Document z0496-02, invalid, current version — Loss of force on July 6, 2012, on the basis - z0991-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 147/110 від 16.04.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
12 червня 2002 р.
за N 496/6784
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
екології та природних ресурсів
N 93/84 ( z0991-12 ) від 27.02.2012 }
Про затвердження Правил видачі дозволів та сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення за її межі зразків видів дикої фауни і флори, які є об'єктами регулювання Конвенції
про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що
перебувають під загрозою зникнення

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13
грудня 2000 року N 1822 ( 1822-2000-п ) "Про заходи щодо
забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України у зв'язку з
її приєднанням до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої
фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Правила видачі дозволів та сертифікатів на
ввезення в Україну та вивезення за її межі зразків видів дикої
фауни і флори, які є об'єктами регулювання Конвенції про
міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під
загрозою зникнення (додаються).
2. Управлінню біоресурсів Департаменту охорони, використання
та відтворення природних ресурсів Міністерства екології та
природних ресурсів України (В. Тарасенко) подати цей наказ до
Міністерства юстиції України на державну реєстрацію в
установленому порядку.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Міністерства екології та природних
ресурсів України С.О.Лизуна та Голову Державного департаменту
рибного господарства Міністерства аграрної політики України
М.М.Шведенка.
Державний секретар Міністерства
екології та природних ресурсів України С.Гошовський
Державний секретар Міністерства
аграрної політики України С.Рижук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
України і
Міністерства аграрної
політики України
16.04.2002 N 147/110
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2002 р.
за N 496/6784
Правила
видачі дозволів та сертифікатів на ввезення в Україну та
вивезення за її межі зразків видів дикої фауни і флори, які є
об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами
дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення
Загальні положення
1. Ці Правила розроблені відповідно до Законів України "Про
тваринний світ" ( 2894-14 ), "Про рослинний світ" ( 591-14 ), "Про
приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами
дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення"
( 662-14 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня
2000 року N 1822 ( 1822-2000-п ) "Про заходи щодо забезпечення
виконання міжнародних зобов'язань України у зв'язку з її
приєднанням до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої
фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення".
2. Правила визначають порядок видачі дозволів та сертифікатів
на ввезення в Україну та вивезення за її межі зразків дикої фауни
і флори, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну
торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою
зникнення ( 995_129 ) (далі - зразки).
3. Терміни, що використовуються в Правилах: "Вид" означає будь-який вид, підвид або його географічно
відокремлену популяцію; "Зразок" означає: - будь-яку тварину чи рослину, живу або мертву; - щодо тварин: для видів, занесених до додатків I і II, -
будь-яку легко упізнавану частину чи похідне від неї; а для видів,
занесених до додатка III, - будь-яку легко упізнавану частину чи
похідне від неї, що вказані у додатку III у зв'язку з цими видами,
та - щодо рослин: для видів, занесених до додатка I, - будь-яку
легко упізнавану частину чи похідне від неї; а для видів,
занесених до додатків II i III, - будь-яку легко упізнавану
частину чи похідне від неї, що вказані у додатках II і III у
зв'язку з цими видами; "Торгівля" означає експорт, реекспорт, імпорт та інтродукцію
з моря; "Реекспорт" означає експорт будь-якого зразка, що раніше був
імпортований; "Інтродукція з моря" означає ввезення у державу зразків
будь-якого виду, що виловлені в морському середовищі, яке не
знаходиться під юрисдикцією будь-якої держави.
4. Вимоги щодо регулювання діяльності, пов'язаної з
міжнародною торгівлею видами дикої фауни і флори, що перебувають
під загрозою зникнення, визначені в Конвенції про міжнародну
торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою
зникнення ( 995_129 ) (далі - Конвенція).
5. Дозволи та сертифікати на ввезення в Україну та вивезення
за її межі диких тварин і рослин, які є об'єктами регулювання
Конвенції ( 995_129 ) (далі - дозволи та сертифікати), - це
документи, які видаються Адміністративним органом України з питань
виконання вимог Конвенції (далі - Адміністративний орган)
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня
2000 року N 1822 ( 1822-2000-п ) і засвідчують право юридичних і
фізичних осіб на переміщення зразків через митний кордон України.
