Document z0342-16, valid, current version — Adoption on February 11, 2016
( Last event — Entry into force, gone April 21, 2016. Take a look at the history? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
11.02.2016  № 49

ЗВІТ
про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів
(Форма звіту № 3-РС)

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
11.02.2016  № 49


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 березня 2016 р.
за № 342/28472

ПОРЯДОК
заповнення форми звіту № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів»

І. Загальні положення

1. Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (далі - Звіт) подають суб’єкти господарювання, які виробляють тютюнові вироби, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.

2. Звіт в електронній формі подається засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

3. Звіт складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

4. Кожен розділ оформляється на окремому аркуші.

5. Органи ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання подають зведений Звіт у розрізі підприємств, підсумок - за видами продукції до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним.

ІІ. Порядок заповнення розділу І «Обіг тютюнових виробів»

1. У графах 1, 2 зазначаються відповідно вид та код продукції згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року № 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за № 340/28470.

2. У графі 3 зазначаються одиниці виміру тютюнових виробів, які застосовуються при складанні Звіту:

сигарети з фільтром - млн штук;

сигарети без фільтра - млн штук;

цигарки - млн штук;

сигари - млн штук;

сигарили - млн штук;

тютюн люльковий - тонни;

тютюн нюхальний - тонни;

тютюн смоктальний - тонни;

тютюн жувальний - тонни;

інші тютюнові вироби - млн штук або тонни;

тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2401 - млн штук або тонни;

тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2403 - млн штук або тонни.

3. У графі 4 зазначається залишок продукції власного виробництва.

4. У графі 5 зазначається кількість імпортованої продукції, у тому числі сировини, у звітному місяці.

5. У графі 6 зазначається кількість виробленої продукції за звітний місяць.

6. У графі 7 зазначається загальна кількість тютюнових виробів власного виробництва, реалізованих у звітному місяці.

7. У графі 8 зазначається кількість тютюнових виробів, реалізованих на внутрішньому ринку.

8. У графі 9 зазначається кількість тютюнових виробів, реалізованих на експорт.

9. У графі 10 вказуються втрати при виробництві, зберіганні, відпуску продукції на лабораторні потреби тощо.

10. У графі 11 зазначається кількість реалізованої у звітному місяці імпортованої тютюнової продукції, у тому числі сировини.

11. У графі 12 зазначається кількість тютюнових виробів власного виробництва на кінець звітного місяця.

12. У графі 13 надаються необхідні пояснення.

ІІІ. Порядок заповнення розділу ІІ «Обсяги реалізації тютюнових виробів»

1. У графі 1 зазначається код продукції згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року № 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за № 340/28470.

2. У графі 2 зазначається перелік тютюнових виробів, що виробляються виробником в Україні, за їх власною назвою.

3. У графі 3 зазначаються одиниці виміру тютюнових виробів.

4. У графі 4 зазначається загальна кількість реалізованих тютюнових виробів за звітний місяць.

5. У графі 5 зазначається кількість реалізованих тютюнових виробів на внутрішньому ринку за звітний місяць.

6. У графі 6 зазначається кількість реалізованих тютюнових виробів на експорт за звітний місяць.

7. У графі 7 надаються необхідні пояснення.

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюкon top