Document z0490-11, invalid, current version — Loss of force on August 19, 2016, on the basis - z1046-16

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.04.2011 N 193
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2011 р.
за N 490/19228
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 566 ( z1046-16 ) від 02.07.2016 }
Про внесення змін до Інструкції з оформлення
органами державної податкової служби
матеріалів про адміністративні правопорушення

Згідно зі статтею 8 Закону України "Про державну податкову
службу в Україні" ( 509-12 ) та з метою приведення у відповідність
до законодавства України нормативно-правових актів Державної
податкової адміністрації України Н А К А З У Ю:
1. Унести до Інструкції з оформлення органами державної
податкової служби матеріалів про адміністративні правопорушення,
затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України
від 28 жовтня 2009 року N 585 ( z1262-09 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 29 грудня 2009 року за N 1262/17278,
такі зміни:
1.1 абзац перший пункту 2.1 розділу II після
цифр "163-1 - 163-4" доповнити цифрами "163-12";
1.2 пункт 4.2 розділу IV виключити. У зв'язку з цим пункти 4.3 - 4.7 вважати відповідно
пунктами 4.2 - 4.6;
1.3 в абзаці третьому пункту 5.3 розділу V слова та цифри
"передбаченим статтею 19 Закону України "Про виконавче
провадження" замінити словами "передбаченим Законом України "Про
виконавче провадження" ( 606-14 ).
2. Юридичному департаменту (Верніченко В.А.) у встановленому
порядку:
2.1 подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України;
2.2 забезпечити оприлюднення наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Комісії
з проведення реорганізації
Державної податкової
адміністрації України,
Голова Державної
податкової служби України В.Ю.Захарченко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра фінансів України А.І.Мярковськийon top