6. Дозвіл видається на експорт та імпорт зразків, які
занесені до додатка І, а також на експорт зразків, занесених до
додатків II і III Конвенції ( 995_129 ). Увезення в Україну
зразків здійснюється за дозволом, який видається Адміністративним
органом Конвенції країни-експортера. У разі, якщо країна-експортер
не є Стороною Конвенції, увезення в Україну зразків здійснюється
за дозвільним документом, виданим відповідним компетентним органом
цієї країни.
7. У випадках, передбачених статтею 7 Конвенції ( 995_129 ),
Адміністративний орган може видавати замість дозволів сертифікати
про застосування до зразків винятків та інших спеціальних положень
щодо торгівлі ними. Сертифікати видаються з метою реекспорту, підтвердження
походження зразків, для преконвенційних зразків та інтродукції
зразків з моря.
8. У залежності від умов та мети використання зразків дозволи
та сертифікати застосовуються як дозвіл, так і сертифікат
(додається).
9. Для кожної партії зразків оформлюється окремий дозвіл або
окремий сертифікат. В один дозвіл або сертифікат не може бути
внесено більш трьох різних видів зразків. Унесення виправлень у
дозволи та сертифікати і застосування їх після закінчення терміну
використання не допускається.
10. Відповідно до вимог Конвенції ( 995_129 ) дозвіл
обов'язково має містити: - назву Конвенції ( 995_129 ), найменування і печатку
Адміністративного органу, що видає дозвіл, та контрольний номер,
що надається Адміністративним органом. Контрольний номер має
формат XXUAXXXXXX, де ХХ - останні дві цифри поточного року, UA -
двосимвольний код ISO України; XXXXXX - шестизначний серійний
номер; - мету операції; - юридичні адреси експортера й імпортера українською та/або
англійською, французькою чи іспанською мовами; - повну назву тварини або рослини латинською (якщо латинська
назва виду має синоніми, то вказується назва, під якою цей вид
фігурує в тексті Конвенції ( 995_129 ), включаючи її додатки) та
українською мовами; - номер додатка Конвенції ( 995_129 ) (I, II, III), до якого
занесений вид тварини або рослини; - опис зразка (живі тварини або рослини, шкури, опудала,
тушки, черепи, роги, ікла, насіння, корені, бульби, цибулини,
бульбоцибулини, кореневища, інші частини, а також вироби з тварин
чи рослин тощо; по змозі для живих тварин необхідно зазначити їх
стать та вік, а також при наявності й ідентифікаційні мітки),
кількість і/або вагу; - термін дії (для цирків і пересувних виставок - 12 місяців,
для експорту чи імпорту осетрових видів риб і виробленої з них
продукції - не більше ніж до кінця поточного року, для інших
дозволів та сертифікатів - не більше 6 місяців від дня видачі); - підпис посадової особи, уповноваженої Адміністративним
органом; - місце і дату видачі.
11. Сертифікат на реекспорт має містити відомості, зазначені
в пункті 10, а також у разі потреби: - назву країни походження, номер експортного дозволу країни
походження та дату його видачі; - назву країни останнього реекспорту, номер реекспортного
сертифіката цієї країни та дату його видачі.
12. Адміністративний орган видає заявнику для вивезення за
межі України зразків, унесених у додатки I, II і III, оригінал та
дві копії дозволу або оригінал та дві копії сертифіката. Оригінал
дозволу або сертифіката заявник відправляє з партією зразків, одна
копія дозволу та сертифіката використовується для митного
оформлення вантажу, друга залишається заявнику.
13. Адміністративний орган видає заявнику для ввезення
зразків згідно з додатком I Конвенції ( 995_129 ) оригінал дозволу
для його представлення в Адміністративний орган країни експорту і
його копію для митного оформлення.
14. Копії дозволів та сертифікатів не можуть бути використані
замість оригіналу, за винятком випадків, указаних у дозволах та
сертифікатах.
