Document z0380-18, valid, current version — Adoption on March 3, 2018
( Last event — Entry into force, gone April 20, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.03.2018  № 979


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2018 р.
за № 380/31832

Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту

Відповідно до статті 42 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", абзацу дванадцятого підпункту 17 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (зі змінами), Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 жовтня 2013 року № 582, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1861/24393 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 24 квітня 2014 року № 1305, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 травня 2014 року за № 497/25274 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр молоді
та спорту України


І.О. ЖдановЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
03.03.2018  № 979


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2018 р.
за № 380/31832

ЗМІНИ
до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту

1. Пункт 32 після слова "Естетична" доповнити словом "групова".

2. Після пункту 87 доповнити новим пунктом 88 такого змісту:

"88. Таеквон-До (додаток 88)".

У зв’язку з цим пункти 88-105 вважати відповідно пунктами 89-106.

3. У додатку 32:

1) заголовок після слова "Естетична" доповнити словом "групова";

2) абзац другий розділу "Майстер спорту України" викласти у такій редакції:

"1-2 - на чемпіонаті України;";

3) абзац перший розділу "Кандидат у майстри спорту України" викласти у такій редакції:

"3 - на чемпіонаті України;";

4) пункт 2 розділу "Умови присвоєння спортивних звань та розрядів" викласти у такій редакції:

"2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участі в офіційних всеукраїнських змаганнях команд, які представляють не менше 7 регіонів, за умови виконання нормативу двічі протягом трьох років поспіль.".

4. Додаток 40 викласти у такій редакції:

"

Додаток 40
до Кваліфікаційних норм та вимог
Єдиної спортивної класифікації України
з неолімпійських видів спорту
(пункт 40)

КІКБОКСИНГ ВТКА

Чоловіки та жінки

Вікові категорії:

молодші юнаки: 8-10 років;

середні юнаки: 11-12 років;

юнаки: 13-15 років;

юніори: 16-18 років;

дорослі: 19-40 років.

Види програми:

семі-контакт, лайт-контакт, лоу-кік-лайт, К-1-лайт, фул-контакт, лоу-кік, К-1, сольні композиції.

Посісти місця в одному із зазначених змагань з урахуванням умов присвоєння спортивних звань та розрядів:

Майстер спорту України міжнародного класу

1-2 - на чемпіонаті світу;

1 - на чемпіонаті Європи;

1 - у Кубку світу.

Майстер спорту України

3 - на чемпіонаті світу;

2 - на чемпіонаті Європи;

2 - у Кубку світу;

1-2 - на чемпіонаті світу серед юніорів;

1 - на чемпіонаті Європи серед юніорів;

1-2 - на чемпіонаті України;

1 - у Кубку України;

1 - на всеукраїнському турнірі найсильніших кікбоксерів України за умови здобуття не менше 3 перемог.

Кандидат у майстри спорту України

3 - на чемпіонаті України за умови здобуття не менше 2 перемог;

2-3 - у Кубку України;

1-2 - на чемпіонаті України серед юніорів;

1-2 - на чемпіонатах фізкультурно-спортивних товариств за умови здобуття не менше 3 перемог;

1 - на всеукраїнському турнірі найсильніших кікбоксерів України серед юніорів за умови здобуття не менше 3 перемог;

1 - на чемпіонатах фізкультурно-спортивних товариств серед юніорів за умови здобуття не менше 3 перемог;

1 - на чемпіонаті України серед юнаків за умови здобуття не менше 3 перемог.

Перший розряд

3 - на чемпіонаті України серед юніорів;

2 - на чемпіонаті України серед юнаків за умови здобуття не менше 2 перемог;

1 - на всеукраїнському турнірі найсильніших кікбоксерів України серед юнаків за умови здобуття не менше 3 перемог;

1 - на чемпіонатах фізкультурно-спортивних товариств серед юнаків за умови здобуття не менше 3 перемог;

1-2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

Другий розряд

3 - на чемпіонаті України серед юнаків за умови здобуття не менше 2 перемог;

2 - на чемпіонаті області серед юніорів;

1 - на чемпіонаті області серед юнаків;

2-3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;

у змаганнях не нижче міського рівня здобути протягом року 6 перемог над спортсменами другого розряду.

Третій розряд

У змаганнях не нижче міського рівня здобути протягом року 6 перемог над спортсменами третього розряду.

