Document z0411-11, invalid, current version — Loss of force on February 26, 2016, on the basis - z0172-16

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.02.2011 N 42
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2011 р.
за N 411/19149
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації
N 3 ( z0172-16 ) від 05.01.2016 }
Про затвердження Інструкції
про порядок забезпечення осіб
рядового та начальницького складу
Держспецзв'язку і членів їх сімей
житловими приміщеннями
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації
N 174 ( z0675-13 ) від 02.04.2013
N 426 ( z1517-13 ) від 12.08.2013 }

Відповідно до Житлового кодексу Української РСР ( 5464-10 ),
частин восьмої - десятої статті 21 Закону України "Про Державну
службу спеціального зв'язку та захисту інформації України"
( 3475-15 ), Порядку забезпечення військовослужбовців та членів
їх сімей житловими приміщеннями, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03.08.2006 N 1081 ( 1081-2006-п ), Правил
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і
надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених
постановою Ради Міністрів Української РСР та Української
республіканської ради професійних спілок від 11.12.84 N 470
( 470-84-п ), Положення про порядок надання службових жилих
приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженого
постановою Ради Міністрів Української РСР від 04.02.88 N 37
( 37-88-п ), з метою встановлення єдиного порядку зарахування на
квартирний облік осіб рядового та начальницького складу
Держспецзв'язку і членів їх сімей, надання їм службових житлових
приміщень та житлових приміщень для постійного користування
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок забезпечення осіб
рядового та начальницького складу Держспецзв'язку і членів їх
сімей житловими приміщеннями, що додається.
2. Заступнику Голови Держспецзв'язку згідно з розподілом
функціональних обов'язків організувати: контроль за розподілом житлових приміщень у регіональних
органах, територіальних підрозділах, закладах та установах
Держспецзв'язку; перевірку правильності оформлення облікових справ осіб
рядового та начальницького складу Держспецзв'язку і членів їх
сімей, які потребують поліпшення житлових умов.
3. Управлінню логістики Адміністрації Держспецзв'язку спільно
з Департаментом забезпечення Держспецзв'язку організувати ведення
обліку, забезпечення і надання особам рядового та начальницького
складу Держспецзв'язку і членам їх сімей житлових приміщень
відповідно до вимог цього наказу.
4. Начальнику Управління логістики Адміністрації
Держспецзв'язку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому
законодавством порядку.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держспецзв'язку згідно з розподілом функціональних
обов'язків.
Голова Служби Л.І.Нетудихата

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації
України
28.02.2011 N 42
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2011 р.
за N 411/19149

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок забезпечення осіб
рядового та начальницького складу
Держспецзв'язку і членів їх сімей
житловими приміщеннями

