Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней
Мінагрополітики України; Order, Regulation, Typical Form [...] on December 31, 2004496
Document z0362-05, previous version — Revision on October 3, 2008, on the basis - z0876-08
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.12.2004  № 496


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 квітня 2005 р.
за № 362/10642

Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней

{Про призупинення дії Наказу додатково див. Наказ Міністерства
аграрної політики
№ 5 від 11.01.2005}

{Про поновлення дії Наказу додатково див. Наказ Міністерства аграрної політики
№ 49 від 01.02.2005 - наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики № 106 від 22.03.2005}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства аграрної політики
№ 83 від 27.02.2006
№ 85 від 25.02.2008
№ 453 від 23.07.2008}

На виконання Законів України "Про племінну справу у тваринництві", "Про ветеринарну медицину", розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 111-р "Про заходи щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2004 році" НАКАЗУЮ:

1. Запровадити ідентифікацію та реєстрацію коней.

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про ідентифікацію та реєстрацію коней;

Інструкцію з опису відмітин і прикмет коней.

3. Організацію та виконання робіт щодо запровадження і забезпечення функціонування системи ідентифікації та реєстрації коней покласти на державне підприємство "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" (Волков С.Ю.).

4. Визначити, що, починаючи:

з 1 липня 2006 року, продаж племінних коней на внутрішньому ринку та їх експорт здійснюються за наявності паспортів коней;

з 1 січня 2007 року, переміщення коней з господарства в господарство, реалізація та забій тварин на м'ясо здійснюються за умови, що тварина ідентифікована та зареєстрована в установленому порядку та за наявності паспорта коня.

{Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики № 83 від 27.02.2006}

5. Державному підприємству "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" забезпечити виготовлення та постачання:

бланків паспортів коней;

бланків реєстраційних карток, формулярів про електронне маркування коней та книг обліку ідентифікованих коней;

засобів електронного маркування коней.

{Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики № 83 від 27.02.2006}

6. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.), Державному департаменту ветеринарної медицини (Вербицький П.І.):

6.1. Довести наказ до відома Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, Головного управління промисловості і сільського господарства Севастопольської міської державної адміністрації, головних управлінь сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій, управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим та областях.

6.2. До 1 червня 2005 року забезпечити приведення у відповідність нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики та Державного департаменту ветеринарної медицини до вимог ідентифікації та реєстрації коней.

7. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією, Державному департаменту ветеринарної медицини, Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, Головному управлінню промисловості і сільського господарства Севастопольської міської державної адміністрації, головним управлінням сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій, управлінням ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим та областях спільно з державним підприємством "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" ужити заходів з інформування населення, власників тварин та інших суб'єктів господарювання щодо запровадження системи ідентифікації та реєстрації коней.

8. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

9. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики (Зуб Г.І.), починаючи з 2005 року, передбачати кошти на проведення ідентифікації і реєстрації коней в межах загального обсягу видатків, визначених Міністерству.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мельника Ю.Ф.

В.о. Міністра

Ю.Я. ЛузанЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
України
31.12.2004  № 496


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 квітня 2005 р.
за № 362/10642

ПОЛОЖЕННЯ
про ідентифікацію та реєстрацію коней

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення ідентифікації і реєстрації коней.

1.2. Положення є обов'язковим для виконання всіма юридичними та фізичними особами, що є власниками коней, займаються їх розведенням, вирощуванням, утриманням, випробуваннями, торгівлею, транспортуванням, проводять забій, утилізацію, здійснюють ветеринарно-санітарний контроль, ведуть централізований племінний облік, надають сервісні послуги у сфері тваринництва та проводять виставки за участю коней.

1.3. Ідентифікації і реєстрації підлягають усі коні, які перебувають, розводяться або утримуються на території України.

1.4. Ідентифікація і реєстрація коней запроваджується з метою:

підтвердження права власності на коней;

охорони території України від епізоотичних захворювань;

контролю за санітарним станом виробництва, якістю і походженням продукції конярства;

оптимізації запровадження планів ветеринарної медицини щодо ветеринарно-санітарного контролю, попередження (профілактики), лікування та ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб;

одержання оперативної і надійної інформації про поголів'я коней щодо статі, віку, породи та місцезнаходження для поліпшення системи управління і прогнозування розвитку галузі конярства;

контролю за переміщенням коней у середині країни, при їх експорті та імпорті;

оптимізації розробки і виконання селекційних програм, організації технологічних систем у конярстві, підвищення достовірності інформації при сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

забезпечення індивідуальної ідентифікації кожної тварини.

1.5. Поняття, що вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:

коні - домашні тварини роду коней (Equus) - коні, віслюки та тварини, одержані в результаті їх схрещування;

племінна тварина - чистопородна або одержана за затвердженою програмою породного вдосконалення тварина (кінь), яка має племінну (генетичну) цінність;

власник - фізична чи юридична особа, яка володіє, користується та розпоряджається тваринами;

утримувач - фізична чи юридична особа, яка постійно або тимчасово несе відповідальність за тварин на основі повноважень, наданих власником;

господарство - територія, на якій розташовані будівлі, споруди чи інші конструкції, де перебувають, розводяться або утримуються коні; поняття "господарство" включає також місця випробувань, змагань, торгівлі, забою, санутилізації, штучного осіменіння, трансплантації ембріонів, виставки, місця літнього утримання і випасання та інші місця зосередження тварин, які є об'єктом ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;

ідентифікація - процес (робота) з ототожнювання тварини, який включає графічний та письмовий опис відмітин і прикмет, присвоєння клички та ідентифікаційного номера, унесення інформації до книг обліку коней господарства або відповідних форм племінного обліку (для племінних господарств), видачу паспорта коня;

ідентифікаційний номер - індивідуальний номер, який присвоюється тварині, є унікальним і не змінюється протягом її життя;

електронне маркування (чипування) - уведення тварині електромагнітного транспондера - мікрочипа;

мікрочип, чип, транспондер - приймально-передавальна схема, яка при активізації пристроєм, що зчитує, передає код з номером електронного маркування тварини;

номер електронного маркування - код чипа, що використовується в разі електронного маркування. Номер електронного маркування коня заноситься до Реєстру тварин;

пристрій, що зчитує (сканер) - електронний приймально-передавальний апарат, стаціонарний або переносний, який дає змогу звірити номер електронного маркування, що міститься в мікрочипі, і прочитати цей номер на відстані;

капсула - матеріал у біологічно адаптованій оболонці, що містить мікрочип, призначений для імплантації шляхом ін'єкції;

ін'єктор - троакарна голка, призначена для імплантації капсули за допомогою ін'єкції;

формуляр про електронне маркування коня - документ установленої форми, який містить номер електронного маркування коня, основні відомості щодо коня, його власника, утримувача, особи, що проводила електронне маркування, місця введення капсули та марки мікрочипа, засвідчений агентом та власником/утримувачем коня;

реєстрація - унесення до Реєстру тварин інформації про ідентифікованих коней, їх переміщення, власників, господарства та їх ветеринарно-санітарний стан;

паспорт коня - документ установленої форми, що містить ідентифікаційні та інші дані стосовно коня, відомості про власника, реєстрацію в Реєстрі тварин, ветеринарно-санітарні заходи та є обов'язковим супровідним документом при будь-якому переміщенні тварини;

паспорт віслюка/мула/лошака - документ установленої форми, що містить ідентифікаційні та інші дані стосовно тварини, відомості про власника, реєстрацію в Реєстрі тварин, ветеринарно-санітарні заходи та є обов'язковим супровідним документом при будь-якому переміщенні тварини;

{Пункт 1.5 доповнено абзацом вісімнадцятим згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

Реєстр тварин - автоматизована інформаційно-аналітична система збору, накопичення та обробки даних про ідентифікованих коней, їх купівлю і продаж, власників, господарства та їх ветеринарно-санітарний стан тощо, яка забезпечує зберігання інформації про коней, надання такої інформації та її захист від несанкціонованого доступу;

замовлення - документ установленої форми, складений власником коня або уповноваженою ним особою, для проведення ідентифікації та реєстрації коней, унесення змін у Реєстр тварин;

відповідальна особа - працівник підприємства, на якого керівником покладено обов'язки здійснення комплексу робіт з ідентифікації й обліку коней у господарстві;

агент з ідентифікації та реєстрації тварин (далі - агент) - працівник державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" (далі - Агентство) або інша фізична особа, у тому числі працівник установи (організації), уповноваженої вести централізований племінний облік, яка діє від його імені на підставі агентської угоди;

лікар ветеринарної медицини - державний або ліцензований лікар ветеринарної медицини;

{Пункт 1.5 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

витяг - документ, форма якого встановлюється держателем Реєстру тварин. Витяг видається на запит фізичної або юридичної особи адміністратором Реєстру тварин та містить певний об'єм інформації з Реєстру тварин у залежності від категорії особи, яка направила запит, та/або змісту запиту;

інформаційна довідка - документ, який надається за офіційним запитом органів державної влади із зазначенням підстав для такого запиту;

переміщення - процес (дія), результатом якого є зміна господарства (місцезнаходження), у якому перебуває тварина;

книга обліку ідентифікованих коней - документ установленої форми, у який вноситься інформація про тварину, її походження, переміщення, забій, утилізацію, падіж (загибель) тощо в порядку, установленому цим Положенням.

1.6. Ідентифікація та реєстрація коней включає:

оформлення замовлення;

графічний та письмовий опис відмітин і прикмет, присвоєння ідентифікаційного номера і клички;

генетичну експертизу походження (для племінних коней);

електронне маркування коня мікрочипом (за бажанням власника);

облік ідентифікованих коней у господарстві;

реєстрацію ідентифікованих коней (для племінних тварин) у державній книзі племінних коней (далі - ДКПК) відповідної породи;

реєстрацію коней у Реєстрі тварин;

оформлення і видачу паспортів коней, паспортів віслюків/мулів/лошаків;

{Абзац дев'ятий пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

реєстрацію в Реєстрі тварин і паспорті коня, паспорті віслюка/мула/лошака інформації про зміну власника, господарства, ідентифікаційних даних коня, падіж (загибель), забій та утилізацію тварин.

{Абзац десятий пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

1.7. Агентство здійснює реєстрацію господарств у Реєстрі тварин, присвоєння реєстраційних номерів господарствам, розподіл та присвоєння ідентифікаційних номерів коням, замовлення у виробника та видачу власникам бланків замовлень, книг обліку коней, реєстраційних карток, мікрочипів, оформлення та видачу паспортів коней, паспортів віслюків/мулів/лошаків формування і ведення Реєстру тварин.

{Пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

2. Реєстрація господарства

2.1. Власники чи утримувачі коней зобов'язані зареєструвати свої господарства в Реєстрі тварин перед початком проведення ідентифікації та реєстрації тварин.