Перший юнацький розряд

1-2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків;

1-3 - на чемпіонатах фізкультурно-спортивних товариств серед юнаків, середніх та молодших юнаків;

у змаганнях не нижче міського рівня здобути протягом року 6 перемог над спортсменами першого юнацького розряду.

Другий юнацький розряд

3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків;

у змаганнях будь-якого рівня здобути протягом року 4 перемоги над спортсменами другого юнацького розряду.

Третій юнацький розряд

У змаганнях не нижче міського рівня здобути протягом року 4 перемоги над спортсменами-новачками.

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів:

1. Спортивне звання "Майстер спорту України міжнародного класу" присвоюється за умови участі в офіційних міжнародних змаганнях у виді програми спортсменів, які представляють не менше 10 країн, у найважчій та найлегшій категоріях - не менше 8 країн.

2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участі:

в офіційних міжнародних змаганнях у виді програми спортсменів, які представляють не менше 10 країн, у найважчій та найлегшій категоріях - не менше 8 країн;

в офіційних всеукраїнських змаганнях у виді програми спортсменів, які представляють не менше 10 регіонів, з яких 2 спортсмени мають спортивне звання "Майстер спорту України", 3 - "Кандидат у майстри спорту України", у найлегшій та найважчій вагових категоріях - не менше 8 регіонів, з яких 2 спортсмени мають спортивне звання "Майстер спорту України", 3 - "Кандидат у майстри спорту України";

в офіційних всеукраїнських змаганнях у виді програми "сольні композиції" спортсменів, які представляють не менше 8 регіонів, з яких 1 спортсмен має спортивне звання "Майстер спорту України", 3 - "Кандидат  у майстри спорту України".

3. Для присвоєння спортивного розряду "Кандидат у майстри спорту України", першого та другого розрядів необхідно отримати не менше 2 перемог.".

5. Додаток 69 викласти у такій редакції:

"

Додаток 69
до Кваліфікаційних норм та вимог
Єдиної спортивної класифікації України
з неолімпійських видів спорту
(пункт 69)

РАДІОСПОРТ

Чоловіки та жінки

Вікові категорії:

молодші юнаки: 12 років та молодші (Ч12, Ж12);

середні юнаки: 14 років та молодші (Ч14, Ж14);

старші юнаки: 16 років та молодші (Ч16, Ж16);

юніори: 19 років та молодші (Ч19, Ж19);

дорослі: 20 років та старші (Ч20, Ч40, Ж20, Ж35).

Дисципліни:

спортивна радіопеленгація (СРП);

спортивне радіоорієнтування (СРО);

швидкісна радіотелеграфія (ШРТ);

радіозв’язок на коротких хвилях (КХ);

радіозв’язок на ультракоротких хвилях (УКХ).

Спортивна радіопеленгація (СРП), спортивне радіоорієнтування (СРО)

Посісти місце в одному з видів програми (вікової категорії) на змаганнях або виконати нормативи кваліфікаційної таблиці з урахуванням умов присвоєння спортивних звань та розрядів:

Майстер спорту України міжнародного класу

1-3 - на чемпіонаті світу;

1-2 - на чемпіонаті Європи;

1 - у Кубку світу.

Майстер спорту України

4-5 - на чемпіонаті світу;

3 - на чемпіонаті Європи;

2-3 - у Кубку світу;

1-3 - на чемпіонаті світу серед юніорів;

1 - на чемпіонаті Європи серед юніорів;

1 - в інших офіційних міжнародних змаганнях;

1-2 - на чемпіонаті України;

1 - у Кубку України.

Кандидат у майстри спорту України

4-5 - на чемпіонаті світу серед юніорів;

2-3 - на чемпіонаті Європи серед юніорів;

1-3 - на чемпіонаті світу серед старших юнаків;

1-2 - на чемпіонаті Європи серед старших юнаків;

3-4 - на чемпіонаті України;

1-2 - на чемпіонаті України серед юніорів;

2-3 - у Кубку України.

Перший розряд

5-6 - на чемпіонаті України;

3-4 - на чемпіонаті України серед юніорів;

4-5 - у Кубку України;

1-2 - на чемпіонаті України серед старших юнаків;

1 - у всеукраїнських змаганнях.

Другий розряд

3-4 - на чемпіонаті України серед старших юнаків;

1-2 - на чемпіонаті України серед середніх юнаків;

2-3 - у всеукраїнських змаганнях;

1-3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;

1-2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів.

