Document z0421-18, valid, current version — Adoption on March 15, 2018
( Last event — Entry into force, gone April 27, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.03.2018  № 364


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 квітня 2018 р.
за № 421/31873

Про затвердження форми акта про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у документах, необхідних для здійснення їх митного контролю, про пошкодження товарів, їх упаковки чи маркування або про їх втрату

Відповідно до частини другої статті 253 Митного кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму акта про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у документах, необхідних для здійснення їх митного контролю, про пошкодження товарів, їх упаковки чи маркування або про їх втрату (далі - акт), що додається.

2. Установити, що підприємства, які переміщують товари через митний кордон України, складають акт у присутності посадової особи митниці ДФС, у зоні діяльності якої виявлено:

невiдповiднiсть товарiв вiдомостям, зазначеним у документах, необхідних для здійснення їх митного контролю;

пошкодження товарів, їх упаковки чи маркування;

повну або часткову втрату товарів.

Акт може складатися у 4 примірниках, за потреби - у більшій кількості примірників (перший примірник призначений для підприємства, що переміщує товари через митний кордон України, другий - для митниці ДФС за мiсцем його складання, третiй - для митниці ДФС призначення (якщо акт складається в зоні діяльності митниці призначення, третій примірник не складається), четвертий - для власника товару, додаткові примірники - декларанту, відправнику, отримувачу тощо).

3. Митницям ДФС, яким товари будуть декларуватися відповідно до обраного декларантом (уповноваженою ним особою) митного режиму, в обов’язковому порядку приймати акти, подані підприємствами, що переміщують товари, незалежно від місця їх складення та враховувати зазначену в них інформацію при визначенні додаткових форм та обсягу митного контролю з метою недопущення митних правопорушень.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 18 листопада 2002 року № 630 «Про затвердження форми акта про невiдповiднiсть товарів відомостям, зазначеним у потрібних для здiйснення митного контролю документах, про пошкодження товарiв чи їх упаковки або маркування», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 листопада 2002 року за № 932/7220 (із змінами).

5. Департаменту митної політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Державної фіскальної служби УкраїниМ.В. ПроданЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
15.03.2018  № 364

АКТ
про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у документах, необхідних для здійснення їх митного контролю, про пошкодження товарів, їх упаковки чи маркування або про їх втрату

Директор Департаменту
митної політики


О.П. Москаленкоon top