2.2. Для реєстрації господарства суб'єкт господарювання подає Агентству через агента заповнену реєстраційну картку господарства (додаток 1) та ветеринарну довідку щодо його ветеринарно-санітарного стану, видану територіальним органом Державного департаменту ветеринарної медицини.

Реєстрація господарства несуб'єкта господарювання здійснюється на підставі даних реєстраційної картки коня (додаток 2), реєстраційної картки віслюка/мула/лошака (додаток 3).

{Абзац другий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

2.3. Суб'єкти господарювання, які займаються випробуванням коней, проведенням кінноспортивних змагань, виставок за участю коней, торгівлею тваринами та проводять забій, утилізацію, зобов'язані здійснити дії щодо реєстрації місць випробувань, змагань, виставок, торгівлі, забою, утилізації та інших місць зосередження тварин у Реєстрі тварин з моменту надходження до них першої ідентифікованої та зареєстрованої в установленому порядку тварини. Указані місця підлягають реєстрації як господарства відповідно до вимог цього Положення.

2.4. У разі, якщо суб'єкт господарювання є власником/ утримувачем кількох господарств, дані подаються окремо про кожне господарство.

2.5. Агентство вносить дані реєстраційної картки господарства до Реєстру тварин і надсилає власникам чи утримувачам тварин та суб'єктам господарювання, зазначеним у пункті 2.3 цього Положення, повідомлення про реєстрацію господарства в Реєстрі тварин та присвоєння господарству реєстраційного номера в Реєстрі тварин.

2.6. У разі зміни даних про господарство, занесених до реєстраційної картки, власник чи утримувач у 3-денний термін подає Агентству через агента заяву про внесення змін до Реєстру тварин (додаток 3) та документи, що підтверджують ці зміни.

3. Ідентифікація та реєстрація коней

3.1. Для проведення ідентифікації та реєстрації коней власник чи утримувач подає до Агентства письмове замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації коней (додаток 5). Бланк замовлення видає агент.

{Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

3.2. У замовленні зазначаються:

реєстраційний номер господарства;

відомості про власника або утримувача;

місцезнаходження господарства чи місце проживання для фізичних осіб;

обсяг робіт з ідентифікації та реєстрації коней, які необхідно провести, тощо.

3.3. Відомості про власника або вповноважену ним особу повинні містити: для юридичних осіб - їх найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі - код ЄДРПОУ), банк обслуговування, номер поточного рахунку в банку, МФО банку, індивідуальний податковий номер, номер свідоцтва платника ПДВ; для фізичних осіб, які є суб'єктами господарювання, - прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб (далі - номер за ДРФО), банк обслуговування, номер поточного рахунку в банку, МФО банку, індивідуальний податковий номер, номер свідоцтва платника ПДВ або номер свідоцтва платника єдиного податку; для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, - прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер.

3.4. При поданні замовлення власник або вповноважена ним особа пред'являє паспорт або інший документ, що посвідчує його особу, а в разі, коли особа діє від їх імені, - відповідне доручення.

3.5. Замовлення засвідчується підписом та печаткою (за наявності) власника чи утримувача та підписом агента, що здійснює свою діяльність за місцезнаходженням господарства.

{Абзац перший пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

Допускається пересилання замовлень та інформації за допомогою інформаційних систем.

3.6. Усі коні, що утримуються в господарстві, повинні бути ідентифіковані за одним з таких варіантів:

А. Присвоєння клички, графічний та письмовий опис відмітин і прикмет, присвоєння ідентифікаційного номера, оформлення та видача паспорта коня (паспорта віслюка/мула/лошака).

{Абзац другий пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

Б. Присвоєння клички, графічний та письмовий опис відмітин і прикмет, генетична експертиза походження, оформлення родоводу, присвоєння ідентифікаційного номера, оформлення та видача паспорта коня.

3.7. Власник чи утримувач указує варіант ідентифікації коней свого господарства при оформленні замовлення.

{Пункт 3.8 виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

3.8. На бажання, власник чи утримувач може замовити додатковий елемент ідентифікації - установлення електронного мікрочипа.

3.9. Агент або відповідальна особа, які проводять ідентифікацію коней, повинні пройти спеціальне навчання, а ті, що проводять ідентифікацію племінних коней, - атестацію.

3.10. Ідентифікацію коней у господарстві розпочинають з відтворного складу: жеребців-плідників та конематок; далі ідентифікують коней, призначених для випробування на іподромах, участі у змаганнях, продажу.

Лошата ідентифікуються перед відлученням від матері, але не пізніше одного року після народження.

Відповідно до цього Положення тварина повинна бути ідентифікована та зареєстрована раніше, ніж вона буде продана або залишить господарство.

3.11. Кличка тварині присвоюється власником. Племінним коням кличка присвоюється згідно з установленими правилами. Наступний власник може змінити кличку коня, про що повідомляє Агентство. Зміна клички реєструється в Реєстрі тварин і паспорті коня (паспорті віслюка/мула/лошака).

{Пункт 3.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

3.12. Агент або відповідальна особа заповнюють реєстраційну картку коня (додаток 4), яка містить відомості про коня, власника і господарство, графічний та письмовий опис відмітин і прикмет.

Графічний опис відмітин і прикмет проводиться згідно з Інструкцією з опису відмітин і прикмет коней, затвердженою наказом Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 496, зареєстрованою в Мін'юсті 6 квітня 2005 року за № 362/10642.

Усі записи в картці завіряються підписом та печаткою (за наявності) власника чи утримувача. Картка засвідчується підписом агента.

{Абзац пункту 3.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

3.13. Якщо кінь, що ідентифікується, підлягає реєстрації в ДКПК, на нього заповнюються два примірники реєстраційної картки коня: один надсилається до Агентства, а другий - організації (установі), на яку покладено ведення централізованого племінного обліку в конярстві.

3.14. Для племінних коней обов'язковим елементом ідентифікації є генетична експертиза походження.

Генетична експертиза походження проводиться згідно з Положенням про порядок проведення генетичної експертизи походження та аномалій племінних тварин, затвердженим наказом Мінагрополітики України від 1 червня 2004 року № 197, зареєстрованим у Мін'юсті 16 червня 2004 року за № 738/9337.

Генетична експертиза походження проводиться один раз за життя коня: лошат - при відлученні, дорослих коней - якщо раніше не проводилася.

З цією метою беруться проби біоматеріалу (кров, шерсть тощо) для тестування, про що робиться відповідна відмітка в обох примірниках реєстраційної картки коня.

Власник чи утримувач повинен забезпечити відбір проб біоматеріалу. У разі, якщо генетична експертиза походження батька чи матері тварини не проведена, проба береться і в них.

3.15. Для коней з відомим підтвердженим походженням до реєстраційної картки коня, що надсилається до Агентства, додаються родовід коня (додаток 5) і ксерокопія протоколу генетичних досліджень з висновком щодо достовірності його походження.

Родовід коня заповнюється відповідальною особою господарства і засвідчується її підписом та печаткою господарства.

У родоводі зазначають ідентифікаційний номер коня, кличку, чотири ряди предків. Щодо кожного предка наводять: номер за ДКПК, кличку, породу і масть (скорочено) та рік народження.

Якщо на коня видано в установленому порядку племінне свідоцтво (сертифікат), родовід коня і ксерокопію генетичних досліджень можна замінити ксерокопією племінного свідоцтва (сертифіката).

{Абзац четвертий пункту 3.15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

3.16. Щодо імпортованого коня, то власник зобов'язаний ідентифікувати та зареєструвати його протягом 30 днів від дати проведення ветеринарно-санітарного контролю на державному кордоні, але раніше, ніж кінь залишить господарство, у порядку, визначеному в пункті 3.12 цього Положення.

{Абзац перший пункту 3.16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

Якщо імпортований кінь супроводжується паспортом, що містить ідентифікаційний номер, наданий у країні походження, та заповнене графічне зображення відмітин і прикмет, його початковий опис та паспорт зберігаються і є дійсними. Агентством видається вкладиш до паспорта імпортованого коня (віслюка/мула/лошака) (додатки 7, 8), заповнений українською мовою.

{Абзац другий пункту 3.16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

3.17. Після надходження реєстраційної картки коня (реєстраційної картки віслюка/мула/лошака), родоводу коня і ксерокопії протоколу генетичних досліджень (для коней з відомим походженням) Агентство здійснює реєстрацію коня в Реєстрі тварин, присвоює йому ідентифікаційний номер та видає паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака).

{Пункт 3.17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

3.18. Ідентифікаційний номер складається з 11 символів і має таку структуру:

позиції 1, 2 - літерний код України відповідно до ISO 3166;

позиції 3, 4 - цифровий код області, де проводилась ідентифікація тварини;

позиції 5-11 - індивідуальний номер тварини.

3.19. Датою реєстрації коня вважається дата внесення інформації в Реєстр тварин та присвоєння ідентифікаційного номера.

4. Паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака), порядок його оформлення, видачі та обігу

{Назва глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

4.1. Паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака) видається на кожну тварину, ідентифіковану і зареєстровану в установленому цим Положенням порядку, є супровідним документом на коня при будь-якому його переміщенні і зберігається за місцеперебуванням коня.

{Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

4.2. Наявність паспорта є обов'язковою при участі коня у виставках, виводках, іподромних випробуваннях, спортивних змаганнях, ветеринарно-санітарних обробках та оглядах, продажу коня та його забою.

4.3. Бланки паспорта коня (додаток 9), паспорта віслюка/мула/лошака (додаток 10 виготовляються згідно з технічним описом бланка "Паспорт коня" (додаток 11) та технічним описом бланка "Паспорт віслюка/мула/лошака" (додаток 12) відповідно та на замовлення Агентства.

{Пункт 4.3 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

4.4. Усі записи в паспорті здійснюються українською мовою, за винятком коду країни, де тварину ідентифіковано. Цифрова інформація вноситься до паспорта арабськими і римськими цифрами.

{Пункт 4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

4.5. На внутрішньому боці титульної сторінки паспорта надруковано витяг з цього Положення.

4.6. Паспорт містить такі розділи:

4.6.1. Відомості про коня та його власника. Відомості про коня містять: ідентифікаційний номер, код мікрочипа (за наявності), дату народження, кличку, стать, масть, породну належність, реєстрацію в ДКПК (за наявності), походження (номер за ДКПК (для племінних коней), кличка, рік народження і порода батька, матері і батька матері), місце народження; відомості про власника, які містять назву господарства, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, поштову адресу.

4.6.2. Реєстрація зміни власника.

4.6.3. Родовід коня (крім паспорта віслюка/мула/лошака).

{Підпункт 4.6.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

4.6.4. Ідентифікаційний опис коня (віслюка/мула/лошака). Розділ містить кличку коня, графічний і письмовий опис відмітин і прикмет коня, реєстрацію зміни клички коня, відмітку про кастрацію.

