Про затвердження Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію
Мінпаливенерго України, НАК "Нафтогаз України", Державне казначейство; Order, Procedure, Decision [...] on February 3, 200955/57/43
Document z0342-09, invalid, current version — Loss of force on September 15, 2015, on the basis - z1007-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
03.02.2009 N 55/57/43
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2009 р.
за N 342/16358
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
енергетики та вугільної промисловості
N 493/688 ( z1007-15 ) від 03.08.2015 }
Про затвердження Порядку проведення
розрахунків за природний газ,
теплопостачання і електроенергію
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики
N 237/268/202 ( z0727-10 ) від 18.06.2010
Наказом Міністерства енергетики
та вугільної промисловості
N 47/134/81 ( z0539-11 ) від 07.04.2011 }

Відповідно до пункту 8 Порядку перерахування в 2009 році
деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 11.01.2005 N 20 ( 20-2005-п ) (із змінами),
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок проведення розрахунків за природний
газ, теплопостачання і електроенергію, що додається.
2. Фінансово-економічному департаменту Міністерства палива та
енергетики України (Загородній А.Д.) подати цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту бюджетних розрахунків та регуляторної
політики Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
(Хрушков В.В.) забезпечити доведення цього наказу до відома
підприємств, що належать до сфери управління Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України".
4. Департаменту видатків місцевих бюджетів та міжбюджетних
відносин (Набедрик Н.М.) Державного казначейства України
забезпечити доведення цього наказу до головних управлінь
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра палива та енергетики України Макуху В.О., заступника
голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України" Колбушкіна Ю.П., першого заступника голови Державного
казначейства України Даневича О.С.
6. Цей наказ набирає чинності через десять днів після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Міністр палива
та енергетики України Ю.В.Продан
В.о. голови правління
НАК "Нафтогаз України" І.М.Діденко
Голова Державного
казначейства України Т.Я.Слюз

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Перший заступник Міністра
фінансів України І.Уманський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України,
Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України",
Державного казначейства
України
03.02.2009 N 55/57/43
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2009 р.
за N 342/16358

ПОРЯДОК
проведення розрахунків за природний газ,
теплопостачання і електроенергію
{ По всьому тексту Порядку і в додатках до нього цифри "2009"
замінено цифрами "2010"; слово та цифри "стаття 39" у всіх
відмінках замінено словом та цифрами "стаття 38" у
відповідних відмінках; слова та цифри "визначених пунктами
41, 42 та 43" у всіх відмінках замінено словами та
цифрами "визначених пунктами 40, 41 та 42" у відповідних
відмінках; слова "НАК "Нафтогаз України" замінено словами
"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у
відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства палива
та енергетики N 237/268/202 ( z0727-10 ) від 18.06.2010 }
{ У тексті Порядку слова та цифри "в 2010 році" та слова "або
спеціального" в усіх відмінках виключено, слова "Державне
казначейство України", "Державне казначейство",
"Міністерство палива та енергетики України" в усіх
відмінках замінено відповідно словами "Державна
казначейська служба України" та "Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України" у відповідних відмінках
згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної
промисловості N 47/134/81 ( z0539-11 ) від 07.04.2011 }
{ У тексті додатків до Порядку цифри "2010" замінено цифрами
"20__"; слова "або спеціальний", "або спеціального", слова
та цифри "в 2010 році", "Стаття 38", "статті 38 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та"
виключено; слова "Державне казначейство України", "Державне
казначейство", "Міністерство палива та енергетики України"
в усіх відмінках замінено відповідно словами "Державна
казначейська служба України" та "Міністерство енергетики
та вугільної промисловості України" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 47/134/81 ( z0539-11 ) від 07.04.2011 }

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає взаємовідносини між органами
Державної казначейської служби України, Міністерством фінансів
Автономної Республіки Крим, головними фінансовими управліннями
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій (далі - відповідні головні фінансові управління),
Міністерством енергетики та вугільної промисловості України,
Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", ДП
"Енергоринок" та іншими учасниками розрахунків за природний газ,
теплопостачання і електроенергію, що проводяться відповідно до
Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2005
N 20 ( 20-2005-п ) (із змінами).
