність ведення журналів обліку та інші
питання, що стосуються цього напряму службової діяльності, лише в
присутності керівників підрозділів Національного банку, за якими
закріплено збройові кімнати (або осіб, які виконують їх обов'язки
згідно з наказом), та осіб, відповідальних за організацію
зберігання зброї та боєприпасів у цих установах Національного
банку.
3.20. Працівники підрозділу дозвільної системи органу
внутрішніх справ мають право входу до установи Національного банку
для виконання контрольних функцій, визначених Інструкцією МВС
( z0637-98 ), за службовими посвідченнями та разовими
перепустками, які оформляються згідно з вимогами інструкції з
організації пропускного та внутрішньооб'єктового режиму цієї
установи Національного банку.
3.21. Право доступу до приміщень, де зберігаються зброя та
боєприпаси, мають лише ті працівники, які визначені відповідним
наказом установи Національного банку, та посадові особи, які
здійснюють контрольні функції згідно з пунктами 3.19 та 3.20 цієї
глави.
4. Облік зброї та боєприпасів
4.1. Журнали обліку, в яких ведеться облік зброї та
боєприпасів, що використовуються в установах Національного банку
(додаток 4), мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені
відбитками печаток органу внутрішніх справ та установи
Національного банку (у центральному апараті - Департаменту
банківської безпеки). Обліку підлягають усі види зброї та боєприпасів незалежно від
їх призначення.
4.2. Облікові документи, на підставі яких здійснюються
оприбуткування та видача зі складу зброї та боєприпасів (заявки,
накладні-вимоги на відпуск, внутрішнє переміщення матеріальних
цінностей тощо), ведуться та обліковуються відповідно до вимог
нормативно-правових актів Національного банку з питань
бухгалтерського обліку.
4.3. Усі облікові документи щодо зброї та боєприпасів
зберігаються в замкнених сейфах (металевих шафах, ящиках), які
забезпечують збереження документів. Забороняється зберігати ці
документи в ящиках робочих столів та інших непристосованих місцях.
4.4. Посадові особи, які ведуть облік зброї та боєприпасів,
відповідають за правильне та своєчасне ведення записів у
відповідних журналах обліку (під час кожної зміни кількості
наявної зброї та боєприпасів у разі їх отримання, здавання,
проведення стрільб тощо), оформлення, збереження та здавання в
архів усіх облікових документів.
4.5. Облік видачі (приймання) зброї та боєприпасів
працівникам на час виконання службових обов'язків здійснюється у
відповідному журналі обліку (додаток 5), який має бути
пронумерований, прошнурований та скріплений відбитком печатки
установи Національного банку (у центральному апараті -
Департаменту банківської безпеки).
4.6. Під час проведення в системі Національного банку
щорічної інвентаризації комісія, створена за наказом установи
Національного банку, проводить інвентаризацію зброї та
боєприпасів, що перебувають на обліку в цій установі. Результати
інвентаризації оформляються відповідно до вимог
нормативно-правових актів Національного банку з цього питання. Відомості про кількість зброї та боєприпасів, що перебувають
на обліку в установі Національного банку за станом на 1 січня
(додаток 6), подаються до Національного банку щороку до 20 січня.
4.7. Боєприпаси, що були використані на практичні стрільби,
списуються за актом (додаток 7), до якого додаються
роздавально-здавальні відомості (додатки 8, 9), а в разі
застосування зброї під час виконання службових обов'язків - за
актом, що складається комісією, яка проводить службове
розслідування за цим фактом.
4.8. Акт списання боєприпасів складається не пізніше
наступного робочого дня після проведення стрільб (застосування
зброї) і затверджується керівником установи Національного банку.
Копії акта в той самий день надсилаються до органу внутрішніх
справ та Департаменту банківської безпеки. Списання боєприпасів
фіксується в журналі обліку зброї та боєприпасів.
4.9. У разі виявлення недостачі зброї чи боєприпасів керівник
установи Національного банку зобов'язаний негайно письмово
повідомити про це керівництво Національного банку, орган
внутрішніх справ та організувати проведення службового
розслідування причин цієї надзвичайної події. У повідомленні мають бути зазначені вид, марка, номер,
калібр, кількість зброї (боєприпасів), якої (яких) не вистачає за
обліком, коли і за яких обставин виявлено недостачу зброї
(боєприпасів), ужиті заходи щодо їх розшуку. Зброя та боєприпаси, яких не вистачає, знімаються з обліку на
підставі висновку посадової особи, яка проводить слідство або
дізнання, затвердженого керівником органу внутрішніх справ.
5. Перевезення і тимчасове зберігання
зброї та боєприпасів
5.1. Міжміське перевезення зброї та боєприпасів, що були
придбані установою Національного банку, здійснюється за наявності
відповідного дозволу органу внутрішніх справ. Дозвіл на перевезення зброї та боєприпасів видається органом
внутрішніх справ за письмовим клопотанням керівника установи
Національного банку, у якому зазначаються: найменування, кількість вантажу (марки і заводські номери
зброї, калібр боєприпасів), підстава для перевезення, запланований
термін перевезення, вид транспорту, маршрут (початковий і кінцевий
пункти перевезення), вид охорони та її озброєння; відомості про осіб, відповідальних за організацію перевезення
та охорону вантажу (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата і
місце народження, місце проживання); копія договору з підрозділом ДСО про охорону вантажу під час
його перевезення (у разі його укладання); платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг
дозвільної системи, пов'язаних з видачею дозволу на перевезення
зброї та боєприпасів.
5.2. Перевезення відомчої зброї та боєприпасів у межах міста
незалежно від відстані здійснюється без дозволу органу внутрішніх
справ.
5.3. Перевезення зброї та боєприпасів автомобільним
транспортом здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових
актів України щодо безпеки перевезення небезпечних вантажів цим
видом транспорту. Для перевезення має бути виділений критий
автотранспорт. Зброя, що перевозиться, має бути в розрядженому стані (для
автоматичної та напівавтоматичної зброї - відсутній патрон у
патроннику, магазини від'єднані від зброї), з увімкненим
запобіжником. Зброя та боєприпаси мають бути упаковані в
пристосовану тару, що опломбовується або опечатується. Для охорони цього вантажу призначається група у складі не
менше двох озброєних працівників підрозділів Національного банку,
які мають індивідуальні дозволи на право зберігання та носіння
відомчої зброї поза межами установ Національного банку.
5.4. Працівники зі складу варти відомчої охорони спеціального
вантажу, групи (бригади) інкасаторів після прибуття до пункту
призначення і закінчення роботи, пов'язаної з охороною
спеціального вантажу, зобов'язані здати зброю та боєприпаси на
тимчасове зберігання до збройової кімнати тієї установи
Національного банку, яка має приймати (видавати) спеціальний
вантаж.
5.5. Варта відомчої охорони спеціального вантажу здає зброю
та боєприпаси на тимчасове зберігання до установи Національного
банку тільки після повного розвантаження спеціальних транспортних
засобів у пункті призначення, отримує зброю та боєприпаси у день
завантаження спеціального вантажу в спеціальні транспортні засоби
або відправлення порожніх спеціальних транспортних засобів за
подальшим маршрутом. Перевезення зброї та боєприпасів варти відомчої охорони
спеціального вантажу від місця стоянки спеціальних транспортних
засобів у пункті призначення до збройової кімнати установи
Національного банку та в зворотному напрямку здійснюється в
металевому ящику на автотранспорті, що перевозить спеціальний
вантаж, або на спеціально виділеному оперативному автотранспорті.
5.6. Зброя, боєприпаси та індивідуальні дозволи на право
зберігання і носіння відомчої зброї здаються на тимчасове
зберігання до установи Національного банку в металевих ящиках,
замкнених та опломбованих (опечатаних) начальником варти відомчої
охорони спеціального вантажу, начальником групи (старшим бригади)
інкасаторів.
5.7. Порядок здавання зброї та боєприпасів на тимчасове
зберігання до збройових кімнат установ Національного банку
працівниками спеціального підрозділу відомчої охорони під час
виконання службових завдань із забезпечення особистої безпеки
службовців Національного банку регламентується окремим розпорядчим
документом Національного банку.
5.8. Підставою для приймання зброї та боєприпасів на
тимчасове зберігання до збройових кімнат установ Національного
банку є посвідчення про відрядження варти (наряду) відомчої
охорони, групи (бригади) інкасаторів, до якого додається список
персонального складу варти (наряду) відомчої охорони, групи
(бригади) інкасаторів із зазначенням виду, номерів отриманої зброї
та кількості боєприпасів, засвідчений підписом керівника та
відбитком печатки відповідного підрозділу Національного банку, або
дозвіл на приймання зброї та боєприпасів від інкасаторів
Національного банку, які прибули в службове відрядження до
Центрального сховища (додаток 10).
5.9. Приймання зброї та боєприпасів на тимчасове зберігання
до збройової кімнати установи Національного банку та повернення їх
оформляються записом начальника варти (старшого наряду) відомчої
охорони установи Національного банку (чергового інкасатора) у
журналі обліку приймання (здавання) на тимчасове зберігання
металевих ящиків зі зброєю та боєприпасами (додаток 11), який
засвідчується його підписом та підписами начальника варти
(старшого наряду) відомчої охорони транспортних засобів,
спеціальних вантажів, службовців Національного банку (далі -
рухомий Об'єкт), начальника групи (старшого бригади) інкасаторів.
5.10. Ящики зі зброєю та боєприпасами інкасаторів
Національного банку, які перебувають у службовому відрядженні до
Центрального сховища, видаються зі збройової кімнати цієї установи
на підставі заявки (додаток 12).
5.11. Організація охорони зброї та боєприпасів працівників
підрозділів Національного банку під час виконання ними службових
обов'язків поза межами установ Національного банку покладається
відповідно на начальника варти (старшого наряду) відомчої охорони
рухомого Об'єкта та начальника групи (старшого бригади)
інкасаторів.
5.12. Працівники, які здійснюють перевезення зброї та
боєприпасів (охорону рухомих Об'єктів, проведення практичних
стрільб тощо), зобов'язані у всіх випадках мати при собі
індивідуальні дозволи на право зберігання та носіння відомчої
зброї поза межами установ Національного банку.
6. Використання зброї та боєприпасів