{Підпункт 4.6.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

4.6.5. Перевірка ідентифікаційних даних коня. Проводиться шляхом порівняння відмітин і прикмет коня з відмітинами і прикметами, що описані в його паспорті. Перевірка ідентифікаційних даних проводиться уповноваженою особою або ветеринарним лікарем у разі прибуття коня на змагання, випробування тощо і у всіх випадках застосування щодо коня ветеринарних лікарських препаратів або проведення ветеринарних досліджень.

4.6.6. Відмітки про проведені вакцинації проти грипу коней.

4.6.7. Відмітки про інші вакцинації (крім грипу).

4.6.8. Лабораторні дослідження. До цього розділу заносяться результати проведених лабораторних досліджень щодо наявності в організмі коня збудників інфекційних захворювань або заборонених речовин.

4.7. Агентство здійснює оформлення паспорта коня, паспорта віслюка/мула/лошака та видає його протягом:

1 місяця - на коней з невідомим походженням,

2 місяців - на коней з відомим походженням - після надходження реєстраційної картки коня, реєстраційної картки віслюка/мула/лошака та родоводу з ксерокопією генетичної експертизи походження (для коней з відомим походженням).

{Пункт 4.7 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

4.8. Паспорт на ідентифікованого коня видається один раз. Термін дії паспорта є безстроковим.

4.9. Якщо на коня видано паспорт організації, що веде племінну книгу коней, федерації кінного спорту України або Міжнародної федерації кінного спорту, який містить графічний та письмовий опис відмітин і прикмет, власник/утримувач подає до Агентства реєстраційну картку коня, на підставі якої кінь реєструється в Реєстрі тварин. Якщо паспорт коня не містить ідентифікаційного номера, він подається до Агентства разом з реєстраційною карткою коня. Коню присвоюється ідентифікаційний номер, який заноситься до паспорта. Паспорт повертається власнику/утримувачу.

{Пункт 4.9 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

4.10. Обмін паспорта або видача нового здійснюється у разі, якщо:

власником були встановлені розбіжності в записах паспорта із записами книги обліку ідентифікованих коней;

паспорт став непридатним для користування;

паспорт утрачено.

4.11. У разі виявлення помилок у паспорті, його пошкодження або втрати власник/утримувач повинен протягом 7 днів після виявлення розбіжностей, установлення факту пошкодження або втрати звернутися до Агентства із заявою про внесення змін у Реєстр тварин та/або видачу нового паспорта і додати до заяви паспорт, який потрібно замінити.

Агентство перевіряє відповідну інформацію в Реєстрі тварин і в разі підтвердження помилок уносить зміни в Реєстр тварин відповідно до цього Положення.

4.12. Оформлення та видача нового паспорта замість зіпсованого, пошкодженого або втраченого проводиться Агентством у місячний термін з моменту отримання від власника заяви та паспорта (у разі його пошкодження), який підлягає обміну.

{Пункт 4.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

4.13. Паспорт, що видається замість утраченого або пошкодженого, містить відмітку "Виданий повторно".

{Пункт 4.13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

4.14. Після повторної видачі паспорта знайдений утрачений паспорт є недійсним і власник/утримувач зобов'язаний повернути його Агентству для знищення.

4.15. Власник/утримувач повинен подавати паспорт агенту для внесення відповідних відміток у разі:

купівлі коня;

зміни клички коня або інших ідентифікаційних даних;

кастрації коня.

Після внесення необхідних відміток агент повертає паспорт власнику/утримувачу.

4.16. У разі появи в коня протягом життя додаткових набутих прикмет (тавра, електронного мікрочипа тощо) власник/утримувач подає до Агентства заяву про внесення змін до Реєстру тварин і реєстраційну картку коня (реєстраційну картку віслюка/мула/лошака) із зазначенням цих змін.

{Абзац перший пункту 4.16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

Агентство додає опис набутих прикмет до початкового ідентифікаційного опису коня в Реєстрі тварин.

Унесення додаткових набутих прикмет коня в паспорт робить агент після відправлення в Агентство заяви про внесення змін до Реєстру тварин і реєстраційної картки коня (реєстраційної картки віслюка/мула/лошака).

{Абзац третій пункту 4.16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

4.17. Паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака), що пав, повертається в Агентство для знищення.

{Пункт 4.17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

5. Електронне маркування коней

5.1. Електронне маркування коней включає:

імплантацію капсули з номером електронного маркування;

заповнення формуляра про електронне маркування коня (додаток 13) - у двох примірниках - для власника коня і внесення даних у Реєстр тварин;

{Абзац третій пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

унесення номера електронного маркування в паспорт коня (віслюка/мула/лошака);

{Абзац четвертий пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

реєстрацію даних, пов'язаних з електронним маркуванням, у Реєстрі тварин.

5.2. Засоби електронного маркування

5.2.1. Засоби електронного маркування повинні відповідати нормам, розробленим Міжнародною Організацією Стандартизації (International Organization for Standartisation):

нормі 11 784, яка описує кодову структуру мікрочипа, що базується на використанні 64-бітного коду з 15 знаками. Код містить номер країни реєстрації та номер коня і не повинен дублюватися в жодній країні протягом принаймні 100 років;

нормі 11 785, яка визначає технологію взаємодії чипа і пристрою, що зчитує. Передбачає можливість зчитування чипів, виготовлених за старою технологією, щоб мати змогу ідентифікувати тварин, маркованих раніше.

5.2.2. Комплект "капсула-ін'єктор" є стерильним, упакованим в індивідуальний пакет для одноразового використання.

Упаковка комплекту має містити дату закінчення терміну використання.

5.2.3. Для електронного маркування коней застосовуються транспондери (чипи) розміром 2 х 12 мм, які містяться в спеціальній капсулі з біосумісного матеріалу.

Після імплантації капсули навкруг утворюється волокниста оболонка - захисна реакція організму, що перешкоджає мимовільному переміщенню капсули.

5.2.4. Чип не має власної енергії й активується тільки при наближенні до нього пристрою, що зчитує (приблизно на відстань 15 см, використовуючи при цьому випромінювану ним енергію), відсилає йому, в свою чергу, одну радіохвилю. Чип відповідає виключно на низькочастотні радіохвилі (134,2 KHz) і не є постійним джерелом хвиль.

5.2.5. Пристрій, що зчитує, переводить отриманий двійковий сигнал у десяткову систему і виводить на екран (свій або будь-якого іншого комп'ютера) у вигляді 15-значного коду.

Розпізнавання коду відбувається шляхом проведення сканером вздовж шиї коня, внаслідок чого на дисплеї висвітлюється номер, який потім порівнюється з номером електронного маркування, внесеним у паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака).

{Абзац другий підпункту 5.2.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

5.2.6. Код чипа, який містить номер електронного маркування коня, є унікальним і незмінним.

Код чипа відображено на комплекті стрічок з магнітним штрих-кодом, які входять до комплекту "капсула-ін'єктор" і вклеюються в усі необхідні документи тварини (паспорт коня, паспорт віслюка/мула/лошака, формуляр про електронне маркування).

{Абзац другий підпункту 5.2.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

5.2.7. Код мікрочипа складається з 15 знаків і має таку структуру:

1-3 - міжнародний код країни, де проведено електронне маркування;

4-6 - міжнародний код виробника чипа;

7-15 - номер коня.

Код мікрочипа може не співпадати з ідентифікаційним номером коня.

5.2.8. Агентство вносить до Реєстру тварин дані щодо всіх коней - носіїв чипів.

5.3. Порядок проведення електронного маркування

5.3.1. Власник зазначає у замовленні на проведення ідентифікації та реєстрації коней кількість коней, яким необхідно провести електронне маркування.

5.3.2. Агент передає замовлення до Агентства протягом 2 днів.

5.3.3. Засоби електронного маркування надаються власнику/утримувачу протягом 14 днів після надходження замовлення до Агентства.

{Підпункт 5.3.3 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

5.3.4. Комплектами для електронного маркування і формулярами про електронне маркування забезпечує Агентство.

5.3.5. Агентство замовляє у виробника виготовлення мікрочипів.

5.3.6. Власник (за потребою) може замовити у виробника або його представника пристрій, що зчитує.

5.3.7. Агентство видає власнику/утримувачу необхідну кількість засобів електронного маркування і формулярів про електронне маркування.

{Підпункт 5.3.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

{Підпункт 5.3.8 виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

5.3.8. Відповідальна особа (лікар ветеринарної медицини) проводить електронне маркування коня:

{Абзац перший підпункту 5.3.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

звіряє або встановлює прикмети коня;

пересвідчується в нормальному фізичному стані тварини;

обирає найбільш зручне місце для імплантації мікрочипа. Місце введення розраховується таким чином, щоб виключити можливість випадкового виведення і щонайменше травмувати коня. Рекомендується вводити чип у м'язову тканину середньої третини лівого боку шиї під кутом 45 град. або у жирову тканину гребеня шиї під кутом 90 град., відступивши 2-3 см від лінії росту гриви;

пересвідчується, що коню раніше не було імплантовано мікрочип. При будь-якому виявленні мікрочипа (крім випадків перемаркування на замовлення власника) маркування тварини припиняється;

попередньо зчитує номер електронного маркування, що міститься в капсулі для імплантації, з метою його контролю. Будь-яка дефектна капсула має бути повернена Агентству разом з відповідним формуляром про електронне маркування;

обробляє місце введення капсули антисептиком;

імплантує капсулу з мікрочипом за допомогою ін'єктора, уводячи його на повну довжину голки. Чип виштовхується з голки повністю до клацання. Місце ін'єкції притискається і масажується, щоб запобігти утворенню повітряного каналу. З цією ж самою метою рекомендується надати коню спокій протягом доби після чипування;

контролює після ін'єкції зчитування номера електронного маркування тварини, що міститься в капсулі;

заповнює у двох примірниках формуляр про електронне маркування коня, один з яких залишається власнику коня, а другий - надсилається Агентству для реєстрації в Реєстрі тварин;

{Абзац десятий підпункту 5.3.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

уклеює в паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака) стрічку з номером електронного маркування;

{Абзац одинадцятий підпункту 5.3.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

уносить запис про електронну ідентифікацію коня до книги обліку ідентифікованих коней господарства або відповідних форм племінного обліку.

Якщо в штаті господарства відсутній лікар ветеринарної медицини, для проведення електронного маркування власник коней звертається до лікаря ветеринарної медицини, що здійснює свою діяльність на території, де перебувають тварини.

{Підпункт 5.3.8 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

5.3.9. Формуляр про електронне маркування коня містить такі відомості:

номер мікрочипа;

дату чипування;

ідентифікаційний номер коня;

стать;

породу;

кличку коня;

дату народження коня;

ім'я, адресу і номер телефону власника/утримувача коня;

відомості про відповідальну особу (лікаря ветеринарної медицини), яка проводила електронне маркування;

{Абзац десятий підпункту 5.3.9 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

місцезнаходження імплантованого мікрочипа.

