Document z0444-09, valid, current version — Adoption on May 6, 2009
( Last event — Entry into force, gone June 1, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.05.2009 N 232
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2009 р.
за N 444/16460

Про внесення змін до Правил обліку
природного газу під час його транспортування
газорозподільними мережами,
постачання та споживання

Відповідно до Положення про Міністерство палива та енергетики
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
02.11.2006 N 1540 ( 1540-2006-п ) та з метою посилення
відповідальності власників вузлів обліку природного газу за їх
технічний стан, підвищення рівня достовірності обліку газу,
зменшення його втрат Н А К А З У Ю:
1. Унести до Правил обліку природного газу під час його
транспортування газорозподільними мережами, постачання та
споживання, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики
України від 27.12.2005 N 618 ( z0067-06 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 26.01.2006 за N 67/11941, такі зміни:
1.1. У пункті 1.5 глави 1 слова "закуповується за
зовнішньоекономічними контрактами та" виключити.
1.2. Пункти 1.6 та 1.7 глави 1 виключити.
1.3. В абзаці першому глави 2 слова "які використовують газ у
господарсько-виробничій діяльності" замінити словами "крім
населення".
1.4. В абзаці першому пункту 5.5 глави 5 після слів "засобів
вимірювальної техніки" доповнити словами "та відповідають вимогам
цих Правил".
1.5. У пункті 6.9 глави 6 слова "температури та тиску газу"
виключити.
1.6. У підпункті 8.4.1 пункту 8.4 глави 8 слова "усіх пауз"
замінити словом "паузи", слова "за добу" виключити.
1.7. У пункті 10.3 глави 10 після слів "лічильників газу"
доповнити словами "у складі вимірювальних комплексів".
1.8. В абзаці першому пункту 12.10 глави 12 слово "ЗВТ"
замінити словами "вузла обліку".
2. Департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості (Нестеренко О.Г.) забезпечити подання цього наказу
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Бурзу Алієва.
4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації у Міністерстві юстиції України.
Міністр Ю.Продан

ПОГОДЖЕНО:
Міністр промислової
політики України В.С.Новицький
Голова Державного комітету України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики Л.В.Лосюк
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Голова Національної комісії
регулювання електроенергетики
України В.Кальченкоon top