Document z0467-19, valid, current version — Adoption on April 8, 2019
( Last event — Entry into force, gone May 24, 2019. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.04.2019  № 144/337


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 травня 2019 р.
за № 467/33438

Про внесення змін до Порядку перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою нормативного врегулювання порядку відкриття небюджетних рахунків для обліку коштів, одержаних від приватизації майна, НАКАЗУЄМО:

1. Унести до Порядку перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна, затвердженого наказом Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України від 30 грудня 2015 року № 1271/2065, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за № 139/28269, такі зміни:

1) абзац перший пункту 3 після слів «Про приватизацію державного» доповнити словами «і комунального»;

2) у пункті 4:

в абзаці першому слова «та органах Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства)» виключити;

абзац п’ятий виключити;

3) в абзаці першому пункту 7 слова «органах Казначейства» замінити словом «Казначействі».

2. Департаменту фінансів промисловості Міністерства фінансів України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 03 червня 2019 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Шкуракова В.О., в.о. Голови Фонду державного майна України Трубарова В.М. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр фінансів України

О. Маркарова

В.о. Голови Фонду
державного майна України


В. Трубаров

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної казначейської служби УкраїниТ. Слюзon top