6.1. На роботу, пов'язану з використанням відомчої зброї під
час виконання службових обов'язків, приймаються особи, які досягли
21-річного віку і здатні за своїми діловими та моральними якостями
виконувати таку роботу, за умови надання органами внутрішніх справ
згоди на укладення відповідних трудових договорів та оформлення
індивідуальних дозволів на право зберігання та носіння відомчої
зброї.
6.2. Індивідуальні дозволи на право зберігання та носіння
відомчої зброї оформляються органами внутрішніх справ за
клопотаннями керівників установ Національного банку. До клопотання додаються такі документи: списки осіб, яким оформляються індивідуальні дозволи на право
зберігання та носіння відомчої зброї (посади, прізвища, імена та
по батькові, дати і місця народження, місця проживання; відомості
про попередню трудову діяльність; висновки медичної установи про
те, що такі особи за станом здоров'я можуть виконувати роботу,
пов'язану з використанням зброї; копії договорів страхування;
довідки про складання заліків на знання матеріальної частини
зброї, правил поводження з нею та порядку застосування; по дві
фотокартки розміром 3х4 см); копії наказів установи Національного банку про призначення
цих осіб на відповідні посади; платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг за
отримання дозволу на право зберігання та носіння відомчої зброї. У клопотанні обов'язково зазначається мета отримання дозволу. Орган внутрішніх справ протягом одного місяця з дня
надходження клопотання і документів розглядає їх і видає
індивідуальні дозволи з позначкою "Відомчий", а в разі відмови -
письмово повідомляє про це керівництво установи Національного
банку.
6.3. Індивідуальні дозволи на право носіння відомчої зброї
поза межами установ Національного банку оформляються працівникам,
які за своїми посадовими обов'язками забезпечують організацію та
проведення практичних стрільб у підрозділах відомчої охорони
(працівники Департаменту банківської безпеки, керівний склад та
фахівці підрозділів відомчої охорони), працівникам підрозділів
відомчої охорони, які виконують завдання з охорони рухомих
Об'єктів, та підрозділів перевезення цінностей з відбитком штампа
"Є дійсним під час виконання службових обов'язків". У всіх інших
випадках проставляється відбиток штампа "Є дійсним під час
виконання службових обов'язків у межах території об'єкта, що
охороняється".
6.4. За працівниками підрозділів Національного банку зброя
закріплюється на підставі індивідуальних дозволів, зазначених у
пункті 6.2 цієї глави. Список працівників, за якими закріплена зброя, із зазначенням
номерів зброї має бути затверджений наказом установи Національного
банку (у центральному апараті - керівником Департаменту
банківської безпеки). Індивідуальні дозволи на право зберігання та носіння відомчої
зброї зберігаються у збройовій кімнаті та видаються працівникам на
час виконання ними службових обов'язків разом зі зброєю та
боєприпасами.
6.5. У разі звільнення або переведення працівників
підрозділів Національного банку на посади, виконання обов'язків на
яких не пов'язано з використанням відомчої зброї, а також за
наявності обставин, передбачених пунктом 5.1 розділу 5 Інструкції
МВС ( z0637-98 ), керівник установи Національного банку
(у центральному апараті - керівник Департаменту банківської
безпеки) анулює закріплення зброї за цими працівниками, про що
письмово інформує орган внутрішніх справ для прийняття рішення
щодо анулювання виданих цим працівникам індивідуальних дозволів на
право зберігання і носіння відомчої зброї. Зазначені індивідуальні
дозволи мають бути повернені органу внутрішніх справ, який їх
видав.
6.6. Керівник підрозділу Національного банку в разі відмови
працівника від виконання службових завдань або його неадекватної
поведінки на роботі (що може свідчити про наявність у нього ознак
психічного розладу, іншої хвороби, наслідків уживання наркотичних
речовин або спиртних напоїв) зобов'язаний відсторонити цього
працівника від роботи, пов'язаної з використанням зброї. Подальші
трудові відносини з цим працівником продовжуються відповідно до
Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).
6.7. Керівники підрозділів Національного банку зобов'язані: організувати з працівниками, які приймаються на роботу,
пов'язану з використанням відомчої зброї під час виконання
службових обов'язків, вивчення матеріальної частини зброї, правил
її зберігання, поводження з нею та застосування за затвердженою
МВС програмою на пунктах навчання з обов'язковим прийняттям від
них заліків за участю працівників служби дозвільної системи МВС; забезпечити закріплення зброї за працівниками, які одержали
від органів внутрішніх справ індивідуальні дозволи на право
зберігання і носіння відомчої зброї, пройшли медичне обстеження,
початкову підготовку (перепідготовку), склали заліки із знання
матеріальної частини зброї, порядку і правил її застосування,
отримали інструктаж щодо заходів безпеки під час користування
зброєю та боєприпасами, виконали практичну вправу із стрільби зі
зброї та допущені до самостійного виконання службових обов'язків; організувати щорічну перевірку знань працівників щодо
матеріальної частини зброї, заходів безпеки під час користування
нею та порядку застосування зброї з прийняттям відповідних
заліків; забезпечити не рідше ніж раз на півріччя проведення з
працівниками практичних стрільб. Перед проведенням практичних
стрільб обов'язково проводити теоретичні заняття щодо знання
матеріальної частини зброї та правил поводження з нею, після їх
проведення забезпечити чищення та змащування зброї; здійснювати постійний контроль за наявністю, обліком,
правильністю зберігання та використання, технічним станом зброї та
боєприпасів з відображенням результатів перевірки у відповідних
журналах обліку; забезпечити утримання зброї чистою, а також заміну зброї та
боєприпасів, що стали непридатними для використання.
6.8. Видача зброї та боєприпасів працівникам підрозділів
Національного банку для виконання службових завдань здійснюється
за наявності: у підрозділах відомчої охорони - затвердженої постової
відомості варт (нарядів) відомчої охорони установ Національного
банку; розпорядження Департаменту банківської безпеки щодо
призначення озброєної варти (наряду) відомчої охорони рухомих
Об'єктів або посвідчення про відрядження, до якого додається
список персонального складу варти (наряду) відомчої охорони
рухомих Об'єктів із зазначенням виду, номерів зброї та кількості
боєприпасів, підписаний керівником Департаменту банківської
безпеки (зразки зазначених документів затверджено
нормативно-правовими актами Національного банку з питань
організації охорони спеціальних вантажів під час їх перевезення
автомобільним та залізничним транспортом); у підрозділах перевезення цінностей територіальних
управлінь - заявки на видачу зброї та боєприпасів (додаток 13); у підрозділах перевезення цінностей Центрального сховища -
наряду на роботу інкасаторів (додаток 14). У випадках виникнення
потреби здійснення перевезення цінностей, що не було заплановано
нарядом на роботу, видача зброї та боєприпасів здійснюється на
підставі відповідної заявки (додаток 15).
6.9. Керівник підрозділу перевезення цінностей перед видачею
зброї та боєприпасів працівникам цього підрозділу зобов'язаний: перевірити наявність працівників, які мають виїжджати на
маршрут; провести з ними інструктаж і перевірити їх знання щодо правил
поводження зі зброєю та заходів безпеки; організувати контроль за дотриманням підлеглими порядку дій
щодо отримання і заряджання зброї та боєприпасів.
6.10. Видача зброї, боєприпасів, індивідуальних дозволів на
право зберігання і носіння зброї працівникам підрозділів відомчої
охорони та перевезення цінностей, які заступають на службу
(виїжджають на маршрут), здійснюється начальником варти (старшим
наряду) відомчої охорони установи Національного банку, черговим
інкасатором під особистий підпис кожного працівника у відповідному
журналі обліку.
6.11. Начальник варти (старший наряду) відомчої охорони
установи Національного банку, черговий інкасатор зобов'язаний: перед видачею зброї та боєприпасів працівникам підрозділів
Національного банку перевірити наявність та правильність
оформлення відповідних документів, зазначених у пункті 6.8 цієї
глави, термін дії індивідуальних дозволів на право зберігання і
носіння зброї, а також відповідного спорядження для зброї -
ременя, кобури, пістолетного паска (у разі відсутності зазначених
елементів екіпіровки видача зброї та боєприпасів забороняється); проконтролювати своєчасне проставлення працівниками
підрозділів Національного банку підписів про отримання зброї та
боєприпасів у відповідному журналі обліку; прийняти в разі потреби зброю та боєприпаси на тимчасове
зберігання в установленому порядку з відповідним документальним
оформленням; після виконання працівниками підрозділів Національного банку
покладених на них завдань та повернення до установи Національного
банку прийняти від них зброю, боєприпаси та індивідуальні дозволи
на право зберігання і носіння зброї, звірити їх номери та
кількість, візуально перевірити їх стан і справність, розкласти на
встановлені місця; після видачі (приймання) зброї та боєприпасів своєчасно
робити записи у відповідних журналах обліку.
6.12. Передавання зброї та боєприпасів між начальниками варт
(старшими нарядів) відомчої охорони установ Національного банку,
черговими інкасаторами під час зміни здійснюється під підпис у
журналі обліку приймання (здавання) зброї та боєприпасів, що
зберігаються у збройовій кімнаті (додаток 16). Зброя та боєприпаси передаються і приймаються поштучно за
номерами згідно з описом. Боєприпаси, що зберігаються в невідкритих та непошкоджених
стандартних заводських упаковках, можуть передаватися, прийматися
в підзвіт та обліковуватися за заводськими написами щодо їх
кількості, зазначеними на цих упаковках.
6.13. Наявність і стан зброї та боєприпасів, закріплених за
підрозділами Національного банку, порядок їх зберігання, обліку,
видачі та приймання мають перевірятися керівниками цих підрозділів
щомісяця. Результати перевірки відображаються у відповідному журналі
перевірки стану вогнепальної зброї та боєприпасів (додаток 17).
6.14. У разі відсутності начальника варти (старшого наряду)
відомчої охорони установи Національного банку, чергового
інкасатора двері збройової кімнати, сейфів і шаф зі зброєю та
боєприпасами за потреби можуть бути відчинені з дозволу керівника
цієї установи другим комплектом ключів комісією, до складу якої
