Document z0386-06, invalid, current version — Loss of force on May 5, 2017, on the basis - z0461-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
30.03.2006 N 164
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 квітня 2006 р.
за N 386/12260
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
оборони
N 149 ( z0461-17 ) від 15.03.2017 }
Про упорядкування структури та Умов оплати праці
працівників (невійськовослужбовців) апарату
органів військового та державного управління
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
оборони
N 680 ( z1262-06 ) від 27.11.2006
N 335 ( z0659-07 ) від 11.06.2007
N 222 ( z0531-08 ) від 27.05.2008
N 66 ( z0205-10 ) від 19.02.2010
N 192 ( z0526-11 ) від 07.04.2011
N 266 ( z0778-11 ) від 20.05.2011
N 217 ( z0626-12 ) від 09.04.2012
N 611 ( z1668-12 ) від 18.09.2012
N 623 ( z1630-13 ) від 16.09.2013
N 250 ( z0484-14 ) від 17.04.2014
N 555 ( z1059-14 ) від 20.08.2014 }

З метою впорядкування структури та Умов оплати праці
працівників (невійськовослужбовців) апарату органів військового та
державного управління, відповідно до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 9 березня 2006 року N 268 ( 268-2006-п )
"Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та
інших органів" (із змінами), розпоряджень Кабінету Міністрів
України від 29 травня 1995 року N 301-р ( 301-95-р ) (із змінами),
від 18 травня 2005 року N 154-р ( 154-2005-р ) "Про віднесення
посад працівників Генерального штабу Збройних Сил до відповідних
категорій посад державних службовців" та від 30 листопада
2005 року N 488-р ( 488-2005-р ) "Про віднесення посад працівників
Міноборони до відповідних категорій посад державних службовців"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Умови оплати праці працівників
(невійськовослужбовців) апарату органів військового та державного
управління, що додаються.
2. Начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу
Збройних Сил України, директору Державного департаменту адаптації
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та
конверсії колишніх військових об'єктів і директору Департаменту
кадрової політики Міністерства оборони України організувати за
встановленим порядком унесення змін до штатів органів військового
та державного управління щодо вдосконалення їх структури з метою
економії коштів, спрямованих на запровадження умов оплати праці їх
працівників, та привести найменування посад працівників у
відповідність з номенклатурою посад, визначених у додатку 1 до
затверджених цим наказом Умов оплати праці працівників
(невійськовослужбовців) апарату органів військового та державного
управління.
3. Наказ Міністра оборони України від 28 лютого 2000 року
N 55 ( z0123-00 ) "Про затвердження Умов оплати праці працівників
(невійськовослужбовців) апарату органів військового управління та
військових комісаріатів", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 2 березня 2000 року за N 123/4344, (зі змінами) вважати
таким, що втратив чинність.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора
Департаменту фінансів Міністерства оборони України.
5. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України А.С.Гриценко
ПОГОДЖЕНО:    
Голова Центрального комітету
Всеукраїнської профспілки
працівників Збройних Сил України  Д.Т.Мірошниченко
  
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
30.03.2006 N 164
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 квітня 2006 р.
за N 386/12260

УМОВИ
оплати праці працівників (невійськовослужбовців)
апарату органів військового та державного
управління

