Document z0346-11, valid, current version — Revision on July 21, 2017, on the basis - z0755-17

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.02.2011  № 63


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2011 р.
за № 346/19084

Про умови оплати праці працівників Фонду соціального захисту інвалідів та його територіальних відділень

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики
№ 48 від 01.02.2012
№ 749 від 10.10.2014
№ 926 від 23.08.2016
№ 694 від 25.04.2017
№ 882 від 29.05.2017}

{Щодо підвищення з 1 грудня 2015 року в межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах, за рахунок виплат, пов'язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій на 10 відсотків посадові оклади див. Наказ Міністерства соціальної політики № 1264 від 30.12.2015}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 49 "Деякі питання Фонду соціального захисту інвалідів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схему посадових окладів (тарифних ставок) працівників Фонду соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) та його територіальних відділень (далі - тервідділення) згідно з додатками 1 та 2.

Установити, що розміри місячних окладів (тарифних ставок), зазначені у додатках 1, 2 до наказу, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду, розмір якого (якої) визначено в примітці 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”.

{Пункт 1 доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 926 від 23.08.2016}

{Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 882 від 29.05.2017}

2. Установити, що посадові оклади заступників керівників установлюються на 5-15 відсотків нижче ніж посадовий оклад керівника, визначений за схемами посадових окладів, затвердженими цим наказом.

3. Надати право директору Фонду та керівникам тервідділень в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі:

1) установлювати:

а) конкретні розміри посадових окладів (тарифних ставок) відповідно до затверджених цим наказом схем посадових окладів (тарифних ставок);

б) надбавки:

у розмірі до 100 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи;

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок не повинен перевищувати 100 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується;

в) за почесне звання "заслужений" - у розмірі 20 відсотків посадового окладу.

Надбавка встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням;

г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської- у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу.

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

ґ) доплати:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки): за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються директору Фонду, його заступникам, керівникам тервідділень, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам;

д) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу;

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу.

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

е) прибиральникам службових приміщень за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також тим, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків місячного окладу;

є) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям І класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;

2) надавати працівникам матеріальну допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірах, що не перевищують середньомісячної заробітної плати працівника;

3) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

Порядок, умови та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання працівників Фонду.

4. Преміювання директора Фонду, керівників тервідділень, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, передбачених цим наказом, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 926 від 23.08.2016}

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Комісії
з проведення реорганізації,
перший заступник МіністраЛ. Дроздова

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок,
заступник Голови
Федерації профспілок України


О. Мірошниченко

Г.В. ОсовийДодаток 1
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики України
21.02.2011  № 63
(у редакції наказу Міністерства
соціальної політики України
25.04.2017  № 694)

СХЕМА
посадових окладів (тарифних ставок) працівників Фонду соціального захисту інвалідів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад (тарифна ставка), гривень

Директор

9 000

Перший заступник директора

8 700

Заступник директора

8 500

Головний бухгалтер

6 800

Заступник головного бухгалтера

5 800 - 6 500

Начальник управління

6 200 - 6 500

Начальник відділу

5 500 - 5 700

Заступник начальника відділу

5 400 - 5 500

Завідувач сектору

4 700 - 4 900

Професіонали: провідні: аналітик консолідованої інформації, інженер-електронник, інженер-програміст, інженер з організації та нормування праці, інженер-технолог, інженери інших спеціальностей, фахівець із соціальної роботи, фахівець із зв’язків з громадськістю і пресою, економіст, бухгалтер, фахівець з державних закупівель, юрисконсульт, аудитор, експерт з медичних питань, уповноважений з антикорупційної діяльності

4 000 - 4 200

Фахівці І категорії

3 600 - 3 800

Фахівці

3 500 - 3 600

Завідувач господарством, секретар керівника

2 800 - 3 000

Водій

2 100 - 2 200

Прибиральник службових приміщень

2 100

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 48 від 01.02.2012, № 749 від 10.10.2014; в редакції Наказів Міністерства соціальної політики № 926 від 23.08.2016, № 694 від 25.04.2017}

Директор Департаменту
з питань державного
регулювання
заробітної плати та умов праці
О.П. ТовстенкоДодаток 2
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики України
21.02.2011 № 63
(у редакції наказу Міністерства
соціальної політики України
від 23.08.2016 № 926)

СХЕМА
посадових окладів (тарифних ставок) працівників територіальних відділень Фонду

Найменування посади

Місячний посадовий оклад (тарифна ставка), гривень

поза групою, м. Київ

за групами областей

І

ІІ, м. Севастополь

Керівник територіального відділення

6 000 - 6 300

5 600 - 6 000

5 200 - 5 600

Заступник керівника територіального відділення

5 800 - 6 200

5 400 - 5 800

5 100 - 5 400

Головний бухгалтер

4 200 - 5 100

3 900 - 4 800

3 700 - 4 500

Начальник відділу

3 800 - 3 900

3 700 - 3 800

3 600 - 3 700

Заступник начальника відділу

3 700 - 3 800

3 600 - 3 700

3 500 - 3 600

Завідувач сектору

3 600 - 3 700

3 500 - 3 600

3 400 - 3 500

Професіонали:
провідні: економіст, бухгалтер, юрисконсульт, фахівець

I категорії: економіст, бухгалтер, юрисконсульт, фахівець

ІI категорії: економіст, бухгалтер, фахівець

економіст, бухгалтер, юрисконсульт, фахівець, інспектор з кадрів

3 500 - 3 550
3 400 - 3 4503 300 - 3 350


3 200 - 3 300

3 400 - 3 450
3 300 - 3 4003 200 - 3 300


3 100 - 3 200

3 300 - 3 400
3 200 - 3 3003 100 - 3 200


3 000 - 3 100

Завідувач господарства

2 700

2 600

2 500

Водій

2 100 - 2 200

2 100 - 2 200

2 100 - 2 200

Прибиральник службових приміщень

2 100

2 100

2 100

{Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства соціальної політики № 926 від 23.08.2016, № 694 від 25.04.2017}

Директор Департаменту
з питань державного
регулювання заробітної
плати та умов праці
О.П. Товстенкоon top