має входити не менше трьох осіб. Комісія, яку очолює керівник установи Національного банку або
інша посадова особа, на ім'я якої видано дозвіл на зберігання
зброї та боєприпасів, складає акт про відчинення дверей збройової
кімнати, сейфів, шаф зі зброєю та боєприпасами із зазначенням
дати, посад, прізвищ, імен, по батькові всіх членів комісії та
посадової особи, яка дала розпорядження щодо відчинення дверей
збройової кімнати, і того, що саме вилучено і кому передано. Акт про відчинення дверей збройової кімнати, сейфів, шаф зі
зброєю та боєприпасами складається у двох примірниках і
засвідчується підписами членів комісії. Один примірник акта
залишається у збройовій кімнаті, другий зберігається в посадової
особи, на ім'я якої видано дозвіл на зберігання зброї та
боєприпасів. Двері збройової кімнати, сейфів і шаф зі зброєю та
боєприпасами замикаються та опечатуються відбитком особистої
печатки голови комісії. Наступне відчинення дверей збройової кімнати начальником
варти (старшим наряду) відомчої охорони установи Національного
банку, черговим інкасатором проводиться разом із зазначеною вище
комісією з обов'язковим перерахуванням усієї зброї та боєприпасів,
що перебувають на обліку, та звірянням їх наявної кількості з
обліковими даними. Результати перерахування зброї та боєприпасів
оформляються відповідним актом.
7. Заходи безпеки під час використання
зброї та боєприпасів
7.1. Працівники підрозділів Національного банку, яким
видаються зброя та боєприпаси, зобов'язані досконало знати вимоги
цієї Інструкції, інших нормативно-правових актів Національного
банку з питань охорони праці під час користування зброєю та
боєприпасами, мають бути проінструктовані про дотримання правил
поводження зі зброєю, її збереження та застосування і попереджені
про відповідальність за порушення цих правил.
7.2. Інструктаж працівників підрозділів Національного банку з
питань забезпечення безпеки під час користування зброєю та
боєприпасами здійснюється на первинних та цільових інструктажах, а
також на всіх видах інструктажів з питань охорони праці.
7.3. Первинний інструктаж працівників, які щойно призначені
на посаду, проводиться керівниками підрозділів Національного банку
(або їх заступниками), про що вноситься запис до журналу
реєстрації інструктажів з питань охорони праці за підписами осіб,
які отримали та провели інструктаж. Первинний інструктаж проводиться в службовому приміщенні
підрозділу, за можливості з використанням сучасних технічних
засобів навчання, наочних та інформаційних матеріалів (навчальної
зброї, плакатів, макетів, відеофільмів тощо).
7.4. Цільовий інструктаж працівників проводиться керівниками
підрозділів Національного банку, їх заступниками або керівниками
навчальних заходів, у яких за планом передбачено отримання зброї,
перед проведенням практичних стрільб, виконанням службових
завдань, пов'язаних із використанням зброї, та за потреби в інших
випадках. Цільовий інструктаж завершується перевіркою знань працівників
шляхом їх усного опитування особою, яка проводила інструктаж, щодо
правових підстав застосування зброї, її матеріальної частини,
правил і прийомів стрільби, а також перевіркою набутих навичок
безпечного користування зброєю та боєприпасами.
7.5. Про проведення цільового інструктажу особа, яка його
проводила, робить запис у відповідному розділі постової відомості,
в окремій відомості або журналі реєстрації інструктажів з охорони
праці.
7.6. Заряджання та розряджання зброї здійснюються
працівниками під контролем керівників підрозділів, керівників
стрільб, начальників варт (старших нарядів) відомчої охорони
Об'єктів, начальників груп (старших бригад) інкасаторів або
чергових інкасаторів у спеціально обладнаних для цього місцях.
7.7. Працівник, який отримав зброю та боєприпаси,
зобов'язаний: поставити підпис у відповідному журналі обліку їх видачі
(приймання); біля кулеуловлювача оглянути зброю в зібраному стані та
боєприпаси; утримуючи пістолет у руці за рукоятку (ствол пістолета
направляти тільки в кулеуловлювач), зняти його із запобіжника,
вільною рукою відвести затвор у крайнє заднє положення та оглянути
патронник. Переконавшись, що патрона в патроннику немає, повернути
затвор у крайнє переднє положення, увімкнути запобіжник, пістолет
вкласти до кобури, після цього спорядити магазини патронами та, не
виймаючи повністю пістолет із кобури, один магазин з патронами
вставити в основу рукоятки пістолета, а другий покласти в кишеню
кобури для запасного магазина; утримуючи автомат лівою рукою за передню частину приклада чи
цівка (ствол автомата направляти тільки в кулеуловлювач), правою
рукою опустити запобіжник униз, поставивши його в положення "ОД",
відвести за рукоятку затворну раму назад, оглянути патронник.
Переконавшись, що патрона в патроннику немає, відпустити рукоятку
затворної рами і спустити курок з бойового взводу, увімкнути
запобіжник, узяти автомат на ремінь, після цього спорядити
магазини патронами та покласти їх до підсумка. Магазин з патронами
приєднується до автомата безпосередньо перед виконанням завдання
за командою начальника варти (старшого наряду) відомчої охорони
Об'єкта, начальника групи (старшого бригади) інкасаторів; уважати зброю зарядженою доти, доки вона не буде перевірена і
розряджена; розряджання зброї здійснювати з дотриманням необхідних
заходів безпеки у зворотному порядку; розрядивши зброю, поводитися з нею, як із зарядженою; після виконання службових обов'язків зброю та боєприпаси
негайно здати згідно з установленим у підрозділі порядком.
7.8. Працівник, який отримав зброю на час виконання службових
обов'язків (проведення практичних стрільб), повинен носити
пістолет з пристебнутим пістолетним паском у кобурі, що надійно
закріплена до поясного ременя, або на наплічних ременях під
верхнім одягом, автомат - поверх одягу на ремені.
7.9. Працівникам, які одержали зброю, категорично
забороняється: без потреби виймати зброю з кобури, знімати її із
запобіжника, досилати патрон до патронника, класти палець на
спусковий гачок, клацати курком, затвором; безпідставно спрямовувати ствол зброї в бік людей,
транспорту, будівель; користуватися без потреби чужою зброєю та зброєю, навичок
поводження з якою немає; проводити чистку зброї бензином та іншими легкозаймистими
речовинами, а також абразивними матеріалами; зберігати зброю під час виконання службових обов'язків у
столах, сейфах, шафах тощо; заходити зі зброєю до місць скупчення людей, якщо це не
пов'язано з виконанням службових обов'язків; уживати спиртні напої і наркотичні речовини; залишати зброю без нагляду де б це не було, а також
передавати її, навіть на короткий час, іншим особам, у тому числі
тим, кому працівник безпосередньо підпорядкований, крім випадків
передавання зброї відповідальній посадовій особі в разі виникнення
надзвичайної ситуації, унаслідок якої вибуває зі строю озброєний
працівник.
8. Порядок застосування зброї та боєприпасів
8.1. Застосування зброї працівниками Національного банку
регулюється законодавством України, у тому числі
нормативно-правовими актами Національного банку.
8.2. Працівники Національного банку під час виконання
службових завдань з охорони Об'єктів як крайній захід мають право
застосовувати відомчу зброю в таких випадках: для захисту Об'єктів від злочинних посягань, якщо іншими
способами і засобами їх захистити неможливо; для відбиття збройного чи групового нападу на працівників
Національного банку, якщо їхньому життю чи здоров'ю загрожує
небезпека; для затримання осіб, які скоїли напад на працівників
Національного банку або на Об'єкти, що ними охороняються, коли
іншими способами та засобами затримати цих осіб неможливо; для знешкодження тварин, які загрожують життю чи здоров'ю
працівників Національного банку під час виконання ними службових
завдань. Зброя застосовується після попередження окриком: "Стій!
Стріляти буду!" - і попереджувального пострілу вгору, крім
випадків, коли життю працівників Національного банку загрожує
безпосередня небезпека.
8.3. У разі виявлення правопорушника на території, що
охороняється, працівники Національного банку для забезпечення
особистої безпеки мають право встановити "зону безпеки", тобто
спонукати правопорушника утримуватися на відстані, яка не дасть
йому змоги здійснити раптовий напад. Після попередження про можливе застосування зброї спроба
правопорушника наблизитися до працівників Національного банку,
скоротивши при цьому визначену ними відстань, або доторкнутися до
зброї дає їм право застосовувати зброю. Вимоги працівників Національного банку до правопорушника щодо
місцеперебування і дотримання зазначеної відстані мають бути
чіткими, ясними та зрозумілими.
8.4. Працівники підрозділів Національного банку мають право
використовувати зброю для подання сигналу тривоги або виклику
допомоги, якщо їхньому життю чи здоров'ю загрожує небезпека.
8.5. Забороняється застосовувати зброю за значного скупчення
людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи, а також
щодо жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з
вираженими ознаками інвалідності та малолітніх (крім випадків
вчинення ними групового нападу, що загрожує життю чи здоров'ю
працівників підрозділів Національного банку, збройного нападу чи
збройного опору).
8.6. Працівник підрозділу Національного банку особисто
приймає рішення про застосування зброї залежно від обставин, що
склалися, а про застосування зброї доповідає безпосередньому
керівникові в письмовій формі (із зазначенням часу, місця, проти
кого і за яких обставин це сталося).
8.7. У разі враження особи, яка нападала, унаслідок
застосування зброї працівники підрозділів Національного банку
повинні негайно викликати оперативний автомобіль медичної служби
для пораненого, ужити заходів щодо забезпечення охорони місця
події, дотримуючись необхідних заходів обережності від раптового
нападу та забезпечуючи збереження цінностей, у найкоротший термін
доповісти відповідальній посадовій особі (керівникові установи
Національного банку), органам внутрішніх справ та прокуратури про
застосування зброї.
8.8. Працівники підрозділів Національного банку, які мають
індивідуальні дозволи на право зберігання та носіння відомчої
зброї, за порушення вимог цієї Інструкції, а також за незаконне
застосування зброї (так само як і за незастосування, коли це було
необхідно здійснити для виконання службового обов'язку) несуть
персональну відповідальність згідно із законами України.
В.о. директора Департаменту
банківської безпеки
Національного банку України М.П.Стріховський
Директор Центрального сховища
Національного банку України О.М.Толстой

