Document z0365-11, valid, current version — Adoption on February 25, 2011
( Last event — Entry into force, gone April 8, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ
ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.02.2011 N 13
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 березня 2011 р.
за N 365/19103

Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Державного комітету нафтової,
газової та нафтопереробної промисловості
від 14.02.95 N 8

У зв'язку з припиненням діяльності Державної інспекції з
ефективного використання газу, на яку покладались функції контролю
за виконанням наказу Державного комітету нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості від 14.02.95 N 8 ( z0124-95 ),
Н А К А З У Ю:
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості від
14.02.95 N 8 ( z0124-95 ) "Про затвердження Вимог до ефективного
використання газу та охорони навколишнього середовища при
проведенні налагоджувальних робіт на паливовикористовуючому
обладнанні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
03.05.95 за N 124/660 (із змінами).
2. Департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості (Бородін К.В.) подати цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Макуху В.О.
Міністр Ю.Бойко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства
України Ю.Є.Хіврич
Голова Державної служби
гірничого нагляду
та промислової безпеки України О.Хохотва
Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України Е.Улинець
Міністр екології
та природних ресурсів України М.В.Злочевськийon top