Третій розряд

3-4 - на чемпіонаті України серед середніх юнаків;

3-4 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів;

1-3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед старших юнаків.

Перший юнацький розряд

1-3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед молодших юнаків;

1 - у змаганнях міського рівня серед юнаків.

Другий юнацький розряд

2-3 - у змаганнях міського рівня серед юнаків.

Третій юнацький розряд

4-5 - у змаганнях міського рівня серед юнаків.

Кваліфікаційна таблиця

Рейтинг змагань (очки)

Виконання звань і розрядів у % від середнього часу трьох кращих результатів

майстер спорту України

кандидат у майстри спорту України

перший розряд

другий розряд

третій розряд

перший юнацький розряд

другий юнацький розряд

третій юнацький розряд

10000

120

130

-

-

-

-

-

-

9500

118

128

150

170

-

-

-

-

9000

116

126

146

166

-

-

-

-

8500

114

124

144

164

-

-

-

-

8000

112

122

142

162

-

-

-

-

7500

109

120

140

160

-

-

-

-

7000

106

118

138

158

-

-

-

-

6500

103

115

136

156

-

-

-

-

6000

100

112

134

154

-

-

-

-

5500

-

109

132

152

-

-

-

-

5000

-

106

130

150

190

-

-

-

4500

-

103

128

148

188

-

-

-

4000

-

100

126

146

186

-

-

-

3200

-

-

123

142

182

190

-

-

2500

-

-

120

138

178

185

-

-

2000

-

-

117

134

174

180

-

-

1600

-

-

114

131

170

176

190

-

1250

-

-

111

128

166

172

185

-

1000

-

-

108

125

164

168

180

-

800

-

-

-

122

160

164

176

190

630

-

-

-

119

156

160

172

185

500

-

-

-

116

152

156

168

180

400

-

-

-

113

148

152

160

176

320

-

-

-

110

144

148

156

172

250

-

-

-

107

140

144

152

168

200

-

-

-

-

136

140

148

160

160

-

-

-

-

132

136

144

156

130

-

-

-

-

128

132

140

152

100

-

-

-

-

124

128

136

148

80

-

-

-

-

120

124

132

144

60

-

-

-

-

116

120

128

140

50

-

-

-

-

112

116

124

136

40

-

-

-

-

108

112

120

132

30

-

-

-

-

-

108

116

128

Умови присвоєння спортивних звань і розрядів:

1. Рейтинг змагань визначається як сума очок, що нараховуються за спортивне звання (спортивний розряд) спортсменам, які посіли перші 10 місць.

2. Нарахування очок за спортивні звання (спортивні розряди) спортсменів:

заслужений майстер спорту України - 1250;

майстер спорту України міжнародного класу - 1250;

майстер спорту України - 1000;

кандидат у майстри спорту України - 500;

перший розряд - 250;

другий розряд - 100;

третій розряд - 50;

перший юнацький розряд - 15;

другий юнацький розряд - 10;

третій юнацький розряд - 5;

без розряду - 3.

3. Спортивне звання "Майстер спорту України міжнародного класу" присвоюється на чемпіонатах світу, Європи та Кубку світу за умови участі у виді програми (віковій категорії) спортсменів (команд), які представляють 12 країн (для чемпіонату світу) та 10 країн (для чемпіонату Європи та Кубку світу).

4. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється на чемпіонатах світу, Європи (серед дорослих та юніорів), Кубку світу, а також в інших офіційних міжнародних змаганнях за умови участі у виді програми (віковій категорії) спортсменів (команд) з 8 країн, на чемпіонаті або Кубку України - з 8 регіонів.

5. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови виконання нормативів згідно з кваліфікаційними таблицями, якщо спортсмен в індивідуальному виді програми посів не нижче 6 місця, у командному виді програми - не нижче 4 місця.

6. Спортивні розряди "Кандидат у майстри спорту України", перший, другий, третій та юнацькі присвоюються за умови участі у виді програми (вікової категорії) на змаганнях не менше 6 учасників (команд).

Швидкісна радіотелеграфія (ШРТ)

Посісти місце в одному з видів програми (вікової категорії) на змаганнях або виконати нормативи кваліфікаційної таблиці з урахуванням умов присвоєння спортивних звань та розрядів:

Майстер спорту України міжнародного класу

1-3 - на чемпіонаті світу;

1-2 - на чемпіонаті Європи;

1 - у Кубку світу.

