Document z0355-11, valid, current version — Adoption on March 2, 2011
( Last event — Entry into force, gone April 1, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
02.03.2011 N 129
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 березня 2011 р.
за N 355/19093

Про затвердження Методики розрахунку вартості
лікування хворих на хронічну хворобу нирок
V стадії із застосуванням гемодіалізу

Відповідно до Основ законодавства України про охорону
здоров'я на виконання доручення Кабінету Міністрів України від
05.10.2010 N 54406/4/1-10 до протоколу наради під головуванням
Віце-прем'єр-міністра Тігіпка С.Л. від 29.09.2010 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методику розрахунку вартості лікування хворих
на хронічну хворобу нирок V стадії із застосуванням гемодіалізу
(додається).
2. Директору Департаменту економіки, фінансів і
бухгалтерської звітності Левицькому О.І. забезпечити подання у
встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Копитова С.М.
4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
В.о. Міністра О.В.Аніщенко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань Г.В.Осовий
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
В.о. Голови
Головного контрольно-ревізійного
управління України Н.І.Рубан
Заступник
Міністра фінансів України С.О.Рибак
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський
Президент Національної академії
медичних наук України А.М.Сердюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
02.03.2011 N 129
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 березня 2011 р.
за N 355/19093

МЕТОДИКА
розрахунку вартості лікування хворих
на хронічну хворобу нирок V стадії
із застосуванням гемодіалізу