Формуляр засвідчується підписами і печатками (штампами) відповідальної особи (лікаря ветеринарної медицини) і власника/утримувача.

{Абзац підпункту 5.3.9 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

5.3.10. Дані про електронне маркування коня вносяться до Реєстру тварин.

5.4. Електронне маркування коней, раніше маркованих мікрочипами

5.4.1. Власник коня, якому було імплантовано мікрочип до вступу в дію цього Положення, повинен повідомити про проведене маркування Агентство (у полі "Прикмети" реєстраційної картки коня, реєстраційної картки віслюка/мула/лошака) і заявити про бажання його зберегти або змінити (у заяві про внесення змін до Реєстру тварин).

{Підпункт 5.4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

5.4.2. Після надходження до Агентства заявки власника про наявність та збереження маркування проводиться перевірка цього маркування агентом.

5.4.3. Маркування вважається дійсним за умов:

засвідчення агентом (уповноваженою особою), що імплантована капсула зчитується пристроєм, який відповідає нормі ISO 11785;

реєстрації електронного маркування в Реєстрі тварин;

ідентифікації і реєстрації коня в установленому порядку.

5.4.4. Перевстановлення мікрочипа передбачає попередню перевірку відповідальною особою (лікарем ветеринарної медицини):

{Абзац перший підпункту 5.4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

відповідності тварини її опису в ідентифікаційному документі;

неможливості нормального зчитування.

5.4.5. Відповідальна особа (лікар ветеринарної медицини) маркує тварину шляхом імплантації нового мікрочипа.

{Абзац перший підпункту 5.4.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

Новий мікрочип бажано встановлювати вище за попередній.

5.4.6. Відповідальна особа (лікар ветеринарної медицини) заповнює два примірники формуляра про електронне маркування коня, один з яких передає власнику, а другий - надсилає Агентству для внесення даних до Реєстру тварин.

{Підпункт 5.4.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

5.5. Наявність у коня мікрочипа не виключає необхідності наявності паспорта коня (паспорта віслюка/мула/лошака).

{Пункт 5.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

6. Облік ідентифікованих коней у господарстві

6.1. Власник чи утримувач, у господарстві якого утримуються коні, а також суб'єкти господарювання, зазначені в пункті 2.3 цього Положення, де коні можуть тимчасово перебувати, зобов'язані вести своєчасний та вірогідний облік усіх тварин.

Облік у неплемінних господарствах ведеться шляхом занесення інформації до книги обліку ідентифікованих коней (додаток 14), у племінних - до відповідних форм племінного обліку, затверджених наказом Мінагрополітики України від 15.10.2003 № 364 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо бонітування племінних коней і племінного обліку в конярстві", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.10.2003 за № 992/8313.

{Абзац другий пункту 6.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

6.2. Облік ідентифікованих коней у господарствах юридичних осіб ведеться відповідальною особою господарства, у господарствах фізичних осіб - агентом, що здійснює свою діяльність на території, де розташоване господарство.

Агент веде окрему книгу обліку ідентифікованих коней у кожному населеному пункті.

6.3. Книга обліку ідентифікованих коней ведеться на паперових носіях і зберігається 3 роки від дня вибуття останнього коня з господарства.

6.4. Книга обліку ідентифікованих коней містить зведену картку характеристик господарства та 2 розділи:

розділ 1 - дані про ідентифікованих коней та їх власників;

розділ 2 - дані про переміщення коней.

6.5. Записи до книги обліку ідентифікованих коней заносяться протягом 3 днів після переміщення, народження, остаточного вибуття коня з господарства українською мовою і розбірливим почерком. Необхідні виправлення здійснюють чітким закресленням попередньої інформації. Не допускаються замальовування та підтирання даних. Будь-які зміни записів у книзі обліку ідентифікованих коней виконуються в спосіб, придатний для читання.

6.6. До розділу 1 книги обліку ідентифікованих коней заносять:

для юридичних осіб - номер запису за порядком, ідентифікаційний номер коня, його кличка, дата та місце народження, стать, масть, порода, походження (клички батька і матері), серія та номер паспорта, дані про остаточне вибуття коня з господарства - дата й причина вибуття (продаж, загибель, падіж тощо);

для фізичних осіб - номер запису за порядком, дані про власника (прізвище, ім'я та по батькові в називному відмінку, назва вулиці, номер будинку, номер квартири, ідентифікаційний номер), ідентифікаційний номер коня, його кличка, дата та місце народження, стать, масть, порода, походження (клички батька й матері), серія та номер паспорта, дані про остаточне вибуття коня з господарства (продаж, загибель тощо).

До розділу 2 книги обліку ідентифікованих коней вносять такі дані про прибуття та вибуття коней: дата прибуття чи вибуття, ідентифікаційний номер коня, кличка коня, дані про господарство, з якого прибув чи вибув кінь, причина прибуття чи вибуття.

У разі народження лошати в цьому самому господарстві в графі "Прибуття" зазначають: дату його народження, стать, масть, кличку, ідентифікаційні номери та клички батька й матері.

Дані про народження заносяться в книгу обліку ідентифікованих коней протягом 3 днів.

6.7. Лікар ветеринарної медицини, під контролем якого перебуває господарство, веде амбулаторний журнал, до якого заносить усі діагностичні дослідження, профілактичні заходи, виявлені захворювання, призначене і проведене лікування щодо кожної тварини.

6.8. Усі записи з книги обліку коней мають подаватися для перевірки на вимогу працівників Агентства, Державного департаменту ветеринарної медицини та його територіальних органів.

6.9. Власник чи утримувач зобов'язаний здійснювати періодичну інвентаризацію поголів'я коней в господарстві у розрізі статево-вікових і господарських груп та подавати Агентству звіт-реєстр про наявність ідентифікованого та зареєстрованого поголів'я коней у господарстві за встановленою формою (додаток 15).

{Абзац перший пункту 6.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

Звіт-реєстр подається щорічно за станом на 1 січня за минулий рік до 20 січня поточного року.

{Абзац другий пункту 6.9 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

У разі ліквідації, створення нового або реорганізації господарства звіт-реєстр подається за даними останньої інвентаризації протягом 10 днів після її проведення.

Разом зі звітом-реєстром подається ветеринарна довідка державної установи ветеринарної медицини про ветеринарно-санітарний стан господарства.

7. Переміщення тварин

7.1. Власник/утримувач має право на переміщення коня лише в тому разі, якщо він ідентифікований, на нього видані паспорт і ветеринарний документ відповідно до чинного законодавства з питань ветеринарної медицини.

7.2. У разі продажу коня, передання його для користування іншій фізичній або юридичній особі власник зобов'язаний:

заповнити два примірники відомості переміщення тварин (додаток 11);

передати паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака), другий примірник відомості переміщення тварин та ветеринарний документ новому власнику або особі, яка супроводжує коня;

{Абзац третій пункту 7.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

унести відповідні записи до книги обліку ідентифікованих коней;

не пізніше 3-денного терміну після вибуття коня з господарства надіслати Агентству перший примірник відомості переміщення тварин.

Бланки відомості переміщення тварин видає Агентство через агента.

7.3. Фізична чи юридична особа, яка придбала коня або отримала його в тимчасове користування, зобов'язана:

отримати паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака), другий примірник відомості переміщення тварин та ветеринарний документ;

{Абзац другий пункту 7.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

звірити тотожність коня з описом у його паспорті;

у встановленому цим Положенням порядку зареєструвати господарство, якщо воно не зареєстроване;

не пізніше 3-денного терміну після прибуття коня в господарство надіслати Агентству заповнений другий примірник відомості переміщення тварин;

подати паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака) агенту за новим місцезнаходженням коня для реєстрації зміни власника (у разі купівлі коня);

{Абзац шостий пункту 7.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

унести відповідні записи до книги обліку ідентифікованих коней.

7.4. Після закінчення терміну користування твариною утримувач/власник зобов'язаний діяти згідно з пунктами 7.2 і 7.3 цього Положення.

7.5. До відомості переміщення тварин вносяться такі дані:

у разі вибуття тварини з господарства - ідентифікаційний номер тварини, реєстраційний номер (або ідентифікаційний номер власника/утримувача), назва та адреса господарства, з якого вибуває тварина, дата та причина вибуття, дата заповнення відомості переміщення тварин та код агента, що здійснює свою діяльність на території, де розміщене господарство. У разі експорту тварини - код та назва країни, у яку експортується тварина, дата експорту, дата заповнення відомості переміщення тварини та дані про агента, що здійснює свою діяльність на території, де розміщене господарство, з якого тварина експортується;

у разі прибуття тварини до господарства - реєстраційний номер господарства, назва та адреса господарства, до якого прибуває тварина, дата та причина прибуття, дата заповнення та дані про агента, що здійснює свою діяльність на території, де розміщене господарство.

Дані, унесені до відомості переміщення тварин, засвідчуються підписами попереднього власника/утримувача при вибутті та нового власника/утримувача при прибутті тварини з/до господарства та печаткою у разі, якщо власником/утримувачем тварини є суб'єкт підприємницької діяльності, та підписом агента.

8. Забій, падіж (загибель) та утилізація ідентифікованих коней

8.1. Якщо кінь направляється на м'ясокомбінат, бійню, ветсанзавод, власник зобов'язаний здійснити дії відповідно до пункту 7.2 цього Положення.

У разі забою, загибелі коня через хворобу власник чи утримувач зазначає у відомості переміщення тварин причину забою, загибелі.

8.2. При прибутті коня на м'ясокомбінат, бійню чи ветсанзавод відповідальна особа останнього зобов'язана:

унести записи про прибуття тварини на м'ясокомбінат, її забій або утилізацію та їх причину до книги обліку ідентифікованих коней;

у 3-денний термін від дати забою або утилізації тварини надіслати Агентству заповнену відомість переміщення тварин та паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака) для знищення.

{Абзац третій пункту 8.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

8.3. У разі забою тварини в господарстві власника останній зобов'язаний внести до книги обліку ідентифікованих коней дату та причину забою і в 3-денний термін після забою подати Агентству паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака) для знищення та відомість переміщення тварин для внесення до Реєстру тварин інформації про забій коня.

{Пункт 8.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

8.4. Якщо тварина, що загинула, на ветсанзавод не відправляється, власник зобов'язаний внести до книги обліку ідентифікованих коней дату та причину загибелі, дату, спосіб і місце утилізації та в 3-денний термін подати Агентству відомість переміщення тварин і паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака) для знищення.

