Document z0457-98, current version — Adoption on May 6, 1998
( Last event — State registration, gone July 14, 1998. Take a look at the history? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
П О Л О Ж Е Н Н Я
N 917 від 06.05.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
14 липня 1998 р.
vd980506 vn917 за N 457/2897

Затверджено
Наказ Державного комітету України
з фізичної культури і спорту
06.05.98 N 917 ( z0456-98 )
Положення
про порядок забезпечення додатковим
спеціальним харчуванням окремих категорій
спортсменів у межах України
Положення розроблено з метою забезпечення підвищення
спортивної майстерності та успішного виступу спортсменів України
на державних та міжнародних змаганнях на підставі постанови
Кабінету Міністрів України від 6 лютого 1992 року N 63 ( 63-92-п )
"Про впорядкування фінансування та матеріального забезпечення у
галузі спорту". Положення є обов'язковим для виконання усіма
спортивними організаціями, які проводять змагання та
навчально-тренувальні збори.
1. Додаткове спеціальне харчування 1.1. Спортсмени - учасники державних і міжнародних (у межах
України) змагань та навчально-тренувальних зборів перед ними (в
межах України), що проводяться згідно із затвердженими
календарними планами і пов'язані з великими і тривалими фізичними
навантаженнями, забезпечуються додатковим спеціальним харчуванням
за нормами витрат, що затверджуються Держкомспортом України, та
відповідно до показників, наведених у пункті 1.3 цього Положення. 1.2. При проведенні змагань з лижного спорту, триатлону,
велогонок на шосе, марафонського бігу та подолання марафонської
дистанції в інших видах спорту, бігу і спортивної ходьби на довгі
дистанції створюються пункти спеціального харчування. Кількість пунктів спеціального харчування і розміщення їх
впродовж дистанції визначається у відповідності з Правилами
проведення змагань з видів спорту головною суддівською колегією
за погодженням з тренером-лікарем (лікарем). Вартість додаткового спеціального харчування для
спортсмена-учасника на всій дистанції не може перевищувати
затвердженої норми на добу. 1.3. Показники, згідно з якими спортсмени забезпечуються
додатковим спеціальним харчуванням: —————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Назва виду спорту|Показники за нормами, які є підставою для забезпечення| | |спортсменів додатковим спеціальним харчуванням з | | |розрахунку на одного спортсмена на добу | | |——————————————————————————————————————————————————————| | | на змагання | на навчально-тренувальних| | | | зборах | |—————————————————+———————————————————————————+——————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Водні та прикладні види спорту | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Веслування акаде-| Х |При обсязі тренувальної | |мічне та на байд-| |роботи на дистанції не | |арках і каное | |менше ніж 30 км | |—————————————————+———————————————————————————+——————————————————————————| |Сучасне п'ятибор-|При проведенні програми | Х | |ство |змагань за один день | | |—————————————————+———————————————————————————+——————————————————————————| |Плавання | Х |При обсязі тренувальної | | | |роботи на дистанції не ме-| | | |нше ніж 10 км | |—————————————————+———————————————————————————+——————————————————————————| |Велоспорт |При проведенні змагань на |При обсязі тренувальної | | |дистанції не менше: |роботи на дистанції | | |для чоловіків - 70 км, |не менше: | | |для жінок - 50 км |для чоловіків - 70 км, | | | |для жінок - 50 км | |—————————————————+———————————————————————————+——————————————————————————| |Триатлон |При проведенні змагань на |При обсязі тренувальної | | |дистанціях для чоловіків та|роботи на дистанціях для | | |жінок не менше: |чоловіків і жінок | | |плавання - 750 метрів, |не менше: | | |велогонка - 20 км, |плавання - 3 км, | | |біг - 5 км |велогонка - 40 км, | | | |біг - 10 км | |—————————————————+———————————————————————————+——————————————————————————| | | Легка атлетика | | |—————————————————+———————————————————————————+——————————————————————————| |Спортивна ходьба |При проведенні змагань на |При обсязі тренувальної | |(чоловіки, жінки)|дистанції не менше: |роботи на дистанції для | | |для чоловіків - 30 км, |чоловіків та жінок | | |для жінок - 10 км |не менше 20 км | |—————————————————+———————————————————————————+——————————————————————————| |Марафонський біг |Довжина дистанції |При обсязі тренувальної | | |не менше 30 км |роботи на дистанції | | | |для чоловіків та жінок | | | |не менше 30 км | |—————————————————+———————————————————————————+——————————————————————————| |Багатоборства | Х |При великих і тривалих | | | |фізичних навантаженнях, | | | |пов'язаних з тренувальною | | | |роботою з семи-десяти | | | |легкоатлетичних видів | |—————————————————+———————————————————————————+——————————————————————————| |Метання | Х |При вазі спортсмена 90 і | | | |понад кілограмів | |—————————————————+———————————————————————————+——————————————————————————| | | Зимові види спорту | | |—————————————————+———————————————————————————+——————————————————————————| |Лижні гонки |Довжина дистанції не менше:|При обсязі тренувальної | | |для чоловіків - 30 км |роботи на дистанції | | |для жінок - 15 км |для чоловіків та жінок | | | |не менше 30 км | |—————————————————+———————————————————————————+——————————————————————————| |Лижне двоборство | Х |При обсязі тренувальної | | | |роботи на дистанції | | | |не менше 20 км | |—————————————————+———————————————————————————+——————————————————————————| |Ковзанярський |Довжина дистанції |При обсязі тренувальної | |спорт |не менше 10 км |роботи на дистанції | | | |не менше: | | | |для чоловіків - 20 км, | | | |для жінок - 15 км | |—————————————————+———————————————————————————+——————————————————————————| |Ігрові види | Х |При зрості спортсмена | |спорту | |не нижче: | | | |чоловіки - 200 см, | | | |жінки - 190 см | |—————————————————+———————————————————————————+——————————————————————————| |Важка атлетика, | Х |При ваговій категорії | |боротьба, бокс | |спортсмена (чоловіки) 90 | | | |і понад кілограмів | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Примітка. Потреба витрат на додаткове спеціальне
харчування для включення їх в кошториси на проведення
змагань і навчально-тренувальних зборів визначається
на підставі затверджених індивідуальних річних планів
тренувань, навчального плану тренера на
навчально-тренувальному зборі та положень про змагання.
2. При проведенні республіканських (Автономна Республіка
Крим), обласних змагань і навчально-тренувальних зборів до
державних спортивних змагань Комітет з фізичної культури і спорту
Автономної Республіки Крим, управління, комітети з фізичної
культури і спорту обласних, Київської, Севастопольської міських
держадміністрацій можуть також забезпечувати спортсменів
додатковим спеціальним харчуванням, виходячи з фінансових
можливостей організацій, які проводять такі спортивні заходи.on top