I. Загальні положення
1.1. Ця Методика визначає механізм формування вартості
лікування хворих на хронічну хворобу нирок V стадії із
застосуванням амбулаторного гемодіалізу та не встановлює порядок
надання медичної допомоги.
1.2. Поняття, що використовується у цій Методиці, має таке
значення: амбулаторний гемодіаліз - процедура, яка дозволяє частково
компенсувати втрачену функцію нирок.
1.3. Методика є обов'язковою для державних та комунальних
закладів охорони здоров'я та є рекомендованою для інших закладів
охорони здоров'я.
1.4. Розрахунок вартості лікування хворих на хронічну хворобу
нирок V стадії із застосуванням амбулаторного гемодіалізу
складається із розрахунків вартості діагностично-лікувальних
послуг та послуг технічного характеру. 1.4.1. До діагностично-лікувальних послуг належать: обстеження (консультація нефролога, функціональні,
ультразвукові, рентгенологічні та лабораторні дослідження); спостереження за хворими; формування судинного доступу та лікувальні маніпуляції; процедура амбулаторного гемодіалізу; забезпечення хімічної та мікробіологічної безпеки при
проведенні гемодіалізу (контроль якості води, мікробіологічні
дослідження змивів з діалізних апаратів та залів, стерильність
матеріалів та інструментів, санітарний контроль повітря). 1.4.2. До послуг технічного характеру належать: прання білизни для відділення гемодіалізу; утилізація медичних відходів для відділення гемодіалізу.
1.5. При розрахунку вартості лікування закладом охорони
здоров'я визначаються: 1.5.1. Перелік послуг, які необхідні для лікування хворих на
хронічну хворобу нирок V стадії із застосуванням амбулаторного
гемодіалізу, затверджений закладом охорони здоров'я за зразком,
наведеним у додатку 1 до цієї Методики. 1.5.2. Довідка про основні витрати (прямі та непрямі) лікарні
на поточний рік за зразком, наведеним у додатку 2 до цієї
Методики. При неможливості обчислити фактичні витрати обґрунтовуються
планові витрати, виходячи з потреб закладу, і при розрахунку
вартості послуг користуються затвердженими плановими витратами на
наступний (майбутній) період. Після розрахунку прямих витрат ці
планові витрати переносяться у тому самому співвідношенні до
заробітної плати медичного персоналу, яка планується в наступному
періоді. 1.5.3. Норми витрат часу, потрібного для здійснення
діагностично-лікувальних послуг, визначаються за зразком,
наведеним у додатку 3 до цієї Методики. Норми витрат часу, потрібного для виконання послуг по
обстеженню, спостереженню за хворими, формуванню судинного доступу
та проведенню лікувальних маніпуляцій кожному з основних
виконавців (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний
персонал), визначаються відповідно до чинного законодавства. При
відсутності нормативних документів, що регламентують витрати часу
медперсоналу, норми витрат часу затверджуються на підставі актів
хронометражу, які складаються комісією на підставі узагальнення
даних щодо часу виконання даної послуги за зразком, наведеним у
додатку 4 до цієї Методики. Норми витрат часу, потрібного для проведення процедури
амбулаторного гемодіалізу кожному з основних виконавців (лікарі,
середній медичний персонал, молодший медичний персонал, інженер та
технік по сервісу у відділенні гемодіалізу), визначаються згідно з
технологічною картою за зразком, наведеним у додатку 5 до цієї
Методики. 1.5.4. Норми витрат лікарських засобів та виробів медичного
призначення на діагностично-лікувальні послуги включають
найменування лікарських засобів та виробів медичного призначення,
одиницю виміру та кількість цих засобів для кожної послуги за
зразком, наведеним у додатку 6 до цієї Методики. На підставі затверджених норм витрат лікарських засобів та
виробів медичного призначення складається інформація про
матеріальні витрати на лікарські засоби та вироби медичного
призначення, у якій зазначаються найменування лікарських засобів
та виробів медичного призначення, одиниця виміру та вартість
одиниці виміру за зразком, наведеним у додатку 7 до цієї Методики. 1.5.5. Інформація про перелік діагностично-лікувальних послуг
та необхідну їх кількість на рік для лікування одного хворого на
хронічну хворобу нирок V стадії із застосуванням амбулаторного
гемодіалізу за зразком, наведеним у додатку 8 до цієї Методики. 1.5.6. Інформація про перелік, кількість і матеріальні
витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення на рік
для проведення процедури амбулаторного гемодіалізу за зразком,
наведеним у додатку 9 до цієї Методики.
II. Порядок розрахунку вартості
діагностично-лікувальних послуг
2.1. Розрахунки здійснюються витратним методом, який
заснований на розрахунку виробничої собівартості з урахуванням
витрат, які необхідні для надання діагностично-лікувальних послуг
закладом. Витратний метод дає конкретний механізм розрахунку вартості
діагностично-лікувальної послуги, економічне обґрунтування кожної
статті витрат за такою формулою:
V = S + N ,
m m m
де: V - вартість діагностично-лікувальної послуги;
m
S - виробнича собівартість діагностично-лікувальної послуги; m
N - адміністративні витрати для виконання діагностично- m
лікувальної послуги.
2.2. При визначенні виробничої собівартості визначається сума
всіх витрат закладу охорони здоров'я для формування та надання
діагностично-лікувальної послуги з урахуванням вимог чинного
законодавства. Виробнича собівартість послуги складається з прямих та
загальновиробничих витрат. 2.2.1. До прямих належать такі витрати, пов'язані з
виконанням послуг одного типу, що безпосередньо включені до
виробничої собівартості: 1) фонд оплати праці медичного персоналу - розраховується як
сума оплати праці медичного персоналу за час виконання послуги та
