Document z0419-17, valid, current version — Adoption on March 29, 2017
( Last event — Entry into force, gone April 4, 2017. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.03.2017  № 1016/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2017 р.
за № 419/30287

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

Міністр

П. ПетренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
29.03.2017  № 1016/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2017 р.
за № 419/30287

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

1. В абзаці другому пункту 8 розділу ІІІ Положення про Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2016 року № 37/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2016 року за № 42/28172, слово «четвертою» замінити словом «п’ятою».

2. У тексті Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 12 березня 2016 року № 672/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 березня 2016 року за № 391/28521, слово «п’ятою» замінити словом «шостою».

3. У преамбулі наказу Міністерства юстиції України від 12 серпня 2016 року № 2473/5 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за № 1127/29257, слово та цифру «статті 7» замінити словами та цифрами «статей 7 та 8».

4. До Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 12 серпня 2016 року № 2473/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за № 1127/29257, внести такі зміни:

1) пункт 2 розділу І викласти в такій редакції:

«2. Уповноваженими особами щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення є:

секретарі комісій з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, а в разі відсутності секретаря - особа, яка виконує його обов'язки, - у разі складання протоколу за результатами розгляду скарги у сфері державної реєстрації, що здійснюється відповідно до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1128;

посадові особи Міністерства юстиції України - у разі складання протоколу за результатами камеральної перевірки, проведеної відповідно до Порядку здійснення контролю у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року № 990.»;

2) пункт 1 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«1. Протокол про адміністративне правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена частинами першою-п’ятою статті 166-11 та статтею 166-23 Кодексу, складається за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.».

Директор Департаменту
приватного права


О. Ференсon top