Document z0376-11, invalid, current version — Loss of force on September 7, 2012, on the basis - z1220-12

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.02.2011 N 97
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 березня 2011 р.
за N 376/19114
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 759 ( z1220-12 ) від 22.06.2012 }
Про затвердження форми Податкової декларації
з податку на доходи (прибуток) страховика

Відповідно до положень пункту 46.5 статті 46 розділу II та
пункту 8 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України
( 2755-17 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму Податкової декларації з податку на доходи
(прибуток) страховика, що додається ( za376-11 ).
2. Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших
податків і зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н.В.) у
встановленому порядку:
2.1 подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України;
2.2 забезпечити оприлюднення цього наказу;
2.3 у триденний строк від дня реєстрації наказу у
Міністерстві юстиції України забезпечити надання Департаменту
інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування
(Лаба М.С.) алгоритмів контролю за прийманням та автоматизованою
обробкою Податкової декларації з податку на доходи (прибуток)
страховика.
3. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення
процесів оподаткування (Лаба М.С.) доопрацювати програмне
забезпечення із приймання та обробки податкової звітності
платників податків у частині обробки даних Податкової декларації з
податку на доходи (прибуток) страховика у порядку та строки,
визначені для створення інформаційних систем.
4. Визнати такими, що втратили чинність: наказ Державної податкової адміністрації України від
31.03.2003 N 146 ( z0280-03 ) "Про затвердження форми декларації з
податку на доходи (прибуток) страховика та Порядок її складання",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.04.2003 за
N 280/7601; наказ Державної податкової адміністрації України від
07.04.2004 N 205 ( z0532-04 ) "Про затвердження Змін до форми
декларації з податку на доходи (прибуток) страховика та Порядку
складання декларації з податку на доходи (прибуток) страховика,
затверджених наказом ДПА України від 31.03.2003 N 146",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.04.2004 за
N 532/9131; наказ Державної податкової адміністрації України від
21.06.2005 N 224 ( z0728-05 ) "Про затвердження Змін до форми
декларації з податку на доходи (прибуток) страховика та Порядку
складання декларації з податку на доходи (прибуток) страховика",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.07.2005 за
N 728/11008; пункт 2 наказу Державної податкової адміністрації України від
31.03.2006 N 169 ( z0431-06 ) "Про внесення змін до деяких наказів
ДПА України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
13.04.2006 за N 431/12305; наказ Державної податкової адміністрації України від
03.04.2007 N 210 ( z0376-07 ) "Про затвердження Змін до форми
декларації з податку на доходи (прибуток) страховика та Порядку
складання декларації з податку на доходи (прибуток) страховика",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.04.2007 за
N 376/13643.
5. Цей наказ набирає чинності з 1 квітня 2011 року.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Любченка О.М.
Голова Комісії
з проведення реорганізації ДПА,
Голова Державної
податкової служби України В.Ю.Захарченко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина
Голова Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України В.Волга

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
21.02.2011 N 97

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
з податку на доходи (прибуток) страховика
( za376-11 )on top