Document z0371-02, invalid, current version — Loss of force on April 19, 2016, on the basis - z0536-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 30/5 від 17.04.02 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
17 квітня 2002 р.
за N 371/6659
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 1079/5 ( z0536-16 ) від 11.04.2016 }
Про затвердження Типового положення про відділ
державної реєстрації актів цивільного стану районного,
районного у місті, міського (міста обласного значення),
міськрайонного, міжрайонного управління юстиції
{ Наказ вводиться в дію з набранням чинності Сімейним
кодексом України згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 4/5 ( z0035-03 ) від 17.01.2003 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції
N 643/5 ( z0357-08 ) від 22.04.2008
N 2921/5 ( z1178-10 ) від 23.11.2010
N 1018/5 ( z1165-12 ) від 06.07.2012
N 588/5 ( z0542-13 ) від 28.03.2013
N 1457/5 ( z1227-13 ) від 19.07.2013
N 1841/5 ( z1524-13 ) від 02.09.2013
N 680/5 ( z0442-14 ) від 24.04.2014
N 1471/5 ( z0986-15 ) від 10.08.2015
N 2268/5 ( z1421-15 ) від 11.11.2015 }

Відповідно до Сімейного кодексу України від 10 січня 2002
року N 2947-III ( 2947-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типове положення про відділ державної
реєстрації актів цивільного стану районного, районного у місті,
міського (міста обласного значення), міськрайонного, міжрайонного
управління юстиції (додається) та ввести його в дію з 01.01.2003.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1018/5 ( z1165-12 ) від 06.07.2012 }
2. Департаменту у справах цивільного стану громадян
(Кунда В.В.) зазначене Типове положення довести до відома
Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь юстиції.
3. Визнати такими, що втрачають чинність з 01.01.2003, накази
Міністерства юстиції:
від 28.12.1998 N 73/5 ( z0024-99 ) "Про затвердження Типового
положення про районний, районний у містах Києві та Севастополі
відділ реєстрації актів громадянського стану", зареєстрований у
Міністерстві юстиції 19.01.1999 за N 24/3317; від 01.03.2000 N 8/5 ( z0122-00 ) "Про внесення змін та
доповнень до Типового положення про районний, районний у містах
Києві та Севастополі відділ реєстрації актів громадянського
стану", зареєстрований у Міністерстві юстиції 01.03.2000 за
N 122/4343.
4. Районним, районним у містах, міським (міст обласного
значення) управлінням юстиції на підставі зазначеного Типового
положення до 1 січня 2003 року розробити та затвердити відповідні
положення про відділи реєстрації актів цивільного стану.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Міністерства юстиції Єфіменка Л.В. та
директора Департаменту у справах цивільного стану громадян
Кунду В.В.
В.о. Міністра А.Заєць

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України 17.04.2002 N 30/5
(у редакції наказу Мін'юсту
від 22.04.2008 N 643/5
( z0357-08 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 квітня 2002 р.
за N 371/6659

Типове положення
про відділ державної реєстрації актів цивільного стану
районного, районного у місті, міського
(міста обласного значення),
міськрайонного, міжрайонного управління юстиції
{ Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1018/5 ( z1165-12 ) від 06.07.2012 }
{ У назві та тексті Положення слова "реєстрація актів
цивільного стану" в усіх відмінках замінено словами
"державна реєстрація актів цивільного стану" у
відповідному відмінку згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2921/5 ( z1178-10 ) від 23.11.2010 }
{ У тексті слова "реєстраційна служба", "реєстраційної
служби" виключено; слова "головне управління юстиції"
в усіх відмінках і числах замінено словами "головне
територіальне управління юстиції" у відповідних
відмінках і числах згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1471/5 ( z0986-15 ) від 10.08.2015 }
1. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану (далі -
відділ) є структурним підрозділом районного, районного у місті,
міського (міста обласного значення), міськрайонного, міжрайонного
управління юстиції (далі - управління юстиції), який реалізує
повноваження Міністерства юстиції України (далі – Мін’юст) у сфері
державної реєстрації актів цивільного стану. { Абзац перший пункту
1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 1471/5 ( z0986-15 ) від 10.08.2015 } Відділ безпосередньо підпорядковується заступнику начальника
управління юстиції з питань державної реєстрації. { Абзац другий
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1471/5 ( z0986-15 ) від 10.08.2015 }
{ Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства юстиції N 1471/5 ( z0986-15 ) від 10.08.2015 }
У разі нестворення міського управління юстиції в містах
обласного значення, містах Києві та Севастополі відділ
безпосередньо підпорядковується заступнику начальника головного
територіального управління юстиції з питань державної реєстрації –
начальнику Управління державної реєстрації та не є структурним
підрозділом відповідного головного територіального управління