I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок забезпечення та надання
житлових приміщень для постійного проживання, а також службових
житлових приміщень особам рядового і начальницького складу
Держспецзв'язку, які потребують поліпшення житлових умов (далі -
особи рядового та начальницького складу Держспецзв'язку), і членам
їх сімей.
1.2. Особи рядового та начальницького складу Держспецзв'язку
і члени їх сімей мають право забезпечуватися житлом за місцем
проживання за рахунок житлового фонду виконавчих органів місцевих
рад нарівні з іншими громадянами України.
II. Житлово-побутова комісія
2.1. З метою обліку осіб рядового та начальницького складу
Адміністрації Держспецзв’язку, Департаменту забезпечення
Держспецзв’язку, Державного центру захисту
інформаційно-телекомунікаційних систем Держспецзв’язку, Медичного
центру Держспецзв’язку, Державного науково-дослідного інституту
спеціального зв’язку (далі - ДержНДІ Спецзв’язку), Інституту
спеціального зв’язку та захисту інформації Національного
технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
(далі - ІСЗЗІ НТУУ "КПІ"), Головного управління урядового зв’язку
Держспецзв’язку, Головного управління президентського зв’язку
Держспецзв’язку (для осіб начальницького складу підрозділів, які
дислокуються в м. Києві), відділу оперативно-технічного управління
підсистемою урядового польового зв'язку (з дислокацією в м. Києві)
3 територіального вузла урядового зв’язку Держспецзв’язку, які
потребують поліпшення житлових умов, проведення розподілу та
використання житлової площі, вирішення інших побутових питань
утворюється Центральна житлово-побутова комісія Держспецзв’язку.
{ Пункт 2.1 розділу II в редакції Наказів Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 174
( z0675-13 ) від 02.04.2013; N 426 ( z1517-13 ) від 12.08.2013 }
2.2. У регіональних органах (за винятком Головного управління
урядового зв'язку Держспецзв'язку) та територіальних підрозділах
Держспецзв'язку (далі - регіональні органи, територіальні
підрозділи Держспецзв'язку) із цією метою утворюються окремі
житлово-побутові комісії: житлово-побутова комісія регіонального
органу Держспецзв'язку, житлово-побутова комісія територіального
підрозділу Держспецзв'язку. У Головному управлінні президентського зв'язку
Держспецзв'язку утворюються житлово-побутові комісії залежно від
місця розташування підрозділів у місті Києві і в місті Ялті. { Пункт 2.2 розділу II в редакції Наказу Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 174
( z0675-13 ) від 02.04.2013 }
2.3. Центральна житлово-побутова комісія Держспецзв'язку та
житлово-побутові комісії регіональних органів, територіальних
підрозділів Держспецзв'язку у своїй діяльності керуються
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Житловим кодексом Української
РСР ( 5464-10 ), Порядком забезпечення військовослужбовців та
членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 N 1081 ( 1081-2006-п ),
Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов
і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затвердженими
постановою Ради Міністрів Української РСР та Української
республіканської ради професійних спілок від 11.12.84 N 470
( 470-84-п ) (далі - Постанова), Положенням про порядок надання
службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР,
затвердженим постановою Ради Міністрів Української РСР
від 04.02.88 N 37 ( 37-88-п ), та цією Інструкцією.
2.4. Діяльність Центральної житлово-побутової комісії
Держспецзв'язку та житлово-побутових комісій регіональних органів,
територіальних підрозділів Держспецзв'язку щодо обліку осіб
рядового та начальницького складу Держспецзв'язку, встановлення
черговості на одержання житлових приміщень, а також їх розподілу у
будинках житлового фонду здійснюється відкрито та з урахування
вимог Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ).
2.5. Центральна житлово-побутова комісія Держспецзв'язку
підзвітна Голові Держспецзв'язку. Житлово-побутові комісії
регіональних органів, територіальних підрозділів Держспецзв'язку
підзвітні керівникам (начальникам) регіональних органів,
територіальних підрозділів Держспецзв'язку.
2.6. Центральна житлово-побутова комісія утворюється із числа
представників структурних підрозділів Адміністрації
Держспецзв’язку, Департаменту забезпечення Держспецзв’язку,
Державного центру захисту інформаційних ресурсів Держспецзв’язку,
Медичного центру Держспецзв’язку, ДержНДІ Спецзв’язку, ІСЗЗІ НТУУ
“КПІ”, Головного управління урядового зв’язку Держспецзв’язку,
Головного управління президентського зв’язку Держспецзв’язку за
принципом рівного представництва. { Пункт 2.6 розділу II в редакції Наказів Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 174
( z0675-13 ) від 02.04.2013; N 426 ( z1517-13 ) від 12.08.2013 }
2.7. Житлово-побутові комісії регіональних органів,
територіальних підрозділів Держспецзв'язку утворюються із числа
представників їх структурних підрозділів за принципом рівного
представництва.
2.8. Основними завданнями Центральної житлово-побутової
комісії Держспецзв'язку та житлово-побутових комісій регіональних
органів, територіальних підрозділів Держспецзв'язку (далі - ЖПК)
є: розгляд заяв осіб рядового та начальницького складу
Держспецзв'язку про зарахування на облік як таких, що потребують
поліпшення житлових умов; перевірка житлових умов осіб рядового та начальницького
складу Держспецзв'язку; ведення обліку осіб рядового та начальницького складу
Держспецзв'язку і членів їх сімей, які потребують поліпшення
житлових умов; розгляд звернень із житлових питань; ухвалення рішень з питань квартирного обліку і надання
житлових приміщень для постійного проживання; інформування про свою роботу на загальних зборах осіб
рядового та начальницького складу Держспецзв'язку; прийняття рішень про надання орендованих житлових приміщень
або відмову в їх наданні особам рядового і начальницького складу
Держспецзв'язку та членам їх сімей; надання Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв'язку
узагальнених відомостей щодо кількості розподілених житлових
приміщень і тих, що підлягають розподілу. Виключно з метою підтвердження даних, що є підставою для
зарахування (перебування) осіб рядового та начальницького складу
Держспецзв'язку на квартирний облік, ЖПК може запитувати
відповідні документи у державних органах, установах,
організаціях. { Пункт 2.8 розділу II в редакції Наказу Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 174
( z0675-13 ) від 02.04.2013 }
2.9. Роботу ЖПК організовують та забезпечують голови ЖПК.
Секретарі ЖПК забезпечують скликання засідань, складають
протоколи, акти, готують проекти рішень та інших документів, що
стосуються їх діяльності.
2.10. Основною формою роботи ЖПК є засідання, порядок
проведення яких та перелік питань для розгляду на яких визначає
голова ЖПК. Він завчасно призначає доповідача із числа членів ЖПК
для розгляду окремого питання та забезпечує можливість всім
присутнім на засіданні членам ЖПК висловити свою думку.
2.11. Засідання ЖПК є правомірним, якщо на ньому присутні не
менше двох третин її членів. Рішення відповідної ЖПК приймається
простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну
вирішальним є голос голови ЖПК.
2.12. За результатами розгляду питань на засіданні ЖПК
приймаються рішення, які оформляються протоколом.
2.13. Кожен член ЖПК має право внести до протоколу свою
особисту думку щодо питання, яке розглядалося на засіданні.
III. Облік осіб, які потребують
поліпшення житлових умов
3.1. Особи рядового та начальницького складу Держспецзв'язку
і члени їх сімей визнаються такими, що потребують поліпшення
житлових умов, відповідно до чинного законодавства.
3.2. Для зарахування на облік з метою поліпшення житлових
умов особа рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку подає
(за підпорядкуванням) на ім'я голови ЖПК рапорт (додаток 1) про
зарахування на квартирний облік, що також підписується
повнолітніми членами її сім'ї, які проживають разом із зазначеною
особою і бажають разом з нею перебувати на квартирному обліку. У рапорті особа рядового чи начальницького складу
Держспецзв'язку зазначає про наявність підстав для позачергового
або першочергового одержання житлових приміщень.
3.3. До рапорту додаються: довідка з місця проживання про склад сім'ї та прописку
(додаток 2 до абзацу третього видану відповідно до пункту 18
Правил); довідки про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному
обліку за місцем роботи або у виконавчому комітеті місцевої ради
(за відсутності місця роботи у працездатного члена сім'ї подається
завірена ксерокопія першої і останньої сторінок трудової книжки); акт обстеження житлових умов заявника (додаток 2); довідка про склад сім'ї особи рядового та начальницького
складу Держспецзв'язку згідно з особовою справою; довідка для осіб рядового та начальницького складу
Держспецзв'язку про проходження служби (послужний список) згідно з
особовою справою. У необхідних випадках до рапорту додаються: медичний висновок (додаток 3 до наказу МОЗ УССР від 08.02.85
N 52) ( v0052282-85 ) (за наявності); довідка (виписка з рішення виконавчого комітету місцевої
ради) про невідповідність житлового приміщення встановленим
санітарним і технічним вимогам; копія договору піднайму житлового приміщення в будинку
державного або громадського житлового фонду чи договору найму
житлового приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу
або в будинку (частині будинку), квартирі, що належить громадянину
на праві приватної власності; довідка з попереднього місця служби про те, чи перебував на
квартирному обліку (додаток 3) і на яких підставах; довідка з попереднього місця служби про те, чи утримував
(здав) житлову площу (додаток 4); довідка про підстави звільнення зі служби (додаток 5); документи, що підтверджують право на першочергове чи
позачергове одержання житла, інші пільги.
3.4. На облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов,
зараховуються особи рядового та начальницького складу
Держспецзв'язку, зазначені у пункті 3.1 цієї Інструкції, за місцем
проходження служби. У зв'язку з особливостями служби в Держспецзв'язку,
пов'язаними з частими змінами місця проживання, особи рядового та
начальницького складу Держспецзв'язку зараховуються на облік
незалежно від тривалості проживання у населеному пункті.
3.5. До одержання житлового приміщення особи рядового та
начальницького складу Держспецзв'язку і члени їх сімей мають право
зареєструватися за місцезнаходженням Адміністрації
Держспецзв'язку, Департаменту забезпечення Держспецзв'язку,
регіональних органів та територіальних підрозділів
Держспецзв'язку, в яких вони проходять службу.
3.6. Особи рядового та начальницького складу Держспецзв'язку,
які за попереднім місцем служби перебували на обліку осіб, які