1.2. Розрахунки, передбачені в пункті 1.1 цього Порядку,
проводяться за згодою сторін на підставі актів звіряння за
нарахованими пільгами, субсидіями та компенсаціями населенню
(далі - акти звіряння) або договорів, що визначають величину
щомісячного споживання ресурсів (товарів, послуг)
(далі - договори) та спільного протокольного рішення про
організацію взаєморозрахунків за природний газ та теплопостачання,
форма якого наведена у додатку 1, спільного протокольного рішення
про організацію взаєморозрахунків за електроенергію, форма якого
наведена у додатку 2. { Пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 47/134/81
( z0539-11 ) від 07.04.2011 }
1.3. Схеми розрахунків узгоджують відповідні головні
фінансові управління спільно з постачальниками та
транспортувальниками ресурсів (надавачами товарів, послуг) та
контролюють відповідні органи Державної казначейської служби
України.
1.4. Усі учасники розрахунків відкривають рахунки в органах
Державної казначейської служби України (крім енергопостачальних
компаній та ДП "Енергоринок", які відкривають рахунки в
уповноваженому банку).
1.5. Усі учасники розрахунків зобов'язані забезпечувати
підписання спільних протокольних рішень на проведення розрахунків
протягом 2-х робочих днів з дня отримання таких спільних
протокольних рішень.
1.6. Кошти на підставі спільних протокольних рішень про
організацію взаєморозрахунків зараховуються: за природний газ та теплопостачання - до загального фонду
фонду Державного бюджету України; за електроенергію - на рахунок ДП "Енергоринок" за умови
відсутності у суб'єктів підприємницької діяльності, які є
постачальниками та транспортувальниками природного газу,
можливості взяти участь у проведенні розрахунків за спожиту
електроенергію відповідно до абзацу першого пункту 8 Порядку
перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 N 20
( 20-2005-п ) (зі змінами). { Пункт 1.6 в редакції Наказу Міністерства палива та енергетики
N 237/268/202 ( z0727-10 ) від 18.06.2010 }
2. Порядок розрахунків
2.1. Постачальники та транспортувальники ресурсів (надавачі
товарів, послуг), які виявили бажання здійснити розрахунки
відповідно до Порядку перерахування деяких субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та
компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 11.01.2005 N 20 ( 20-2005-п ) (із змінами), складають щомісяця
до 10-го числа з розпорядниками коштів акти звіряння, а у разі
проведення відповідних розрахунків з попередньої оплати ресурсів
(товарів, послуг) на строк не більше одного місяця постачальники
та транспортувальники ресурсів (надавачі товарів, послуг)
визначають договірну величину споживання ресурсів (товарів,
послуг), про що укладають відповідний договір з розпорядниками
коштів. Один примірник акта звіряння або договору надається
місцевому фінансовому органу для складання зведеного реєстру актів
звіряння або договорів. { Пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 237/268/202 ( z0727-10 ) від 18.06.2010; в
редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості
N 47/134/81 ( z0539-11 ) від 07.04.2011 }
2.2. Зведені реєстри актів звіряння або договорів
підписуються керівниками місцевих фінансових органів і
постачальників та транспортувальників ресурсів (надавачів товарів,
послуг) та надаються Міністерству фінансів Автономної Республіки
Крим, відповідним головним фінансовим управлінням. { Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 237/268/202 ( z0727-10 ) від 18.06.2010,
Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості
N 47/134/81 ( z0539-11 ) від 07.04.2011 }
2.3. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим,
відповідні фінансові управління узагальнюють отримані дані та
подають їх щомісяця до 20-го числа у формі узгоджених з
постачальниками та транспортувальниками ресурсів (надавачами
товарів, послуг) спільних протокольних рішень про організацію
взаєморозрахунків разом з відповідними реєстрами актів звіряння
або договорами за підписами керівників Міністерства фінансів
Автономної Республіки Крим, відповідних головних фінансових
управлінь та постачальників і транспортувальників ресурсів
(надавачів товарів, послуг) Державній казначейській службі України
та відповідним головним управлінням Державної казначейської служби
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
(далі - головні управління Державної казначейської служби
України). Такі документи подаються окремо щодо кожного
постачальника та транспортувальника ресурсів (надавача товарів,
послуг), який братиме участь у розрахунках. { Пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 237/268/202 ( z0727-10 ) від 18.06.2010,
Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості
N 47/134/81 ( z0539-11 ) від 07.04.2011 }
2.4. Спільні протокольні рішення про організацію
взаєморозрахунків підписуються усіма учасниками розрахунків:
відповідним головним фінансовим управлінням, відповідним головним
управлінням Державної казначейської служби України,
постачальниками та транспортувальниками ресурсів (надавачами
товарів, послуг), Національною акціонерною компанією "Нафтогаз
України", ДП "Енергоринок". Спільні протокольні рішення про
організацію взаєморозрахунків за електроенергію додатково
погоджуються з Міністерством енергетики та вугільної промисловості
України.