{Пункт 8.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

9. Ведення Реєстру тварин

9.1. Формування і ведення Реєстру тварин здійснюється відповідно до Положення про Реєстр тварин, затвердженого наказом Мінагрополітики України від 17.09.2003 № 342, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.10.2003 за № 912/8233.

9.2. Для отримання інформації з Реєстру тварин подається запит, форма якого встановлюється держателем Реєстру тварин. Інформація з Реєстру надається Агентством шляхом надання витягу з Реєстру тварин або інформаційної довідки.

Рівень доступу до даних Реєстру тварин установлюється держателем Реєстру тварин.

9.3. Суд, органи внутрішніх справ, прокуратури, державної податкової служби, Служби безпеки України та інші органи державної влади отримують інформаційну довідку з Реєстру тварин на бланку адміністратора Реєстру тварин, якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством України.

9.4. Фізична або юридична особа може користуватися інформацією установленого рівня доступу з Реєстру тварин шляхом підключення до нього через комп'ютерну мережу. Підключення здійснюється адміністратором Реєстру тварин на основі договору, що укладається між адміністратором Реєстру тварин та користувачем.

{Положення в редакції Наказу Міністерства аграрної політики № 83 від 27.02.2006}

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
Д.М. МикитюкДодаток 1
до Положення про ідентифікацію
та реєстрацію коней

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
господарства

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
Д.М. Микитюк

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики № 83 від 27.02.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

{Додаток 2 виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

{Додаток 3 виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

{Додаток 4 виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

{Додаток 5 виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

{Додаток 6 виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

{Додаток 7 виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

{Додаток 8 виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

{Додаток 9 виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

{Додаток 10 виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

{Додаток 11 виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

{Додаток 12 виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}


Додаток 2
до Положення про ідентифікацію
та реєстрацію коней

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
коня

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
Д.М. Микитюк

{Положення доповнено додатком 2 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}


Додаток 3
до Положення про ідентифікацію
та реєстрацію коней

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
Д.М. Микитюк

{Положення доповнено додатком 3 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}


Додаток 4
до Положення про ідентифікацію
та реєстрацію коней

ЗАЯВА
про внесення змін до Реєстру тварин

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
Д.М. Микитюк

{Положення доповнено додатком 4 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}


Додаток 5
до Положення про ідентифікацію
та реєстрацію коней

ЗАМОВЛЕННЯ
на проведення ідентифікації та реєстрації коней

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
Д.М. Микитюк

{Положення доповнено додатком 5 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}Додаток 6
до Положення про ідентифікацію
та реєстрацію коней

РОДОВІД КОНЯ
(№ за ДКПК, кличка)

БатькоМатиКінь зареєстрований у державній
книзі племінних коней
______________________породи
Том _______, стор. ___________

Відповідальна особа ________________________
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Печатка господарства

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
Д.М. Микитюк

{Положення доповнено додатком 6 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}Додаток 7
до Положення про ідентифікацію
та реєстрацію коней

ВКЛАДИШ
до паспорта імпортованого коня

Ідентифікаційний номер коня ______________________________ Кличка ____________

Дата народження ______________ Стать __________________ Масть _______________

Порода _______________________ Посилання на ДКПК __________________________

Батько ____________________________________________________________________

Мати _____________________________________________________________________

Батько матері ______________________________________________________________

Країна народження _________________________________________________________

Власник __________________________________________________________________

Адреса власника ___________________________________________________________

Назва і графічний
знак Агентства

Дата видачі __________

Підпис __________
                   М.П.

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
Д.М. Микитюк

{Положення доповнено додатком 7 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}Додаток 8
до Положення про ідентифікацію
та реєстрацію коней

ВКЛАДИШ
до паспорта імпортованого віслюка/мула/лошака

Ідентифікаційний номер тварини ______________ Кличка ________________________

Дата народження _____________________ Стать ________________________________

Масть (основна та відтінки) __________________________________________________
__________________________________________________________________________

Батько ____________________________________________________________________

Мати _____________________________________________________________________

Батько матері ______________________________________________________________

Країна народження _________________________________________________________

Власник __________________________________________________________________

Адреса власника ___________________________________________________________

Назва і графічний
знак Агентства

Дата видачі __________

Підпис __________
                   М.П.

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
Д.М. Микитюк

{Положення доповнено додатком 8 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}Додаток 9
до Положення про ідентифікацію
та реєстрацію коней

ПАСПОРТ КОНЯ

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
Д.М. Микитюк

{Положення доповнено додатком 9 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}Додаток 10
до Положення про ідентифікацію
та реєстрацію коней


Зразок

ПАСПОРТ
віслюка/мула/лошака
Identification document of the donkey/the mule

Серія _________ Номер_________

Ідентифікаційний номер віслюка/мула/лошака ______________________
Identification number of the donkey/ the mule

Кличка ___________________________
Name

Графічний знак
ДП "Агентство
з ідентифікації
і реєстрації тварин"

ВИТЯГ
з Положення про ідентифікацію та реєстрацію коней, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 496, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2005 року за № 362/10642 (із змінами)

4.1. Паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака) видається на кожну тварину, ідентифіковану і зареєстровану в установленому цим Положенням порядку, є супровідним документом на коня при будь-якому його переміщенні і зберігається за місцеперебуванням коня.

4.2. Наявність паспорта є обов'язковою при участі коня у виставках, виводках, іподромних випробуваннях, спортивних змаганнях, ветеринарно-санітарних обробках та оглядах, продажу коня та його забою.

4.6.1. Відомості про коня містять: ідентифікаційний номер, код мікрочипа (за наявності), дату народження, кличку, стать, масть, породну належність, реєстрацію в ДКПК (за наявності), походження - номер за ДКПК, кличка, рік народження і порода батька, матері і батька матері, місце народження; відомості про власника, які містять назву господарства, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, поштову адресу.

4.10. Обмін паспорта або видача нового проводиться у разі, якщо:

власником були встановлені розбіжності в записах паспорта із записами книги обліку ідентифікованих коней;

паспорт став не придатним для користування;

паспорт утрачено.

4.11. У разі виявлення помилок у паспорті, його пошкодження або втрати власник або вповноважена особа повинні протягом 7 днів після виявлення розбіжностей, установлення факту пошкодження або втрати звернутися до Агентства із заявою про внесення змін у Реєстр тварин та/або видачу нового паспорта і додати до заяви паспорт, який потрібно замінити.

4.12. Оформлення та видача нового паспорта замість зіпсованого, пошкодженого або втраченого проводиться Агентством у місячний термін з моменту отримання від власника заяви та паспорта (у разі його пошкодження), який підлягає обміну.

4.13. Паспорт, що видається замість утраченого або пошкодженого, містить відмітку "Виданий повторно".

4.14. Після повторної видачі паспорта знайдений утрачений паспорт є недійсним і власник зобов'язаний повернути його Агентству для знищення.

4.15. Власник/утримувач повинен подавати паспорт агенту для внесення відповідних відміток у разі:

купівлі коня;

зміни клички коня або інших ідентифікаційних даних;

кастрації коня.

Після внесення необхідних відміток агент повертає паспорт власнику/утримувачу.

4.16. У разі появи в коня протягом життя додаткових набутих прикмет (тавра, електронного мікрочипа тощо) власник чи утримувач подає до Агентства заяву про внесення змін до Реєстру тварин і реєстраційну картку коня (реєстраційну картку віслюка/мула/лошака) із зазначенням цих змін.

4.17. Паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака), що пав, повертається в Агентство для знищення.

Ідентифікаційний номер віслюка/мула/лошака __________________
Identification number of the donkey/ the mule

Серія _________ Номер ____________

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВІСЛЮКА/МУЛА/ЛОШАКА ТА ЙОГО ВЛАСНИКА
Information about the donkey/ the mule and its owner

Код мікрочипа/Microchip ________________________________________________

Кличка/Name ________________ Стать/Sex ________________________________

Масть/Colour __________________________________________________________

Дата народження/Date of birth ____________________________________________

Місце народження/Place of birth ___________________________________________

Батько/Sire ____________________________________________________________

Мати/Dam _____________________________________________________________

Батько матері/Maternal grandsire ____________________________________________

Власник/Owner _________________________________________________________

Адреса/Address _________________________________________________________

Графічний знак
Агентства

Дата видачі _____________
Date of issuing

Печатка і підпис
Stamp and signature

2. ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ ОПИС ВІСЛЮКА/МУЛА/ЛОШАКА
Identification description of the donkey/ the mule

Графічний опис відмітин та прикмет
Outline diagram

Кличка
Name

Дата народження
Date of birth

Стать Sex

Масть Colour

Зміна клички Дата

Підпис, печатка

Відмітка про кастрацію
Дата                   Підпис, печатка

Письмовий опис
відмітин та прикмет
Description of the markings

Голова ___________________________________________________________________

Head _____________________________________________________________________

Шия _____________________________________________________________________

Neck ____________________________________________________________________

Передні кінцівки/Fore legs

ліва (left) _________________________________________________________________

права (right) ______________________________________________________________

Задні кінцівки/Hind legs

ліва (left) _________________________________________________________________

права (right) ______________________________________________________________

Тулуб ___________________________________________________________________

Body ____________________________________________________________________

Прикмети ________________________________________________________________

Marks ___________________________________________________________________

Місце і дата опису _________________________________________________________

Date and place of description __________________________________________________

3. РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІНИ ВЛАСНИКА
Registration changes of ownership

Дата реєстрації
Date of registration

Прізвище, ім'я, по батькові власника
Name of the owner

Адреса власника
Address of the owner

Печатка
Stamp

Ідентифікаційний номер віслюка/мула/лошака ____________________________________
Identification number of the donkey/ the mule

Серія ____________ Номер _______________

4. ПЕРЕВІРКА ДАНИХ, ЩО МІСТЯТЬ ОПИС ВІДМІТИН ТА ПРИКМЕТ ВІСЛЮКА/МУЛА/ЛОШАКА
Check of the data which contain the description of marks and signs of the donkey/ the mule

Відповідність із графічним і письмовим описом перевіряється завжди, коли цього вимагають правила.

Дата Date

Місце Place

Мета контролю Purpose of control

Печатка і підпис особи, яка уповноважена проводити  контроль Stamp and signature of competent authority

5. ВІДМІТКИ ПРО ПРОВЕДЕНІ ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ ГРИПУ КОНЕЙ
Vaccination records equine influenza only

Дані про кожне щеплення, яке проводилося, записуються детально і розбірливо, засвідчуються підписом і печаткою ветеринарного лікаря із зазначенням прізвища та ініціалів.