1. Умови оплати праці працівників (невійськовослужбовців)
апарату органів військового та державного управління (далі -
Умови) застосовуються для оплати праці керівних працівників,
спеціалістів і службовців апарату Міністерства оборони України,
Генерального штабу Збройних Сил України, апарату управлінь видів
Збройних Сил України, оперативних командувань та інших прирівняних
до них органів військового управління згідно з Переліком органів
військового управління, прирівняних до управлінь видів Збройних
Сил України, та Переліком органів управління, прирівняних до
структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України,
затвердженими наказом Міністра оборони України від 15 грудня 1998
року N 455 ( z0832-98 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 28 грудня 1998 року за N 832/3272 (зі змінами),
територіальних і повітряних командувань, корпусів та військових
комісаріатів (далі - апарат органів військового та державного
управління) з 01 січня 2006 року, а для працівників, окремі умови
оплати праці яких визначені указами Президента України, - з 01
квітня після визнання цих указів такими, що втратили чинність. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони N 335 ( z0659-07 ) від 11.06.2007 - застосовується з 1
травня 2007 року; в редакції Наказу Міністерства оборони N 250
( z0484-14 ) від 17.04.2014 }
2. Працівникам, зазначеним у пункті 1 Умов, установлюються
посадові оклади відповідно до Схем посадових окладів керівних
працівників, спеціалістів і службовців апарату органів військового
та державного управління (додаток 1 до Умов), а також розміри
надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців
(додаток 2 до Умов), за дипломатичні ранги (додаток 3 до Умов).
3. Надбавка за вислугу років виплачується: керівним працівникам і спеціалістам - у розмірах,
установлених частиною п'ятою статті 33 Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 ). Порядок обчислення стажу державної
служби затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3
травня 1994 року N 283 ( 283-94-п ) "Про порядок обчислення стажу
державної служби" (зі змінами); службовцям - згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 1993 року N 1049 ( 1049-93-п ) "Про надбавки за
вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших
державних органів" (зі змінами). { Абзац третій пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 66
( z0205-10 ) від 19.02.2010 }
4. У межах фонду заробітної плати, затвердженого в
кошторисах: 1) установлювати: директорам департаментів, чисельність працівників яких
становить 41-50 одиниць, - посадові оклади, підвищені на
5 відсотків посадового окладу, передбаченого Схемами посадових
окладів керівних працівників, спеціалістів і службовців апарату
органів військового та державного управління (далі - Схеми)
(додаток 1 до пункту 2 Умов) ( z0386-06 ); { Підпункт 1 пункту 4
доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства оборони
N 192 ( z0526-11 ) від 07.04.2011 } директорам департаментів, чисельність працівників яких
становить 51-70 одиниць, - посадові оклади, підвищені на
10 відсотків посадового окладу, передбаченого Схемами (додаток 1
до пункту 2 Умов) ( z0386-06 ); { Підпункт 1 пункту 4 доповнено
абзацом третім згідно з Наказом Міністерства оборони N 192
( z0526-11 ) від 07.04.2011 } директорам департаментів, чисельність працівників яких
перевищує 70 одиниць, - посадові оклади, підвищені на 20 відсотків
посадового окладу, передбаченого Схемами (додаток 1 до пункту 2
Умов) ( z0386-06 ); { Підпункт 1 пункту 4 доповнено абзацом
четвертим згідно з Наказом Міністерства оборони N 192 ( z0526-11 )
від 07.04.2011 } начальнику управління організаційно-аналітичного забезпечення
роботи Міністра оборони України (патронатна служба) - посадовий
оклад на рівні посадового окладу директора департаменту з
чисельністю працівників понад 70 одиниць з урахуванням підвищення
посадового окладу на 20 відсотків; { Підпункт 1 пункту 4 доповнено
абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства оборони N 192
( z0526-11 ) від 07.04.2011 } помічникам Міністра - посадові оклади на рівні посадового
окладу директора департаменту, чисельність працівників яких
становить 41-50 одиниць з урахуванням підвищення на 5 відсотків;
{ Підпункт 1 пункту 4 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом
Міністерства оборони N 192 ( z0526-11 ) від 07.04.2011 } посадові оклади заступникам керівників, заступникам
керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені
цими Умовами, на 3 - 7 відсотків нижче передбаченого схемою
посадового окладу відповідного керівника; надбавку за високі досягнення у праці або за виконання
особливо важливої роботи: керівникам структурних підрозділів, їх заступникам,
спеціалістам - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з
урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний
ранг) та вислугу років, а керівним працівникам і спеціалістам
департаментів, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів,
які безпосередньо займаються розробленням проектів
нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких
актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено виконання такої
роботи) - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з
урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний
ранг) та вислугу років; { Абзац підпункту 1 пункту 4 в редакції
Наказу Міністерства оборони N 335 ( z0659-07 ) від 11.06.2007 -
застосовується з 1 травня 2007 року } службовцям - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу ) з
урахуванням надбавки за вислугу років. { Абзац підпункту 1 пункту