2.5. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим,
відповідні головні фінансові управління надають головним
управлінням Державної казначейської служби довідку-заявку на
перерахування субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких
нечистот, пільг з послуг зв'язку та інших, передбачених
законодавством пільг, у тому числі компенсації втрати частини
доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних
засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з
пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків,
зубопротезування, оплату електроенергії, природного та скрапленого
газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового
палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких нечистот) і компенсацій за
пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок надходження
до загального фонду Державного бюджету України рентної плати за
природний газ та газовий конденсат, що видобуваються в Україні, та
за транзитне транспортування трубопроводами природного газу
територією України (додаток 3) до 20-го числа поточного місяця у
частині розрахунків за природний газ, теплопостачання та
електроенергію. Головні управління Державної казначейської служби
зазначену інформацію доводять до відома Державної казначейської
служби України. { Пункт 2.5 в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної
промисловості N 47/134/81 ( z0539-11 ) від 07.04.2011 }
2.6. Не пізніше ніж за 2 дні до проведення розрахунків усі
учасники розрахунків, які підписали спільні протокольні рішення,
надають до Державної казначейської служби України та його
територіальних органів, у яких відкрито їх рахунки, платіжні
доручення на перерахування коштів відповідно до узгодженого
спільного протокольного рішення. Виділення коштів здійснюється лише за наявності платіжних
доручень, наданих усіма учасниками розрахунків до Державної
казначейської служби України та її територіальних органів. Органи Державної казначейської служби України перевіряють
правильність оформлення платіжних доручень щодо відповідності
підписаним спільним протокольним рішенням. { Пункт 2.6 в редакції Наказу Міністерства палива та енергетики
N 237/268/202 ( z0727-10 ) від 18.06.2010 }
2.7. Розпорядники коштів за рахунок отриманих субвенцій із
загального фонду Державного бюджету України здійснюють розрахунки
за природний газ, теплопостачання та електроенергію шляхом
перерахування коштів на рахунки постачальників та
транспортувальників ресурсів (надавачів товарів, послуг), відкриті
в органах Державної казначейської служби України, а у разі
проведення розрахунків за електроенергію - на поточні рахунки із
спеціальним режимом використання енергопостачальників, відкриті в
уповноваженому банку.