резерву відпусток медичного персоналу. Резерв на оплату відпусток
розраховується шляхом множення відсотка резерву відпусток на суму
оплати праці медичного персоналу. Відсоток резерву відпусток
визначається як відношення річної фактичної суми на оплату
відпусток до загального річного фонду оплати праці; 2) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування - відрахування на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування; 3) матеріальні витрати на лікарські засоби та вироби
медичного призначення враховують матеріальне забезпечення даної
послуги матеріалами, медикаментами, разовим інструментарієм,
кількісну та вартісну оцінку. Для кількісної оцінки матеріалів
використовуються норми видатку матеріалів, затверджені закладом
охорони здоров'я; 4) інші прямі витрати розраховуються, виходячи з їх загальних
фактичних витрат і розрахункового коефіцієнта. Інші прямі витрати
включають у себе витрати на деззасоби, малоцінний та
швидкозношуваний медичний інвентар, інструментарій та інструменти,
бланки. 2.2.2. До загальновиробничих належать витрати на
обслуговування та управління діяльністю закладу охорони здоров'я,
які можуть бути віднесені до конкретної діагностично-лікувальної
послуги: 1) фонд оплати праці загальновиробничого
персоналу - розраховується як сума оплати праці
загальновиробничого персоналу та резерву відпусток. Резерв на
оплату відпусток розраховується шляхом множення відсотка резерву
відпусток на суму оплати праці загальновиробничого персоналу.
Відсоток резерву відпусток визначається як відношення річної
фактичної суми на оплату відпусток до загального річного фонду
оплати праці; 2) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування - відрахування на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування; 3) експлуатаційні витрати - розраховуються виходячи із
загальних фактичних або планових витрат, які розподіляються
пропорційно площам приміщень для надання діагностично-лікувальних
послуг та площам орендованих приміщень. Розрахунки проводяться
через розрахунковий коефіцієнт. Склад експлуатаційних витрат
визначається відповідно до вимог чинного законодавства; 4) амортизаційні відрахування - розраховуються відповідно до
бухгалтерського обліку (якщо ця стаття видатків враховується в
закладі охорони здоров'я). Розрахунки проводяться через
розрахунковий коефіцієнт; 5) інші загальновиробничі витрати розраховуються через
розрахунковий коефіцієнт. До інших загальновиробничих витрат
входять канцелярські витрати, витрати на електротовари, охорону
праці, транспортні послуги, оренду, проведення поточного ремонту,
запчастини, технічне обслуговування медтехніки, витрати на послуги
санстанції.
2.3. До адміністративних витрат належать загальногосподарські
витрати, спрямовані на обслуговування закладу охорони здоров'я. 2.3.1. Фонд оплати праці адміністративного персоналу
розраховується як сума оплати праці адміністративного персоналу та
резерву відпусток. Резерв на оплату відпусток розраховується
шляхом множення відсотка резерву відпусток на суму оплати праці
адміністративного персоналу. Відсоток резерву відпусток
визначається як відношення річної фактичної суми на оплату
відпусток до загального річного фонду оплати праці. 2.3.2. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування - відрахування на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування. 2.3.3. Інші адміністративні витрати розраховуються через
розрахунковий коефіцієнт. До інших адміністративних витрат входять
витрати на програмне забезпечення, пожежну і сторожову охорону.
2.4. Для розрахунку вартості діагностично-лікувальних послуг
визначаються розрахункові коефіцієнти (К): 2.4.1 коефіцієнт інших прямих витрат К :
1
К = D / (A+B+C),
1
де: D - інші прямі витрати; A - фонд оплати праці медичного персоналу; B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування в
палатах; C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування; 2.4.2 коефіцієнт фонду оплати праці загальновиробничого
персоналу К :
2
К = E / (A + B + C),
2
де: A - фонд оплати праці медичного персоналу; E - фонд оплати праці загальновиробничого персоналу; B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування в
палатах; C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування; 2.4.3 коефіцієнт експлуатаційних витрат К :
3
К = (F х b / (a + b + d + f)) / A,
3
де: A - фонд оплати праці медичного персоналу; F - експлуатаційні витрати; a - площа приміщень, що орендується сторонніми організаціями; b - площа приміщень для надання діагностично-лікувальних
послуг; d - площа палат із ліжками; f - площа приміщень харчоблоку та їдалень; 2.4.4 коефіцієнт амортизаційних відрахувань К :
4
К = (G х b / (b + d + f)) / A,
4
де: A - фонд оплати праці медичного персоналу; G - амортизаційні відрахування; b - площа приміщень для надання діагностично-лікувальних
послуг; d - площа палат із ліжками; f - площа приміщень харчоблоку та їдалень; 2.4.5 коефіцієнт інших загальновиробничих витрат К :
5
К = H / E,
5
де: H -інші загальновиробничі витрати; E - фонд оплати праці загальновиробничого персоналу; 2.4.6 коефіцієнт фонду оплати праці адміністративного
персоналу К :
6
К = I / (A + B + C),
6
де: A - фонд оплати праці медичного персоналу; I - фонд оплати праці адміністративного персоналу; B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування в
палатах; C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування; 2.4.7 коефіцієнт інших адміністративних витрат К :
7
К = J / I,
7
де: J - інші адміністративні витрати; I - фонд оплати праці адміністративного персоналу.
2.5. Розрахунок оплати праці медичного персоналу за час