Майстер спорту України

4-5 - на чемпіонаті світу;

3 - на чемпіонаті Європи;

2-3 - у Кубку світу;

1-3 - на чемпіонаті світу серед юніорів;

1 - на чемпіонаті Європи серед юніорів;

1 - на офіційних міжнародних змаганнях;

1-2 - на чемпіонаті України;

1 - у Кубку України.

Кандидат у майстри спорту України

3-5 - на чемпіонаті України;

2-3 - у Кубку України;

4-5 - на чемпіонаті світу серед юніорів;

2-3 - на чемпіонаті Європи серед юніорів;

1-2 - на чемпіонаті України серед юніорів;

1-3 - на чемпіонаті світу серед старших юнаків;

1-2 - на чемпіонаті Європи серед старших юнаків.

Перший розряд

1-2 - у всеукраїнських змаганнях;

4-5 - у Кубку України;

3-4 - на чемпіонаті України серед юніорів;

1-3 - на чемпіонаті України серед старших юнаків;

1 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

Другий розряд

3-4 - у всеукраїнських змаганнях;

4-5 - на чемпіонаті України серед старших юнаків;

1-3 - на чемпіонаті України серед середніх юнаків;

2-3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

Третій розряд

4-5 - на чемпіонаті України серед середніх юнаків;

1-3 - на чемпіонаті України серед молодших юнаків;

1-2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів та старших юнаків.

Перший юнацький розряд

3-4 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів та старших юнаків;

1-2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед молодших юнаків;

1 - у змаганнях міського рівня серед юнаків.

Другий юнацький розряд

3-4 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед молодших юнаків;

2-3 - у змаганнях міського рівня серед юнаків.

Кваліфікаційна таблиця
(кількість знаків, прийнятих за 1 хв)

Стать

Спортивні звання та розряди

майстер спорту України

кандидат у майстри спорту України

перший розряд

другий розряд

третій розряд

перший юнацький розряд

другий юнацький розряд

Прийом літерних незмістовних та цифрових радіограм

Чоловіки

180

160

120

90

70

60

50

Жінки

170

140

110

80

60

50

40

Передача літерних незмістовних радіограм
1. Електронний телеграфний ключ

Чоловіки

160

150

130

100

90

60

50

Жінки

140

130

120

90

80

50

40

2. Простий телеграфний ключ

Чоловіки

140

130

120

90

70

60

50

Жінки

140

120

110

80

60

50

40

Передача цифрових радіограм
1. Електронний телеграфний ключ

Чоловіки

130

110

100

90

80

50

40

Жінки

110

100

90

80

70

40

30

2. Простий телеграфний ключ

Чоловіки

100

90

80

70

60

50

40

Жінки

90

80

70

60

50

40

30

Умови присвоєння спортивних звань і розрядів:

1. Спортивне звання "Майстер спорту України міжнародного класу" присвоюється на чемпіонатах світу, Європи та Кубку світу за умови участі у виді програми (віковій категорії) не менше 15 спортсменів (команд) з 12 країн (для чемпіонату світу та Кубку світу) та з 10 країн (для чемпіонату Європи).

2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участі у виді програми (віковій категорії) в офіційних міжнародних змаганнях не менше 15 спортсменів (команд) з 8 країн, в офіційних всеукраїнських змаганнях - не менше 10 спортсменів (команд) з 8 регіонів.

3. Спортивне звання "Майстер спорту України" за вимогами кваліфікаційної таблиці присвоюється за умови, якщо спортсмен посів з 1 по 5 місце в офіційних всеукраїнських змаганнях в індивідуальному виді програми та у командному виді програми - не нижче 4 місця.

4. Спортивні розряди присвоюються за умови участі у виді програми (вікової категорії) на змаганнях не менше 6 учасників (команд).

Радіозв’язок на коротких хвилях (КХ)

Посісти місце в одному з видів програми (вікової категорії) у змаганнях або виконати нормативи кваліфікаційної таблиці з урахуванням умов присвоєння спортивних звань та розрядів:

Майстер спорту України міжнародного класу

1-3 - на чемпіонаті світу (IARU contest, CQ WW DX contest, CQ WW WPX contest) в особистому заліку;

1-2 - на чемпіонаті світу (IARU contest, CQ WW DX contest, CQ WW WPX contest) у складі команди колективної радіостанції;

1-2 - на чемпіонаті Європи (WAE DX contest) в особистому заліку;

1 - на чемпіонаті Європи (WAE DX contest) у складі команди колективної радіостанції.