Додаток 1
до Інструкції про порядок
придбання, зберігання,
обліку, охорони,
перевезення, використання
і застосування бойової
вогнепальної зброї
та боєприпасів у системі
Національного банку України

НОРМИ
зброї та боєприпасів, що передбачаються для озброєння
працівників підрозділів Національного банку України

1. Норми зброї для керівного складу підрозділів
Особа, відповідальна за - пістолет та (або) автомат - 1 шт.
організацію зберігання
зброї та боєприпасів
Особа, яка призначається - пістолет та (або) автомат - 1 шт.
керівником стрільб
2. Норми зброї для працівників підрозділів відомчої охорони
Начальник загону (команди) - пістолет та (або) автомат - 1 шт.
Заступник начальника загону - пістолет та (або) автомат - 1 шт.
(команди)
Фахівець (інженер) загону - пістолет та (або) автомат - 1 шт.
(команди)
Начальник (диспетчер) бюро - пістолет - 1 шт.
перепусток
Начальник варти - пістолет та (або) автомат - 1 шт.
(старший наряду)
відомчої охорони Об'єкта
Помічник начальника варти - пістолет та (або) автомат - 1 шт.
відомчої охорони Об'єкта
Вартовий у складі варти - пістолет - 1 шт.
(наряду) відомчої
охорони Об'єкта
Вартовий у складі варти - пістолет або автомат - 1 шт.
(наряду) з охорони
спеціальних вантажів
Водій оперативного - пістолет - 1 шт.
автомобіля
3. Норми зброї для працівників підрозділів перевезення
цінностей
Керівник підрозділу - пістолет - 1 шт.
Заступник керівника - пістолет - 1 шт.
підрозділу
Спеціаліст - пістолет - 1 шт.
Начальник групи (старший - пістолет та (або) автомат - 1 шт.
бригади) інкасаторів
Інкасатор - пістолет та (або) автомат - 1 шт.
Водій оперативного - пістолет - 1 шт.
автомобіля
4. Норми видачі боєприпасів на одиницю зброї
------------------------------------------------------------------ | Найменування підрозділу | Вид зброї | Кількість боєприпасів | |----------------------------+-----------+-----------------------| |Підрозділи відомчої охорони,| пістолет | 16 | |підрозділи перевезення |-----------+-----------------------| |цінностей | автомат | 60 | ------------------------------------------------------------------
5. Розрахункові норми зберігання та використання боєприпасів
------------------------------------------------------------------ |Вид зброї |Кількість боєприпасів | Кількість боєприпасів на рік | | | незменшуваного |------------------------------| | | запасу |для практичних |для перевірки | | | | стрільб | бою | |----------+----------------------+---------------+--------------| | пістолет | 16-32 | 8-16 | 4-8 | |----------+----------------------+---------------+--------------| | автомат | 60-120 | 36-72 | 18-36 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Інструкції про порядок
придбання, зберігання,
обліку, охорони,
перевезення, використання
і застосування бойової
вогнепальної зброї
та боєприпасів у системі
Національного банку України
ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________
(посада керівника установи
Національного банку України)
____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
"__" _____________ 20__ року
М.П.