4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
N 680 ( z1262-06 ) від 27.11.2006 } У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни ця надбавка скасовується
або розмір її зменшується; доплати спеціалістам і службовцям (крім заступників
керівників органів військового управління, керівників структурних
підрозділів та їх заступників): за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих
самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової
непрацездатності, перебування у відпустці без збереження
заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у
частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження
заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але
не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - до 50
відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням на
цю мету до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника; за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або
заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці
між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника
або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування
надбавок та доплат) і посадовим окладом працівника, який виконує
обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника
структурного підрозділу, за умови, що працівник, який виконує
обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу,
не є його заступником; посадові оклади працівникам, посади яких не передбачені цими
Умовами, на рівні посадових окладів відповідних категорій
спеціалістів та службовців; { Підпункт 1 пункту 4 доповнено
абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони N 680 ( z1262-06 )
від 27.11.2006 } 2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх
особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до
державних, професійних свят та ювілейних дат у 2006 році в межах
коштів, передбачених на преміювання у кошторисі відповідного
органу, та економії коштів на оплату праці, а починаючи з 1 січня
2007 року, - у межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не
менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати
праці. Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників
визначаються у положенні про преміювання, що діє у відповідному
органі; 3) надавати матеріальну допомогу для вирішення
соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення при наданні
щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної
заробітної плати працівника. { Підпункт 3 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 680 ( z1262-06 )
від 27.11.2006 }
5. Працівникам органів, зазначених у пункті 1 Умов,
виплачується: надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови:
однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської
або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового
окладу; доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з
відповідної спеціальності - у розмірі 5 і 10 відсотків посадового
окладу відповідно; надбавка за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5
відсотків посадового окладу. Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання
виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за
профілем з науковим ступенем або почесним званням. { Пункт 5
доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони N 680
( z1262-06 ) від 27.11.2006 }
6. Розміри посадових окладів заступникам керівників,
заступникам керівників структурних підрозділів, а також надбавок і
доплат цим та іншим керівним працівникам, спеціалістам і
службовцям установлюються в межах, затверджених установленим
порядком фондів оплати праці наказами посадових осіб, яким надано
право видання наказів щодо прийняття на роботу. Пропозиції з цього питання щодо підпорядкованих працівників
подаються керівниками структурних підрозділів до відповідного
кадрового органу військового та державного управління за
погодженням з фінансовим органом.
7. Преміювання керівників органів військового та державного
управління, їх заступників, установлення їм надбавок, надання
матеріальної допомоги здійснюється в порядку та в розмірах,
визначених Умовами в межах затверджених видатків на оплату праці.
Рішення щодо зазначених виплат приймається органом вищого рівня.
8. У разі зменшення розміру заробітної плати (без премій)
окремих працівників згідно з Умовами та у зв'язку з визнанням
такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України та
указів Президента України та працівників, прирівняних згідно з
нормативно-правовими актами, що втрачають чинність, за умовами
оплати праці до працівників державних органів або яким передбачено
збереження умов оплати праці за попередньою посадою, на час роботи
на займаній посаді їм здійснюється виплата різниці в розмірах
заробітної плати (без премій), визначеної за умовами оплати праці,
згідно з нормативно-правовими актами, що втратили чинність, та
заробітної плати, встановленої за новими умовами оплати праці.
9. Грошова винагорода за сумлінну безперервну працю в органах
державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків видається
державним службовцям у порядку і розмірах, установлених постановою
Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року N 212
( 212-2003-п ) "Про затвердження Порядку видачі грошової
винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в
органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків"
(зі змінами).
10. Витрати, пов'язані із запровадженням Умов, здійснюються в
межах затвердженого фонду оплати праці.
Директор Департаменту
фінансів Міністерства
оборони України І.Ю.Марко