виконання послуги проводиться за формулою:
ОП = ОП1 + ОП2,
де: ОП - оплата праці медичного персоналу за час виконання
послуги; ОП1 - оплата праці медичного персоналу за час виконання
послуги при обстеженні та спостереженні за хворими; ОП2 - оплата праці медичного персоналу за час виконання
послуги при проведенні процедури амбулаторного гемодіалізу. 2.5.1. Розрахунок оплати праці медичного персоналу за час
виконання послуги при обстеженні та спостереженні за хворими
проводиться за формулою:
ОП1 = ЗП х t / (21 х t х 60) + ЗП х t /
ЛІК1 ЛІК1 РДЛІК1 СМП1 СМП1
/ (21 х t х 60) + ЗП х t ) / (21 х t х 60),
РДСМП1 ММП1 ММП1 РДММП1
де: ЗП - заробітна плата лікаря, що надає
ЛІК1
діагностично-лікувальну послугу (за місяць);
t - час надання лікарем діагностично-лікувальної ЛІК1
послуги в хвилинах;
ЗП - заробітна плата середнього медичного
СМП1
персоналу, який бере участь у наданні діагностично-лікувальної
послуги (за місяць); t - час надання середнім медичним персоналом СМП1
діагностично-лікувальної послуги в хвилинах;
ЗП - заробітна плата молодшого медичного персоналу
ММП1
(за місяць);
t - час, який витрачає молодший медичний
ММП1
персонал, в хвилинах;
21 - середня кількість робочих днів у місяці;
t - тривалість робочого дня лікаря в годинах;
РДЛІК1
t - тривалість робочого дня середнього медичного РДСМП1
персоналу в годинах;
t - тривалість робочого дня молодшого РДММП1
медичного персоналу в годинах;
60 - кількість хвилин у годині.
2.5.2. Розрахунок оплати праці медичного персоналу за час
виконання послуги при проведенні процедури амбулаторного
гемодіалізу проводиться за такою формулою:
ОП2 = ЗП х t / (21 х t х 60) +
ЛІК2 ЛІК2 РДЛІК2
+ ЗП х t / (21 х t х 60) + ЗП х
СМП2 СМП2 РДСМП2 ММП2
х t ) / (21 х t х 60) + ЗП х t /
ММП2 РДММП2 ІНЖ ІНЖ
/(21 х t х 60) + ЗП х t / (21 х t х 60),
РДІНЖ ТЕХ ТЕХ РДТЕХ
де: ЗП - заробітна плата лікаря, що надає послугу
ЛІК2
при проведенні процедури амбулаторного гемодіалізу (за місяць);
t - час надання лікарем діагностично-лікувальної ЛІК2
послуги при проведенні процедури амбулаторного гемодіалізу в
хвилинах; ЗП - заробітна плата середнього медичного
СМП2
персоналу, який бере участь у наданні діагностично-лікувальної
послуги при проведенні процедури амбулаторного гемодіалізу (за
місяць); t - час надання середнім медичним персоналом СМП2
діагностично-лікувальної послуги при проведенні процедури
амбулаторного гемодіалізу в хвилинах; ЗП - заробітна плата молодшого медичного
ММП2
персоналу, який бере участь у наданні діагностично-лікувальної
послуги при проведенні процедури амбулаторного гемодіалізу (за
місяць); t - час, який витрачає молодший медичний ММП2
персонал при проведенні процедури амбулаторного гемодіалізу, в
хвилинах; ЗП - заробітна плата інженера (за місяць);
ІНЖ
t - час, який витрачає інженер при проведенні ІНЖ
процедури амбулаторного гемодіалізу, в хвилинах;
ЗП - заробітна плата техніка (за місяць);
ТЕХ
t - час, який витрачає технік при проведенні ТЕХ
процедури амбулаторного гемодіалізу в хвилинах;
21 - середня кількість робочих днів у місяці;
t - тривалість робочого дня лікаря в годинах;
РДЛІК2
t - тривалість робочого дня середнього РДСМП2
медичного персоналу в годинах;
t - тривалість робочого дня молодшого РДММП2
медичного персоналу в годинах;
t - тривалість робочого дня інженера в годинах;
РДІНЖ
t - тривалість робочого дня техніка в годинах; РДТЕХ
60 - кількість хвилин у годині. Розрахунок витрат "Оплата праці медичного персоналу"
оформляється за зразком, наведеним у додатку 10 до цієї Методики. Розрахунок вартості діагностично-лікувальних послуг
оформляється за зразком, наведеним у додатку 11 до цієї Методики.
III. Порядок розрахунку вартості послуг
технічного характеру
3.1. До послуг технічного характеру належать: прання білизни для відділення гемодіалізу; утилізація медичних відходів для відділення гемодіалізу.
3.2. Розрахунок вартості послуг технічного характеру
проводиться за такою формулою:
S = J / Y / H,
де: S - вартість послуги технічного характеру; J - витрати на послугу технічного характеру за рік; Y - кількість гемодіалізів на одного хворого за рік; H - кількість хворих у гемодіалізному відділенні.
IV. Порядок розрахунку вартості лікування
одного хворого на хронічну хворобу нирок V стадії
із застосуванням амбулаторного гемодіалізу
4.1. Розрахунок вартості лікування одного хворого на хронічну
хворобу нирок V стадії із застосуванням амбулаторного гемодіалізу
розраховується виходячи із суми складових.
4.2. У складові для проведення одного гемодіалізу входять усі
обстеження, спостереження за хворим, формування судинного доступу
та лікувальні маніпуляції, сама процедура амбулаторного
гемодіалізу та забезпечення хімічної та мікробіологічної безпеки. Вартість кожної складової на один гемодіаліз розраховується
за такою формулою:
W = E х R / Y,
де: W - вартість складової на один гемодіаліз; E - вартість однієї послуги, яка відображена в таблиці 1
додатка 12 до цієї Методики; R - необхідна кількість послуг за рік; Y - кількість гемодіалізів на одного хворого за рік.
4.3. Вартість складових при лікуванні одного хворого на
хронічну хворобу нирок V стадії із застосуванням амбулаторного
гемодіалізу відображена в таблиці 2 додатка 12 до цієї Методики.
4.4. Зведена таблиця вартості складових при лікуванні одного
хворого на хронічну хворобу нирок V стадії із застосуванням
амбулаторного гемодіалізу відображена в таблиці 3 додатка 12 до
цієї Методики.
4.5. Вартість лікування одного хворого на хронічну хворобу
нирок V стадії із застосуванням амбулаторного гемодіалізу
відображена в таблиці 4 додатка 12 до цієї Методики.
Директор Департаменту
економіки, фінансів
і бухгалтерської звітності О.І.Левицький

