Document z0459-19, valid, current version — Adoption on April 26, 2019
( Last event — Entry into force, gone May 17, 2019. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.04.2019  № 1335/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 травня 2019 р.
за № 459/33430

Про затвердження Змін до Порядку складення досудової доповіді

Відповідно до статей 72-1, 314-1 Кримінального процесуального кодексу України, абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», підпункту 2-5 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку складення досудової доповіді, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 січня 2017 року № 200/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за № 121/29989 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту публічного права Міністерства юстиції України (Кравченко Л.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д.В.

Міністр

П. ПетренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
26 квітня 2019 року № 1335/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 травня 2019 р.
за № 459/33430

ЗМІНИ
до Порядку складення досудової доповіді

1. У розділі II:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. У день отримання ухвали суду про складення досудової доповіді про обвинуваченого (далі - ухвала суду) керівник органу пробації доручає представнику персоналу цього органу пробації підготовку досудової доповіді.»;

2) абзац третій пункту 10 після слів «складає довідку» доповнити словом і цифрою «(додаток 7)»;

3) пункт 12 викласти в такій редакції:

«12. Досудова доповідь, складена представником персоналу органу пробації, повідомлення обвинуваченого про відмову від участі у складенні досудової доповіді (за наявності), довідка, складена відповідно до абзацу третього пункту 10 цього розділу (за наявності), не враховані зауваження та уточнення обвинуваченого до тексту досудової доповіді, викладені письмово (за наявності), а також супровідний лист подаються до суду не пізніше ніж за день до кінця строку підготовки такої доповіді, зазначеного в ухвалі суду.».

2. В абзаці першому пункту 1 розділу III слово «отриманої» замінити словами «яка може отримуватися».

3. У додатках до Порядку:

1) додатки 1, 2 викласти у новій редакції, що додаються;

2) у додатку 3 слова «представника органу пробації» замінити словами «представника персоналу органу пробації»;

3) додаток 5 викласти у новій редакції, що додається;

4) доповнити новим додатком 7, що додається.

У зв’язку з цим додатки 7-9 вважати відповідно додатками 8-10.

У тексті Порядку посилання на додатки 7-9 вважати відповідно посиланнями на додатки 8-10;

5) у додатку 9 слова «Найменування суду, який надіслав запит про підготовку доповіді, у тому числі П.І.Б. судді, дата отримання запиту і номер кримінального провадження», «не пов’язаних з позбавленням волі» замінити відповідно словами «Найменування суду, який постановив ухвалу про складення досудової доповіді, у тому числі П.І.Б. судді, дата отримання ухвали і номер кримінального провадження», «пов’язаних з обмеженням або позбавленням волі на певний строк»;

6) у додатку 10 слова «Найменування суду, який надіслав запит про підготовку доповіді, у тому числі П.І.Б. судді, дата отримання запиту і номер кримінального провадження» замінити словами «Найменування суду, який постановив ухвалу про складення досудової доповіді, у тому числі П.І.Б. судді, дата отримання ухвали і номер кримінального провадження».

Директор Департаменту
публічного права


Л. КравченкоДодаток 1
до Порядку складення досудової доповіді
(пункт 3 розділу II)

ЖУРНАЛ
обліку осіб, стосовно яких отримано ухвали суду про складення досудової доповіді


Додаток 2
до Порядку складення досудової доповіді
(пункт 3 розділу II)

СПРАВА
за матеріалами досудової доповіді


Додаток 5
до Порядку складення досудової доповіді
(пункт 8 розділу II)

ЗАПИТ
про надання документів


Додаток 7
до Порядку складення досудової доповіді
(пункт 10 розділу II)

ДОВІДКАon top