Про затвердження форм документів з питань усиновлення
Мінсоцполітики України; Order, Form, Typical Form [...] on March 5, 2012122
Document z0441-12, valid, current version — Revision on December 2, 2014, on the basis - z1420-14

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ  ПОЛІТИКИ  УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.03.2012  № 122


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 березня 2012 р.
за № 441/20754

Про затвердження форм документів з питань усиновлення

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
№ 817 від 27.10.2014}

Відповідно до пунктів 12, 23, 27, 102, 104 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року № 905 (зі змінами), та з метою методичного забезпечення діяльності служб у справах дітей НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми документів з питань усиновлення, що додаються.

2. Затвердити форму електронного реєстру дітей, усиновлених громадянами України, які проживають за її межами, та іноземцями, що додається.

3. Затвердити форми заяв щодо скасування усиновлення, що додаються.

{Наказ доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 817 від 27.10.2014}

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 02 грудня 2010 року № 4315 „Про затвердження форм документів з питань усиновлення”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2010 року за № 1300/18595.

5. Департаменту з усиновлення та захисту прав дитини (Філіпішина А.А.) подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр


С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України
Г.А. Резніков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
05.03.2012  № 122

ПОЯСНЕННЯ
до анкети


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
05.03.2012  № 122
(у редакції наказу
Міністерства соціальної політики
27.10.2014  № 817)

АКТ
про ознайомлення заявників з порядком та умовами усиновлення, правами і обов'язками кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правовими наслідками усиновлення, порядком здійснення контролю за умовами проживання і виховання усиновленої дитини

{Форма в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 817 від 27.10.2014}


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
05.03.2012  № 122

ДОВІДКА
про продовження строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
05.03.2012  № 122

ЗВІТ
про умови проживання та виховання усиновленої дитиниЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
05.03.2012  № 122

ВИМОГИ
до оформлення висновку про можливість бути усиновлювачами

Висновок про можливість бути усиновлювачами осіб, які бажають усиновити  дитину, повинен містити:

1. Дату та мету звернення заявників до служби у справах дітей.

2. Прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані та місце проживання осіб, які бажають усиновити дитину.

3. Вік, стать дитини, яку хотіли б усиновити заявники.

4. Біографічні дані осіб, які бажають усиновити дитину.

5. Відомості про перебування у шлюбі, наявність або відсутність судимості, стан здоров’я кожного із заявників, матеріальне та фінансове забезпечення сім’ї.

6. Мотиви усиновлення та ставлення до виховання дітей.

7. Наявність власних дітей та їхнє ставлення до усиновлення або інших членів сім`ї, які проживають  спільно із заявниками.

8. Умови проживання сім’ї.

9. Обізнаність із правами та обов’язками кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правовими наслідками усиновлення.

10. Дату взяття заявників на облік кандидатів в усиновлювачі та номер обліку.

11. Заключні положення.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
05.03.2012  № 122

ФОРМА
електронного реєстру дітей, усиновлених громадянами України, які проживають за її межами, та іноземцями

Порядковий номер

Прізвище, ім’я, по батькові дитини

Дата народження дитини

Прізвища, імена усиновлювачів

Адреса проживання усиновлювачів

Країна проживання усиновлювача

Номер обліку кандидатів в усиновлювачі

Рішення про усиновлення

Дата направлення інформації про усиновлення дитини до МЗС

до усиновлення

після усиновлення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
05.03.2012  № 122

ЗГОДА
на обробку персональних даних

ЗАЯВА
усиновлювачів про скасування усиновлення

{Наказ доповнено Формою згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 817 від 27.10.2014}

ЗАЯВА
усиновленої дитини віком від 14 років про скасування усиновлення або визнання його недійсним

{Наказ доповнено Формою згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 817 від 27.10.2014}on top