Майстер спорту України

4-6 - на чемпіонаті світу (IARU contest, CQ WW DX contest, CQ WW WPX contest) в особистому заліку;

3-5 - на чемпіонаті світу у складі команди колективної радіостанції (IARU contest, CQ WW DX contest, CQ WW WPX contest);

3-5 - на чемпіонаті Європи в особистому заліку (WAE DX contest);

2-3 - на чемпіонаті Європи у складі команди колективної радіостанції (WAE DX contest);

1-2 - на чемпіонаті України в особистому багатодіапазонному заліку;

1 - на чемпіонаті України у складі команди колективної радіостанції.

Кандидат у майстри спорту України

3-4 - на чемпіонаті України в особистому багатодіапазонному заліку;

2-3 - на чемпіонаті України у складі команди колективної радіостанції.

Перший розряд

5-6 - на чемпіонаті України в особистому багатодіапазонному заліку;

4-5 - на чемпіонаті України у складі команди колективної радіостанції;

1-2 - на чемпіонаті України серед юніорів в особистому заліку.

Другий розряд

3-4 - на чемпіонаті України серед юніорів в особистому заліку;

1-2 - на чемпіонаті України серед юнаків в особистому заліку;

1-2 - на чемпіонаті України серед юніорів у складі команди колективної радіостанції;

1-2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя в особистому заліку.

Третій розряд

3-4 - на чемпіонаті України серед юнаків в особистому заліку;

3-4 - на чемпіонаті України серед юніорів у складі команди колективної радіостанції;

1-2 - на чемпіонаті України серед старших юнаків у складі команди колективної радіостанції;

3-4 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя в особистому заліку;

1-2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів та старших юнаків в особистому заліку.

Перший юнацький розряд

3-4 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків в особистому заліку;

1 - у змаганнях міського рівня серед юнаків у складі команди колективної радіостанції.

Другий юнацький розряд

5 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків в особистому заліку;

2-3 - у змаганнях міського рівня серед юнаків у складі команди колективної радіостанції.

Третій юнацький розряд

6 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків в особистому заліку;

4-5 - у змаганнях міського рівня серед юнаків у складі команди колективної радіостанції.

Кваліфікаційна таблиця

Рівень змагань та вимоги до них для присвоєння звань та розрядів

Спортивні звання та розряди

Норматив (межі відхилення від ВВП) для присвоєння звань та розрядів, %

Перший рівень змагань - чемпіонат та Кубок України (за умови участі не менше 20 спортсменів, які мають спортивне звання "Майстер спорту України", та 30 спортсменів, які мають спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України")

Майстер спорту України

5

Кандидат у майстри спорту України

20

Перший розряд

35

Другий розряд

45

Другий рівень змагань - всеукраїнські змагання (за умови участі не менше 15 спортсменів, які мають спортивне звання "Майстер спорту України", та 25 спортсменів, які мають спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України")

Кандидат у майстри спорту України

10

Перший розряд

25

Другий розряд

40

Третій розряд

55

Третій рівень змагань - всеукраїнські змагання (за умови участі не менше 5 спортсменів, які мають спортивне звання "Майстер спорту України", та 15 спортсменів, які мають спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України", 15 спортсменів, які мають перший розряд)

Перший розряд

10

Другий розряд

25

Третій розряд

40

Четвертий рівень змагань - обласні змагання (за умови участі не менше 30 спортсменів, із яких 15 є не нижче першого розряду)

Перший розряд

5

Другий розряд

20

Третій розряд

35

П'ятий рівень змагань - обласні та міські змагання

(за умови участі не менше 30 учасників)

Перший розряд

Другий розряд

Третій розряд

10

20

40

__________
Примітки:


1. Вищий вихідний показник (ВВП) визначається (окремо серед колективних та індивідуальних радіостанцій) як середньоарифметичне значення 2, 3 та 4 результатів.
2. Для присвоєння звання (розряду) нижня межа нормативу встановлюється шляхом відрахування від ВВП відповідного відсоткового значення згідно з кваліфікаційною таблицею.
3. Для операторів-жінок нормативи зменшуються на 15%.

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів:

1. Спортивні звання "Майстер спорту України міжнародного класу" та "Майстер спорту України" присвоюються на офіційних міжнародних змаганнях у загальному багатодіапазонному заліку без розподілу за потужністю (включаючи підгрупи: SO-NON-assisted, SO-Assisted, SO-CW, SO-SSB, SO-MIX, M/S, M2, M/M) за умови участі у підгрупі (виді програми) не менше 20 спортсменів (команд) з 15 країн для присвоєння спортивного звання "Майстер спорту України міжнародного класу" та не менше ніж з 12 країн для присвоєння спортивного звання "Майстер спорту України ".

