Document z0434-06, invalid, current version — Loss of force on April 1, 2011, on the basis - z0192-11

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
31.03.2006 N 169
( z0431-06 )
УЗГОДЖЕНО
Рішення Комітету Верховної
Ради України з питань
фінансів і банківської
діяльності
30.03.2006 N 06-10/10-247
Голова С.Буряк
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 квітня 2006 р.
за N 434/12308
{ Документ втратили чинність на підставі Наказу
Державної податкової служби
N 56 ( z0192-11 ) від 31.01.2011 }
ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ
складання податкового звіту про використання
коштів неприбутковими установами й організаціями
( z0290-97 )

Пункт 1.4 Порядку викласти в такій редакції: "1.4. Починаючи з податкового періоду - перший квартал
2006 року, звіт заповнюється в гривнях, без копійок, з відповідним
округленням за загальновстановленими правилами".
У тексті додатка до Порядку слова "Одиниця виміру: у
тис. грн. з одним десятковим знаком" замінити словами та цифрами
"Одиниця виміру: грн, без копійок, з відповідним округленням за
загальновстановленими правилами (починаючи з податкового періоду -
перший квартал 2006 року)".
Директор Департаменту
податку на прибуток та інших
податків і зборів (обов'язкових
платежів) ДПА України Н.В.Хоцянівськаon top