Дата Date

Місце Place

Вакцина/Vaccine

Прізвище, печатка і підпис ветлікаря Name, signature and stamp of veterinarian

назва name

№ серії batch numberІдентифікаційний номер віслюка/мула/лошака ______________________________
Identification number of the donkey/ the mule

6. ВІДМІТКИ ПРО ІНШІ ВАКЦИНАЦІЇ (крім грипу)
Vaccination records diseases other than equine influenza

Дата Date

Місце Place

Вакцина

Прізвище, печатка і підпис ветлікаря Name, signature and stamp of veterinarian

назва name

№ серії batch number

хвороба disease

Ідентифікаційний номер віслюка/мула/лошака ______________________
Identification number of the donkey/ the mule

7. ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Laboratory health tests

Результат кожного проведеного дослідження з урахуванням інфекційних хвороб уповноваженою лабораторією записується ветеринарним лікарем.

Дата Date

Мета дослідження Transmissible disease tested for

Вид дослідження Type of test

Лабораторія Official laboratory

Результат дослідження Result of test

Прізвище,  підпис та печатка ветеринарного лікаря Name,  signature and stamp of veterinarianНачальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
Д.М. Микитюк

{Положення доповнено додатком 10 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008; в редакції Наказу Міністерства аграрної політики № 453 від 23.07.2008}Додаток 11
до Положення про ідентифікацію
та реєстрацію коней

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка "Паспорт коня"

1. Бланк документа "Паспорт коня" складається з комплекту восьми текстових паперових аркушів, укладених у обкладинку і скріплених двома металевими блочками.

Документ "Паспорт коня" скріплюється блочками після внесення необхідної інформації до текстових паперових сторінок.

2. Обкладинка паспорта розміром 150х214 мм складається з двох видів полівінілхлоридної плівки:

лицьовий бік - з прозорої плівки ПВХ товщиною не менше 250 мк;

зворотний бік - з непрозорої плівки ПВХ товщиною не менше 300 мк.

Зворотний бік обкладинки на 17 мм заходить на лицьовий.

Розмір прозорої частини лицьового боку - 133х214 мм.

Товщина корінця обкладинки - 1,5 мм.

Допуски за лінійними розмірами та координатами розміщення

елементів обкладинки - +- 0,5 мм.

3. Блочки для скріплення бланка мають:

зовнішній діаметр - 7 мм;

внутрішній діаметр - 5,5 мм.

Блочки запресовуються в зібраний документ на відстані 40 мм від середини сторінки і мають координати: 10 мм від корінця обкладинки та 67 мм і 147 мм від правого краю обкладинки.

Відстань між вісями блочків - 80 мм.

4. Комплект текстових аркушів бланка документа "Паспорт коня" виготовляється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93 № 283 "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку".

Кожний комплект аркушів має єдиний номер, який не повторюється в серії.

Формат аркушів - 148х210 мм, де 148 мм - вертикальний розмір аркуша.

Основні технічні характеристики паперу для виготовлення комплекту паперових аркушів:

маса 1 кв.м - не менше 80 г;

власна флюоресценція - не більше 3%;

наявність хімічного захисту;

наявність двоступеневого (двотонового) водяного знака;

білість - не менше 80%;

наявність захисних волокон.

Двоступеневий (двотоновий) водяний знак, який є на папері, являє собою аксонометричну проекцію прямокутного паралелепіпеда з довжиною бокових ліній 18 мм та ліній основи - 10 мм. Сполучення окремих водяних знаків по бокових та лініях основи складає єдиний для аркуша паперу фоновий двоступеневий (двотоновий) водяний знак.

Друковані елементи захисту паперових аркушів:

лицьовий та зворотний боки аркушів (крім сторінки 6) задруковані двома гільйошними антисканерними сітками перемінної геометрії з товщиною ліній не більше 50 мкм;

у дизайні лицьового та зворотного боків аркушів при друкуванні використані видимі та не видимі при денному світлі фарби, що візуалізуються при дії випромінювання в зонах спеціальних частот, та мікрошрифт.

Кількість фарб офсетного друку - 4+4 (крім сторінки 6, де кількість фарб - 2).

Кожний паперовий аркуш комплекту має номер з шести цифр і серію з двох літер, які нанесені на лицьовий бік.

Кожна сторінка має колонцифру в нижньому правому куті.

Кольори сторінок 1-5, 7-9 - світло-зелено-охристий, 10-20 - рожево-охристий.

Комплект текстових паперових аркушів обандеролюється паперовою стрічкою.

Допуски за всіма розмірами і координатами розміщення (крім товщини ліній дизайну та мікрошрифту) +- 0,5 мм.

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
Д.М. Микитюк

{Положення доповнено додатком 11 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}Додаток 12
до Положення про ідентифікацію
та реєстрацію коней

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка "Паспорт віслюка/мула/лошака"

1. Бланк документа "Паспорт віслюка/мула/лошака" складається з комплекту восьми текстових паперових аркушів, укладених у обкладинку і скріплених двома металевими блочками.

Документ "Паспорт віслюка/мула/лошака" скріплюється блочками після внесення необхідної інформації до текстових паперових сторінок.

2. Обкладинка паспорта розміром 150х214 мм складається з двох видів полівінілхлоридної плівки:

лицьовий бік - з прозорої плівки ПВХ товщиною не менше 250 мк;

зворотний бік - з непрозорої плівки ПВХ товщиною не менше 300 мк.

Зворотний бік обкладинки на 17 мм заходить на лицьовий.

Розмір прозорої частини лицьового боку - 133х214 мм.

Товщина корінця обкладинки - 1,5 мм.

Допуски за лінійними розмірами та координатами розміщення

елементів обкладинки - +- 0,5 мм.

3. Блочки для скріплення бланка мають:

зовнішній діаметр - 7 мм;

внутрішній діаметр - 5,5 мм.

Блочки запресовуються в зібраний документ на відстані 40 мм від середини сторінки і мають координати: 10 мм від корінця обкладинки та 67 мм і 147 мм від правого краю обкладинки.

Відстань між вісями блочків - 80 мм.

4. Комплект текстових аркушів бланка документа "Паспорт віслюка/мула/лошака" виготовляється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93 № 283 "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку".

Кожний комплект аркушів має єдиний номер, який не повторюється в серії.

Формат аркушів - 148х210 мм, де 148 мм - вертикальний розмір аркуша.

Основні технічні характеристики паперу для виготовлення комплекту паперових аркушів:

маса 1 кв.м - не менше 80 г;

власна флюоресценція - не більше 3%;

наявність хімічного захисту;

наявність двоступеневого (двотонового) водяного знака;

білість - не менше 80%;

наявність захисних волокон.

Двоступеневий (двотоновий) водяний знак, який є на папері, являє собою аксонометричну проекцію прямокутного паралелепіпеда з довжиною бокових ліній 18 мм та ліній основи - 10 мм. Сполучення окремих водяних знаків по бокових та лініях основи складає єдиний для аркуша паперу фоновий двоступеневий (двотоновий) водяний знак.

Друковані елементи захисту паперових аркушів:

лицьовий та зворотний боки аркушів (крім сторінки 4) задруковані двома гільйошними антисканерними сітками перемінної геометрії з товщиною ліній не більше 50 мкм;

у дизайні лицьового та зворотного боків аркушів при друкуванні використані видимі та не видимі при денному світлі фарби, що візуалізуються при дії випромінювання в зонах спеціальних частот, та мікрошрифт.

Кількість фарб офсетного друку - 4+4 (крім сторінки 4, де кількість фарб - 2).

Кожний паперовий аркуш комплекту має номер з шести цифр і серію з двох літер, які нанесені на лицьовий бік.

Кожна сторінка має колонцифру в нижньому правому куті.

Кольори сторінок 1-3, 5-7 - бузково-охристий, 8-16 - рожево-охристий.

Комплект текстових паперових аркушів обандеролюється паперовою стрічкою.

Допуски за всіма розмірами і координатами розміщення (крім товщини ліній дизайну та мікрошрифту) +- 0,5 мм.

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
Д.М. Микитюк

{Положення доповнено додатком 12 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 453 від 23.07.2008}Додаток 13
до Положення про ідентифікацію
та реєстрацію коней

ФОРМУЛЯР
про електронне маркування коня, віслюка, мула, лошака

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
Д.М. Микитюк

{Положення доповнено додатком 13 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}


Додаток 14
до Положення про ідентифікацію
та реєстрацію коней

КНИГА
обліку ідентифікованих коней

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
Д.М. Микитюк

{Положення доповнено додатком 14 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}


Додаток 15
до Положення про ідентифікацію
та реєстрацію коней

ЗВІТ-РЕЄСТР
про наявність ідентифікованого та зареєстрованого поголів'я коней/віслюків/мулів/лошаків у господарстві

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
Д.М. Микитюк

{Положення доповнено додатком 15 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}


Додаток 16
до Положення про ідентифікацію
та реєстрацію коней

ВІДОМІСТЬ
переміщення тварин

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
Д.М. Микитюк

{Положення доповнено додатком 16 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної
політики України
31.12.2004  № 496
(у редакції наказу
Мінагрополітики України
25.02.2008 № 85)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 квітня 2005 р.
за № 362/10642

ІНСТРУКЦІЯ
з опису відмітин і прикмет коней

Масті, відмітини та прикмети є об'єктивними зовнішніми ознаками при індивідуальному обліку коней. Вони дають змогу ідентифікувати окремих коней, установити їх відповідність виданим на них документам. Описувати масть і відмітини слід точно і однаково, щоб надалі полегшити установлення відповідності коней зоотехнічним, ветеринарним та інвентаризаційним документам. Масть до того ж може бути ознакою походження і породи.

Мастю називають окрас коня, що включає колір шкіри, очей і шерсті: захисного волосся (гриви, хвоста і щіток на ногах) та покривного волосся. Існує декілька класифікацій мастей: основні і похідні, прості (однокольорові) і комбіновані (складні, із зональністю забарвлення, з малюнком - плямами і смугами різної форми та розміру). В межах кожної масті існують різні варіанти - відмастки.

Відмітини - вроджені плями і смуги різного розміру і форми на голові, корпусі і кінцівках, що відрізняються від основної окраски тварини. Відмітини на покритих шерстю ділянках бувають білими, білими з домішкою основної окраски, темними, тільного (рожевого) кольору (на шкірі).

Відмітини описують у такій послідовності: на голові, тулубі, кінцівках - лівій передній, лівій задній, правій передній, правій задній.

Під прикметами розуміють індивідуальні ознаки тварини: розмір та розташування завитків - ділянок волосся, де воно утворює пучок, хвилю, круговорот тощо, розмір і форму каштанів на кінцівках, депігментацію райдужної оболонки - "сороче око", депігментацію копитного рогу - повну (білий копитний ріг) або часткову (смугастий копитний ріг), неправильне змикання зубних аркад, закоротку нижню щелепу, наявність іклів у кобил, наявність, місцеположення і спосіб накладання (холодний чи гарячий) тавра тощо.

При описі зазначають не менше трьох завитків, а якщо кінь не має відмітин та особливих прикмет, описують не менше п'яти завитків.