юстиції. { Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 1471/5 ( z0986-15 ) від
10.08.2015 } Відділ створюється, реорганізується та ліквідується наказом
Мін’юсту. { Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства юстиції N 1471/5 ( z0986-15 ) від
10.08.2015 } { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2921/5 ( z1178-10 ) від 23.11.2010; в редакції Наказу
Міністерства юстиції N 1018/5 ( z1165-12 ) від 06.07.2012 }
2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами та дорученнями
Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями
Прем’єр-міністра України, наказами Мін’юсту, головних
територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та
Севастополі (далі – головне територіальне управління юстиції),
управлінь юстиції, дорученнями Міністра юстиції та його
заступників, начальника головного територіального управління
юстиції, а також цим Положенням. { Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1018/5
( z1165-12 ) від 06.07.2012; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 680/5 ( z0442-14 ) від 24.04.2014;
в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1471/5 ( z0986-15 ) від
10.08.2015 }
3. Основними завданнями відділу є:
3.1. Забезпечення повної, своєчасної і правильної державної
реєстрації актів цивільного стану відповідно до вимог
законодавства.
3.2. Забезпечення у межах визначеної компетенції реалізації
громадянами особистих і майнових прав.
3.3. Збереження архівного фонду органів державної реєстрації
актів цивільного стану.
3.4. Ведення з дотриманням вимог чинного законодавства
Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
3.5. Видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного
стану. { Підпункт 3.5 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції
N 2921/5 ( z1178-10 ) від 23.11.2010 }
4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
4.1. Проводить державну реєстрацію народження фізичної особи
та її походження, смерті, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені
(прізвища, власного імені, по батькові) та про кожний факт
державної реєстрації акта цивільного стану видає відповідні
свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану. { Абзац
перший підпункту 4.1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 2921/5 ( z1178-10 ) від
23.11.2010 }
{ Абзац другий підпункту 4.1 пункту 4 виключено на підставі
Наказу Міністерства юстиції N 2921/5 ( z1178-10 ) від 23.11.2010 }
4.2. Уносить до Державного реєстру актів цивільного стану
громадян відомості про народження фізичної особи та її походження,
усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб,
розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, а також про внесення змін,
поновлення та анулювання актових записів цивільного стану
відповідно до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного
стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 22.08.2007 N 1064 ( 1064-2007-п ) (зі змінами). { Підпункт 4.2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 2921/5 ( z1178-10 ) від 23.11.2010 }
4.3. Готує матеріали та вирішує питання про зміну імені
(прізвища, власного імені, по батькові) фізичних осіб - громадян
України.
4.4. Готує матеріали та вирішує питання про внесення змін до
актових записів цивільного стану та поновлення втрачених записів.
{ Підпункт 4.4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 2921/5 ( z1178-10 ) від 23.11.2010 }
4.5. Готує та подає до відділів державної реєстрації актів
цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції
матеріали для вирішення питання щодо анулювання поновлених та
повторно складених актових записів цивільного стану. { Підпункт 4.5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства юстиції N 2921/5 ( z1178-10 ) від 23.11.2010,
N 1471/5 ( z0986-15 ) від 10.08.2015 }
4.6. Складає висновок про анулювання актового запису про шлюб
у випадках, передбачених статтею 39 Сімейного кодексу України
( 2947-14 ), та анулює актові записи цивільного стану відповідно
до норм законодавства. { Підпункт 4.6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 2921/5 ( z1178-10 ) від 23.11.2010 }
4.7. Приймає рішення щодо вилучення і повернення анульованого
свідоцтва відповідному органу державної реєстрації актів
цивільного стану. У разі неповернення анульованого свідоцтва надає
інформацію про його анулювання для оприлюднення на офіційному
веб-сайті Мін’юсту. { Пункт 4 доповнено підпунктом 4.7 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2921/5 ( z1178-10 ) від 23.11.2010; із змінами,
внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 1018/5
( z1165-12 ) від 06.07.2012, N 1471/5 ( z0986-15 ) від
10.08.2015 }
4.8. При прийнятті заяви про державну реєстрацію шлюбу на
бажання наречених видає направлення на медичне обстеження. { Підпункт 4.8 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 2921/5 ( z1178-10 ) від 23.11.2010 }
4.9. Забезпечує належне зберігання та оформлення книг
державної реєстрації актів цивільного стану, метричних книг та
іншої документації, пов'язаної з державною реєстрацією цих актів.