2. В офіційних всеукраїнських змаганнях спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участі у змаганнях не менше 20 спортсменів (команд колективних радіостанцій), які представляють не менше 14 регіонів.

3. В офіційних всеукраїнських змаганнях спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України" присвоюється за умови участі у змаганнях не менше 15 спортсменів (команд колективних радіостанцій), які представляють не менше 10 регіонів.

4. За кваліфікаційною таблицею спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється на змаганнях першого рівня за умови участі у підгрупі (виді програми) не менше 20 спортсменів (команд), які представляють не менше 14 регіонів України, при цьому спортсмен в індивідуальному виді програми посів не нижче 6 місця, у командному виді програми - не нижче 4 місця.

Членам команд колективних радіостанцій для присвоєння спортивного звання "Майстер спорту України" необхідно двічі протягом двох років виконати кваліфікаційний норматив та умови, передбачені абзацом першим цього пункту.

5. Протоколи чемпіонатів світу та Європи вважаються затвердженими після їх офіційного оприлюднення в офіційних засобах масової інформації Міжнародної ліги радіоаматорів.

6. За кваліфікаційною таблицею спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України" присвоюється на змаганнях другого та третього рівнів за умови участі у підгрупі (виді програми) не менше 15 спортсменів (команд), які представляють не менше 10 регіонів України, та при цьому спортсмен (команда) посів(ла) з 7 по 12 місце в особистому заліку, у командному - не нижче 8 місця.

7. У цифрових видах зв'язку спортивні звання "Майстер спорту України" та "Майстер спорту України міжнародного класу" не присвоюються.

8. У виді змагань "Радіоспостереження" присвоюються перший, другий, третій розряди згідно з таблицею.

Дисципліна

Час, год

Розряд

перший

другий

третій

чоловіки

жінки

чоловіки

жінки

чоловіки

жінки

Індивідуальні радіостанції

8
4
2

600
400
-

400
250
-

400
250
150

250
150
100

300
180
100

200
120
80

Команди колективних радіостанцій

8
4
2

900
600
-

700
500
-

600
400
250

400
300
150

400
300
150

300
200
100

Очки за радіоспостереження нараховуються:

за двобічне спостереження - 3;

за кожне однобічне спостереження - 1.

Радіозв’язок на ультракоротких хвилях (УКХ)

Посісти місце в одному з видів програми (вікової категорії) на змаганнях або виконати нормативи кваліфікаційної таблиці з урахуванням умов присвоєння спортивних звань та розрядів:

Майстер спорту України

1-2 - в офіційних міжнародних змаганнях в особистому багатодіапазонному заліку або у складі команди колективної радіостанції в багатодіапазонному заліку;

1 - на чемпіонаті України в особистому багатодіапазонному заліку або у складі команди колективної радіостанції у багатодіапазонному заліку.

Кандидат у майстри спорту України

3-5 - в офіційних міжнародних змаганнях, в особистому багатодіапазонному заліку або у складі команди колективної радіостанції в багатодіапазонному заліку;

2-3 - на чемпіонаті України в особистому багатодіапазонному заліку або у складі команди колективної радіостанції в багатодіапазонному заліку.

Перший розряд

4-5 - на чемпіонаті України в особистому багатодіапазонному заліку або у складі команди колективної радіостанції в багатодіапазонному заліку;

1-2 - на чемпіонаті України серед юніорів в особистому багатодіапазонному заліку або у складі команди колективної радіостанції в багатодіапазонному заліку;

1-3 - у всеукраїнських змаганнях або на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя в особистому багатодіапазонному заліку або у складі команди колективної радіостанції в багатодіапазонному заліку.

Другий розряд

3-4 - на чемпіонаті України серед юніорів в особистому багатодіапазонному заліку або у складі команди колективної радіостанції в багатодіапазонному заліку;

4-5 - у всеукраїнських змаганнях або на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя в особистому багатодіапазонному заліку або у складі команди колективної радіостанції в багатодіапазонному заліку.