Характеристика мастей коней

Ворона масть - найбільш темний варіант забарвлення коня. Захисне (грива, хвіст, щітки) і покривне (все інше) волосся мають чорний колір з більше або менше виразним блиском. Шкіра, як і копитний ріг, забарвлена в темно-сірий колір. Зустрічаються білі відмітини на голові і ногах, зазвичай невеликого розміру. Під волоссям білого кольору може бути рожева, непігментована шкіра. Світлі непігментовані вертикальні смуги можуть бути і на копитах.

Особливий варіант цієї масті - ворона у загарі. Він відрізняється висвітленими (жовто-коричневими) кінчиками волосся на тулубі коня. При цьому спостерігається значне розмаїття: від дещо буруватого відтінку до рівномірно розподіленого по всьому корпусу побуріння. Але, на відміну від темно-гнідих, голова у вороних у загарі залишається незмінно чорного кольору. Чорні кінцівки властиві для обох варіантів масті.

Каракова масть - жовтий пігмент спостерігається тільки на морді і в паховій області. Все інше волосся - як захисне, так і покривне - чорне.

Гніда масть - грива, хвіст і кінцівки до зап'ястного або до скакального суглоба забарвлені завжди у чорний колір.

Покривне волосся містить нарівні з чорним пігментом жовтувато-червоний.

Існує багато варіантів гнідої масті, що розрізняються за співвідношенням пігментів, через що відтінки тулуба можуть варіювати від жовто-коричневого до темно-коричневого, включаючи мідний і каштановий.

Темно-гніда масть характеризується одночасною наявністю на корпусі чорного і коричневого волосся. Існує декілька відтінків цього відмастка. Найтемніший варіант уособлюють коні, у яких голова, пахвини і живіт, сідничні горби і потилиця виглядають більш світлими через домішки коричневого волосся.

Чіткий розподіл темно-гнідих і гнідих ускладнений через суб'єктивність розрізнення цих відмастків. Тому у сумнівних випадках краще описувати коня як гнідого.

Світло-гніді коні мають жовтуватий або червонуватий відтінок. Все покривне волосся (крім кінцівок) не має чорного пігменту. Часто живіт, пахвини і морда освітлені, мають жовтуватий колір. У дуже світлих коней світле жовтувате волосся зустрічається навіть на задній і внутрішній поверхні кінцівок, забарвлених на інших ділянках у чорний колір. Це явище називають підласістю. Найчастіше підласі коні зустрічаються серед ваговозних порід.

Копита і шкіра у всіх коней гнідої масті темно-сірого кольору. Можлива наявність білих відмітин на голові і ногах.

Руда масть - характерна відсутність чорного волосся на всьому тілі. Зустрічається тільки волосся від жовтувато-червонуватого до коричневого кольору, при цьому можливі численні варіанти забарвлення покривного і захисного волосся, а також їх комбінації.

Колір покривного волосся варіює від темно-коричневого до світло-жовтувато-коричневого, грива і хвіст можуть бути льняного і навіть білого кольору. Грива і хвіст можуть бути світліші за тулуб, одного з ним кольору або темніші. Розподіл масті на темноруду, руду і світло-руду здійснюється відповідно до забарвлення покривного волосся.

Рудими описують коней, покривне волосся яких забарвлене у достатньо яскраво-жовтий, червонуватий або світло-коричневий колір. Зазвичай тулуб забарвлений рівномірно. Грива і хвіст можуть бути темніші, того ж відтінку або світліші, аж до білого. Руді коні з відносно світлим покривним волоссям і темно-коричневими гривою і хвостом зустрічаються в деяких породах, але доволі рідко. Як і серед гнідих, серед рудих коней спостерігається велика варіація відтінків, тому більш детальна диференціація недоцільна.

Особливий відмасток у межах рудої масті - бура масть. Тулуб бурих коней має колір темної глини. Якщо при цьому грива і хвіст дуже світлого кольору, масть описується як ігренева.

Булана масть - коні цієї масті мають жовтуватий відтінок шерсті на корпусі, чорні захисне волосся і кінцівки. Часто спостерігається чіткий малюнок "яблук".

Солова масть - покривне волосся таких коней жовтувате, а захисне варіює від темно-жовтого до майже чисто білого. Часто в гриві і хвості зустрічається волосся різного кольору, тобто одночасно спостерігаються коричнюваті, жовті і білі, а також сиві волоски. Коні з блискучою золотисто-жовтою шерстю і білими гривою та хвостом уособлюють класичний тип солової масті. Шкіра і копита у коней солової масті сірі. Відмітини спостерігаються з тією ж частотою, що й у коней інших мастей. Шерсть світло-солових коней забарвлена у жовтуватий колір, іноді з сіруватим відтінком. Часто зустрічаються "яблука". Захисне волосся має той же колір або світліший. Білі відмітини на таких конях помітні достатньо чітко.

Ізабеллова масть - покривне волосся кремового кольору. Захисне волосся має зазвичай той же відтінок. Зустрічаються і коні з чисто білими гривою і хвостом.

Усі коні ізабеллової масті мають непігментовану (рожеву) шкіру і світлий копитний ріг. Очі також забарвлені світліше і мають колір від бурштинового до світло-блакитного. Білі відмітини на голові і ногах, незважаючи на світлий загальний тон тварин, помітні добре. Це іще раз підкреслює, що ізабеллові коні не білі, хоча й мають дуже світлу шерсть.

Мишаста (вороно-савраса) масть - покривне волосся забарвлене у різні відтінки сірого кольору (від світло-сірого до попелястого), голова і ноги можуть бути значно темніші, а в ділянці пахвин шерсть, навпаки, освітлена. Грива і хвіст переважно чорні, але можуть мати сірі або навіть білі пасма. Характерна особливість цієї масті у наявності темного "ременя" на спині. Розподіл коней цієї масті за насиченістю забарвлення недоцільний. Шкіра і копита коней вороно-саврасої масті пігментовані, білі відмітини зустрічаються дуже рідко. Іноді спостерігається освітлене волосся на кінці морди ("у борошні").

Гнідо-савраса масть - у коней цієї масті спостерігається помітне освітлення червонувато-коричневого пігменту шерсті, так що виникає охристо-бежевий тон. Голова, особливо на морді, і шия мають більш темний відтінок, практично такий самий, як у гнідих коней. Ноги, як і у гнідих, до зап'ястного (скакального) суглоба забарвлені у чорний колір, але це забарвлення нерівномірне: на внутрішній поверхні кінцівок спостерігаються великі ділянки сірого і коричневого волосся. Грива і хвіст також чорні, але в них можуть зустрічатися пасма світлого, аж до білого, кольору. Як і для інших варіантів саврасої масті, для гнідо-саврасих типова наявність "ременя" на спині, а також зеброїдність і - рідше - "крила" на лопатках. Але часто "ремінь", волосся гриви і хвоста є не чорними, а освітленими, фактично темно-коричневими.

Розподіл гнідо-саврасої масті за відтінками (світлим, темним) недоцільний. Але зустрічаються значно більш темні особини, які наближаються за інтенсивністю і відтінком забарвлення до коней світло-гнідої масті. Освітлення забарвлення тулуба незначне, але завжди спостерігається "ремінь".

Караково-саврасі коні називаються мухортими.

Копита і шкіра у гнідо-саврасих коней пігментовані нормально. Білі відмітини зустрічаються дуже рідко.

Рудо-савраса (каура) масть - покривне волосся таких коней, як і гнідо-саврасих, забарвлене у бежевий тон. Грива, хвіст, ноги і обов'язковий для саврасих коней "ремінь" на спині коричнюваті. Як і в інших варіантах саврасої масті, голова у рудо-саврасого коня забарвлена темніше, ніж тулуб. У темно-каурих коней тулуб має колір від світло-рудого до рудого, при цьому грива і хвіст насиченого коричневого кольору. "Ремінь" на спині виділяється за рахунок більш темного відтінку. Це ж стосується й кінцівок, які до зап'ястного (скакального) суглоба забарвлені у коричневий колір.

Білі відмітини, а також освітлення на кінці морди зустрічаються у рудо-саврасих коней дуже рідко.

Сіра масть - утворюється волоссям білого кольору та основної масті, яка була при народженні. Коні сивіють з віком, причому посивіння починається з голови. У старих коней по корпусу часто проступає "гречка" - невеличкі плями чорного, коричневого або жовтого кольору (залежно від того, яка масть була при народженні). Деякі варіанти сірої масті - сірий тулуб, чорні грива, хвіст і кінцівки; сірий "у яблуках" корпус, білі хвіст і грива; червоно-сіра (коли кінь при народженні був гнідої масті).

Посивіння може початися вже у лошати, але основний процес заміни кольорового волосся сивим починається у повновікових тварин. Через різний час початку посивіння, а також через різноманітність вихідних мастей спостерігається велика кількість варіантів сірої масті.

Процес починається з появи домішки білого волосся (ділянок чалості), причому такі ділянки мають форму "яблук". Тварини, у яких процес посивіння завершився, виглядають майже білими. Визначення вихідної масті у дорослих сірих коней практично неможливе. За винятком ділянок, на яких є білі відмітини, шкіра і копита сірих коней забарвлені, тобто мають нормальний сірий колір. Очі сірих коней також темнозабарвлені.

Чала масть - характеризується рівномірною домішкою білого волосся до основної масті (вороної, гнідої, рудої), причому голова і кінцівки зберігають основну масть. З віком забарвлення чалих коней не змінюється.

Домішка білого волосся в основній масті називається чалістю. На відміну від вікового посивіння, спричиненого геном сірої масті, кількість білого волосся в шерсті чалих коней з віком не збільшується, а основна масть ніколи не перекривається повністю.

Чалі тварини виглядають світліше, але більш світлий відтінок виникає за рахунок змішування пігментованого і білого волосся. Чалість розподілена по тулубу нерівномірно. На тулубі біле волосся зустрічається часто і рівномірно, в гриві, хвості і на кінцівках переважає пігментована шерсть, тому ці ділянки здаються темнішими. Чалість виникає зазвичай на тлі основних мастей. Тому чалих коней описують як вороно-чалих, гнідо-чалих та рудо-чалих. Білі відмітини у чалих коней зустрічаються, але вони, як правило, невеликого розміру. Шкіра і копита пігментовані. У деяких коней в шерсті спостерігаються невеликі ділянки чалості, але враження освітленості всього тулуба не виникає. В цьому разі опис масті дається за основною.

Ряба масть - по всій основній масті коня, у гриві і хвості - великі білі плями. З віком конфігурація плям не змінюється.

Шкіра під пігментованим волоссям сірого кольору, під білим - рожевого, хоча часто біле волосся є також на сірій шкірі.

Очі мають нормальне темне забарвлення. Також можуть бути звичайні білі відмітини на голові.