потребували поліпшення житлових умов, у разі переміщення по
службі, пов'язаного з переїздом в іншу місцевість, зараховуються
на облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов, за новим
місцем служби разом з членами сімей на загальних підставах та в
порядку, передбаченому законодавством, з урахуванням попереднього
часу перебування на обліку за попереднім місцем служби. При цьому облікова справа через підрозділи документального
забезпечення Адміністрації, регіональних органів, територіальних
підрозділів Держспецзв'язку надсилається до нового місця служби
разом з особовою справою особи рядового та начальницького складу
Держспецзв'язку.
3.7. Особи рядового та начальницького складу Держспецзв'язку,
які проходили службу на посадах офіцерського, старшинського,
сержантського, рядового складу (крім військовослужбовців строкової
служби) Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів
України військових формувань, правоохоронних органів спеціального
призначення та Держспецтрансслужби, перебували там на квартирному
обліку та потребують поліпшення житлових умов, зараховуються на
квартирний облік з членами їх сімей на загальних підставах зі
збереженням попереднього часу перебування на квартирному обліку за
останнім місцем служби і вносяться до списків осіб, що потребують
поліпшення житлових умов.
3.8. Перебування осіб рядового та начальницького складу
Держспецзв'язку на квартирному обліку, а також у списках осіб, що
користуються правом першочергового та позачергового одержання
житла, підтверджується довідкою з попереднього місця служби про
те, чи перебував на квартирному обліку і на яких підставах.
3.9. Зазначені в пункті 3.7 розділу III цієї Інструкції
особи, які були забезпечені житловими приміщеннями, а також ті, що
залишилися на квартирному обліку за попереднім місцем служби, на
квартирний облік у Держспецзв'язку не зараховуються.
3.10. Особи із числа рядового та начальницького складу
Держспецзв'язку, які за попереднім місцем служби не перебували на
квартирному обліку, у разі переміщення по службі, пов'язаного з
переїздом в іншу місцевість, зараховуються на облік за новим
місцем служби разом із членами їх сімей на загальних підставах та
в порядку, встановленому цією Інструкцією.
3.11. При зарахуванні осіб рядового та начальницького складу
Держспецзв'язку і членів їх сімей на квартирний облік у протоколі
зазначаються дата зарахування на облік, склад сім'ї, підстави для
зарахування на облік, вид черговості (загальна черга, у першу
чергу, поза чергою), підстави внесення до списків осіб, що
користуються правом першочергового або позачергового одержання
житла, а в разі відмови в зарахуванні на облік - підстави відмови
з посиланням на конкретні норми законодавства.
3.12. Датою зарахування на облік вважається день, коли ЖПК
винесено рішення про зарахування осіб рядового та начальницького
складу Держспецзв'язку і членів їх сімей на облік.
3.13. Особи рядового та начальницького складу Держспецзв'язку
і члени їх сімей, зараховані на облік осіб, які потребують
поліпшення житлових умов, вносяться до Книги обліку осіб, які
перебувають на черзі на одержання житлових приміщень (додаток 6).
Із числа цих осіб складаються списки осіб, які перебувають на
квартирному обліку в загальній черзі на одержання житлових
приміщень (додаток 7) або мають право першочергового чи
позачергового одержання житлових приміщень (додатки 8, 9). Ця книга пронумеровується, прошнуровується, підписується
секретарем ЖПК і скріплюється печаткою Адміністрації,
регіонального органу, територіального підрозділу Держспецзв'язку.
Книга зберігається як документ суворої звітності.
3.14. Ведення обліку осіб рядового та начальницького складу
Держспецзв'язку і членів їх сімей, які перебувають на обліку, для
зручності користування може здійснюватися секретарем ЖПК і в
електронному вигляді.
3.15. На кожну особу рядового та начальницького складу
Держспецзв'язку, зараховану на облік осіб, які потребують
поліпшення житлових умов, оформляється облікова справа.
3.16. Витяги з протоколів засідань Центральної
житлово-побутової комісії Держспецзв'язку (Житлово-побутової
комісії регіонального органу/територіального підрозділу
(додаток 10)) про зарахування на квартирний облік, зміну складу
сім'ї, внесення до списків (виключення зі списків) пільгового
забезпечення житлом затверджуються секретарями ЖПК і є
обов'язковими для долучення до облікових справ.
3.17. На особу рядового та начальницького складу
Держспецзв'язку і членів її сім'ї, взяту на квартирний облік,
заводиться облікова справа, у якій містяться необхідні документи.
Обліковій справі дається номер, відповідний номеру у книзі обліку
осіб, які перебувають у черзі на одержання житлового приміщення. Облікові справи є документами суворої звітності. Облікові справи зберігаються за місцем квартирного обліку
особи рядового та начальницького складу Держспецзв'язку і членів
її сім'ї, а після надання їм житлових приміщень - у виконавчому
комітеті місцевої ради народних депутатів, який видав ордер на
вселення. Облікові справи зберігаються протягом 5 років після одержання
особами рядового та начальницького складу Держспецзв'язку і
членами їх сімей житлових приміщень (зняття їх з квартирного
обліку). Після закінчення вказаного строку справи знищуються.
3.18. Залишаються на обліку до одержання житла з державного
житлового фонду: особи рядового та начальницького складу Держспецзв'язку при
звільненні зі служби в запас або у відставку після закінчення
строку контракту, якщо особа рядового чи начальницького складу
Держспецзв'язку набула право на пенсію згідно із чинним
законодавством за віком, станом здоров'я, а також у зв'язку зі
скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів у
разі неможливості використання їх на службі; особи рядового та начальницького складу Держспецзв'язку,
направлені на навчання; члени сімей осіб рядового та начальницького складу
Держспецзв'язку, які загинули, померли, пропали безвісти під час
проходження служби, що перебувають на квартирному обліку та
потребують поліпшення житлових умов. При ліквідації регіонального органу або територіального
підрозділу особи, зазначені в абзацах другому - четвертому цього
пункту, зараховуються на квартирний облік іншого підрозділу
Держспецзв'язку за територіальною ознакою згідно з рішенням
Адміністрації Держспецзв'язку, про що видається наказ. Зазначені особи зараховуються на квартирний облік з
урахуванням норм пунктів 3.6, 3.7 цього розділу. { Пункт 3.18 розділу III в редакції Наказу Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 174
( z0675-13 ) від 02.04.2013 }
3.19. Особи рядового та начальницького складу Держспецзв’язку
знімаються з обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов,
у випадках: поліпшення житлових умов, внаслідок якого немає підстав для
надання іншого житлового приміщення; звільнення зі служби після закінчення строку контракту, якщо
особа рядового чи начальницького складу не набула право на пенсію
згідно з чинним законодавством, через сімейні обставини або з
інших поважних причин, перелік яких визначено постановою Кабінету
Міністрів України від 12 червня 2013 року N 413 ( 413-2013-п )
"Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних
причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з
військової служби та із служби осіб рядового та начальницького
складу", за службовою невідповідністю, у зв’язку із систематичним
невиконанням умов контракту особою рядового та начальницького
складу Держспецзв’язку; набуття сили обвинувальним вироком суду на строк понад шість
місяців, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі; подання відомостей, що не відповідають дійсності і були
підставою для зарахування на облік, або неправомірних дій
службових осіб при вирішенні питання про взяття на облік. { Пункт 3.19 розділу III в редакції Наказу Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 426
( z1517-13 ) від 12.08.2013 }
3.20. Перереєстрація осіб рядового та начальницького складу
Держспецзв'язку, які перебувають на квартирному обліку,
здійснюється щорічно з 1 жовтня до 15 грудня, під час якої
перевіряються їх облікові дані. Перереєстрація проводиться з
обов'язковим поданням особами, які перебувають на квартирному
обліку, оновлених довідок з місця проживання про склад сім'ї і
реєстрацію з перевіркою підстав подальшого перебування на
квартирному обліку.
3.21. У разі наявності змін у сімейному стані, складі сім'ї,
зміни місця проживання (реєстрації), приватизації наявної житлової
площі або виникнення підстав для зарахування до списків осіб, які
користуються правом першочергового або позачергового одержання
житлових приміщень, особа рядового та начальницького складу
Держспецзв'язку подає рапорт з проханням щодо внесення змін,
довідку з відповідного кадрового підрозділу та копії документів,
що підтверджують це право, для розгляду питання на засіданні ЖПК.
3.22. Витяг з протоколу засідання ЖПК про внесення змін до
облікової справи особи рядового та начальницького складу
Держспецзв'язку, підписаний головою та секретарем ЖПК, разом з
наданими рапортом та документами долучається до облікової справи
зазначеної особи.
3.23. Усі питання, пов'язані з наданням та забезпеченням
житловою площею осіб рядового та начальницького складу
Держспецзв'язку і членів їх сімей, вирішуються за місцем
проходження ними служби, перебування на обліку.
IV. Надання житлових приміщень
для постійного проживання
4.1. Житлова площа для забезпечення постійним житлом
розподіляється відповідно до черги квартирного обліку та у межах
норм, установлених законодавством.
4.2. Житловими приміщеннями забезпечуються тільки особи
рядового та начальницького складу Держспецзв'язку і члени їх
сімей, які перебувають на квартирному обліку, крім випадків,
передбачених законодавством. Якщо в особи рядового та начальницького складу
Держспецзв'язку після одержання житла для постійного проживання
повторно виникли підстави для поліпшення житлових умов, їй
надається додаткове житлове приміщення з урахуванням наявної
житлової площі, що перебуває у приватній власності, або після
передачі Держспецзв'язку раніше наданого їй житла - у межах
встановленої норми житлової площі.
4.3. Житлові приміщення для постійного проживання надаються
особам рядового та начальницького складу Держспецзв'язку один раз
протягом усього часу проходження ними служби в Держспецзв'язку.
4.4. У разі наявності в особи рядового та начальницького
складу Держспецзв'язку і членів її сім'ї, які перебувають з нею на
квартирному обліку, у приватній власності житла за попереднім
місцем проживання надання постійного житла за новим місцем служби
здійснюється за умови дотримання вимог статті 48 Житлового кодексу
Української РСР ( 5464-10 ).
4.5. Особи рядового та начальницького складу Держспецзв'язку
