Document z0429-19, valid, current version — Adoption on March 27, 2019
( Last event — Entry into force, gone May 17, 2019. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2019  № 444


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 квітня 2019 р.
за № 429/33400

Про затвердження Положення про первинне та складне протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату

Відповідно до пункту 34 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 238), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про первинне та складне протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 22 вересня 2004 року № 234 «Про затвердження Положення про первинне та складне протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2004 року за № 1277/9876.

3. Департаменту реалізації державних соціальних програм (Вишневська М.В.) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Попову Л.В.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра охорони здоров’я України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об’єднань
профспілок на національному рівні

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Голова Всеукраїнської громадської
організації «Асоціація інвалідів-спинальників
України»

Голова Громадської організації
«Всеукраїнська організація Союз осіб
з інвалідністю України»

Виконавчий директор Громадської
спілки «Всеукраїнське громадське об’єднання
«Національна Асамблея людей
з інвалідністю України»У. Супрун
О.О. ШубінР. Іллічов


О. МірошниченкоІ.М. МарусевичВ.В. Назаренко
Н. СкрипкаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
27 березня 2019 року № 444


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 квітня 2019 р.
за № 429/33400

ПОЛОЖЕННЯ
про первинне та складне протезування  та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату

1. Це Положення визначає порядок проведення індивідуальних реабілітаційних заходів щодо первинного та складного протезування й ортезування осіб з порушеннями опорно-рухового апарату, а саме осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення (далі - особи з порушеннями опорно-рухового апарату).

Первинне та складне протезування й ортезування осіб з порушеннями опорно-рухового апарату проводяться у стаціонарних (реабілітаційних) відділеннях первинного та складного протезування й ортезування державних, у тому числі казенних, експериментальних протезно-ортопедичних підприємств (далі - підприємства), клініці Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності (далі - УкрНДІпротезування), стаціонарних відділеннях закладів охорони здоров’я на підставі індивідуального плану реабілітації, визначеного лікарем підприємства або такої клініки, та здійснюються за рахунок бюджетних коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

У разі первинного та складного протезування й ортезування особи з порушеннями опорно-рухового апарату забезпечуються необхідними реабілітаційними послугами, зокрема спрямованими на підбір та освоєння протезно-ортопедичних виробів, а також адаптацію до них.

2. Первинне протезування - комплекс заходів, що проводяться з метою забезпечення особи з порушеннями опорно-рухового апарату першим протезом після ампутації (реампутації) та загоювання рани.

При первинному протезуванні протез призначається з метою формування кукси, адаптації особи до протезу та освоєння навичок користування ним з можливістю подальшої заміни приймальної гільзи (куксоприймача), комплектувальних виробів до протеза або самого протеза за медичними показаннями.

3. Первинне ортезування - комплекс заходів, що проводяться з метою забезпечення осіб з порушеннями опорно-рухового апарату першим ортезом, який виготовляють після обстеження, виявлення патології опорно-рухового апарату та встановлення відповідного діагнозу.

При первинному ортезуванні ортез призначається з метою корекції або компенсації виявлених порушень опорно-рухового апарату, адаптації особи до ортеза та освоєння навичок користування ним.

4. Складне протезування або ортезування - комплекс заходів, спрямованих на усунення або компенсацію обмежень життєдіяльності, відновлення рухових або косметичних функцій опорно-рухового апарату, ускладнених супутніми захворюваннями.

Основні етапи складного протезування та ортезування визначаються згідно з індивідуальним планом реабілітації і складаються з:

підготовки кукси до протезування або кінцівки (хребта) до ортезування;

визначення або розроблення конструкції й технології виготовлення протезно-ортопедичного виробу;

виготовлення протезно-ортопедичного виробу та соціально-побутової адаптації.

Складними у протезуванні та ортезуванні можуть бути як увесь процес, так і його окремі етапи.

Підставою для проведення складного протезування або ортезування є наявність ускладнень стану опорно-рухового апарату, до яких належать:

множинні й сполучені ампутаційні дефекти або порушення кінцівок;

вроджені порушення кінцівок;

порушення та захворювання кукс, що не можуть бути усунуті оперативними чи консервативними методами лікування, а саме:

рубцеві зміни шкіри в місцях навантаження або по всій поверхні кукси (за неможливості застосування типорозмірних вкладишів із силіконової композиції тощо);

кукси булавоподібної форми;

надкороткі кукси;

відсутність нижньої кінцівки з резекцією частини таза;

порушення функції суміжного до кукси суглоба, а саме:

виражена контрактура суміжного суглоба (повна або часткова);

виражена деформація суміжного суглоба або хребта;

ожиріння III ступеня та вище;

двосторонній коксартроз або гонартроз III, IV ступенів;

сколіотична або кіфотична деформація хребта IV ступеня.

Рішення щодо проведення складного протезування або ортезування приймається комісією підприємства з первинного та складного протезування та ортезування або клініки УкрНДІпротезування.

Складне протезування або ортезування проводиться у випадках, якщо за клінічним станом кукси або опорно-рухового апарату особи з порушеннями опорно-рухового апарату виготовлення протеза або ортеза виконується:

з відхиленням від типових технологічних процесів виготовлення протезно-ортопедичних виробів шляхом застосування технологічних процесів, передбачених для випадків складного протезування (ортезування), за наявності особливих вимог до розміщення кукси або кінцівки в приймальній гільзі (куксоприймачі) або нетипового просторового розташування вузлів протеза (ортеза);

з відхиленням від типових конструкцій протезно-ортопедичних виробів шляхом використання в складі протеза (ортеза) додаткових або спеціальних комплектувальних виробів та матеріалів за наявності особливих вимог до функції протезно-ортопедичного виробу;

шляхом створення оригінальної конструкції й технології виготовлення протезно-ортопедичного виробу підвищеної складності.

У разі проведення складного протезування або ортезування заповнюється анкета особи з порушеннями опорно-рухового апарату за формою згідно з додатком до цього Положення.

5. Відповідно до медичних показань і рекомендацій первинне та складне протезування й ортезування передбачають збільшення обсягу реабілітаційних заходів, часу роботи лікарів, реабілітологів і техніків-протезистів, строку перебування особи з порушеннями опорно-рухового апарату в стаціонарних (реабілітаційних) відділеннях первинного та складного протезування й ортезування підприємства, клініки УкрНДІпротезування або закладів охорони здоров’я, додаткових витрат матеріалів, збільшення вартості виготовлення протезно-ортопедичних виробів.

Заступник директора
Департаменту реалізації
державних соціальних програмВ. ЗадніпрянецьДодаток
до Положення про первинне
та складне протезування
та ортезування осіб з вадами
опорно-рухового апарату
(пункт 4)

АНКЕТА
особи з порушеннями опорно-рухового апарату (у разі ускладнення функціонального стану кінцівки або хребта,  у тому числі за наявності малофункціональних кукс та суглобів)

Заступник директора
Департаменту реалізації
державних соціальних програмВ. Задніпрянецьon top