Додаток 1
до Методики розрахунку
вартості лікування хворих
на хронічну хворобу нирок
V стадії із застосуванням
гемодіалізу
Зразок

ПЕРЕЛІК
послуг, які необхідні для лікування
хворих на хронічну хворобу нирок V стадії
із застосуванням амбулаторного гемодіалізу
_______________________________________
(найменування закладу охорони здоров'я)

------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування послуги | Примітка | | послуги | | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | | | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | | | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник закладу
охорони здоров'я ___________________________
(підпис, прізвище, ініціали) М.П.

Додаток 2
до Методики розрахунку
вартості лікування хворих
на хронічну хворобу нирок
V стадії із застосуванням
гемодіалізу
ЗАТВЕРДЖУЮ _________________________
(керівник закладу охорони
здоров'я)
_________________________
"__" __________ 201_ року
Зразок

ДОВІДКА
про основні витрати
на ______ рік
_____________________________________
(найменування закладу охорони здоров'я)

------------------------------------------------------------------- | N | Найменування витратних статей |Фактичні| |з/п | |витрати | | | | за | | | |поточний| | | | період | | | | (грн.) | |----+---------------------------------------------------+--------| | 1 | Прямі витрати | | |----+---------------------------------------------------+--------| |1.1 | Фонд оплати праці медичного персоналу (лікарі, | | | | середній медичний персонал, молодший медичний | | | |персонал, інженер та технік по сервісу у відділенні| | | | гемодіалізу) | | |----+---------------------------------------------------+--------| |1.2 | Фонд оплати праці персоналу, що забезпечує | | | | перебування в палатах (сестри-господині, | | | | прибиральниці) | | |----+---------------------------------------------------+--------| |1.3 | Фонд оплати праці персоналу, що забезпечує | | | | харчування (працівники кухонь та їдалень) | | |----+---------------------------------------------------+--------| |1.4 | Інші прямі витрати (витрати на деззасоби, | | | | малоцінний та швидкозношуваний медичний інвентар, | | | | інструментарій та інструменти, бланки) | | |----+---------------------------------------------------+--------| | 2 | Загальновиробничі витрати | | |----+---------------------------------------------------+--------| |2.1 | Фонд оплати праці загальновиробничого персоналу | | | | (завідувачі відділень, старші медсестри, | | | | медреєстратори, керівники основних підрозділів, | | | | начальники виробничих служб) | | |----+---------------------------------------------------+--------| |2.2 | Експлуатаційні витрати (витрати на опалення, | | | | освітлення, водопостачання, газ, вивіз сміття, | | | | дезінфекцію, технічне обслуговування лічильників) | | |----+---------------------------------------------------+--------| |2.3 |Амортизаційні відрахування (якщо ця стаття видатків| | | | враховується в закладі охорони здоров'я) | | |----+---------------------------------------------------+--------| |2.4 | Інші загальновиробничі витрати (канцелярські | | | | витрати, електротовари, витрати на охорону праці, | | | |транспортні послуги, проведення поточного ремонту, | | | | запчастини, технічне обслуговування медтехніки, | | | | витрати на послуги санстанції) | | |----+---------------------------------------------------+--------| | 3 | Адміністративні витрати | | |----+---------------------------------------------------+--------| |3.1 | Фонд оплати праці адміністративного персоналу | | | |(адмінуправління, бухгалтерія, планово-економічний | | | | відділ, господарський персонал) | | |----+---------------------------------------------------+--------| |3.2 | Інші адміністративні витрати (програмне | | | | забезпечення, пожежна і сторожова охорона) | | |----+---------------------------------------------------+--------| | 4 | Інша інформація по медичному закладу | | |----+---------------------------------------------------+--------| |4.1 | Загальна площа (кв. м), у тому числі: | | |----+---------------------------------------------------+--------| |4.2 | площа, що орендується сторонніми організаціями | | |----+---------------------------------------------------+--------| |4.3 | площа приміщень для надання | | | | діагностично-лікувальних послуг пацієнтів | | | | (лабораторії, рентгенкабінет, операційні, | | | | реанімація, маніпуляційні, кабінети для | | | | обстеження, масажу, лікувальних процедур) | | |----+---------------------------------------------------+--------| |4.4 | площа палат із ліжками для перебування пацієнтів | | |----+---------------------------------------------------+--------| |4.5 | площа приміщень харчоблоку та їдалень | | |----+---------------------------------------------------+--------| |4.6 | інша площа (адміністративні, загальновиробничі, | | | | підсобні приміщення, санвузли, коридори, ліфти) | | |----+---------------------------------------------------+--------| |4.7 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне | | | | соціальне страхування (%) | | |----+---------------------------------------------------+--------| |4.8 | Фактична сума на оплату відпусток | | |----+---------------------------------------------------+--------| |4.9 |Вартість прання білизни для відділення гемодіалізу | | |----+---------------------------------------------------+--------| |4.10| Вартість утилізації медичних відходів для | | | | відділення гемодіалізу | | |----+---------------------------------------------------+--------| |4.11| Кількість амбулаторних гемодіалізів на одного | | | | хворого на рік | | |----+---------------------------------------------------+--------| |4.12|Кількість діалізних місць у відділенні гемодіалізу | | |----+---------------------------------------------------+--------| |4.13|Кількість діалізних залів у відділенні гемодіалізу | | |----+---------------------------------------------------+--------| |4.14| Кількість хворих у відділенні гемодіалізу | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Методики розрахунку
вартості лікування хворих
на хронічну хворобу нирок
V стадії із застосуванням
гемодіалізу
Зразок