і члени їх сімей забезпечуються житловими приміщеннями для
постійного проживання згідно із чергою, що визначається часом
зарахування на квартирний облік осіб, які потребують поліпшення
житлових умов.
V. Надання службових житлових приміщень
5.1. Особам рядового та начальницького складу Держспецзв'язку
і членам їх сімей, які проживають разом з ними, за відсутності у
них за місцем проходження служби житла надаються службові житлові
приміщення.
5.2. Службове житлове приміщення надається на час проходження
служби в Держспецзв'язку на посадах осіб рядового та
начальницького складу Держспецзв'язку.
5.3. Службове житлове приміщення надається незалежно від
перебування осіб рядового та начальницького складу Держспецзв'язку
на квартирному обліку без урахування пільг, передбачених при
забезпеченні громадян житлом.
5.4. При наданні службового житлового приміщення особи
рядового та начальницького складу Держспецзв'язку і члени їх сімей
з обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов за місцем
служби, не знімаються.
5.5. Службові житлові приміщення розподіляються між
структурними підрозділами Адміністрації Держспецзв'язку Головою
Держспецзв'язку або особою, яка виконує його обов'язки.
5.6. Рішення про надання службових житлових приміщень в
Адміністрації Держспецзв'язку приймає Голова Держспецзв'язку або
особа, яка виконує його обов'язки, на підставі мотивованих
рапортів керівників структурних підрозділів Адміністрації
Держспецзв'язку після їх погодження із заступниками Голови
Держспецзв'язку відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
У регіональному органі, територіальному підрозділі Держспецзв'язку
рішення приймає його керівник (начальник) на підставі мотивованих
рапортів начальників структурних підрозділів. У рішенні зазначається прізвище, ім'я та по батькові особи
рядового та начальницького складу Держспецзв'язку, якій надається
службове житлове приміщення, склад сім'ї (за матеріалами особової
справи), розмір приміщення, що надається, кількість кімнат у ньому
та місцезнаходження. Рішення про надання службового житлового приміщення протягом
місяця подається підрозділом (особою), відповідальним за
господарське забезпечення, до виконавчого органу місцевої ради. На підставі рішення про надання службового житлового
приміщення виконавчий орган місцевої ради видає особі рядового та
начальницького складу Держспецзв'язку спеціальний ордер, який є
єдиною підставою для вселення в надане службове житлове
приміщення. При отриманні спеціального ордера пред'являються паспорти
усіх членів сім'ї, внесених до нього, з відміткою про зняття з
реєстрації у попередньому місці проживання.
5.7. Якщо службових житлових приміщень для забезпечення всіх
осіб рядового та начальницького складу Держспецзв'язку не
вистачає, зазначені приміщення надаються виходячи з необхідності
забезпечення та створення належних умов для ефективного виконання
Держспецзв'язку покладених на неї завдань.
5.8. У Держспецзв'язку рішення щодо зарахування (виключення)
житлового приміщення до (із) числа службового приймаються Головою
Держспецзв'язку. Житлове приміщення зараховується (виключається) до (із) числа
службового за рішенням виконавчого органу районної, міської,
районної у місті ради за клопотанням: у місті Києві - Голови Держспецзв'язку; в інших населених пунктах - керівника (начальника)
регіонального органу, територіального підрозділу Держспецзв'язку.
5.9. До числа службового може бути зараховано тільки вільне
житлове приміщення. Під службові житлові приміщення виділяються
окремі квартири. Службові житлові приміщення повинні використовуватися тільки
за призначенням.
5.10. Житлові приміщення, виключені із числа службових,
розподіляються на засіданні ЖПК серед осіб рядового та
начальницького складу Держспецзв'язку, які перебувають на обліку
громадян, що потребують поліпшення житлових умов.
5.11. Факт проживання в службових житлових приміщеннях осіб,
які звільнені зі служби в Держспецзв'язку в запас або відставку,
не є підставою для виключення цих приміщень із числа службових.
5.12. Фонд службових житлових приміщень у Держспецзв'язку
визначається, виходячи з кількості осіб рядового та начальницького
складу Держспецзв'язку, які потребують одержання службових
житлових приміщень. Департамент логістики Адміністрації Держспецзв'язку здійснює
контроль за використанням фонду службового житла, облік якого
ведеться в журналі обліку службової житлової площі (додаток 11).
{ Пункт 5.12 розділу V в редакції Наказу Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 174
( z0675-13 ) від 02.04.2013 }
5.13. Службове житлове приміщення повинно відповідати
санітарним, технічним та іншим вимогам відповідно до чинного
законодавства.
5.14. При наданні службових житлових приміщень не
допускається заселення однієї кімнати особами різної статі,
старшими за 9 років, крім подружжя, а також особами, які хворіють
на тяжкі форми хронічних захворювань, у зв'язку з чим вони не
можуть проживати в одній кімнаті з членами своєї сім'ї. Не допускається також заселення квартири, призначеної для
однієї сім'ї, двома і більше сім'ями.
5.15. Службові житлові приміщення надаються у межах
13,65 квадратного метра житлової площі на одну особу, але не менше
рівня середньої забезпеченості громадян житловою площею у цьому
населеному пункті, встановленого рішенням виконавчого органу
місцевої ради за місцезнаходженням приміщення. Службове житлове приміщення може бути надано з перевищенням
указаного вище максимального розміру, якщо воно становить одну
кімнату (однокімнатну квартиру), або у випадках, вказаних в абзаці
першому пункту 5.14 розділу V цієї Інструкції.
5.16. В окремих випадках за наявності крайньої службової
необхідності, відсутності відповідного службового житлового
приміщення як тимчасовий захід за згодою особи рядового та
начальницького складу Держспецзв'язку їй може бути надано службове
житлове приміщення, що не відповідає вимогам, передбаченим
пунктом 5.15 розділу V цієї Інструкції, зі збереженням права на
одержання службового житлового приміщення, що відповідає вказаним
вимогам і розміру.
5.17. Службове житлове приміщення надається на всіх членів
сім'ї особи рядового та начальницького складу Держспецзв'язку, які
надали письмову згоду на проживання у зазначеному приміщенні,
незалежно від того, чи проживають вони у цьому населеному пункті.
5.18. Для одержання службового житлового приміщення особа
рядового та начальницького складу Держспецзв'язку подає рапорт
(додаток 12) на ім'я Голови Держспецзв'язку, керівників
(начальників) регіональних органів, територіальних підрозділів
Держспецзв'язку.
5.19. До рапорту додаються: довідка з місця проживання про склад сім'ї та прописку
(додаток 2 до абзацу третього видану відповідно до пункту 18
Правил); довідка для осіб рядового та начальницького складу
Держспецзв'язку про проходження служби (послужний список) згідно з
особовою справою; довідка з попереднього місця служби про те, чи утримував
(здав) житлову площу (за необхідності).
5.20. Забезпечення службовими житловими приміщеннями осіб
рядового та начальницького складу Держспецзв'язку, переміщених по
службі в іншу місцевість, здійснюється на підставі наказу
(додаток 13) з обов'язковим оформленням акта приймання-передавання
службової житлової площі (додаток 14), після надання ними довідки
з попереднього місця служби про те, чи утримував (здав) житлову
площу, підписаної керівниками (начальниками) регіональних органів,
територіальних підрозділів Держспецзв'язку (секретарем Центральної
житлово-побутової комісії).
5.21. У разі переміщення особи рядового та начальницького
складу Держспецзв'язку по службі, пов'язаного з переїздом в іншу
місцевість, службові житлові приміщення, які вони займали за
попереднім місцем служби, підлягають звільненню у двомісячний
термін з дня видання наказу про виключення зі списків особового
складу. Службове житлове приміщення за місцем попередньої служби
залишається за особою рядового та начальницького складу
Держспецзв'язку за умови проживання у ньому членів її сім'ї та
відмови від одержання такою особою службового приміщення за новим
місцем служби. Про залишення службового житлового приміщення членами сім'ї
особи рядового та начальницького складу Держспецзв'язку
зазначається у наказі про виключення цієї особи зі списків
особового складу.
5.22. Особа рядового та начальницького складу Держспецзв'язку
і члени її сім'ї зобов'язані звільнити займане ними службове
житлове приміщення у разі одержання або придбання житла для
постійного проживання, одержання іншого службового приміщення або
вибуття для виконання службових обов'язків до іншого місця служби
в іншу місцевість з членами сім'ї.
5.23. Особа рядового та начальницького складу
Держспецзв'язку, яка звільнена зі служби в запас або у відставку і
має вислугу менше 20 років, підлягає виселенню зі службового
житлового приміщення з усіма членами сім'ї, які з нею проживають,
крім випадків, передбачених чинним законодавством. У разі відмови осіб, зазначених у цьому пункті, добровільно
звільнити службове житлове приміщення виселення провадиться у
судовому порядку за позовом Адміністрації, регіонального органу,
територіального підрозділу Держспецзв'язку, на обліку в яких
перебуває службове житлове приміщення.
5.24. Особи рядового та начальницького складу
Держспецзв'язку, які самоправно вселилися у службове житлове
приміщення, виселяються за рішенням суду без надання їм іншого
службового житлового приміщення.
VI. Облік житлової площі
6.1. Департамент логістики Адміністрації Держспецзв'язку
організовує та здійснює належний облік житлової площі, що надійшла
від власного будівництва; одержана від районної, міської, районної
у місті ради та органів виконавчої влади; надійшла від перебудови
нежитлових приміщень; належить особам рядового та начальницького
складу Держспецзв'язку і членам їх сімей у будинках, які раніше
належали Держспецзв'язку та були передані на баланс інших
балансоутримувачів будинків, споруд, житлових комплексів або
комплексів будинків і споруд. Облік житлової площі здійснюється також у регіональних
органах, територіальних підрозділах Держспецзв'язку підрозділами
(особами), відповідальними за господарське та матеріально-технічне
забезпечення. { Пункт 6.1 розділу VI в редакції Наказу Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 174
( z0675-13 ) від 02.04.2013 }
6.2. Дані про облік службових житлових приміщень заносяться
до Журналу обліку службової житлової площі.
6.3. Житлові приміщення виключаються із числа службових, якщо
відпала потреба в такому їх використанні, а також у випадках, коли
вони виключені із числа житлових. Про виключення житлового приміщення із числа службових
проставляється відповідна відмітка у Журналі обліку службової
житлової площі.
Начальник Управління логістики
Адміністрації Держспецзв'язку К.Е.Новицький