ЗАЯВКА ____________________________________________________
(найменування установи Національного банку України)
____________________________________________________
(місцезнаходження)
на придбання вогнепальної зброї
та боєприпасів на 20__ рік

1. Відомості про наявність вогнепальної зброї та боєприпасів
1.1. Кількість працівників, які мають індивідуальні дозволи
на право зберігання та носіння відомчої зброї: _______ чол.
1.2. Кількість наявної зброї та боєприпасів (окремо за кожним
видом зброї): автоматів _______________ - ___________ одиниць;
(марка, калібр) (кількість)
пістолетів _______________ - ___________ одиниць;
(марка, калібр) (кількість)
боєприпасів до автоматів _______________ - ___________ штук;
(марка, калібр) (кількість)
боєприпасів до пістолетів _______________ - ___________ штук.
(марка, калібр) (кількість)
1.3. Кількість зброї та боєприпасів, підготовлених до
здавання як непридатних (окремо за кожним видом зброї): автоматів _______________ - ___________ одиниць;
(марка, калібр) (кількість)
пістолетів _______________ - ___________ одиниць;
(марка, калібр) (кількість)
боєприпасів до автоматів _______________ - ___________ штук;
(марка, калібр) (кількість)
боєприпасів до пістолетів _______________ - ___________ штук.
(марка, калібр) (кількість)
2. Відомості щодо потреби у вогнепальній зброї та боєприпасах
2.1. Мета придбання вогнепальної зброї та боєприпасів: ______ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2.2. Кількість вогнепальної зброї та боєприпасів, яку
необхідно придбати: автоматів _______________ - ___________ одиниць;
(марка, калібр) (кількість)
пістолетів _______________ - ___________ одиниць;
(марка, калібр) (кількість)
боєприпасів до автоматів _______________ - ___________ штук;
(марка, калібр) (кількість)
боєприпасів до пістолетів _______________ - ___________ штук.
(марка, калібр) (кількість)
2.3. Обґрунтування річної потреби в боєприпасах для
проведення практичних стрільб та перевірки бою зброї
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | Розрахунок потреби в боєприпасах |Розрахунок потреби в боєприпасах | Загальна | | для проведення практичних стрільб | для | потреба в | | | перевірки бою зброї |боєприпасах| |--------------------------------------------------+---------------------------------| для | | кількість | норма |періодичність| потреба в |кількість| кількість | потреба в |проведення | |працівників,|боєприпасів| проведення |боєприпасах| зброї |боєприпасів|боєприпасах|практичних | | які мають | на одного | практичних | для | | для | для |стрільб та | |дозволи МВС |працівника | стрільб |проведення | | перевірки | перевірки |перевірки | | України | для |протягом року|практичних | | бою зброї | бою зброї |бою зброї | | | виконання | | стрільб | | | | | | | однієї | | | | | | | | |практичної | | | | | | | | | стрільби | | | | | | | |------------+-----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Для проведення практичних стрільб та перевірки бою автоматів | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Для проведення практичних стрільб та перевірки бою пістолетів | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
_________________________________ ________ ____________________
(посада особи, відповідальної (підпис) (прізвище, ініціали)
за ведення обліку зброї
та боєприпасів)
ПОГОДЖЕНО ________________________________________
(посада керівника підрозділу дозвільної
________________________________________
системи органу внутрішніх справ України)
__________ __________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_________________
(дата)
М.П.