НОРМИ
витрат часу на діагностично-лікувальні послуги

---------------------------------------------------------------------- | Код |Найменування|Одиниця|Лікар|Середній|Молодший|Інженер|Технік | |послуги| послуги |виміру |(хв.)|медичний|медичний| по | по | | | | | |персонал|персонал|сервісу|сервісу| | | | | | (хв.) | (хв.) | (хв.) | (хв.) | |-------+------------+-------+-----+--------+--------+-------+-------| | | | | | | | | | |-------+------------+-------+-----+--------+--------+-------+-------| | | | | | | | | | |-------+------------+-------+-----+--------+--------+-------+-------| | | | | | | | | | |-------+------------+-------+-----+--------+--------+-------+-------| | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Методики розрахунку
вартості лікування хворих
на хронічну хворобу нирок
V стадії із застосуванням
гемодіалізу
Зразок ЗАТВЕРДЖУЮ _________________________
(посада керівника закладу
охорони здоров'я)
_________________________
(П.І.Б. керівника закладу
охорони здоров'я)
_________________________
(підпис)
"__" _________ 20__ року

АКТ
хронометражу

Комісія у складі:
1. __________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)
2. __________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)
3. __________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)
провела хронометраж часу з надання діагностично-лікувальних
послуг, що надаються _____________________________________________
(найменування закладу охорони здоров'я)
------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування послуги | Лікар | Середній | Молодший | | послуги | | (хв.) | медичний | медичний | | | | | персонал | персонал | | | | | (хв.) | (хв.) | |----------+-----------------------+-------+----------+----------| | | | | | | |----------+-----------------------+-------+----------+----------| | | | | | | |----------+-----------------------+-------+----------+----------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
____________________________
(підпис члена комісії) _____________________________
(підпис члена комісії) _____________________________
(підпис члена комісії)

Додаток 5
до Методики розрахунку
вартості лікування хворих
на хронічну хворобу нирок
V стадії із застосуванням
гемодіалізу
Зразок

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА
щодо проведення процедури амбулаторного
гемодіалізу для
_________________________________________
(найменування закладу охорони здоров'я)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Відомості про |Кількість |Кількість |Підготовчі роботи до |Контроль| Процедура |Відключення| Обробка після | Час |Тривалість|Примітка| |з/п| основних |виконавців|діалізних | початку процедури | стану |гемодіалізу,|від апарата| процедури |проведення| зміни, | | | | виконавців | у | місць у | |пацієнта| хв. |та контроль| |процедури | год. | | | | процедури |діалізному|відділенні| | та | | за станом | |для одного| | | | |----------------|відділенні| |---------------------|підклю- | | пацієнта |---------------------|пацієнта, | | | | |кваліфі-|катего-| | |діалізного|діалізного|чення до| | після |діалізного|діалізного| хв. | | | | | кація | рія | | |залу, хв. | апарата, |апарата,| |процедури, |залу, хв. | апарата, | | | | | | | | | | | хв. |хв. | | хв. | | хв. | | | | |---+--------+-------+----------+----------+----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------| | | лікар | | | | | | | | | | | | | | |---+--------+-------+----------| |----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------| | |середній| | | | | | | | | | | | | | | |медичний| | | | | | | | | | | | | | | |персонал| | | | | | | | | | | | | | |---+--------+-------+----------| |----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------| | |молодший| | | | | | | | | | | | | | | |медичний| | | | | | | | | | | | | | | |персонал| | | | | | | | | | | | | | |---+--------+-------+----------| |----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------| | |інженер | | | | | | | | | | | | | | | | по | | | | | | | | | | | | | | | |сервісу | | | | | | | | | | | | | | |---+--------+-------+----------| |----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------| | | технік | | | | | | | | | | | | | | | | по | | | | | | | | | | | | | | | |сервісу | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник закладу
охорони здоров'я ___________________________
(підпис, прізвище, ініціали) М.П.

Додаток 6
до Методики розрахунку
вартості лікування хворих
на хронічну хворобу нирок
V стадії із застосуванням
гемодіалізу
Зразок

НОРМИ
витрат лікарських засобів та виробів медичного
призначення на діагностично-лікувальні послуги

------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | Найменування | Одиниця |Витрати | | послуги | послуги | лікарських засобів | виміру |на одну | | | | та виробів | |послугу | | | | медичного | | | | | | призначення | | | |---------+--------------+--------------------+---------+--------| | | | | | | |---------+--------------+--------------------+---------+--------| | | | | | | |---------+--------------+--------------------+---------+--------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник закладу
охорони здоров'я ___________________________
(підпис, прізвище, ініціали) М.П.