Додаток 1
до Інструкції про порядок
забезпечення осіб рядового
та начальницького складу
Держспецзв'язку і членів
їх сімей житловими
приміщеннями
Голові Центральної
житлово-побутової комісії
Держспецзв'язку
(Житлово-побутової комісії
регіонального органу/
територіального підрозділу) ____________________________ ____________________________ ____________________________

РАПОРТ

Прошу зарахувати мене на облік для одержання житлової площі
(поліпшення житлових умов).
Мої дані:
1. Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________
2. Підрозділ теперішнього місця служби ______________________ _________________________________________________________________
3. Посада ___________________________________________________ _________________________________________________________________
4. Спеціальне звання ________________________________________
5. Дата і місце народження __________________________________
6. Сімейний стан ____________________________________________
7. Рік початку служби _______________________________________
8. Місяць, рік початку служби (у цьому органі, підрозділі) _________________________________________________________________
9. Категорія житлової площі, яку займаю: приватна квартира,
гуртожиток, житлова площа в загальній квартирі, окрема державна
квартира, кооперативна квартира, комунальна квартира, будинок у
приватній власності, проживання на заброньованій житловій площі.
(необхідне підкреслити)
10. Місцеперебування на цей час _____________________________ _________________________________________________________________
11. Метраж займаної житлової площі _________ кв. м, кількість
кімнат _____________
12. Житлова площа за попередніми місцями служби: приватна
квартира, гуртожиток, житлова площа в загальній квартирі, окрема
державна квартира, кооперативна квартира, комунальна
квартира, будинок у приватній власності, проживання
на заброньованій житловій площі.
(необхідне підкреслити)
Характеристика квартири, хто залишається у квартирі для
подальшого проживання ___________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
13. Наявність довідки про здачу квартири за попереднім місцем
служби __________________________________________________________
14. Права на пільги _________________________________________
(для заявника та членів його сім'ї)
15. Кількість членів сім'ї __________________________________
16. Склад сім'ї (за особами)
------------------------------------------------------------------ | N | Ступінь спорідненості | Рік | Прізвище, ім'я, по | |з/п| |народження | батькові | |---+-----------------------+-----------+------------------------| | | | | | |---+-----------------------+-----------+------------------------| | | | | | |---+-----------------------+-----------+------------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
17. Дані про використання житлових чеків ____________________ _______________________________________ "___" _________ 20__ року
(підпис, прізвище та ініціали заявника)
Згода начальника підрозділу _________________________________ Дата зарахування на облік ____________ протокол Центральної
житлово-побутової комісії Держспецзв'язку (Житлово-побутової
комісії регіонального органу/територіального підрозділу) N ______
Причина залишення на обліку _________________________________ Дата і причина зняття з обліку ______________________________ Одержав житлову площу _______________________________________ Характеристика одержаної житлової площі _____________________ _________________________________________________________________
Особа, відповідальна за облік _______________________________
(підпис, прізвище)
"___"___________ 20___ року

