Document z0367-04, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2005, on the basis - z0918-04

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
24.03.2004 N 129
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 березня 2004 р.
за N 367/8966
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 280 ( z0918-04 ) від 17.06.2004 )
Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
23.03.2004 N 359 ( 359-2004-п ), статті 41 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ) та статті 68 Закону України
"Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків
України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 21.11.97 N 388 ( va493500-97 ) (із змінами), такі
зміни: у групі рахунків 260 "Кошти до запитання суб'єктів
господарської діяльності" класу 2 "Операції з клієнтами" увести
рахунок 2606 П "Рахунки платників податку на додану вартість".
2. Внести до Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою
Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388
( v0495500-97 ) (із змінами), такі зміни: у групі рахунків 260 "Кошти до запитання суб'єктів
господарської діяльності" класу 2 "Операції з клієнтами" увести
рахунок 2606 П "Рахунки платників податку на додану вартість"
такого змісту: "2606 П Рахунки платників податку на додану вартість Призначення рахунку: облік сум податку на додану вартість
платників податку на додану вартість. За кредитом рахунку проводяться суми надходжень податку на
додану вартість відповідно до вимог законодавства України. За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань відповідно
до вимог законодавства України".
3. Департаменту бухгалтерського обліку (Ричаківська В.І.)
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести
зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів
Національного банку України і банків для керівництва та
використання в роботі.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
начальників територіальних управлінь Національного банку України.
Голова С.Л.Тігіпкоon top