Третій розряд

6-8 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя в особистому багатодіапазонному заліку або у складі команди колективної радіостанції в багатодіапазонному заліку;

1 - у районних, міських змаганнях в особистому багатодіапазонному заліку або у складі команди колективної радіостанції в багатодіапазонному заліку.

Кваліфікаційна таблиця
нормативів міжнародних змагань (кількість великих квадратів ЩТК-локатора України, з якими потрібно провести радіозв’язок на діапазонах 144 Мгц, 432 Мгц та вище згідно з регламентом аматорського радіозв’язку)

Вид змагань

Спортивні звання та розряди

майстер спорту України

кандидат у майстри спорту України

перший розряд

другий розряд

третій розряд

Особисті радіостанції

54

40

30

25

15

Команди колективних радіостанцій (не більше 3 осіб)

50

45

35

30

20

__________
Примітки:


1. Під час виконання нормативу для присвоєння спортивного звання "Майстер спорту України" потрібно провести зараховані зв’язки не менше ніж на двох діапазонах.
2. Кількість великих квадратів визначається окремо на кожному діапазоні, а потім підсумовується.
3. Термін проведення змагань визначається Положенням (регламентом) про змагання, але для чемпіонату України він повинен становити не менше ніж 8 годин.

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів:

1. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участі у виді програми не менше ніж 20 спортсменів (команд), які представляють не менше 14 регіонів (15 країн).

Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за кваліфікаційними таблицями, якщо спортсмен в індивідуальному виді програми посів не нижче 6 місця, у командному виді програми - не нижче 4 місця.

2. Спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України" присвоюється за умови участі у виді програми:

в офіційних міжнародних змаганнях не менше ніж 15 спортсменів (команд), які представляють не менше ніж 12 країн;

в офіційних всеукраїнських змаганнях не менше ніж 20 спортсменів (команд), які представляють не менше ніж 14 регіонів.

Спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України" за кваліфікаційною таблицею присвоюється, якщо спортсмен в індивідуальному виді програми посів з 7 по 12 місце, у командному - не нижче 8 місця.

3. Протоколи чемпіонатів світу та Європи вважаються затвердженими після їх офіційного оприлюднення в офіційних засобах масової інформації Міжнародної ліги радіоаматорів.

4. Перший розряд присвоюється за умови участі у чемпіонаті України не менше ніж 14 спортсменів (команд) з 12 регіонів, в інших змаганнях - не менше ніж 10 спортсменів (команд) з 8 регіонів.

5. Другий розряд присвоюється за умови участі не менше ніж 10 спортсменів (команд) з 8 регіонів.".

6. У додатку 70:

1) підрозділ "Види програм:" розділу "Чоловіки та жінки" викласти у такій редакції:

"Види програм:

категорія S1 - класи моделей: S1A, S1B, S1C, S1D, S1E, S1F;

категорія S2 - класи моделей: S2C, S2/P, S2E, S2F;

категорія S3 - класи моделей: S3A, S3B, S3C, S3D;

категорія S4 - класи моделей: S4A, S4B, S4C, S4D, S4E, S4F;

категорія S5 - класи моделей: S5A, S5B, S5C, S5D, S5E, S5F;

категорія S6 - класи моделей: S6A, S6A/P, S6B, S6C, S6D;

категорія S7 - клас моделі S7;

категорія S8 - класи моделей: S8A, S8B, S8C, S8D, S8D/P, S8E, S8E/P, S8F;

категорія S9 - класи моделей: S9A, S9B, S9C, S9D;

категорія S10 - класи моделей: S10A, S10B, S10C, S10D;

категорія S11 - клас моделі S11P;

категорія S12 - клас моделі S12P.".

2) розділ "Умови присвоєння спортивних звань та розрядів:" викласти у такій редакції:

"Умови присвоєння спортивних звань та розрядів:

1. Спортивне звання "Майстер спорту України міжнародного класу" присвоюється спортсменам, які взяли участь в особистій першості на чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи, у фіналі Кубка світу, за умови участі спортсменів у даному класі моделей з 8 країн (для категорій S7 та S8 - не менше 6 країн), або спортсменам, які взяли участь у командній першості на чемпіонаті світу або чемпіонаті Європи, за умови, що у змаганнях взяли участь команди з 10 країн світу (для категорій S7 та S8 - не менше 8 країн), а член команди в особистому заліку посів не нижче 6 місця, або встановити світовий рекорд.