Додаток 2
до Інструкції про порядок
забезпечення осіб рядового
та начальницького складу
Держспецзв'язку і членів
їх сімей житловими
приміщеннями

АКТ
обстеження житлових умов заявника
"____" ________________ 20___ року ________________________________________________________________,
(спеціальне звання прізвище, ім'я, по батькові заявника)

який (яка) проживає за місцеперебуванням: _______________________ _________________________________________________________________
Комісія у складі: ___________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(спеціальне звання, ініціали, прізвище)
при перевірці місця житлових умов встановила: ___________________
1. Житлова площа: ___________________________________________
(кількість кімнат, їх площа, поверх, підсобні
приміщення)
_________________________________________________________________
2. Будинок належить: ________________________________________
(місцевій раді, підприємству, раді,
житлово-будівельному кооперативу,
_________________________________________________________________
громадянам на праві приватної власності)
3. Коротка характеристика будинку і житлової площі: _________ _________________________________________________________________
(будинок із цегли, дерев'яний, старий, аварійний,
_________________________________________________________________
кімнати сухі, світлі, ізольовані, прохідні, вогкі, квартира
окрема)
_________________________________________________________________
4. Благоустрій будинку і цієї квартири: _____________________
(газ, водопровід,
_________________________________________________________________
каналізація, опалення (центральне, грубне), ванна, ліфт тощо)
_________________________________________________________________
5. Власник квартири (споживач житлово-комунальних послуг): __ _________________________________________________________________
6. Хто проживає на цій площі:
------------------------------------------------------------------ | N | Прізвище, | Ступінь | Рік | З якого | Місце | |з/п| ім'я і по |споріднення|народження| часу | роботи і | | | батькові | | |проживає в | посада | | | | | | місті | | |---+-------------+-----------+----------+-----------+-----------| | | | | | | | |---+-------------+-----------+----------+-----------+-----------| | | | | | | | |---+-------------+-----------+----------+-----------+-----------| | | | | | | | |---+-------------+-----------+----------+-----------+-----------| | | | | | | | |---+-------------+-----------+----------+-----------+-----------| | | | | | | | |---+-------------+-----------+----------+-----------+-----------| | | | | | | | |---+-------------+-----------+----------+-----------+-----------| | | | | | | | |---+-------------+-----------+----------+-----------+-----------| | | | | | | | |---+-------------+-----------+----------+-----------+-----------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
7. Додаткові дані про заявника і його родину: _______________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Висновки комісії: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підписи членів комісії: _________________________
(ініціали, прізвище) _________________________
(ініціали, прізвище) _________________________
(ініціали, прізвище)
Підпис керівника Центральної
житлово-побутової комісії
Держспецзв'язку
(Житлово-побутової комісії
органу/територіального підрозділу) ______________________________
(спеціальне звання, підпис,
ініціали та прізвище)

Додаток 3
до Інструкції про порядок
забезпечення осіб рядового
та начальницького складу
Держспецзв'язку і членів
їх сімей житловими
приміщеннями
Кутовий штамп
регіонального органу/територіального
підрозділу (Центральної
житлово-побутової комісії
Держспецзв'язку)

ДОВІДКА
з попереднього місця служби про те,
чи перебував (ла) на квартирному обліку
і на яких підставах

Надана ______________________________________________________
(спеціальне звання, прізвище,
________________________________________________________________,
ім'я, по батькові)
про те, що він (вона) перебував (ла) на квартирному обліку у ____ ______________________________________________ з ________________
(підрозділ/орган) (число, місяць,
рік)
складом сім'ї __________________________ особи, а також у списках
(кількість)
осіб, які мають право на першочергове, позачергове отримання
(потрібне підкреслити)
житлових приміщень,
з _______________________________________________________________
(число, місяць, рік, підстава перебування на пільговій черзі)
Проживав у гуртожитку; службовому приміщенні; житловому
приміщенні, що знаходиться у його приватній власності; є наймачем
іншого житлового приміщення _____________________________________ _________________________________________________________________
(потрібне підкреслити, місцем проживання)
Начальник регіонального
органу/ територіального
підрозділу (секретар
Центральної житлово-побутової
комісії Держспецзв'язку) ________________________________________
(спеціальне звання, підпис, ініціали
та прізвище)
М.П.

Додаток 4
до Інструкції про порядок
забезпечення осіб рядового
та начальницького складу
Держспецзв'язку і членів
їх сімей житловими
приміщеннями
Кутовий штамп
регіонального органу/територіального
підрозділу (Центральної
житлово-побутової комісії
Держспецзв'язку)

ДОВІДКА
довідка з попереднього місця служби про те
чи утримував (ла) (здав (ла)) житлову площу

Видана ______________________________________________________
(спеціальне звання, прізвище,
___________________________________________ про те, що він (вона)
ім'я, по батькові)
утримувану житлову площу ________________________________________
(окрема, не окрема,
_______________________________ у місті _________________________
кількість кімнат, площа, кв. м)
по вул. ____________________, буд. N _________, кв. N ___________
здав (ла) _______________________________________________________
(повністю або частково, число, місяць, рік)
регіональному органу/територіальному підрозділу Держспецзв'язку
(Центральній житлово-побутовій комісії Держспецзв'язку) або _________________________________________________________________
(приватизував (ла), залишив (ла) повнолітнім членам сім'ї,
житловою площею не забезпечувався (лась))
Начальник регіонального
органу/територіального
підрозділу (секретар
Центральної житлово-побутової
комісії Держспецзв'язку) ________________________________________
(спеціальне звання, підпис, ініціали
та прізвище)
М.П.

Додаток 5
до Інструкції про порядок
забезпечення осіб рядового
та начальницького складу
Держспецзв'язку і членів
їх сімей житловими
приміщеннями
Кутовий штамп
регіонального органу/територіального
підрозділу (Департаменту кадрового
забезпечення Адміністрації
Держспецзв'язку)

ДОВІДКА
про підстави звільнення зі служби

Видана ______________________________________________________
(спеціальне звання зі словами "запасу" або "у відставці",
прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________________________________ _________ про те, що він (вона) "____" ______________ 20___ року,
наказ N _______, звільнений (а) з Держспецзв'язку _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(підстава звільнення (за станом здоров'я, віком або скороченням
штату, тощо); наявність пільг - щодо осіб рядового та
начальницького складу Держспецзв'язку, звільнених зі служби у
Держспецзв'язку відповідно до чинного законодавства)
Начальник регіонального органу/
територіального підрозділу (начальник
Департаменту кадрового забезпечення
Адміністрації Держспецзв'язку) _________________________________________________________________
(спеціальне звання, підпис, ініціали та прізвище)
М.П.