Додаток 3
до Інструкції про порядок
придбання, зберігання,
обліку, охорони,
перевезення, використання
і застосування бойової
вогнепальної зброї
та боєприпасів у системі
Національного банку України

ЖУРНАЛ
обліку зняття з-під охорони (здавання під охорону)
ПЦС ДСО збройової кімнати*
________________________________________________
(найменування структурного підрозділу)
___________________________________________________
(найменування установи Національного банку України)

Розпочато "__" __________ 20__ року
Закінчено "__" __________ 20__ року
_______________
* Журнал ведеться в разі використання у збройовій кімнаті
сигналізації, управління якою здійснюється в ручному режимі з ПЦС
ДСО.
------------------------------------------------------------------ |Дата | Номер печатки, | Прізвище, | Відмітки про зняття | | | якою опечатана | ініціали | з-під охорони ПЦС ДСО | | | збройова |працівника, який| збройової кімнати | | | кімната | знімає з-під |------------------------| | | |охорони ПЦС ДСО |час|підпис|код оператора| | | |збройову кімнату| | | ПЦС ДСО | |-----+----------------+----------------+---+------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+----------------+----------------+---+------+-------------| | | | | | | | |-----+----------------+----------------+---+------+-------------| | | | | | | | |-----+----------------+----------------+---+------+-------------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Дата | Номер печатки, | Прізвище, | Відмітки про здавання | | | якою опечатана | ініціали | під охорону ПЦС ДСО | | | збройова |працівника, який| збройової кімнати | | | кімната |здає під охорону|------------------------| | | | ПЦС ДСО |час|підпис|код оператора| | | |збройову кімнату| | | ПЦС ДСО | |-----+----------------+----------------+---+------+-------------| | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | |-----+----------------+----------------+---+------+-------------| | | | | | | | |-----+----------------+----------------+---+------+-------------| | | | | | | | |-----+----------------+----------------+---+------+-------------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Інструкції про порядок
придбання, зберігання,
обліку, охорони,
перевезення, використання
і застосування бойової
вогнепальної зброї
та боєприпасів у системі
Національного банку України

ЖУРНАЛ
обліку відомчої вогнепальної зброї та боєприпасів
___________________________________________________
(найменування установи Національного банку України)

Розпочато "__" __________ 20__ року
Закінчено "__" __________ 20__ року

----------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування|Дата отримання| На обліку перебуває | |з/п| документа, |(передавання),|-------------------------------------------------------------------| | | вихідний | назва | пістолетів | патронів | автоматів |патронів |навчальної зброї| | |номер, дата | організації |--------------| до |--------------| до |----------------| | | | |усього|марка, |пістолетів|усього|марка, |автоматів|усього| марка, | | | | | |калібр,| | |калібр,| | | калібр, | | | | | | номер | | | номер | | | номер | |---+------------+--------------+------+-------+----------+------+-------+---------+------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+------------+--------------+------+-------+----------+------+-------+---------+------+---------| | | | | | | | | | | | | |---+------------+--------------+------+-------+----------+------+-------+---------+------+---------| | | | | | | | | | | | | |---+------------+--------------+------+-------+----------+------+-------+---------+------+---------| | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до Інструкції про порядок
придбання, зберігання,
обліку, охорони,
перевезення, використання
і застосування бойової
вогнепальної зброї
та боєприпасів у системі
Національного банку України

ЖУРНАЛ
обліку видачі (приймання)
вогнепальної зброї та боєприпасів
____________________________________________
(найменування структурного підрозділу)
___________________________________________________
(найменування установи Національного банку України)

Розпочато "__" __________ 20__ року
Закінчено "__" __________ 20__ року

---------------------------------------------------------------------- | N | Прізвище, | Номер |Марка,|Кількість|Відмітки про|Відмітки про| |з/п| ініціали |дозволу|номер | боє- | отримання | приймання | | | працівника, | на |зброї |припасів | зброї та | зброї та | | | якому видані| зброю | | |боєприпасів |боєприпасів | | | зброя та | | | |------------+------------| | | боєприпаси | | | |дата,|підпис|дата,|підпис| | | | | | | час | | час | | |---+-------------+-------+------+---------+-----+------+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+-------------+-------+------+---------+-----+------+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | |-----| |-----| | | | | | | | | | | | |---+-------------+-------+------+---------+-----+------+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | |-----| |-----| | | | | | | | | | | | |---+-------------+-------+------+---------+-----+------+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | |-----| |-----| | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до Інструкції про порядок
придбання, зберігання,
обліку, охорони,
перевезення, використання
і застосування бойової
вогнепальної зброї
та боєприпасів у системі
Національного банку України

ВІДОМОСТІ
про кількість зброї та боєприпасів,
що перебувають на обліку
в ___________________________________________________
(найменування установи Національного банку України)
за станом на 1 січня 20__ року

1. Кількість зброї, що перебуває на обліку:
------------------------------------------------------------------ | Вид зброї | |----------------------------------------------------------------| |марка|калібр| кількість (одиниць) | | | |---------------------------------------------------| | | |усього| у тому числі | | | | |--------------------------------------------| | | | | закріплено за підрозділами |резервна зброя| | | | |-----------------------------| | | | | | перевезення | банківської | | | | | | цінностей | безпеки | | |----------------------------------------------------------------| | автомати | |----------------------------------------------------------------| | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | пістолети | |----------------------------------------------------------------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
2. Кількість боєприпасів, що перебувають на обліку:
------------------------------------------------------------------ | Кількість боєприпасів (штук) | |----------------------------------------------------------------| |калібр|усього| у тому числі | | | |--------------------------------------------------| | | | незменшуваний запас, що | для практичних | | | | закріплений за підрозділами | стрільб і | | | |---------------------------------| перевірки бою | | | | перевезення | банківської | зброї, резерв | | | | цінностей | безпеки | | |------+------+----------------+----------------+----------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
3. Кількість зброї та боєприпасів, непридатних для подальшого
використання (окремо за кожною маркою та калібром):
пістолетів - ____, автоматів - ____, боєприпасів - ____.
_______________________________ ________ ______________________
(посада керівника установи (підпис) (прізвище, ініціали)
Національного банку України)
М.П.

Додаток 7
до Інструкції про порядок
придбання, зберігання,
обліку, охорони,
перевезення, використання
і застосування бойової
вогнепальної зброї
та боєприпасів у системі
Національного банку України
ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________
(посада керівника установи
Національного банку України)
____________________________
(підпис, прізвище
та ініціали)
"__" _____________ 20__ року
М.П.