При описі рябих коней залежно від основної масті користуються термінами: рудо-ряба, гнідо-ряба, вороно-ряба. Рябість може проявлятися і на тлі інших мастей, але такі коні зустрічаються дуже рідко.

Чубара масть - для чубарих коней є характерною наявність дрібних овальних або круглих кольорових плям на білому тлі. Цих плям може бути небагато, так що кінь виглядає майже білим. При більш інтенсивному малюнку темні ділянки концентруються в області голови і ніг, при цьому плями часто зливаються одна з другою. В іншому разі, коли плям дуже багато, ділянки білого кольору залишаються переважно в області крупа, на якому залишаються плями і основної масті. Розмір і розташування плям може змінюватися протягом життя коня.

Під темним волоссям шкіра пігментована, під білим, як правило, рожева, але спостерігаються і темно-сірі ділянки у вигляді краплин, які можна бачити крізь білу шерсть. Копита, залежно від пігментації вінчика, темно-сірі або незабарвлені. Очі чубарих коней, як правило, пігментовані. Однак, якщо білі ділянки захоплюють голову, очі коня мають світле забарвлення. Чубарість може проявлятися на тлі будь-якої масті, проте диференціація назв за базовою мастю не робиться і всі коні описуються як чубарі.

Зведена характеристика мастей
(за М.Політовою та М.Райсманн)

Назва

Забарвлення

Особливості

корпус і голова

кінцівки

захисне волосся

очі і шкіра

Руда

Руді (від абрикосового до каштанового)

Як і корпус

Руде від каштанового до майже білого

Пігментовані

Захисне волосся може бути значно світліше за основну масть, чорний пігмент відсутній

Бура

Темнокоричневі (від каштанового до шоколадного)

Як і корпус

Як корпус

Пігментовані

Граничне потемніння рудої масті, чорний пігмент відсутній

Ігренева

Темнокоричневі (від каштанового до шоколадного)

Як і корпус

Значно світліше, ніж корпус, майже білого кольору

Пігментовані

Чорний пігмент відсутній

Гніда

Червонокоричневі різних відтінків (від світлошоколадного, вишневого до кофейного)

Чорні до передпліччя і гомілки

Чорне

Пігментовані

Кінцівки, грива і хвіст обов'язково містять чорний пігмент. Відмастки: світло-гніда, темно-гніда, підласа (з білястими посвітліннями на кінці морди, в пахах, на животі)

Каракова

Чорні

Чорні

Чорне

Пігментовані

Жовті посвітління на кінці морди, в пахах, на животі, виробляється жовтий пігмент

Ворона

Чорні

Чорні

Чорне

Пігментовані

Жовтий пігмент відсутній

Ворона в загарі

Чорні (на корпусі відтінок виглядає бруднуваточорним)

Чорні

Чорне

Пігментовані

Кінчики волосся рудуваті, як правило, внаслідок вигоряння на сонці

Солова

Жовтуватопісочні (до кольору топленого молока)

Як і корпус

Як і корпус або дещо світліше

Пігментовані

Часто з характерним золотистим блиском

Булана

Від жовтуватозолотистих до майже кофейних

Чорні

Чорне

Пігментовані

Без "ременя" по спині і зеброїдності, нерідко з золотистим блиском

Ізабеллова

Дуже світлі кремові, іноді майже білі

Як і корпус

Як і корпус або дещо світліше

Депігментовані (очі блакитні, шкіра рожева)

Не альбінос (райдужна оболонка ока блакитна), на відміну від світлосолової, має рожеву шкіру

Каура (рудосавраса)

Світло-руді (тьмяне забарвлення з посвітліннями навколо очей, на животі, в пахах, з червоно-рудим "ременем" по спині)

Рудуваті, дещо темніші ніж корпус, часто із зеброїдністю

Червоноруде з домішкою бурого і білого волосся

Пігментовані

На відміну від солової, наявність "дикого" малюнка ("ременя", зеброїдності на ногах), волосся має рихлу структуру, характерний блиск відсутній

Мухорта (гнідосавраса)

Тьмянокоричневі або жовтуваті (з посвітліннями, по спині "ремінь")

Коричневі, дещо темніші за корпус, часто із зеброїдністю

Буруватокоричневе з домішкою бурого і білого волосся

Пігментовані

На відміну від буланої, наявність "дикого" малюнка ("ременя", плям на лопатках), шерсть не має блиску

Мишаста (вороносавраса)

Попелясті або зольні (нерівномірне забарвлення, по спині "ремінь")

Темніші за корпус, часто із зеброїдністю

Темнопопелясте, чорне

Пігментовані

Обов'язкова наявність "ременя" по спині, часто зустрічаються темні плями різної форми на лопатках

Сіра

Суміш білого і основного волосся, значно світлішає з віком

Суміш світлого і основного волосся

Світле

Пігментовані

На тлі рудої масті у молодняку солово-сіра, гнідої - червоно-сіра, вороної - темно-сіра, з віком білішає майже повністю

Чала

Домішка волосся білого кольору від народження

Основної масті з меншою кількістю білого волосся

Основної масті

Пігментовані

На тлі базових мастей: рудочала, гнідочала, вороночала. Голова і ноги найчастіше основної масті

Ряба

З великими білими плямами нерівної форми

Залежно від основної масті та наявності плям

-

Пігментовані, під білими плямами шкіра рожева

На тлі базових мастей: рудоряба, гнідоряба, вороноряба

Характеристика мастей віслюків

Масті віслюків значною мірою відрізняються від кінських, тому пропонується назви мастей співвіднести із загальновживаними визначеннями кольорів, а не кінських мастей. Найбільш поширені масті віслюків: сіра, бура і чорна. При цьому для віслюків всіх мастей є характерними зональні посвітління - всі разом або окремо - основної масті внизу корпуса, на кінцівках (всередині або повністю), кінці морди, навколо очей, а також наявність темніших за основну масть смуг - "ременів" - повздовжнього по хребту, поперечного на лопатках або/та на спині та зеброїдних смуг на кінцівках.

Сіра масть - основне забарвлення шерсті тварини - сіре різних відтінків: світло-сіре, темно-сіре, сріблясто-сіре, рудувато-сіре. При опису масті можливо зазначати 2 відтінки, наприклад, світло-рудувато-сіра. При цьому сіре забарвлення є рівномірним, майже завжди спостерігаються зональні посвітління шерсті знизу корпуса, на кінцівках, кінці морди, навколо очей та темні "ремені": повздовжній на спині та поперечний на лопатках або/та спині.

Варіант сірої масті - більш або менш нерівномірне сіре забарвлення всього корпуса, голови і кінцівок (подібно до сірої масті у коней), що може містити малюнок з "яблук", мармуровість, крапчастість. У цьому разі масть описується як сіра в яблуках, мармурово-сіра або крапчасто-сіра.

Бура масть - забарвлення шерсті коричневого кольору різних відтінків: від темно-коричневого до рудувато-коричневого. Описується відповідно як бура та світло-бура.

Чорна масть - основне забарвлення шерсті чорне.

Біла масть - забарвлення шерсті біле, шкіра і копитний ріг сірі.

Характеристика мастей мулів та лошаків

Мули наслідують основну масть матері-кобили, додаючи до неї характерні особливості забарвлення віслюка: зональні посвітління внизу корпуса, на голові та кінцівках, "ремені" на спині та лопатках. Тому основна масть описується відповідно до визначення аналогічної кінської масті, включаючи відмітини і прикмети. До неї додається опис особливостей (за наявності), притаманних мастям віслюків.

Лошаки, навпаки, наслідують масть матері-віслючки і описуються відповідно до опису мастей віслюків.

Умовні позначення відмітин та прикмет на схемі

Білі відмітини обводяться червоним контуром і злегка заштриховуються. Білі відмітини на конях сірої масті позначаються, якщо шкіра під ними рожевого кольору, відмінного від інших ділянок. Білі відмітини на ногах позначаються в трьох відображеннях (ліворуч, праворуч і ззаду). Якщо вони не помітні з усіх трьох боків, про це зазначають у письмовому описі.

Сивина позначається короткими червоними штрихами без контуру.

Тільні плями замальовуються суцільним червоним кольором.

Білий копитний ріг замальовується суцільним червоним кольором, смугастий копитний ріг позначається вертикальними суцільними червоними смужками.

Мастні плями на білих відмітинах позначаються суцільним чорним кольором.

Шрами, рубці, що не проходять, позначаються стрілкою "<-" чорного кольору, яка вказує на їх місцезнаходження.

Завитки волосся позначають хрестиком "х" чорного кольору. Завитки краще помітні на вологій шерсті. Якщо на коні довга зимова шерсть, слід розділити волосся, щоб краще бачити його основу. Якщо завиток має подовжену форму (лінія зміни напрямку росту волосся), він позначається прямою лінією і хрестиком "-х".

Оглядають голову (лоб, ніс), звертають увагу на губи та під чубком. Оглядають гребінь шиї ліворуч і праворуч. Оглядають під щелепами, горло, груди, передпліччя. Перевіряють інші частини тіла і ніг на наявність завитків.

Маленькі заглиблення ("мітки великого пальця Пророка"), що зустрічаються звичайно на шиї, позначаються чорним трикутником.

Тавро і татуювання позначаються схематичним малюнком чорного кольору.

Умовні позначення при опису віслюків:

зональні посвітління на графічному зображенні віслюка позначаються червоними пунктирними лініями відповідно до їх розташування: за, вище або нижче позначених пунктирних ліній;

темні "ремені" та зеброїдні смуги на кінцівках позначаються лінією темного кольору (чорного або синього) в місцях їх розташування.

Для нанесення на контур коня відмітин і прикмет необхідно знати назви і розташування частин тіла, голови і кінцівок коня.

Статі коня

Заходи безпеки при проведенні ідентифікаційного опису коней

У конюшні та на відкритому майданчику біля коней слід поводитися спокійно, тихо, уникати різких рухів.

Кінь для опису має бути зафіксованим на недоуздку або вуздечці. Фіксацію коня забезпечує коневласник. Місце для опису коня має бути світлим, рівним і достатньо просторим, щоб при огляді коня агент не опинявся впритул між конем і стіною.

Обходити коня при ідентифікаційному описі слід повільно, спокійно. При цьому не слід наближатися до коня ззаду ближче ніж на два метри.

Якщо кінь норовливий і б'є передом, треба попросити власника (особу, яка виводить коня для опису) зафіксувати його додатково за допомогою закрутки на верхню губу. Тривалість такої фіксації не повинна перевищувати 10-15 хвилин.

При пошуку і огляді завитків слід спочатку обережно, але упевнено огладити коня по шиї, повільно переходячи до грудей, тулуба і крупа.

{Інструкція в редакції Наказу Міністерства аграрної політики № 85 від 25.02.2008}

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
Д.М. Микитюкon top