Додаток 6
до Інструкції про порядок
забезпечення осіб рядового
та начальницького складу
Держспецзв'язку і членів
їх сімей житловими
приміщеннями

КНИГА
обліку осіб, які перебувають на черзі
на одержання житлових приміщень

_________________________________________________________________
(назва виконкому місцевої ради народних депутатів або
_________________________________________________________________
підприємства, установи, організації та населеного пункту)
Розпочата ___.___ 20___.
Закінчена ___.___ 20___.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,| Місце роботи | Місце |Місцеперебування,|З якого часу | Дата, номер рішення | Дата, номер рішення | Підстава для | |з/п|ім'я, по | заявника, його | роботи | коротка |проживають і | Центральної житлово- | виконкому місцевої |зарахування на| | |батькові |посада, загальна| членів | характеристика |зареєстровані| побутової комісії |ради про затвердження | облік | | | |вислуга років у | сім'ї | займаного | у цьому | Держспецзв'язку | рішення Центральної | (відсутність | | | |Держспецзв'язку,|заявника| житлового | населеному | (Житлово-побутової | житлово-побутової | встановленого | | | |інших військових| | приміщення та | пункті |комісії регіонального | комісії | розміру | | | | формуваннях, | | його відомча | |органу/територіального| Держспецзв'язку |житлової площі,| | | | установах, | | належність | | підрозділу) про | (Житлово-побутової |невідповідність| | | | організаціях | | | | зарахування на облік |комісії регіонального | житлового | | | | | | | | |органу/територіального| приміщення | | | | | | | | | підрозділу) про | встановленим | | | | | | | | | зарахування на облік | санітарним і | | | | | | | | | | технічним | | | | | | | | | | вимогам тощо) | |---+---------+----------------+--------+-----------------+-------------+----------------------+----------------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Дата, номер рішення | Дата, номер рішення | Відмітка про | Дата, номер рішення | Кількість |Рішення про|Примітка| | Центральної житлово- | Центральної житлово- |перереєстрацію| Центральної житлово- | кімнат, розмір | зняття з | | | побутової комісії | побутової комісії | | побутової комісії |житлової площі, | обліку, | | | Держспецзв'язку | Держспецзв'язку | | Держспецзв'язку |місцеперебування|виключення | | | (Житлово-побутової | (Житлово-побутової | | (Житлово-побутової | | із числа | | |комісії регіонального |комісії регіонального | |комісії регіонального | | осіб, які | | |органу/територіального|органу/територіального| |органу/територіального| |перебувають| | | підрозділу) про | підрозділу) про | | підрозділу) про | | на обліку | | | внесення до списку | внесення до списку | | надання житла | | | | |осіб, які мають право |осіб, які мають право | | | | | | | на першочергове | на позачергове | | | | | | | одержання житла | одержання житла | | | | | | |----------------------+----------------------+--------------+----------------------+----------------+-----------+--------| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 7
до Інструкції про порядок
забезпечення осіб рядового
та начальницького складу
Держспецзв'язку і членів
їх сімей житловими
приміщеннями

СПИСОК
осіб, які перебувають на квартирному обліку
в загальній черзі на одержання
житлових приміщень

_______________________________________________________________
(Центральної житлово-побутової комісії Держспецзв'язку
(Житлово-побутової комісії регіонального органу/територіального
підрозділу))
----------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | N | Дата |Прізвище| Кількість | Тип |Кількість|Житлова| Кількість |Підрозділ| |з/п|квартирної| прийняття | та | осіб, які |квартири| кімнат | площа |зареєстрованих| | | | справи | на |ініціали|перебувають| | | | осіб | | | | | квартирний| | на обліку | | | | | | | | | облік | | | | | | | | |---+----------+-----------+--------+-----------+--------+---------+-------+--------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова Центральної житлово-побутової комісії
Держспецзв'язку (Житлово-побутової комісії
регіонального органу/територіального підрозділу) _________________________________________________________________
(спеціальне звання, підпис, ініціали та прізвище)
Секретар Центральної житлово-побутової комісії
Держспецзв'язку (Житлово-побутової комісії
регіонального органу/територіального підрозділу) _________________________________________________________________
(спеціальне звання, підпис, ініціали та прізвище)

Додаток 8
до Інструкції про порядок
забезпечення осіб рядового
та начальницького складу
Держспецзв'язку і членів
їх сімей житловими
приміщеннями

СПИСОК
осіб, які користуються правом першочергового
одержання житлових приміщень
_______________________________________________________________
(Центральної житлово-побутової комісії Держспецзв'язку
(Житлово-побутової комісії регіонального органу/територіального
підрозділу))

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | N | Дата | Дата |Прізвище| Кількість | Тип |Кількість|Житлова| Кількість |Підстава|Підрозділ| |з/п|облікової|зарахування|зарахування| та | осіб, які |квартири| кімнат | площа |зареєстрованих| для | | | | справи |у пільгову | на |ініціали|перебувають| | | | осіб |внесення| | | | | чергу |квартирний | | на обліку | | | | | до | | | | | | облік | | | | | | | списку | | |---+---------+-----------+-----------+--------+-----------+--------+---------+-------+--------------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова Центральної житлово-побутової комісії
Держспецзв'язку (Житлово-побутової комісії
регіонального органу/територіального підрозділу) _________________________________________________________________
(спеціальне звання, підпис, ініціали та прізвище)
Секретар Центральної житлово-побутової комісії
Держспецзв'язку (Житлово-побутової комісії
регіонального органу/територіального підрозділу) _________________________________________________________________
(спеціальне звання, підпис, ініціали та прізвище)

Додаток 9
до Інструкції про порядок
забезпечення осіб рядового
та начальницького складу
Держспецзв'язку і членів
їх сімей житловими
приміщеннями

СПИСОК
осіб, які користуються правом позачергового
одержання житлових приміщень
_______________________________________________________________
(Центральної житлово-побутової комісії Держспецзв'язку
(Житлово-побутової комісії регіонального органу/територіального
підрозділу))

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | N | Дата | Дата |Прізвище| Кількість | Тип |Кількість|Житлова| Кількість |Підстава|Підрозділ| |з/п|облікової|зарахування|зарахування| та | осіб, які |квартири| кімнат | площа |зареєстрованих| для | | | | справи |у пільгову | на |ініціали|перебувають| | | | осіб |внесення| | | | | чергу |квартирний | | на обліку | | | | | до | | | | | | облік | | | | | | | списку | | |---+---------+-----------+-----------+--------+-----------+--------+---------+-------+--------------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова Центральної житлово-побутової комісії
Держспецзв'язку (Житлово-побутової комісії
регіонального органу/територіального підрозділу) _________________________________________________________________
(спеціальне звання, підпис, ініціали та прізвище)
Секретар Центральної житлово-побутової комісії
Держспецзв'язку (Житлово-побутової комісії
регіонального органу/територіального підрозділу) ________________________________________________________________
(спеціальне звання, підпис, ініціали та прізвище)

Додаток 10
до Інструкції про порядок
забезпечення осіб рядового
та начальницького складу
Держспецзв'язку і членів
їх сімей житловими
приміщеннями
ЗРАЗОК

ВИТЯГ
з протоколу засідання Центральної
житлово-побутової комісії
Держспецзв'язку (Житлово-побутової комісії
регіонального органу/територіального підрозділу)
від ___.____.20____ N ____

ПРИСУТНІ: голова та члени Центральної житлово-побутової комісії
Держспецзв'язку (Житлово-побутової комісії
регіонального органу/територіального підрозділу)
(усього ____ осіб).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Надання житлової площі.
2. Внесення змін до облікової справи.
3. Зарахування на квартирний облік.
4. Виключення з квартирного обліку.
5. Розгляд звернень тощо.
СЛУХАЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:
"ЗА" проголосували - ______________;
"ПРОТИ" проголосували - __________;
"УТРИМАЛИСЬ" - ________________.
Голова Центральної житлово-побутової комісії
Держспецзв'язку (Житлово-побутової комісії
регіонального органу/територіального підрозділу)
(спеціальне звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
___.____.20___
Члени Центральної житлово-побутової комісії
Держспецзв'язку (Житлово-побутової комісії
регіонального органу/територіального підрозділу)
(усього _____ підписів)
З оригіналом згідно:
Секретар Центральної житлово-побутової комісії
Держспецзв'язку (Житлово-побутової комісії
регіонального органу/територіального підрозділу)
(спеціальне звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
____._____.20____
М.П.

