Document z0375-09, valid, current version — Adoption on April 8, 2009
( Last event — Entry into force, gone May 8, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.04.2009 N 197
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2009 р.
за N 375/16391

Про затвердження Змін до Положення
про спеціальну підготовку і навчання
з питань технічної експлуатації об'єктів
електроенергетики

Відповідно до статті 21 Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та з метою забезпечення надійного
й ефективного функціонування об'єднаної енергетичної системи
України, розмежування повноважень Державної інспекції з
експлуатації електричних станцій і мереж та Державної інспекції з
енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і
теплової енергії щодо здійснення державного нагляду у галузі
електроенергетики та сфері теплопостачання Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Положення про спеціальну підготовку і
навчання з питань технічної експлуатації об'єктів
електроенергетики, затвердженого наказом Мінпаливенерго України
від 09.02.2004 N 75 ( z0418-04 ), зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 05.04.2004 за N 418/9017, що додаються.
2. Департаменту з питань електроенергетики (Меженний С.Я.)
подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Лучнікова В.А.
Міністр Ю.Продан
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра освіти
і науки України П.М.Куліков
Заступник Голови
Державного комітету України
з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду С.Дунас
Заступник Голови
ЦК "Укрелектропрофспілки" В.Могилін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
08.04.2009 N 197
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2009 р.
за N 375/16391

ЗМІНИ
до Положення про спеціальну підготовку
і навчання з питань технічної експлуатації
об'єктів електроенергетики
( z0418-04 )

1. У пункті 1.11 слова "дозволи Державного комітету України з
нагляду за охороною праці та" виключити.
2. У пункті 1.15 після слів "нормативно-правовими актами"
доповнити словами "та нормативно-технічними документами".
3. У пункті 1.18 абзац другий викласти у такій редакції: "У разі, якщо працівник не пройшов перевірку знань під час
повторної перевірки, питання щодо його подальшої роботи
вирішується власником або уповноваженим ним органом відповідно до
чинного законодавства".
4. В абзаці другому пункту 1.19 слова "енергетична система"
замінити словами "електроенергетична система державного
підприємства Національна енергетична компанія "Укренерго" (далі -
електроенергетична система ДП НЕК "Укренерго")".
5. У пункті 1.22 після слів "Державна інспекція з
енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та
теплової енергії" доповнити словами "(далі - Держенергонагляд)".
6. В абзаці першому пункту 10.3 слова та цифри "наказом
Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці
та соціальної політики України від 17 лютого 1999 року N 27
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 квітня 1999
року за N 248/3541" замінити словами та цифрами "наказом
Державного комітету України з нагляду за охороною праці від
26 січня 2005 року N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за N 231/10511".
7. В абзаці третьому пункту 10.4 слова "проводять обстеження
технічного стану енергоустановок побутових споживачів" виключити.
8. У пункті 10.5: в абзаці другому після слів "станцій і мереж" доповнити
словами "та/або Держенергонагляду"; в абзаці третьому після слів "станцій і мереж" доповнити
словами та цифрою "та/або територіальний підрозділ
Держенергонагляду повідомляють підприємство не пізніше ніж за
5 днів"; в абзаці третьому слова та цифру "повинна повідомити
підприємство не пізніше ніж за 5 днів" виключити.
9. У пункті 10.7: в абзаці першому слова "Державної інспекції з енергетичного
нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії"
замінити словом "Держенергонагляду"; абзац другий викласти в такій редакції: "Керівники підприємств у термін до 10 грудня надають до
регіональної групи Державної інспекції з експлуатації електричних
станцій та територіального регіонального підрозділу
Держенергонагляду графік перевірки знань працівників
електроенергетики на наступний рік відповідно до Переліку
суб'єктів і об'єктів електроенергетики, державний нагляд
(контроль) за якими здійснює Державна інспекція з експлуатації
електричних станцій і мереж (додаток 6)"; в абзаці четвертому слово "енергосистеми" замінити словами
"відповідної електроенергетичної системи ДП НЕК "Укренерго".
10. У додатку 1: у пункті 2 слово "професіонали" замінити словом
"спеціалісти"; у пункті 4 слова "професіонали і фахівці" замінити словом
"спеціалісти"; у підпункті 4.2 слова "Державної інспекції з енергетичного
нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії"
замінити словом "Держенергонагляду".
11. У пункті 3 додатка 5 слово "енергосистеми" замінити
словами "відповідної електроенергетичної системи".
12. Доповнити Положення ( z0418-04 ) додатком 6 такого
змісту:
"Додаток 6
до Положення про спеціальну
підготовку і навчання
з питань технічної
експлуатації об'єктів
електроенергетики

ПЕРЕЛІК
суб'єктів і об'єктів електроенергетики,
державний нагляд (контроль) за якими здійснює
державна інспекція з експлуатації електричних
станцій і мереж