Додаток 7
до Методики розрахунку
вартості лікування хворих
на хронічну хворобу нирок
V стадії із застосуванням
гемодіалізу
Зразок

ІНФОРМАЦІЯ
про матеріальні витрати на лікарські засоби
та вироби медичного призначення
_________________________________________
(найменування закладу охорони здоров'я)

------------------------------------------------------------------ |Найменування лікарських |Одиниця виміру| Вартість за одиницю | | засобів та виробів | | виміру, грн. (без ПДВ) | | медичного призначення | | | |------------------------+--------------+------------------------| | | | | |------------------------+--------------+------------------------| | | | | |------------------------+--------------+------------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник закладу
охорони здоров'я ___________________________
(підпис, прізвище, ініціали) М.П.

Додаток 8
до Методики розрахунку
вартості лікування хворих
на хронічну хворобу нирок
V стадії із застосуванням
гемодіалізу
Зразок

ІНФОРМАЦІЯ
про перелік діагностично-лікувальних
послуг та необхідну їх кількість на рік
для лікування одного хворого на хронічну
хворобу нирок V стадії із застосуванням
амбулаторного гемодіалізу

------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування послуги |Одиниця|Необхідна|Примітка| |послуги| |виміру |кількість| | | | | | послуг | | | | | | за рік | | |-------+-----------------------------+-------+---------+--------| | |Обстеження, спостереження за | | | | | |хворими, формування судинного| | | | | |доступу та лікувальні | | | | | |маніпуляції: | | | | |-------+-----------------------------+-------+---------+--------| | | | | | | |-------+-----------------------------+-------+---------+--------| | | | | | | |-------+-----------------------------+-------+---------+--------| | | | | | | |-------+-----------------------------+-------+---------+--------| | | | | | | |-------+-----------------------------+-------+---------+--------| | | | | | | |-------+-----------------------------+-------+---------+--------| | |Процедура амбулаторного | | | | | |гемодіалізу | | | | |-------+-----------------------------+-------+---------+--------| | | | | | | |-------+-----------------------------+-------+---------+--------| | |Забезпечення хімічної та | | | | | |мікробіологічної безпеки: | | | | |-------+-----------------------------+-------+---------+--------| | | | | | | |-------+-----------------------------+-------+---------+--------| | | | | | | |-------+-----------------------------+-------+---------+--------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник закладу
охорони здоров'я ___________________________
(підпис, прізвище, ініціали) М.П.

Додаток 9
до Методики розрахунку
вартості лікування хворих
на хронічну хворобу нирок
V стадії із застосуванням
гемодіалізу
Зразок

ІНФОРМАЦІЯ
про перелік, кількість і матеріальні витрати
на лікарські засоби та вироби медичного
призначення на рік для проведення процедури
амбулаторного гемодіалізу

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування |Одиниця|Кількість|Вартість|Примітка| |з/п| лікарських |виміру | за рік |за рік, | | | | засобів та виробів | | | грн. | | | | медичного | | | | | | | призначення | | | | | |---+------------------------+-------+---------+--------+--------| | |Обов'язкові лікарські | | | | | | |засоби та вироби | | | | | | |медичного призначення: | | | | | |---+------------------------+-------+---------+--------+--------| | | | | | | | |---+------------------------+-------+---------+--------+--------| | | | | | | | |---+------------------------+-------+---------+--------+--------| | | | | | | | |---+------------------------+-------+---------+--------+--------| | | | | | | | |---+------------------------+-------+---------+--------+--------| | | | | | | | |---+------------------------+-------+---------+--------+--------| | |Додаткові лікарські | | | | | | |засоби та вироби | | | | | | |медичного призначення: | | | | | |---+------------------------+-------+---------+--------+--------| | | | | | | | |---+------------------------+-------+---------+--------+--------| | | | | | | | |---+------------------------+-------+---------+--------+--------| | | | | | | | |---+------------------------+-------+---------+--------+--------| | | | | | | | |---+------------------------+-------+---------+--------+--------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 10
до Методики розрахунку
вартості лікування хворих
на хронічну хворобу нирок
V стадії із застосуванням
гемодіалізу

Зразок

РОЗРАХУНОК
витрат "Оплата праці медичного персоналу"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Код |Найменування|Кваліфікація|Категорія|Науковий| Заробітна | Час |Заробітна|Резерв на | Фонд | |послуги| послуги | | |ступінь | плата |виконання| плата | оплату | оплати | | | | | | |(грн./міс.)|послуги, | за час |відпусток | праці | | | | | | | | хв. |виконання|медичного |медичного | | | | | | | | |послуги, |персоналу,|персоналу,| | | | | | | | | грн. | грн. | грн. | |-------+------------+------------+---------+--------+-----------+---------+---------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-------+------------+------------+---------+--------+-----------+---------+---------+----------+----------| | | | | | | | | | | | |-------+------------+------------+---------+--------+-----------+---------+---------+----------+----------| | | | | | | | | | | | |-------+------------+------------+---------+--------+-----------+---------+---------+----------+----------| | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 11
до Методики розрахунку
вартості лікування хворих
на хронічну хворобу нирок
V стадії із застосуванням
гемодіалізу
Зразок