Додаток 1
до пункту 2 Умов оплати
праці працівників
(невійськовослужбовців)
апарату органів військового
та державного управління
(у редакції наказу Міністра
оборони України
27.05.2008 N 222
( z0531-08 )

СХЕМИ
посадових окладів керівних працівників,
спеціалістів і службовців апарату органів
військового та державного управління

Таблиця 1
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів апарату
Міністерства оборони України,
інших прирівняних до нього органів управління
та Генерального штабу Збройних Сил України
{ Назва таблиці 1 в редакції Наказу Міністерства оборони N 250
( z0484-14 ) від 17.04.2014 }
------------------------------------------------------------------ | Посада |Посадовий оклад,| | | гривень | |-----------------------------------------------+----------------| | 1 | 2 | |-----------------------------------------------+----------------| | Директор департаменту, головний інспектор | 3321 | | | | | Начальник головного управління самостійного | | |управління, управління, перший заступник | | |головного інспектора - головний військовий | 2948 | |інспектор | | | | | | Начальник самостійного відділу, головний | | |інспектор видів Збройних Сил України, головний | | |інспектор ресурсного забезпечення, озброєння та| | |військової техніки | 2793 | | | | | Дипломатичний радник | 2793 | | | | | Начальник відділу у складі: департаменту, | | |самостійного управління, управління; помічник | | |Міністра, старший інспектор | 2482 | | | | | Інспектор | 2327 | | | | | Завідувач самостійного сектору, помічник | | |першого заступника Міністра | 2172 | | | | | Помічник заступника Міністра | 2095 | | | | | Завідувач сектору у складі: департаменту, | | |самостійного управління, управління, | | |самостійного відділу | 2095 | | | | | Начальник групи у складі: головного | | |управління, самостійного управління, управлін- | | |ня, самостійного відділу Генерального штабу | | |Збройних Сил України | 2095 | | | | | Головний спеціаліст, консультант, радник | | |Міністра | 1785 | | | | | Провідний спеціаліст | 1396 | | | | | Спеціаліст I категорії | 1241 | | | | | Спеціаліст II категорії | 1102 | | | | | Спеціаліст | 1009 | ------------------------------------------------------------------
Посади: помічник Міністра, консультант, радник Міністра -
належать до посад патронатної служби. Посади: головний інспектор, перший заступник головного
інспектора - головний військовий інспектор, головний інспектор
видів Збройних Сил України, головний інспектор ресурсного
забезпечення, озброєння та військової техніки - передбачені для
Головної інспекції Міністерства оборони України; старший
інспектор, інспектор - передбачені для Головної інспекції
Міністерства оборони України, Департаменту внутрішнього аудиту та
фінансового контролю Міністерства оборони України та Управління
регулювання діяльності державної авіації України і Управління з
питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони
України. { Абзац другий тексту до таблиці 1 додатка 1 в редакції
Наказів Міністерства оборони N 623 ( z1630-13 ) від 16.09.2013,
N 250 ( z0484-14 ) від 17.04.2014; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства оборони N 555 ( z1059-14 ) від 20.08.2014 }
{ Таблицю 2 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони
N 611 ( z1668-12 ) від 18.09.2012 }

