Document z0458-02, current version — Adoption on May 13, 2002
( Last event — State registration, gone May 28, 2002. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 174/136 від 13.05.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
28 травня 2002 р.
за N 458/6746

Про затвердження Переліку психічних захворювань
(розладів), які можуть завдати шкоди охороні
державної таємниці і за наявності яких допуск
до державної таємниці громадянинові не надається

Відповідно до статей 23, 24 Закону України "Про державну
таємницю" ( 3855-12 ), з метою забезпечення її охорони
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Перелік психічних захворювань (розладів), які
можуть завдати шкоди охороні державної таємниці і за наявності
яких допуск до державної таємниці громадянинові не надається
(додається).
2. Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
управлінням охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської
державних адміністрацій та Головному управлінню охорони здоров'я
Київської міської державної адміністрації при наданні інформації
стосовно наявності чи відсутності в громадян, щодо яких
розглядається питання про надання допуску до державної таємниці,
психічних захворювань, керуватися Переліком психічних захворювань
(розладів), які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці і
за наявності яких допуск до державної таємниці громадянинові не
надається. Порядок надання зазначеної інформації визначається
чинним законодавством.
3. Керівникам міністерств, інших державних органів, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій під
час оформлення громадян на допуск до державної таємниці керуватися
цим наказом та чинним законодавством.
4. Управлінню справами Служби безпеки України забезпечити
виконання цього наказу під час оформлення допуску до державної
таємниці військовослужбовцям та працівникам Центрального
управління та регіональних органів Служби безпеки України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного
секретаря Міністерства охорони здоров'я України Шевчука С.В. і
першого заступника Голови Служби безпеки України Шатковського П.М.
6. Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Державного
комітету України з питань державних секретів від 15.12.94 N 305/46
( z0015-95 ) "Про затвердження Переліку психічних захворювань, при
наявності яких громадянин не може бути допущений до державної
таємниці", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.01.95
N 15/551, визнати таким, що втратив чинність.
Міністр охорони здоров'я України В.Ф.Москаленко
Голова Служби безпеки України В.І.Радченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України та
Служби безпеки України
13.05.2002 N 174/136
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 травня 2002 р.
за N 458/6746
ПЕРЕЛІК
психічних захворювань (розладів), які можуть завдати шкоди
охороні державної таємниці і за наявності яких громадянинові
допуск до державної таємниці не надається
------------------------------------------------------------ |N з/п| Різновид психічних захворювань |Шифр за Міжнародною| | | (розладів) |статистичною | | | |класифікацією | | | |хвороб та | | | |споріднених проблем| | | |охорони здоров'я | | | |(десятий перегляд) | |-----+--------------------------------+-------------------| | 1 |Органічні, включаючи |F 00 | | |симптоматичні психічні розлади |F 01 | | | |F 02 | | | |F 03 | | | |F 04 | | | |F 05 * | | | |F 06 * | | | |F 07 | | | |F 09 | |-----+--------------------------------+-------------------| | 2 |Шизофренія, шизотипічні і |F 20 | | |маревні розлади |F 21 | | | |F 22 | | | |F 23 * | | | |F 24 | |-----+--------------------------------+-------------------| | 3 |Афективні розлади настрою |F 30 * | | | |F 31 * | | | |F 32 * | | | |F 33 * | | | |F 34 | | | |F 39 | | | |F 40 | |-----+--------------------------------+-------------------| | 4 |Невротичні, пов'язані зі стресом|F 40 * | | |і соматоформні розлади |F 41 * | | | |F 42 | | | |F 43 * | | | |F 44 | | | |F 45 * | | | |F 48 * | |-----+--------------------------------+-------------------| | 5 |Поведінкові синдроми, пов'язані |F 50 | | |з фізіологічними порушеннями і |F 51 * | | |фізичними чинниками |F 53 * | | | |F 54 * | | | |F 55 * | | | |F 59 * | |-----+--------------------------------+-------------------| | 6 |Розлади зрілої особистості і |F 60 | | |поведінки в дорослих |F 61 | | | |F 62 | | | |F 63 | | | |F 64 | | | |F 65 | | | |F 68 | |-----+--------------------------------+-------------------| | 7 |Розумова відсталість |F 70 | | | |F 71 | | | |F 72 | | | |F 73 | | | |F 78 | | | |F 79 | |-----+--------------------------------+-------------------| | 8 |Порушення психологічного |F 8 ** | | |розвитку | | |-----+--------------------------------+-------------------| | 9 |Поведінкові й емоційні розлади, |F 9 ** | | |що починаються звичайно в | | | |дитячому і підлітковому віці | | |-----+--------------------------------+-------------------| | 10 |Розлади психіки та поведінки | | | |внаслідок уживання психоактивних| | | |речовин *** | | |-----+--------------------------------+-------------------| |10.1 |Розлади психіки та поведінки |F 10 | | |внаслідок уживання алкоголю | | |-----+--------------------------------+-------------------| |10.2 |Розлади психіки та поведінки |F 11 - F 16, 18 | | |внаслідок вживання наркотичних | | | |речовин | | |-----+--------------------------------+-------------------| |10.3 |Розлади психіки та поведінки |F 19 | | |внаслідок уживання кількох | | | |лікарських засобів та інших | | | |психоактивних речовин | | ------------------------------------------------------------
* У зв'язку з тим, що зазначені психічні розлади можуть бути
скороминущі, такі особи можуть бути допущені до державної таємниці
не раніше як через 5 років після закінчення зазначеного епізоду
психічних порушень за наявності стійкої ремісії, що вирішується
індивідуально лікарем-психіатром. ** За наявності зазначених порушень у минулому такі особи
можуть бути допущені до державної таємниці в разі стійкої ремісії
(більше 5 років), що вирішується індивідуально лікарем-психіатром. *** Наявність ознак залежності від психоактивних речовин є
прямим протипоказанням для допуску громадянина до державної
таємниці. У разі стійкої ремісії питання щодо відсутності проявів
залежності від психоактивних речовин вирішується індивідуально
лікарем-наркологом.
Начальник Головного управління
організації медичної допомоги населенню
Міністерства охорони здоров'я України М.П.Ждановаon top