Document z0492-16, valid, current version — Adoption on March 16, 2016
( Last event — Entry into force, gone May 6, 2016. Take a look at the history? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
16.03.2016  № 189


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 березня 2016 р.
за № 492/28622

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
до фізичних осіб – підприємців, які займаються народною медициною (цілительством)

1. Фізична особа – підприємець, що займається народною медициною (цілительством), застосовує методи з профілактики, діагностики та лікування хворих, які ґрунтуються на досвіді багатьох поколінь людей, усталені в народних традиціях і не потребують державної реєстрації (далі – Цілитель).

2. Цілитель згідно зі своїми цілительськими здібностями, які зазначаються в спеціальному дозволі на зайняття народною медициною (цілительством), має право застосовувати такі методи народної медицини (цілительства): аромотерапія, біоенергоінформотерапія, іридодіагностика, мануальна терапія, точковий масаж, Су-Джок терапія неінвазивна, фітотерапія.

3. Цілитель під час своєї професійної діяльності здійснює такі види робіт:

проведення нагляду за побічними реакціями/діями методів народної медицини (цілительства), що застосовує в своїй практиці;

ведення документації, яка передбачена додатками 1 та 2 до Умов зайняття народною медициною (цілительством), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 березня 2016 року № 189;

планування роботи та аналіз її результатів;

дотримання принципів медичної етики та деонтології.

4. Цілитель повинен знати:

права та обов'язки Цілителя;

основні напрями народної та нетрадиційної медицини;

загальні реакції організму на лікування із застосуванням методів народної та нетрадиційної медицини.

5. Відповідність кваліфікаційних вимог Цілителя підтверджується атестаційно-експертним висновком, який видається відповідно до Порядку видачі атестаційно-експертного висновку, що підтверджує наявність в особи цілительських здібностей, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 вересня 2013 року № 822, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2013 року за № 1943/24475 (далі – Порядок).

6. Цілитель, який не займався народною медициною (цілительством) більше трьох років, не може займатися народною медициною (цілительством) та допускається до здійснення своєї діяльності після проходження атестаційно-експертної оцінки цілительських здібностей, відповідно до Порядку.

Начальник Управління
ліцензування та якості
медичної допомогиІ. Слонецькийon top