Таблиця 2
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів апарату органів військового
управління видів Збройних Сил України,
оперативних командувань та інших, прирівняних
до них органів військового управління
------------------------------------------------------------------ | Посада | Посадовий оклад, гривень | | |------------------------------------------| | | апарат органів | оперативні | | | військового | командування та | | | управління видів | інші, прирівняні | | | Збройних Сил України| до них органи | | |та інших, прирівняних| військового | | | до них органів | управління | | | військового | | | | управління | | |---------------------+---------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Начальник | | | |самостійного | | | |управління | 2172 | 2074 | |Начальник | | | |управління | 2095 | - | |Начальник | | | |самостійного відділу | 2017 | 1675 | |Начальник відділу у | | | |складі самостійного | | | |управління | 1785 | 1499 | |Завідувач | | | |самостійного сектору | 1707 | 1320 | |Завідувач сектору у | | | |складі самостійного | | | |управління, | | | |самостійного відділу | 1396 | 1277 | |Начальник відділення,| | | |групи, частини та | | | |іншого структурного | | | |підрозділу | 1396 | 1277 | |Головний спеціаліст | 1357 | 1117 | |Провідний спеціаліст | 1202 | 982 | |Спеціаліст | | | |I категорії | 1063 | 847 | |Спеціаліст | | | |II категорії | 970 | 779 | |Спеціаліст | 931 | 711 | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 3
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів апарату територіальних
управлінь, повітряних командувань
і корпусів
------------------------------------------------------------------ | Посада |Посадовий оклад, гривень| |---------------------------------------+------------------------| |Начальник відділу | 1467 | |Начальник відділення, групи, частини та| | |іншого структурного підрозділу | 1151 | |Головний спеціаліст | 1057 | |Провідний спеціаліст | 922 | |Спеціаліст I категорії | 821 | |Спеціаліст II категорії | 744 | |Спеціаліст | 693 | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 4
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів військових комісаріатів
---------------------------------------------------------------------- | Посада | Посадовий оклад, гривень | | |-------------------------------------------------------| | | військовий | обласні | обласні | міські та | | | комісаріат | військові | військові | районні | | | Автономної |комісаріати| комісаріати | військові | | | Республіки | 1-го та | 3-го та 4-го |комісаріати| | | Крим, обласні | 2-го | розрядів, | 1 - 4-го | | | позарозрядні, | розрядів | міські та | розрядів | | | Київський та | | районні | | | |Севастопольський| | військові | | | |міські військові| | комісаріати | | | | комісаріати | |(позарозрядні)| | |------------+----------------+-----------+--------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------+----------------+-----------+--------------+-----------| |Начальник | | | | | |відділу | 1451 | 1436 | 1420 | 1083 | |Начальник | | | | | |відділення, | | | | | |групи, | | | | | |частини та | | | | | |іншого | | | | | |структурного| | | | | |підрозділу, | | | | | |старший | | | | | |помічник | | | | | |військового | | | | | |комісара | 1151 | 1083 | 1057 | 931 | |Старший | | | | | |помічник | | | | | |начальника | | | | | |відділу | | | | | |(відділення,| | | | | |групи), | | | | | |помічник | | | | | |військового | | | | | |комісара, | | | | | |головний | | | | | |спеціаліст | 1050 | 1015 | 982 | 880 | |Помічник | | | | | |начальника | | | | | |відділу | | | | | |(відділення,| | | | | |групи), | | | | | |провідний | | | | | |спеціаліст | 914 | 880 | 847 | 812 | |Спеціаліст | | | | | |I категорії | 812 | 812 | 779 | 744 | |Спеціаліст | | | | | |II категорії| 744 | 737 | 737 | 711 | |Спеціаліст | 693 | 677 | 677 | 677 | ----------------------------------------------------------------------
Посади старшого помічника військового комісара та помічника
військового комісара можуть передбачатися у військовому
комісаріаті Автономної Республіки Крим, обласних військових
комісаріатах та в Київському і Севастопольському міських
військових комісаріатах.
Таблиця 5
СХЕМА
посадових окладів службовців апарату
органів військового
та державного управління
------------------------------------------------------------------ | Посада | Посадовий оклад, гривень | | |------------------------------------------| | | апарат органів | міські та районні | | | військового та | військові | | |державного управління|комісаріати 1 - 4-го| | | (крім міських та | розрядів | | | районних військових | | | | комісаріатів | | | | 1 - 4-го розрядів) | | |---------------------+---------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Відповідальний | | | |черговий | 880 | 711 | |Завідувач: архіву, | | | |протокольної | | | |частини, підрозділу з| | | |обліку і доставки | | | |документів, | | | |бібліотеки | 847 | 779 | |Старший: інспектор, | | | |статистик; | | | |завідувач: | | | |друкарського бюро, | | | |копіювально- | | | |розмножувального бюро| 812 | 711 | |Завідувач: | | | |експедиції, | | | |господарства, | | | |складу; касир, | | | |інспектор, | | | |статистик, | | | |бібліотекар, | | | |підбирач довідкового | | | |та інформаційного | | | |матеріалу | 677 | 677 | |Секретар керівника, | | | |комендант, диспетчер | 677 | 677 | |Стенографістка | | | |I категорії, | | | |оператор | | | |комп'ютерного | | | |набору, оператор | | | |копіювальних | | | |та розмножувальних | | | |машин | 711 | 711 | |Стенографістка | | | |II категорії, | | | |секретар- | | | |стенографістка, | | | |друкарка I категорії,| | | |друкарка диктофонної | | | |групи | 677 | 677 | |Друкарка | | | |II категорії, | | | |секретар- | | | |друкарка | 642 | 642 | |Діловод, архіваріус, | | | |експедитор | 609 | 609 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони N 680 ( z1262-06 ) від 27.11.2006; в редакції Наказу
Міністерства оборони N 335 ( z0659-07 ) від 11.06.2007 -
застосовується з 1 травня 2007 року, в редакції Наказу
Міністерства оборони N 222 ( z0531-08 ) від 27.05.2008 -
застосовується з 1 лютого 2008 року, із змінами, внесеними згідно
з Наказами Міністерства оборони N 66 ( z0205-10 ) від 19.02.2010,
N 192 ( z0526-11 ) від 07.04.2011, N 266 ( z0778-11 ) від
20.05.2011, N 217 ( z0626-12 ) від 09.04.2012, N 611 ( z1668-12 )
від 18.09.2012, N 623 ( z1630-13 ) від 16.09.2013 }
Директор Департаменту
фінансів Міністерства
оборони України І.Ю.Марко

