Document z0496-08, valid, current version — Adoption on May 22, 2008
( Last event — Entry into force, gone June 13, 2008. Take a look at the history? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
22.05.2008 N 662
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 червня 2008 р.
за N 496/15187

Про внесення змін
до Положення про фінансові нормативи діяльності
та критерії якості системи управління
кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 28 Закону України
"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ), статті 20 Закону України "Про кредитні
спілки" ( 2908-14 ) та з метою забезпечення стабільної діяльності
кредитних спілок та захисту прав споживачів фінансових послуг
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Абзац тридцятий підпункту 2.2.2 пункту 2.2 розділу 2
Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості
системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних
спілок, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 16.01.2004 N 7
( z0148-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
03.02.2004 за N 148/8747, після слів "збитків кредитної спілки"
доповнити словом "на".
2. Департаменту нагляду за кредитними установами разом з
Юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Комісії - директора Департаменту нагляду за кредитними установами.
Голова Комісії В.Альошин
Протокол N 413
засідання Комісії
від 22.05.2008on top