Порядок видачі дозволів та сертифікатів
15. Для отримання дозволів та сертифікатів необхідно подати
до Адміністративного органу заяву, в якій повинно бути зазначено: - юридичну адресу заявника, його номер телефону або факсу.
Якщо заявником є фізична особа - її домашню адресу (місце
проживання) і номер контактного телефону; - адреси (у разі наявності також номер телефону, факсу,
електронної пошти) експортера та імпортера зразків українською та
англійською, французькою або іспанською мовами; - мету експорту, реекспорту, імпорту або інтродукції з моря
(комерційні операції, наукові дослідження, циркові гастролі,
поповнення колекцій зоопарків, ботанічних садів, музеїв чи
приватних осіб, мисливські трофеї тощо); - наукову (рід і вид латинською мовою) і звичайну
(українською мовою) назви виду тварини або рослини; - опис зразка (живі тварини або рослини, шкури, опудала,
тушки, черепи, роги, ікла, насіння, корені, бульби, цибулини,
бульбоцибулини, кореневища, інші частини, а також вироби з тварин
чи рослин тощо; у разі можливості для живих тварин необхідно
зазначити їх стать та вік, а також при наявності й ідентифікаційні
мітки); - кількість або вагу зразків; - походження зразка (вилучення з природного середовища,
отримання в штучних умовах шляхом розведення чи вирощування,
імпорт з іншої країни, інтродукція з моря, купівля, одержання у
якості подарунка чи у спадок тощо); - строки здійснення експорту, реекспорту, імпорту чи
інтродукції з моря. До заяви додаються документи, що підтверджують або отримання
зразка в штучних умовах, або законність його вилучення з
природного середовища (вилов, відстріл, збирання), або придбання
його в інший спосіб. Такими документами, у залежності від способу
набуття зразків, можуть бути: - витяг з державної книги племінних тварин або журналу
реєстрації штучного розведення (вирощування) тварин чи рослин, із
зазначенням дати і місця розведення (вирощування), племінних
номерів та кличок тварин (у разі наявності), а у випадках, якщо
зразок належить до виду, який занесено до додатка I Конвенції
( 995_129 ), також дані про його батьківські особини до другого
покоління; - документи, що засвідчують законність набуття зразка шляхом
купівлі, обміну, дарування, успадкування, тощо; - копія дозволу на вилучення зразка з природного середовища в
Україні відповідно до Правил видачі дозволів на спеціальне
використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу,
віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення,
затверджених наказом Мінекобезпеки України від 26 травня 1999 р.
N 115 ( z0608-99 ) і зареєстрованих у Мін'юсті України 9 вересня
1999 року за N 608/3901; - копія дозволу Адміністративного органу країни-імпортера у
випадку, якщо зразок, який експортується або реекспортується з
України, належить до виду, занесеного до додатка I Конвенції
( 995_129 ). Адміністративний орган може додатково вимагати від заявника
надати документи, що підтверджують згоду імпортера на імпорт
партії зразків. Для отримання сертифіката на реекспорт зразків заявник
замість вищезазначених документів подає копію дозволу на експорт,
який виданий Адміністративним органом країни-експортера. У разі
реекспорту зразків з країни, яка не є стороною Конвенції
( 995_129 ), надається копія дозволу на експорт, виданого
компетентними органами цієї країни.
16. У разі потенційної загрози виживанню виду внаслідок
міжнародної торгівлі дозволи та сертифікати видаються за наявності
позитивного висновку одного з наукових органів з питань виконання
вимог Конвенції ( 995_129 ) (далі - науковий орган) згідно з їх
компетенцією та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2000 року N 1822 ( 1822-2000-п ). Висновок готується
на звернення Адміністративного органу або заявника. Висновок наукового органу грунтується на останніх наукових
даних про статус та напрямки динаміки чисельності популяції виду,
можливі обсяги його вилучення та торгівлі, інші біологічні та
екологічні фактори, що на нього впливають, і, в залежності від
обставин, має містити таке: - оцінку загрози виживанню відповідного виду від
запланованого переміщення зразка; - оцінку спроможності юридичної або фізичної особи, яка
здійснює ввезення в Україну живих зразків (особливо тих, що
занесені до додатка I Конвенції ( 995_129 ), забезпечити належні
умови для їх утримання; - пропозиції щодо обмеження (у разі потреби) експорту/імпорту
живих зразків в Україні; - іншу інформацію, необхідну для прийняття рішення про видачу
дозволів та сертифікатів.
