Document z0351-06, valid, current version — Revision on February 11, 2014, on the basis - z0109-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.03.2006 N 172
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2006 р.
за N 351/12225

Про затвердження описів бланків документів
про атестацію навчальних закладів
та Інструкції щодо їх заповнення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки
N 1589 ( z0109-14 ) від 18.11.2013 }

На підставі п. 7 Положення про атестацію професійно-технічних
навчальних закладів, що затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 12.02.96 N 200 ( 200-96-п ), та п. 20 Порядку
державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних
навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 24 липня 2001 року N 553 ( z0678-01 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 серпня 2001 року
за N 678/5869, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Опис бланка свідоцтва про атестацію, що
додається.
2. Затвердити Опис бланка додатка до свідоцтва про атестацію,
що додається ( z0352-06 ).
3. Затвердити Інструкцію про порядок заповнення бланка
свідоцтва про атестацію та бланка додатка до свідоцтва про
атестацію, що додається ( z0353-06 ).
4. Начальнику управління ліцензування, акредитації та
нострифікації Шинкаруку В.Д. забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Степка М.Ф.
Міністр С.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
10.03.2006 N 172
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2006 р.
за N 351/12225

ОПИС
бланка свідоцтва про атестацію

{ Абзац перший виключено на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки N 1589 ( z0109-14 ) від 18.11.2013 }

Бланк виготовляється на папері щільністю не менше ніж
100 г/кв/ м +/- 5 відсотків, розміром 210х297 мм з нефіксованим
водяним знаком.
Бланк з обох боків видруковано способом офсетного друку: з
лицьового боку - в чотири фарби, із зворотного - у дві фарби, має
захист від підроблення та несанкціонованого тиражування.
З лицьового боку бланка по периметру на відстані 6 мм від
краю розміщується рамка заввишки 17 мм, у середині верхньої
частини якої розміщується зображення малого Державного Герба
України.
По зовнішньому периметру рамки надруковано мікротекст у
негативному зображенні "УКРАЇНА" літерами заввишки 3,5 мм, а по
внутрішньому - мікротекст у позитивному зображенні "СВІДОЦТВО"
літерами заввишки 2,5 мм.
На площі, обмеженій внутрішнім периметром рамки, видрукувано
сітку, яка створює фон бланка. У центрі контурне зображення сітки
поступово переходить з одного кольору в інший. Під впливом
ультрафіолетового проміння сітка та рамка набувають зеленого
свічення у середній частині бланка.
У лівому верхньому кутку лицьового боку бланка надруковані
слово "Серія" та 2 літери, що її позначають, а в правому -
шестизначний номер. Номер надруковано чорною фарбою, що
відбивається на зворотний бік червоним кольором. Між серією та
номером надруковано слова "СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ".

{ Абзац сьомий виключено на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки N 1589 ( z0109-14 ) від 18.11.2013 }

У середині бланка не видимою при денному світлі фарбою
надруковані слово "СВІДОЦТВО" та контурне зображення території
України, які набувають зеленого свічення під впливом
ультрафіолетового проміння.
Із зворотного боку бланка по периметру надруковано рамку
заввишки 7 мм. На площі, обмеженій внутрішнім периметром рамки,
видрукувано сітку. У нижній частині бланка термофарбою виконано
приховане зображення слова "ДІЙСНЕ", яке з'являється під час
нагрівання фарби до температури понад 35 град. С.
Начальник управління ліцензування,
акредитації та нострифікації В.Д.Шинкарукon top