РОЗРАХУНОК
вартості діагностично-лікувальних послуг

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Код | Прямі витрати | Загальновиробничі витрати |Виробни-| Адміністративні витрати | Разом | Вар-| |послуги|----------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------| ча |--------------------------------------------------------|витрати|тість| | | Оплата | Резерв | Фонд | Єдиний |Матеріальні| Інші | Прямі | Оплата | Резерв | Фонд | Єдиний |Екслуата-|Амортиза-| Інші |Загально-| собі- | Оплата |Резерв на| Фонд | Єдиний | Інші |Адміні- | | без | | | праці | на | оплати | внесок на |витрати на | прямі |витрати,| праці |на оплату| оплати | внесок на | ційні | ційні |загально-|виробничі|вартість| праці | оплату |оплати | внесок |адміні-|стратив-| |ПДВ, | | |медичного| оплату | праці | загально- | лікарські |витрати| всього | загально- |відпусток| праці | загально- |витрати |відраху- |виробничі| витрати,| |адміністра-|відпусток| праці | на | стра- |ні вит- | | грн | | |персоналу|відпусток|медичного|обов'язкове| засоби та | | |виробничого| | загально- |обов'язкове| | вання | витрати | всього | | тивного | |адміні-|загально-| тивні | рати, | | | | | за час | |персоналу| державне | вироби | | | персоналу | |виробничого| державне | | | | | | персоналу | | стра- |обов'яз- |витрат | всього | | | | |виконання| | | соціальне | медичного | | | | | персоналу | соціальне | | | | | | за час | |тивного| кове | | | | | | | послуги | | |страхування|призначення| | | | | |страхування| | | | | | виконання | |персо- | державне| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | послуги | | налу |соціальне| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | страху- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | вання | | | | | |-------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-------+--------+-----------+---------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+-----------+---------+-------+---------+-------+--------+-------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 12
до Методики розрахунку
вартості лікування хворих
на хронічну хворобу нирок
V стадії із застосуванням
гемодіалізу
Зразок
Таблиця 1

ВАРТІСТЬ
діагностично-лікувальних послуг

------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування послуги | Одиниця | Вартість | | послуги | | виміру | без ПДВ, | | | | | грн. | |------------+-------------------------+-----------+-------------| | | | | | |------------+-------------------------+-----------+-------------| | | | | | |------------+-------------------------+-----------+-------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 2

ВАРТІСТЬ
складових при лікуванні одного хворого
на хронічну хворобу нирок V стадії із застосуванням
амбулаторного гемодіалізу

---------------------------------------------------------------------- | Код |Найменування|Одиниця|Вартість|Необхідна|Сумарна | Вартість | |послуги| послуги |виміру | однієї |кількість|вартість| складової | | | | |послуги,|послуг за|за рік, | на один | | | | | грн. | рік | грн. |гемодіаліз,| | | | | (без | | (без | грн. | | | | | ПДВ) | | ПДВ) | (без ПДВ) | |-------+------------+-------+--------+---------+--------+-----------| | | | | | | | | |-------+------------+-------+--------+---------+--------+-----------| | | | | | | | | |-------+------------+-------+--------+---------+--------+-----------| | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
Таблиця 3

ЗВЕДЕНА
таблиця вартості складових при лікуванні
одного хворого на хронічну хворобу нирок V стадії
із застосуванням амбулаторного гемодіалізу

------------------------------------------------------------------ | N | Складові | Вартість |Необхідна| Сумарна |Примітка| |з/п| лікування |однієї сесії|кількість| вартість | | | | |гемодіалізу,|сесій за | за рік, | | | | | грн. (без | рік | грн. | | | | | ПДВ) | | (без ПДВ) | | |---+----------------+------------+---------+-----------+--------| | 1 |Обстеження, | | | | | | |спостереження | | | | | | |за хворими, | | | | | | |формування | | | | | | |судинного | | | | | | |доступу та | | | | | | |лікувальні | | | | | | |маніпуляції | | | | | |---+----------------+------------+---------+-----------+--------| | 2 |Процедура | | | | | | |амбулаторного | | | | | | |гемодіалізу | | | | | |---+----------------+------------+---------+-----------+--------| | 3 |Забезпечення | | | | | | |хімічної та | | | | | | |мікробіологічної| | | | | | |безпеки | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 4

ВАРТІСТЬ
лікування хворих на хронічну хворобу нирок
V стадії із застосуванням амбулаторного гемодіалізу

------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування нозології | Вартість без ПДВ, грн. | | МКХ_10 | | | |--------+------------------------------+------------------------| | N 18 |Лікування хворих на хронічну | | | |хворобу нирок V стадії із | | | |застосуванням амбулаторного | | | |гемодіалізу | | ------------------------------------------------------------------on top