17. Адміністративний орган розглядає подані матеріали і видає
відповідні дозволи та сертифікати протягом 30 днів або направляє
заявнику мотивовану відмову. У разі необхідності отримання
висновку наукового органу термін розгляду документів продовжується
на 30 днів. Адміністративний орган вживає заходів щодо скорочення терміну
розгляду заяви з метою зменшення можливого негативного впливу на
живі зразки. У разі відсутності документів, зазначених у пунктах 15 та 16
цих Правил, або їх неналежного оформлення заява не розглядається,
про що у 10-денний термін повідомляється заявнику.
18. Невикористані дозволи та сертифікати підлягають
поверненню органу, який їх видав, протягом місяця з дати
закінчення терміну їх дії з відповідними поясненнями. У разі потреби та на підставі відповідної заяви замість
повернутих невикористаних можуть надаватися нові дозволи та
сертифікати. Якщо їх зміст при цьому не змінюється (крім терміну
дії та серійного номеру), додаткові документи разом із заявою не
подаються.
19. Порушення цих Правил тягне за собою відповідальність
відповідно до чинного законодавства України.
Начальник Управління біоресурсів
Мінекоресурсів України В.Тарасенко
Перший заступник
начальника Головрибводу
Укрдержрибгоспу
Мінагрополітики України Р.Поєдинок
Додаток
до пункту 8 Правил видачі
дозволів та сертифікатів на
ввезення в Україну та
вивезення за її межі зразків
видів дикої фауни і флори,
які є об'єктами регулювання
Конвенції про міжнародну
торгівлю видами дикої фауни
і флори, що перебувають під
загрозою зникнення
---------------------------------------------------------------------------------------- |КОНВЕНЦІЯ ПРО МІЖНАРОДНУ ДОЗВІЛ / СЕРТИФІКАТ N 00UA000000 | |ТОРГІВЛЮ ВИДАМИ ДИКОЇ ФАУНИ PERMINT / CERTIFICATE N | |І ФЛОРИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД | |ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ ----- ЕКСПОРТ / EXPORT ОРИГІНАЛ | | |---- ORIGINAL | |CONVENTION ON INTERNATIONAL |---- РЕЕКСПОРТ / RE-EXPORT | |TRADE IN ENDANGERED SPECIES |---- | |OF WILD FAUNA AND FLORA |---- ІМПОРТ / IMPORT -------------------------| | |---- |2. Дійсний до: || | |---- ІНШЕ / OTHER |Valid until: || | |---- | || |---------------------------------+---------------------------------------------------|| ||3. Імпортер (назва та адреса) / |4. Експортер (назва та адреса, країна) / || ||Importer (name and adress) |Exporter (name and adress, country) || ||--------------------------------| || ||3a. Країна імпорту / | || ||Country of import | || ||--------------------------------+---------------------------------------------------|| ||5. Особливі умови / |6. Назва, адреса та країна Адміністративного || ||Spesial conditions |органу / Name, adress, and country of || || |Management Authority || ||Для живих тварин цей дозвіл або| || ||сертифікат дійсний, коли умови|(Державний герб України) || ||транспортування відповідають| || ||вимогам Правил перевезення живих| || ||тварин, або в разі| || ||транспортування літаком -| || ||Інструкції щодо перевезенню| || ||живих тварин МАПТ (Міжнародної| || ||асоціації повітряного| || ||транспорту) / For live animals,| || ||this permit or certificate is| || ||only valid if the transport| || ||conditions conform to the| || ||Guidelines for Transport of Live| || ||Animals or, in the case of air| || ||transport, to the IATA Live| || ||Animals Regulations | || ||--------------------------------| || ||5a. Мета праці (дивися на зв | || ||звороті) / Purpose of the | || ||transactuin (see reverse) | || ||------------------------------------------------------------------------------------|| ||7/8. НАУКОВА НАЗВА (рід |9. Опис зразків, включаючи|10. N |11. |11а. || ||і вид) і ЗВИЧАЙНА НАЗВА |ідентифікаційні позначки |додатка та|Кількість |Загалом || ||ТВАРИНИ чи РОСЛИНИ / |або номери (вік/стать, |походження|(включаючи|експорто- || ||SCIENTIFIC NAME (genus |якщо зразки живі) / |зразка |одиницю |вано / || ||and species) AND COMMON |Description of specimens, |(дивися на|виміру) / |Квота / || ||NAME OF ANIMAL OR PLANT |including identifying |звороті) /|Quantity |Total || || |marks or numbers (age/sex |Appendix |(including|exported/ || || |if live) |No. and |unit) |Quota || || | |source | | || || | |(see | | || || | |reverse) | | || ||---------------------------------------------------+----------+----------+----------|| || |7/8. 