Document z0354-14, valid, current version — Adoption on January 21, 2014
( Last event — Entry into force, gone April 18, 2014. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.01.2014  № 23/47/59


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 березня 2014 р.
за № 354/25131

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства агропромислового комплексу України, Міністерства енергетики України, Державного комітету України по матеріальних резервах від 10 жовтня 1997 року № 60/28/227

Відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЄМО:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства агропромислового комплексу України, Міністерства енергетики України, Державного комітету України по матеріальних резервах від 10 жовтня 1997 року № 60/28/227 "Про затвердження Порядку погашення суб'єктами підприємницької діяльності агропромислового комплексу заборгованості за електричну та теплову енергію шляхом передачі сільськогосподарської продукції та продукції переробки через управління "Укрдержресурссировина" Мінагропрому України для закладання до державного резерву і проведення взаєморозрахунків", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 1997 року за № 494/2298.

2. Департаменту інженерно-технічного забезпечення та сільськогосподарського машинобудування Міністерства аграрної політики та продовольства України (Григорович О.І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Давиденка В.М.

Міністр аграрної політики
та продовольства України


М.В. Присяжнюк

Міністр
енергетики та вугільної
промисловості УкраїниЕ.А. Ставицький

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України


І.М. Прасолов

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Державного агентства резерву України

Заступник Міністра фінансів України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.П. Косіченко

В.О. КоцюбаМ.Ю. Бродськийon top