{ Підпункт 4.9 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 2921/5 ( z1178-10 ) від 23.11.2010 }
4.10. Веде в установленому порядку облік книг державної
реєстрації актів цивільного стану і метричних книг. { Підпункт 4.10 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції
N 2921/5 ( z1178-10 ) від 23.11.2010 }
4.11. Забезпечує належні облік та зберігання, а також
витрачання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів
цивільного стану з дотриманням вимог законодавства.
4.12. Видає повторно свідоцтва про державну реєстрацію актів
цивільного стану, витяги з Державного реєстру актів цивільного
стану громадян у порядку, передбаченому чинним законодавством
України. { Підпункт 4.12 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства юстиції N 2921/5 ( z1178-10 ) від 23.11.2010,
N 1018/5 ( z1165-12 ) від 06.07.2012 }
4.13. Вивчає й узагальнює практику застосування чинного
законодавства з питань державної реєстрації актів цивільного
стану.
4.14. Подає до головних територіальних управлінь юстиції в
установленому законодавством порядку звіти про державну реєстрацію
актів цивільного стану за формами N 97 "Про реєстрацію актів
цивільного стану" (місячна) та N 98 "Про реєстрацію актів
цивільного стану" (піврічна, річна), затвердженими наказом
Міністерства юстиції України від 24.01.2013 N 169/5 ( z0189-13 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2013 за
N 189/22721, а також звіти про використання бланків свідоцтв про
державну реєстрацію актів цивільного стану. { Підпункт 4.14 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції
N 2921/5 ( z1178-10 ) від 23.11.2010; із змінами, внесеними згідно
з Наказами Міністерства юстиції N 1471/5 ( z0986-15 ) від
10.08.2015, N 1471/5 ( z0986-15 ) від 10.08.2015 }
{ Підпункт 4.15 пункту 4 виключено на підставі Наказу
Міністерства юстиції N 2921/5 ( z1178-10 ) від 23.11.2010 }
4.15. Розглядає звернення громадян та запити установ і
організацій, а також запити на отримання публічної інформації з
питань, що належать до компетенції відділу. { Підпункт 4.15 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1018/5 ( z1165-12 ) від 06.07.2012; в
редакції Наказу Міністерства юстиції N 1471/5 ( z0986-15 ) від
10.08.2015 }
4.16. Забезпечує виконавчі органи сільських, селищних та
міських (крім міст обласного значення) рад бланками актових
записів цивільного стану, бланками свідоцтв про державну
реєстрацію актів цивільного стану та іншою документацією.
4.17. Перевіряє додержання вимог чинного законодавства
посадовими особами виконавчих органів сільських, селищних та
міських (крім міст обласного значення) рад, які проводять державну
реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюб,
смерть, та надає їм методичну допомогу. { Підпункт 4.17 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 2921/5 ( z1178-10 ) від 23.11.2010 }
4.18. Приймає від виконавчих органів сільських, селищних та
міських (крім міст обласного значення) рад звіти за встановленими
формами.
4.19. Організовує та надає фізичним особам з дотриманням
вимог чинного законодавства платні послуги, перелік яких
затверджується Кабінетом Міністрів України; { Підпункт 4.19 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції
N 2921/5 ( z1178-10 ) від 23.11.2010 }
{ Підпункт 4.20 пункту 4 виключено на підставі Наказу
Міністерства юстиції N 2921/5 ( z1178-10 ) від 23.11.2010 }
4.20 приймає для проставлення апостиля офіційні документи, що
видаються органами юстиції та судами, а також документи, що
оформляються нотаріусами України, та видає їх з проставленим
апостилем. { Пункт 4 доповнено новим підпунктом 4.20 згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 2268/5 ( z1421-15 ) від 11.11.2015 }
5. Відділ має право безоплатно одержувати від державних
органів, підприємств, установ і організацій документи, необхідні
для виконання покладених на нього завдань. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 588/5 ( z0542-13 ) від 28.03.2013 }
6. Відділ взаємодіє з іншими органами державної реєстрації
актів цивільного стану та місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, а також підприємствами,
установами, організаціями з питань, що належать до його
компетенції.
7. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється
з посади начальником головного територіального управління юстиції
за поданням начальника управління юстиції. { Абзац перший пункту 7
в редакції Наказів Міністерства юстиції N 1841/5 ( z1524-13 ) від
02.09.2013, N 1471/5 ( z0986-15 ) від 10.08.2015 }
{ Абзац другий пункту 7 виключено на підставі Наказу
Міністерства юстиції N 680/5 ( z0442-14 ) від 24.04.2014 }
За наявності в структурі управління юстиції лише відділу
державної реєстрації актів цивільного стану начальник відділу
державної реєстрації актів цивільного стану є заступником
начальника управління юстиції. { Пункт 7 доповнено новим абзацом
другим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1471/5 ( z0986-15 )
від 10.08.2015 }
Начальником відділу може бути громадянин України, який має
повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліста, магістра та стаж роботи у сфері правової діяльності
на державній службі на посаді головного спеціаліста чи в інших
сферах управління не менше 3 років. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2921/5 ( z1178-10 ) від 23.11.2010; в редакції Наказу
Міністерства юстиції N 1018/5 ( z1165-12 ) від 06.07.2012 }
8. Начальник відділу: { Абзац перший пункту 8 в редакції
Наказу Міністерства юстиції N 1471/5 ( z0986-15 ) від 10.08.2015 }
8.1. Здійснює керівництво відділом, організовує його роботу
та несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань
і здійснення ним своїх функцій.
{ Підпункт 8.2 пункту 8 виключено на підставі Наказу
Міністерства юстиції N 1471/5 ( z0986-15 ) від 10.08.2015 }
8.2. Уносить начальнику управління юстиції пропозиції щодо
заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності
державних службовців, службовців та робітників Відділу. { Підпункт 8.2 пункту 8 в редакції Наказу Міністерства юстиції
N 1471/5 ( z0986-15 ) від 10.08.2015 }
8.3. Забезпечує і контролює дотримання працівниками відділу
виконавської та трудової дисципліни.
8.4. Веде особистий прийом громадян.
8.5. У встановленому законодавством порядку вирішує питання
про скорочення місячного строку державної реєстрації шлюбу. { Підпункт пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 2921/5 ( z1178-10 ) від 23.11.2010 }
8.6. Розподіляє обов'язки між працівниками відділу та
розробляє посадові інструкції працівників відділу.
8.7. Організовує підвищення кваліфікації працівників відділу
та посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних та
міських (крім міст обласного значення) рад, які реєструють акти
цивільного стану.
8.8. Організовує та контролює ведення діловодства у відділі.
8.9. Забезпечує співпрацю з органом ведення Державного
реєстру виборців та подання до нього відомостей, передбачених
Законом України "Про Державний реєстр виборців" ( 698-16 ).
8.10. Відповідає за належні зберігання та облік, оформлення і
ведення книг державної реєстрації актів цивільного стану. { Підпункт пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 2921/5 ( z1178-10 ) від 23.11.2010 }
8.11. Відповідає за належні облік та зберігання, а також
витрачання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів
цивільного стану з дотриманням вимог законодавства. { Підпункт пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 2921/5 ( z1178-10 ) від 23.11.2010 }
8.12. Відповідає за належну організацію роботи щодо надання
згідно з частиною третьою статті 20 Закону України "Про державну
реєстрацію актів цивільного стану" ( 2398-17 ) платних послуг, а
також ведення обліку платних послуг відповідно до порядку надання
платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного
стану, що затверджується Міністерством юстиції України. { Підпункт пункту 8 в редакції Наказу Міністерства юстиції
N 2921/5 ( z1178-10 ) від 23.11.2010 }
9. Відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету
України. { Пункт 9 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1018/5
( z1165-12 ) від 06.07.2012 }
10. Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.
{ Положення в редакції Наказу Міністерства юстиції N 643/5
( z0357-08 ) від 22.04.2008 }
Директор Департаменту у справах
цивільного стану громадян В.В.Кундаon top