9. |10. |11. |11а. || || |--------------------------------------------------------------------------------|| || |12. Країна Номер Дата /|12а. Країна Сертифікат N Дата /|12b. N || || |походження */ дозволу / Date |останнього / Certificate Date |операції** || || |Country of Permit |реекспорту / No. |або дата || || |origin No. |Country of |придбання** || || | |last re-export |/ N of the || || А | | |operation** || || | | |or data of || || | | |acquisition || || | | | | | | |*** || || | | | | | | | || ||---+--------------------------------------------------------------------------------|| || |7/8. 9. |10. |11. |11а. || || |--------------------------------------------------------------------------------|| || |12. Країна Номер Дата /|12а. Країна Сертифікат N Дата /|12b. N || || |походження */ дозволу / Date |останнього / Certificate Date |операції** || || |Country of Permit |реекспорту / No. |або дата || || |origin No. |Country of |придбання***|| || В | |last re-export |/ No. of the|| || | | |operation** || || | | |or data of || || | | |acquisition*|| || | | | | | | |** || || | | | | | | | || ||---+--------------------------------------------------------------------------------|| || |7/8. 9. |10. |11. |11а. || || |--------------------------------------------------------------------------------|| || |12. Країна Номер Дата /|12а. Країна Сертифікат N Дата /|12b. N || || |походження*/ дозволу / Date |останнього / Certificate Date |операції** || || |Country of Permit |реекспорту / No. |або дата || || |origin No. |Country of |придбання***|| || | |last re-export |/ No. of the|| || С | | |operation** || || | | |or data of || || | | |acquisition*|| || | | | | | | |** || || | | | | | | | || ||------------------------------------------------------------------------------------|| || * Країна, в якій зразки були вилучені з живої природи, розведені в неволі або || ||штучним шляхом (тільки у разі реекспорту) / Country in which the specimens were || ||taken from the wild, bred in captivity or artificially propagated (only in case of || ||re-export) || || ** Тільки для зразків видів додатка I, розведених в неволі або штучно || ||розмножених з комерційною метою / Only for specimens of Appendix I species bred in || ||captivity or artificially propagated for commercial purposes || || *** Для преконвенційних зразків/ For pre-Convention specimens || ||------------------------------------------------------------------------------------|| ||13. ДОЗВІЛ НАДАНО / THIS PERMINT IS ISSUED BY: || || || ||________________ ____________________ _____________________________ || || Місце / Place Дата / Date Підпис та печатка / || || Signature and official seal || ||------------------------------------------------------------------------------------|| ||14. Експортне підтвердження / 15. N коносамента / авіанакладної / || ||Export endorsement Bill of Lading / Air Waybill Number: || ||------------------- || ||Блок / |Кількість | || || Block |/ Quantity| || ||-------+----------| || ||A | | || ||-------+----------| _____________ _____________ ____________ ________________|| ||B | | Порт Дата / Date Підпис / Штамп та посада || ||-------+----------| експорту / Signature / Official stamp|| ||C | |Port of export and title || |--------------------------------------------------------------------------------------| | CITES PERMINT / CERTIFICATE N 00UA000000 | ----------------------------------------------------------------------------------------
Зворотній бік додатка