------------------------------------------------------------------ |N з/п| Назва | |-----+----------------------------------------------------------| | 1 | 2 | |-----+----------------------------------------------------------| | 1 |ВАТ "Донбасенерго" | |-----+----------------------------------------------------------| | 2 |Слов'янська ТЕС | |-----+----------------------------------------------------------| | 3 |Старобешівська ТЕС | |-----+----------------------------------------------------------| | 4 |ТОВ "Східенерго" | |-----+----------------------------------------------------------| | 5 |Зуївська ТЕС | |-----+----------------------------------------------------------| | 6 |Курахівська ТЕС | |-----+----------------------------------------------------------| | 7 |Луганська ТЕС | |-----+----------------------------------------------------------| | 8 |ВАТ "Дніпроенерго" | |-----+----------------------------------------------------------| | 9 |Запорізька ТЕС | |-----+----------------------------------------------------------| | 10 |Криворізька ТЕС | |-----+----------------------------------------------------------| | 11 |Придніпровська ТЕС | |-----+----------------------------------------------------------| | 12 |ВАТ "Центренерго" | |-----+----------------------------------------------------------| | 13 |Вуглегірська ТЕС | |-----+----------------------------------------------------------| | 14 |Зміївська ТЕС | |-----+----------------------------------------------------------| | 15 |Трипільська ТЕС | |-----+----------------------------------------------------------| | 16 |ВАТ "Західенерго" | |-----+----------------------------------------------------------| | 17 |Бурштинська ТЕС | |-----+----------------------------------------------------------| | 18 |Добротвірська ТЕС | |-----+----------------------------------------------------------| | 19 |Ладижинська ТЕС | |-----+----------------------------------------------------------| | 20 |Миронівська ТЕС | |-----+----------------------------------------------------------| | 21 |АК "Київенерго" | |-----+----------------------------------------------------------| | 22 |Київська ТЕЦ-5 | |-----+----------------------------------------------------------| | 23 |Київська ТЕЦ-6 | |-----+----------------------------------------------------------| | 24 |Філія "Теплові мережі" (магістральні теплові мережі) | |-----+----------------------------------------------------------| | 25 |ВАТ "Дністровська ГАЕС" | |-----+----------------------------------------------------------| | 26 |ДАК "Укргідроенерго" | |-----+----------------------------------------------------------| | 27 |Дніпровська ГЕС | |-----+----------------------------------------------------------| | 28 |Дніпродзержинська ГЕС | |-----+----------------------------------------------------------| | 29 |Київські ГЕС та ГАЕС | |-----+----------------------------------------------------------| | 30 |Кременчуцька ГЕС | |-----+----------------------------------------------------------| | 31 |Канівська ГЕС | |-----+----------------------------------------------------------| | 32 |Каховська ГЕС | |-----+----------------------------------------------------------| | 33 |Дністровська ГЕС | |-----+----------------------------------------------------------| | 34 |НЕК "Укренерго" | |-----+----------------------------------------------------------| | 35 |Дніпровська електроенергетична система | |-----+----------------------------------------------------------| | 36 |Донбаська електроенергетична система | |-----+----------------------------------------------------------| | 37 |Кримська електроенергетична система | |-----+----------------------------------------------------------| | 38 |Західна електроенергетична система | |-----+----------------------------------------------------------| | 39 |Північна електроенергетична система | |-----+----------------------------------------------------------| | 40 |Центральна електроенергетична система | |-----+----------------------------------------------------------| | 41 |Південно-Західна електроенергетична система | |-----+----------------------------------------------------------| | 42 |Південна електроенергетична система | |-----+----------------------------------------------------------| | 43 |НАЕК "Енергоатом" | |-----+----------------------------------------------------------| | 44 |Рівненська ЛЕС | |-----+----------------------------------------------------------| | 45 |Хмельницька АЕС | |-----+----------------------------------------------------------| | 46 |Південно-Українська АЕС | |-----+----------------------------------------------------------| | 47 |Запорізька АЕС | |-----+----------------------------------------------------------| | 48 |Ташлицька ГАЕС | |-----+----------------------------------------------------------| | 49 |Відкриті розподільчі пристрої 110-750 кВ | | |Чорнобильської АЕС | |-----+----------------------------------------------------------| | 50 |ВАТ "Харківська ТЕН-5" | |-----+----------------------------------------------------------| | 51 |Харківська ТЕЦ-2 "Есхар" | |-----+----------------------------------------------------------| | 52 |Кременчуцька ТЕЦ | |-----+----------------------------------------------------------| | 53 |Дарницька ТЕЦ-4 (ЗАТ "ДАРтеплоелектроцентраль") | |-----+----------------------------------------------------------| | 54 |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | |-----+----------------------------------------------------------| | 55 |Черкаська ТЕЦ | |-----+----------------------------------------------------------| | 56 |Чернігівська ТЕЦ | |-----+----------------------------------------------------------| | 57 |Дніпродзержинська ТЕЦ | |-----+----------------------------------------------------------| | 58 |Лисичанська ТЕЦ | |-----+----------------------------------------------------------| | 59 |Сєверодонецька ТЕЦ | |-----+----------------------------------------------------------| | 60 |Краматорська ТЕЦ | |-----+----------------------------------------------------------| | 61 |ТЕЦ Лисичанського НПЗ (ЗАТ "Линник") | |-----+----------------------------------------------------------| | 62 |Калуська ТЕЦ | |-----+----------------------------------------------------------| | 63 |Сімферопольська ТЕЦ | |-----+----------------------------------------------------------| | 64 |Камиш-Бурунська ТЕЦ | |-----+----------------------------------------------------------| | 65 |Севастопольська ТЕЦ | |-----+----------------------------------------------------------| | 66 |Миколаївська ТЕЦ | |-----+----------------------------------------------------------| | 67 |Херсонська ТЕЦ | |-----+----------------------------------------------------------| | 68 |Одеська ТЕЦ | ------------------------------------------------------------------
Державний нагляд (контроль) за електропередавальними
організаціями, іншими суб'єктами і об'єктами електроенергетики,
які не включені до вищенаведеного переліку, здійснює
Держенергонагляд, за винятком: магістральних та міждержавних електричних мереж; оперативно-режимного управління обладнанням об'єктів
електроенергетики, які перебувають в оперативному управлінні
оперативних служб електроенергетичних систем НЕК "Укренерго", а
також системних елементів протиаварійної автоматики, встановлених
на об'єктах ОЕС України, державний нагляд (контроль) за якими
здійснює Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і
мереж".
Директор Департаменту
з питань електроенергетики С.Меженнийon top