АКТ
списання боєприпасів

Комісія в складі __________________________ (голова комісії),
(посада, прізвище
та ініціали голови комісії)
_________________________________________________________________
(посади, прізвища та ініціали членів комісії)
склала акт про те, що "__" ________________ 20__ року на підставі
наказу _______________ були проведені практичні стрільби з ______
(номер, дата)
__________________________ з працівниками _______________________
(вид, марка, калібр зброї)
________________________________________________________________.
(найменування структурного підрозділу установи
Національного банку України)
Згідно з поданими відомостями на ___ аркушах на стрільбах
використано боєприпасів: _____________________________________ шт.
(вид, калібр зброї, кількість
боєприпасів цифрами та словами)
Комісія, перевіривши підстави видачі і використання
боєприпасів, пропонує списати з обліку ___________________________
(найменування установи
Національного банку України)
використані боєприпаси: ________________________________________.
(вид, калібр зброї, кількість
боєприпасів цифрами та словами)
Голова комісії ________________________________
(прізвище та ініціали, підпис)
Члени комісії: ________________________________
(прізвище та ініціали, підпис)
________________________________
(прізвище та ініціали, підпис)

Додаток 8
до Інструкції про порядок
придбання, зберігання,
обліку, охорони,
перевезення, використання
і застосування бойової
вогнепальної зброї
та боєприпасів у системі
Національного банку України

РОЗДАВАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ
боєприпасів на складі
___________________________________________________
(найменування установи Національного банку України)
на _______________________________________________
(найменування боєприпасів)

------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Дата |Прізвище, | Кількість |Підпис про |Повернено для здавання| Кількість |Підпис про | |з/п|видачі| ініціали | виданих | отримання | боєприпасів | зданих | отримання | | | |особи, яка|боєприпасів|боєприпасів|----------------------|боєприпасів -|повернених | | | |отримала | | |невикористаних| з | усього |боєприпасів| | | |боєприпаси| | | |осічкою| | | |---+------+----------+-----------+-----------+--------------+-------+-------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+------+----------+-----------+-----------+--------------+-------+-------------+-----------| | | | | | | | | | | |---+------+----------+-----------+-----------+--------------+-------+-------------+-----------| | | | | | | | | | | |---+------+----------+-----------+-----------+--------------+-------+-------------+-----------| | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
Зазначені у відомості боєприпаси видав
_________________________________________________________________
(підпис, посада, прізвище, ініціали
матеріально відповідальної особи)
"__" ___________ 20__ року
Зазначені у відомості боєприпаси прийняв
_________________________________________________________________
(підпис, посада, прізвище, ініціали особи, відповідальної
за облік, зберігання і видачу боєприпасів у тирі)
"__" ___________ 20__ року
Правильність видачі (здавання) боєприпасів перевірив
______________________ ____________ _________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
"__" ___________ 20__ року

Додаток 9
до Інструкції про порядок
придбання, зберігання,
обліку, охорони,
перевезення, використання
і застосування бойової
вогнепальної зброї
та боєприпасів у системі
Національного банку України

РОЗДАВАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ
боєприпасів у тирі
________________________________________________
(найменування структурного підрозділу)
___________________________________________________
(найменування установи Національного банку України)
на _______________________________________________
(найменування боєприпасів)
за "__" _____________ 20__ року

--------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, | Кількість |Підпис про |Повернено боєприпасів |Підпис про | |з/п| ініціали | виданих | отримання | для здавання | отримання | | |особи, яка|боєприпасів|боєприпасів|----------------------|повернених | | | отримала | | |невикористаних| з |боєприпасів| | |боєприпаси| | | |осічкою| | |---+----------+-----------+-----------+--------------+-------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+----------+-----------+-----------+--------------+-------+-----------| | | | | | | | | |---+----------+-----------+-----------+--------------+-------+-----------| | | | | | | | | |---+----------+-----------+-----------+--------------+-------+-----------| | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
Відповідальний за облік,
зберігання і видачу
боєприпасів у тирі ______________________ __________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Керівник стрільб ______________________ __________
(прізвище, ініціали) (підпис)
"__" ____________ 20__ року

Додаток 10
до Інструкції про порядок
придбання, зберігання,
обліку, охорони,
перевезення, використання
і застосування бойової
вогнепальної зброї
та боєприпасів у системі
Національного банку України

ДОЗВІЛ
на приймання зброї та боєприпасів

Дозволяю "__" _____ 20__ року прийняти від старшого бригади
інкасаторів ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
зброю та боєприпаси бригади інкасаторів, які прибули у відрядження
до Центрального сховища.
Склад бригади: ________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________________________________.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Зброя та боєприпаси в опломбованих металевих ящиках - __________________.
(кількість ящиків)
Відповідальна особа
__________________ ________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 11
до Інструкції про порядок
придбання, зберігання,
обліку, охорони,
перевезення, використання
і застосування бойової
вогнепальної зброї
та боєприпасів у системі
Національного банку України

ЖУРНАЛ
обліку приймання (здавання) на тимчасове зберігання
металевих ящиків зі зброєю та боєприпасами
___________________________________________________
(найменування установи Національного банку України)

Розпочато "__" __________ 20__ року
Закінчено "__" __________ 20__ року

------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування| Металевий ящик зі зброєю та боєприпасами | |з/п| установи, |------------------------------------------------------| | |працівники | здав | прийняв | | |якої здають |----------------------------------+-------------------| | |зброю та |дата,| номер | прізвище, |підпис| прізвище, |підпис| | |боєприпаси | час |печатки | ініціали | | ініціали | | | | | |(пломби)| особи, яка | | особи, яка | | | | | | |здає ящик зі| |приймає ящик| | | | | | | зброєю та | | зі зброєю | | | | | | |боєприпасами| | та | | | | | | | | |боєприпасами| | |---+------------+-----+--------+------------+------+------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+------------+-----+--------+------------+------+------------+------| | | | | | | | | | |---+------------+-----+--------+------------+------+------------+------| | | | | | | | | | |---+------------+-----+--------+------------+------+------------+------| | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- | Металевий ящик зі зброєю та боєприпасами |Примітки| |--------------------------------------------------------| | | здав | прийняв | | |------------------------------------+-------------------| | | дата, | номер | прізвище, |підпис| прізвище, |підпис| | | час |печатки | ініціали | | ініціали | | | | |(пломби)| особи, яка | | особи, яка | | | | | | здає ящик | |приймає ящик| | | | | |зі зброєю та| | зі зброєю | | | | | |боєприпасами| | та | | | | | | | |боєприпасами| | | |-------+--------+------------+------+------------+------+--------| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |-------+--------+------------+------+------------+------+--------| | | | | | | | | |-------+--------+------------+------+------------+------+--------| | | | | | | | | |-------+--------+------------+------+------------+------+--------| | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------

Додаток 12
до Інструкції про порядок
придбання, зберігання,
обліку, охорони,
перевезення, використання
і застосування бойової
вогнепальної зброї
та боєприпасів у системі
Національного банку України
Видачу зброї дозволяю _____________________________
(посада)
_____________________________
(підпис)
_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

ЗАЯВКА
на видачу зброї та боєприпасів

Прошу "__" ____ 20__ року видати старшому бригади інкасаторів __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
зброю та боєприпаси бригади інкасаторів, які перебувають у
відрядженні в Центральному сховищі.
Склад бригади: ________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________________________________.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Зброя та боєприпаси в опломбованих металевих ящиках - __________________.
(кількість ящиків)
Старший бригади інкасаторів
__________________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 13
до Інструкції про порядок
придбання, зберігання,
обліку, охорони,
перевезення, використання
і застосування бойової
вогнепальної зброї
та боєприпасів у системі
Національного банку України
ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________
(посада керівника установи
Національного банку України)
____________________________
(підпис, прізвище
та ініціали)
"__" _____________ 20__ року
М.П.