------------------------------------------------------------------ | КОДИ ДЛЯ ПУНКТУ 5A (CODES FOR BOX 5A) | | | |T Комерційна мета |Commercial | |Z Для зоопарків |Zoos | |G Для ботанічних садів |Botanical gardens | |Q Для цирків та пересувних |Circuses and travelling | |виставок |exhibitions | |S Наукова |Scientific | |H Мисливські трофеї |Hunting trophies | |P Для власного користування |Personal | |M Для біомедичних досліджень |Bio-medical research | |E Освітня |Education | |N Реінтродукція (повторне |Reintroduction or introduction | | переселення) або інтродукція |into the wild | | (переселення) у дику природу | | |B Розведення у неволі або |Breeding in captivity or | | штучне розмноження |artificial propagation |
КОДИ ДЛЯ ПУНКТУ 10 (CODES FOR BOX 10)
|W Зразки, які взяті з дикої |Specimens taken from the wild | | природи | | |R Зразки, які вирощені на ранчо|Specimens originating from a | | |ranching operation | |D Тварини з додатка I, яких |Appendix I animals bred in | | розведено у неволі з |captivity for commercial | | комерційною метою, або |purposes, or Appendix I plants | | рослини з додатка I, яких |artificially propagated for | | штучно розмножено з |commercial purposes as well as | | комерційною метою, а також їх|parts and derivatives thereof, | | частини і продукти з них, що |exported under the provisions of| | експортуються згідно з |Article VII, paragraph 4, of the| | положеннями статті VII, пункт|Convention) | | 4, Конвенції | | |A Рослини, які штучно |Plants that are artificially | | розмножені згідно з|propagated in accordance with | | Резолюцією Конф. 11.11, пункт|Resolution Conf. 11.11, | | а), а також їх частини та|paragraph a), as well as parts | | продукти з них, які|and derivatives thereof, | | експортуються згідно з|exported under the provisions of| | положеннями статті VII,|Article VII, paragraph 5 of the | | пункту 5, Конвенції (зразки|Convention (specimens of species| | видів, включених до додатка|included in Appendix I that have| | I, якщо вони розмножені|been propagated artificially for| | штучно з некомерційною метою|non-commercial purposes and | | і зразки видів, включених до|specimens of species included in| | додатків II і III) |Appendices II and III | |C Тварини, які розведені у |Animals bred in captivity in | | неволі згідно з Резолюцією|accordance with Resolution Conf.| | Конф. 10.16 (Rev.), а також|10.16 (Rev.), as well as parts | | їх частини та продукти з них,|and derivatives thereof, | | що експортуються згідно з|exported under the provisions of| | положеннями статті VII,|Article VII, paragraph 5, of the| | пункту 5, Конвенції (зразки|Convention (specimens of species| | видів, які включені до|included in Appendix I that have| | додатка I, якщо вони|been bred in captivity for | | розведені у неволі з|non-commercial purposes and | | некомерційною метою, та|specimens of species included in| | зразки видів, які включені до|Appendices II and III) | | додатків II і III) | | |F Тварини, які розведені в|Animals born in captivity (F1 | | неволі (перше та наступні|and subsequent generations) that| | покоління), але не|do not fulfil the definition of | | відповідають визначенню|"bred in captivity" in | | "розведені у неволі",|Resolution Conf. 10.16 (Rev.), | | наведеному у Резолюції|as well as parts and derivatives| | Конф.10.16 (Rev.), а також їх|thereof | | частини і продукти з них | | |U Походження зразка невідоме |Source unknown (must be | | (має бути пояснення) |justified) | |I Конфісковані або вилучені |Confiscated or seized specimens | | зразки | | | Копія дозволу/сертифіката не | Copy of permit / certificate | |може бути використана замість|can not be used in place of its | |його оригіналу, за винятком |original, except to the extent | |випадків, указаних у ньому. |endorsed thereon. | | Після використання оригінал | After use original of permint /| |дозволу/сертифіката |certificate must be returned to | |направляється Адміністративному|a Management Authority of the | |органу з питань виконання вимог|importing country. | |Конвенції тієї країни, яка | | |здійснила імпорт зразка | | |(зразків). | | ------------------------------------------------------------------on top