2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється спортсменам, які взяли участь:

в особистій першості на чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи, у фіналі Кубка світу, за умови участі спортсменів у даному класі моделей з 8 країн (для категорій S7 та S8 - не менше 6 країн);

у командній першості на чемпіонаті світу, за умови, що у змаганнях взяли участь команди з 8 країн світу (для категорій S7 та S8 - не менше 6 країн) та член команди в особистому заліку посів не нижче 6 місця;

в особистій першості на чемпіонаті України, у фіналі Кубка України, за умови, що у змаганнях взяли участь спортсмени у даному класі моделей не менше ніж з 5 регіонів, із яких 3 спортсмени мають спортивне звання "Майстер спорту України" або 5 - спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України", або встановити рекорд України.".

7. Доповнити Кваліфікаційні норми та вимоги після додатка 87 новим додатком 88 такого змісту:

"

Додаток 88
до Кваліфікаційних норм та вимог
Єдиної спортивної класифікації України
з неолімпійських видів спорту
(пункт 88)

ТАЕКВОН-ДО

Чоловіки та жінки

Вікові категорії:

юнаки: 12-13 років;

юніори: 14-17 років;

дорослі: 18-50 років.

Посісти місця в одному із зазначених змагань з урахуванням умов присвоєння спортивних звань та розрядів:

Майстер спорту України міжнародного класу

1-2 - на чемпіонаті світу;

1 - на чемпіонаті Європи;

1 - у Кубку світу.

Майстер спорту України

3 - на чемпіонаті світу;

2-3 - на чемпіонаті Європи;

2-3 - у Кубку світу;

1-2 - на чемпіонаті світу серед юніорів;

1 - на чемпіонаті Європи серед юніорів;

1-2 - на чемпіонаті України;

1 - у Кубку України.

Кандидат у майстри спорту України

3 - на чемпіонаті України;

2-3 - у Кубку України;

1- на чемпіонаті України серед юніорів.

Перший розряд

1-2 - на всеукраїнських змаганнях;

1 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;

2 - на чемпіонаті України серед юніорів;

1 - на всеукраїнських змаганнях серед юніорів.

Другий розряд

3 - на всеукраїнських змаганнях;

2-3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;

3 - на чемпіонаті України серед юніорів;

2-3 - на всеукраїнських змаганнях серед юніорів;

1 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів;

1 - на чемпіонаті України серед юнаків.

Третій розряд

2-3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів;

2 - на чемпіонаті України серед юнаків;

1 - на всеукраїнських змаганнях серед юнаків.

Перший юнацький розряд

3 - на чемпіонаті України серед юнаків;

2 - на всеукраїнських змаганнях серед юнаків;

1 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків.

Другий юнацький розряд

3 - на всеукраїнських змаганнях серед юнаків;

2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків;

1 - на чемпіонатах районів серед юнаків.

Третій юнацький розряд

3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків;

2-3 - на чемпіонатах районів серед юнаків.

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів:

1. Спортивні звання "Майстер спорту України міжнародного класу" та "Майстер спорту України" присвоюються за умови участі в офіційних міжнародних змаганнях у виді програм спортсменів не менше ніж з 10 країн, у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше ніж з 8 країн;

у командних видах програми - команд не менше ніж з 10 країн, за умови одержання спортсменом не менше 2 перемог.

2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участі у виді програми в офіційних всеукраїнських змаганнях спортсменів:

в індивідуальних видах програми серед чоловіків не менше ніж з 10 регіонів, у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше ніж з 8 регіонів;

в індивідуальних видах програми серед жінок - не менше ніж з 8 регіонів, у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше ніж з 6 регіонів;

у командних видах програми - команд не менше ніж з 10 регіонів.

3. Для присвоєння спортивних розрядів "Кандидат у майстри спорту України" та першого розряду необхідно здобути не менше 2 перемог.".

У зв’язку з цим додатки 88-105 вважати відповідно додатками 89-106.

8. У додатку 102:

1) абзац восьмий підрозділу "Вікові категорії" розділу "Чоловіки та жінки" викласти у такій редакції:

"дорослі: 18-35 років.";

2) слова "Нокдаун", "Боротьба", "Сутичка" виключити;

3) у пункті 4 розділу "Умови присвоєння спортивних звань та розрядів" слово "розділах" замінити словом "розділу".

9. У тексті Кваліфікаційних норм та вимог посилання на додатки 88-105 замінити відповідно посиланнями на додатки 89-106.

Директор
департаменту фізичної
культури та неолімпійських
видів спорту
М.В. Біднийon top