Додаток 11
до Інструкції про порядок
забезпечення осіб рядового
та начальницького складу
Держспецзв'язку і членів
їх сімей житловими
приміщеннями

ЖУРНАЛ
обліку службової житлової площі
_______________________________________________________________
(Центральної житлово-побутової комісії Держспецзв'язку
(Житлово-побутової комісії регіонального органу/територіального
підрозділу))

----------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Підрозділ|Спеціальне|Склад|Місцезнаходженням| Характеристика | Дата |Номер |Примітка| |з/п| | звання, |сім'ї| службової площі | житлової площі |вселення| та | | | | | прізвище,| | |-------------------| | дата | | | | | ім'я, по | | |Кількість| Площа | |наказу| | | | | батькові | | | кімнат |загальна | | | | | | | | | | |(житлова)| | | | |---+---------+----------+-----+-----------------+---------+---------+--------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -----------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 12
до Інструкції про порядок
забезпечення осіб рядового
та начальницького складу
Держспецзв'язку і членів
їх сімей житловими
приміщеннями
Голові Держспецзв'язку
(Начальнику регіонального
органу/територіального
підрозділу) ____________________________ ____________________________ ____________________________

РАПОРТ

Прошу надати мені службову житлову площу в місті ____________
на сім'ю з ____ осіб, ___________________________________________
(зазначити членів сім'ї )
_________________________________________________________________
Утримувану за попереднім місцем проходження служби житлову
(службову) площу здав (не здав, не забезпечувався) ______________ _________________________________________________________________
(найменування підрозділу)
Моє місцеперебування ________________________________________
на житловій площі _______________________________________________
(приватній, у гуртожитку, службовій,
________________________________________________________________,
орендованій у батьків у родичів)
займаю _________ кімнати __________ кв.м.
Утримую в місті ___________ по вул. _________________________
в будинку N ________ квартиру N ________ з ______ кімнат житловою
площею ______ кв.м, _____________________________________________
(зазначити осіб, які проживають)
_________________________________________________________________
У населеному пункті проживають мої і моєї дружини батьки. Про
наявність у них житлової площі надаю копії ордерів, довідки з
Житлово-експлуатаційної контори та довідки з Бюро технічної
інвентаризації _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ___________________ ____________ _____________________________
(спеціальне звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
"___"____________ 20___ року
ДАНІ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ'Ї
------------------------------------------------------------------ | N | Ступінь | Рік | Прізвище, |Номер паспорта, |Посада і| |з/п|споріднення|народження| ім'я, по | дата | місце | | | | | батькові | реєстрації, | роботи | | | | | |місцеперебування| | |---+-----------+----------+-----------+----------------+--------| | | | | | | | |---+-----------+----------+-----------+----------------+--------| | | | | | | | |---+-----------+----------+-----------+----------------+--------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Глава сім'ї _______________
(підпис)
Паспорти і свідоцтва про народження дітей та інші документи,
які подані на розгляд Центральної житлово-побутової комісії
Держспецзв`язку (Житлово-побутової комісії регіонального
органу/територіального підрозділу), перевірив: ___________________ ____________ ____________________________
(спеціальне звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
"____"____________ 20___ року
ДОВІДКА
_________________________________________________________________
(спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________________________________
(рік народження)
Зарахований до списків підрозділу (органу) _________, наказ
N _____
від "____" ___________ 20 ____ року. Має вислугу _____ років
(з ____ року).
Займає посаду _______________________________________________
У його особовій справі значаться:
------------------------------------------------------------------ | N | Ступінь |Рік народження | Прізвище, ім'я, |Примітка| |з/п| споріднення | | по батькові | | |---+-----------------+---------------+-----------------+--------| | | | | | | |---+-----------------+---------------+-----------------+--------| | | | | | | |---+-----------------+---------------+-----------------+--------| | | | | | | |---+-----------------+---------------+-----------------+--------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Начальник кадрового підрозділу ___________________ ____________ ___________________________
(спеціальне звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
"____"____________ 20___ року
М.П.
КЛОПОТАННЯ НАЧАЛЬНИКА ПІДРОЗДІЛУ
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
___________________ _____________ _________________________
(спеціальне звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
"___"___________ 20 ___ року

Додаток 13
до Інструкції про порядок
забезпечення осіб рядового
та начальницького складу
Держспецзв'язку і членів
їх сімей житловими
приміщеннями
ЗРАЗОК

НАКАЗ N _____
"___" ___________ 20__ року м. ________

Про надання службового житла
З метою створення належних умов для виконання службових
обов'язків, відповідно до положень статті 121 Житлового кодексу
УРСР, пункту 8 та пункту 18 розділу III Положення про порядок
надання службових жилих приміщень і користування ними в
Українській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР
від 04.02.88 N 37, Інструкції про порядок забезпечення осіб
особового складу Держспецзв'язку та членів їх сімей житловими
приміщеннями, затвердженої наказом Адміністрації Держспецзв'язку
від 28.02.2011 N 42, зареєстрованої у Міністерстві юстиції
України 29.03.2011 N 411/19149,
НАКАЗУЮ:
1. Надати співробітнику _____________________________________
(спеціальне звання, прізвище, ім'я,
по батькові)
_________________________________________________________________
на сім'ю з _____ осіб (він, дружина - ........, син - ........., _____ року народження, дочка - ........., _______ року народження
тощо) службову _________ -кімнатну квартиру N ______ по вул. ____ ____________, N ___________ у м. _____________________.
2. Наказ довести до відома заінтересованих осіб.
Голова Служби (начальник регіонального органу/ територіального підрозділу Держспецзв'язку) ___________________ ___________ ___________________________
(спеціальне звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
М.П. (гербова)

Додаток 14
до Інструкції про порядок
забезпечення осіб рядового
та начальницького складу
Держспецзв'язку і членів
їх сімей житловими
приміщеннями

АКТ
приймання-передавання службової житлової площі

м. _____________ "____" ___________ 20__ року _________________________________________________________________
(спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - Наймач), з одної сторони, та ____________________________ _________________________________________________________________
(посадова особа підрозділу)
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України (далі - Наймодавець), з другої сторони, підписали цей акт
приймання-передавання про нижченаведене:
1. Наймач здає, а Наймодавець приймає службову житлову площу,
а саме: квартиру N ____ по вул. _________, N _____ у м. ________.
2. Службове приміщення, яке здається, перебуває в належному
технічному стані, повністю звільнене і придатне для проживання.
3. Цей акт складено у двох примірниках, по одному для кожної
сторони.
4. Цей акт є невід'ємною частиною договору найму службового
житлового приміщення від "____"__________ 20__ року N ____.
5. Дефектний акт додається.
НАЙМАЧ НАЙМОДАВЕЦЬ ________ ____________________ __________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище)on top