Додаток 2
до пункту 2 Умов оплати
праці працівників
(невійськовослужбовців)
апарату органів військового
та державного управління

РОЗМІР
надбавок до посадових окладів за ранги
державних службовців

------------------------------------------------------------------ | Ранг державного службовця | Розмір надбавки, гривень | |--------------------------------+-------------------------------| | 1 ранг | 160 | |--------------------------------+-------------------------------| | 2 ранг | 150 | |--------------------------------+-------------------------------| | 3 ранг | 145 | |--------------------------------+-------------------------------| | 4 ранг | 140 | |--------------------------------+-------------------------------| | 5 ранг | 130 | |--------------------------------+-------------------------------| | 6 ранг | 120 | |--------------------------------+-------------------------------| | 7 ранг | 110 | |--------------------------------+-------------------------------| | 8 ранг | 100 | |--------------------------------+-------------------------------| | 9 ранг | 90 | |--------------------------------+-------------------------------| | 10 ранг | 80 | |--------------------------------+-------------------------------| | 11 ранг | 70 | |--------------------------------+-------------------------------| | 12 ранг | 60 | |--------------------------------+-------------------------------| | 13 ранг | 55 | |--------------------------------+-------------------------------| | 14 ранг | 50 | |--------------------------------+-------------------------------| | 15 ранг | 45 | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
фінансів Міністерства
оборони України І.Ю.Марко

Додаток 3
до пункту 2 Умов оплати
праці працівників
(невійськовослужбовців)
апарату органів військового
та державного управління

РОЗМІР
надбавок до посадових окладів
за дипломатичні ранги України

------------------------------------------------------------------ | Дипломатичний ранг |Розмір надбавки, гривень | |--------------------------------------+-------------------------| |Надзвичайний і Повноважний Посол | 160 | |--------------------------------------+-------------------------| |Надзвичайний і Повноважний Посланник | 150 | |першого класу | | |--------------------------------------+-------------------------| |Надзвичайний і Повноважний Посланник | 145 | |другого класу | | |--------------------------------------+-------------------------| |Радник першого класу | 140 | |--------------------------------------+-------------------------| |Радник другого класу | 130 | |--------------------------------------+-------------------------| |Перший секретар першого класу | 120 | |--------------------------------------+-------------------------| |Перший секретар другого класу | 110 | |--------------------------------------+-------------------------| |Другий секретар першого класу | 100 | |--------------------------------------+-------------------------| |Другий секретар другого класу | 90 | |--------------------------------------+-------------------------| |Третій секретар | 80 | |--------------------------------------+-------------------------| |Аташе | 70 | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
фінансів Міністерства
оборони України І.Ю.Маркоon top