ЗАЯВКА
на видачу вогнепальної зброї та боєприпасів
працівникам підрозділу перевезення цінностей
для виконання службових завдань
на "___" ____________ 20__ року

з "_______" год. до "_______" год.
------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище, ім'я,|Посада |Вид зброї |Номер зброї|Номер дозволу| |з/п| по батькові | | | | на зброю | |---+---------------+-------+----------+-----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+---------------+-------+----------+-----------+-------------| | | | | | | | |---+---------------+-------+----------+-----------+-------------| | | | | | | | |---+---------------+-------+----------+-----------+-------------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник підрозділу
перевезення цінностей __________ ____________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 14
до Інструкції про порядок
придбання, зберігання,
обліку, охорони,
перевезення, використання
і застосування бойової
вогнепальної зброї
та боєприпасів у системі
Національного банку України
Видачу зброї дозволяю ___________________________
(посада)
___________________________
(підпис, прізвище,
ім'я та по батькові)

НАРЯД
на роботу інкасаторів відділу _____________________
(назва відділу)
"___" _______________ 20__ року

--------------------------------------------------------------------------------- |Черговий (__________________) | __________________________________________ | | (час початку роботи) | (прізвище, ім'я та по батькові) | |-------------------------------------------------------------------------------| | N |час виходу |час виїзду |прізвища та | підписи інкасаторів | |з/п | на роботу | | ініціали |-------------------------------------| | | | |інкасаторів | про ознайомлення |про явку на роботу| |-------------------------------------------------------------------------------| |Група N ____ (________________________________________________________________)| | (потреба в озброєнні, вид завдання, місце виконання завдання тощо)| |-------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | |----+-----------+-----------+------------+------------------+------------------| | 2 | | | | | | |----+-----------+-----------+------------+------------------+------------------| |... | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------| |Резерв: | |-------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | |----+-----------+-----------+------------+------------------+------------------| | 2 | | | | | | |----+-----------+-----------+------------+------------------+------------------| |... | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------| |У відрядженні: | |-------------------------------------------------------------------------------| |На лікарняному: | |-------------------------------------------------------------------------------| |У відпустці: | |-------------------------------------------------------------------------------| |Вихідні: | ---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Чищення та змащування зброї | |----------------------------------------------------------------| | N |прізвище, ініціали |підписи | N |прізвище, ініціали|підписи| |з/п | | |з/п| | | |----+-------------------+--------+---+------------------+-------| | | | | | | | |----+-------------------+--------+---+------------------+-------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник підрозділу
___________________ ________ ________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
ПОГОДЖЕНО:
___________________ ________ ________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

Додаток 15
до Інструкції про порядок
придбання, зберігання,
обліку, охорони,
перевезення, використання
і застосування бойової
вогнепальної зброї
та боєприпасів у системі
Національного банку України
Видачу зброї дозволяю ___________________________
(посада)
___________________________
(підпис, прізвище,
ім'я та по батькові)

ЗАЯВКА
на видачу зброї та боєприпасів

Прошу "___" ________ 20__ року видати зброю та боєприпаси
групі інкасаторів для виконання завдання з перевезення цінностей.
Склад групи: Вид зброї:
1. _____________________________ _______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
2. _____________________________ _______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
3. _____________________________ _______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Керівник підрозділу
________________ __________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

Додаток 16
до Інструкції про порядок
придбання, зберігання,
обліку, охорони,
перевезення, використання
і застосування бойової
вогнепальної зброї
та боєприпасів у системі
Національного банку України

ЖУРНАЛ
обліку приймання (здавання) вогнепальної зброї
та боєприпасів, що зберігаються у збройовій кімнаті
___________________________________________________
(найменування установи Національного банку України)

Розпочато "__" __________ 20__ року
Закінчено "__" __________ 20__ року

------------------------------------------------------------------------- |Дата,| Прізвище, | Прізвище, | Пістолети | Магазини | | час | ініціали | ініціали | | до пістолетів | | |працівника,|працівника,|--------------------+--------------------| | |який здає | який | на | з них | на | з них | | | зброю та | приймає |обліку|-------------|обліку|-------------| | |боєприпаси | зброю та | |у шафі|видано| |у шафі|видано| | | |боєприпаси | | | | | | | |-----+-----------+-----------+------+------+------+------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+-----------+-----------+------+------+------+------+------+------| | | | | | | | | | | |-----+-----------+-----------+------+------+------+------+------+------| | | | | | | | | | | |-----+-----------+-----------+------+------+------+------+------+------| | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- | Патрони 9 мм | | | | | до пістолетів | | | | |------------------+------------------+------------------+------------------| | на | з них | на | з них | на | з них | на | з них | |обліку|-----------|обліку|-----------|обліку|-----------|обліку|-----------| | | у |видано| | у |видано| | у |видано| | у |видано| | |шафі| | |шафі| | |шафі| | |шафі| | |------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------| | | | | | | | | | | | | | |------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------| | | | | | | | | | | | | | |------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------| | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | |------------------+------------------+------------------+------------------| | на | з них | на | з них | на | з них | на | з них | |обліку|-----------|обліку|-----------|обліку|-----------|обліку|-----------| | | у |видано| | у |видано| | у |видано| | у |видано| | |шафі| | |шафі| | |шафі| | |шафі| | |------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------| | | | | | | | | | | | | | |------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------| | | | | | | | | | | | | | |------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------| | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------- | | | | Підпис | Підпис | | | | |працівника,|працівника,| |------------------+------------------+------------------| який здав | який | | на | з них | на | з них | на | з них | зброю та | прийняв | |обліку|-----------|обліку|-----------|обліку|-----------|боєприпаси | зброю та | | | у |видано| | у |видано| | у |видано| | боєприпаси| | |шафі| | |шафі| | |шафі| | | | |------+----+------+------+----+------+------+----+------+-----------+-----------| | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |------+----+------+------+----+------+------+----+------+-----------+-----------| | | | | | | | | | | | | |------+----+------+------+----+------+------+----+------+-----------+-----------| | | | | | | | | | | | | |------+----+------+------+----+------+------+----+------+-----------+-----------| | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------

Додаток 17
до Інструкції про порядок
придбання, зберігання,
обліку, охорони,
перевезення, використання
і застосування бойової
вогнепальної зброї
та боєприпасів у системі
Національного банку України

ЖУРНАЛ
перевірки стану вогнепальної зброї та боєприпасів
____________________________________________
(найменування структурного підрозділу)
___________________________________________________
(найменування установи Національного банку України)

Розпочато "__" __________ 20__ року
Закінчено "__" __________ 20__ року

------------------------------------------------------------------ | N |Дата| Посада, прізвище та ініціали |Питання, що перевірялися| |з/п| |особи, яка здійснила перевірку| | |---+----+------------------------------+------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+----+------------------------------+------------------------| | | | | | |---+----+------------------------------+------------------------| | | | | | |---+----+------------------------------+------------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Результати | Відмітки про усунення недоліків, дата, | | перевірки | прізвище та ініціали, підпис відповідальної особи | |------------+---------------------------------------------------| | 5 | 6 | |------------+---------------------------------------------------| | | | |------------+---------------------------------------------------| | | | |------------+---------------------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------on top