2.8. Проведення розрахунків за теплопостачання, природний газ
та його транспортування здійснюється таким чином: 2.8.1. На підставі платіжних доручень органи Державної
казначейської служби України перераховують кошти на рахунки
теплопостачальних та газопостачальних організацій, які відкриті в
органах Державної казначейської служби України. 2.8.2. Останнім отримувачем коштів від постачальників
ресурсів при розрахунках за теплопостачання, джерелом якого є
природний газ, є Національна акціонерна компанія "Нафтогаз
України" та/або дочірня компанія Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" - "Газ України" (далі - ДК "Газ України"),
рахунки яких відкриті у Державній казначейській службі України. Останнім отримувачем коштів від постачальників ресурсів при
розрахунках за природний газ і його транспортування є Національна
акціонерна компанія "Нафтогаз України", ДК "Газ України", дочірня
компанія Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України" - "Укртрансгаз" (далі - ДК "Укртрансгаз"), рахунки яких
відкриті у Державній казначейській службі України, та
ВАТ "Кримгаз" і Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз"
(далі - ДАТ "Чорноморнафтогаз"), рахунки яких відкриті у Головному
управлінні Державної казначейської служби в Автономній Республіці
Крим. { Підпункт 2.8.2 пункту 2.8 в редакції Наказу Міністерства
енергетики та вугільної промисловості N 47/134/81 ( z0539-11 ) від
07.04.2011 }
2.8.3. Державна казначейська служба України на підставі
платіжних доручень ДК "Газ України" та ДК "Укртрансгаз"
перераховує кошти з їх рахунків на рахунок Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України". 2.8.4. На підставі платіжних доручень ВАТ "Кримгаз" головне
управління Державної казначейської служби в Автономній Республіці
Крим перераховує кошти: на рахунок ДАТ "Чорноморнафтогаз" - для подальших розрахунків
відповідно до підпункту 2.8.5 пункту 2.8 цього Порядку; на рахунок ДК "Газ України" - для подальших розрахунків
відповідно до підпункту 2.8.3 пункту 2.8 цього Порядку. 2.8.5. На підставі платіжних доручень ДАТ "Чорноморнафтогаз"
головне управління Державної казначейської служби в Автономній
Республіці Крим перераховує кошти до загального фонду Державного
бюджету України або Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України". Після перерахування коштів до загального фонду
Державного бюджету України головне управління Державної
казначейської служби в Автономній Республіці Крим надає Державній
казначейській службі України довідку про надходження коштів. 2.8.6. Державна казначейська служба України на підставі
платіжних доручень Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України" та реєстрів спільних протокольних рішень про організацію
взаєморозрахунків, відповідно до яких здійснюється перерахування,
перераховує кошти: до загального фонду Державного бюджету України; { Абзац
другий підпункту 2.8.6 пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості
N 47/134/81 ( z0539-11 ) від 07.04.2011 } на рахунки дочірньої компанії Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" - "Укргазвидобування"
(далі - ДК "Укргазвидобування") або ВАТ "Укрнафта", відкриті в
Державній казначейській службі України, для розрахунків за
природний газ. Перерахування коштів з рахунку Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" на рахунки ДК "Укргазвидобування" або
ВАТ "Укрнафта" здійснюється на підставі платіжних доручень,
реєстрів спільних протокольних рішень про організацію
взаєморозрахунків та додатків до спільних протокольних рішень,
зазначених у реєстрах спільних протокольних рішень, підписаних
Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та
ДК "Укргазвидобування" або ВАТ "Укрнафта". 2.8.7. Державна казначейська служба України на підставі
платіжних доручень ДК "Укргазвидобування" та ВАТ "Укрнафта"
перераховує кошти до загального фонду Державного бюджету України. 2.8.8. У разі коли постачальники газу уклали договори на
постачання природного газу для забезпечення потреб населення
безпосередньо з ДК "Укргазвидобування" та ВАТ "Укрнафта", такі
розрахунки проводяться відповідно з ДК "Укргазвидобування" та
ВАТ "Укрнафта". ДК "Укргазвидобування" та ВАТ "Укрнафта",
отримавши ці кошти, спрямовують їх до загального Державного
бюджету України. { Пункт 2.8 в редакції Наказу Міністерства палива та енергетики
N 237/268/202 ( z0727-10 ) від 18.06.2010 }
2.8.9. Розрахунки учасників розрахунків здійснюються як у
рахунок погашення заборгованості за природний газ, так і в рахунок
оплати вартості планових обсягів постачання природного газу у
поточному місяці. { Пункт 2.8 доповнено новим підпунктом 2.8.9 згідно з Наказом
Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 47/134/81
( z0539-11 ) від 07.04.2011 }
{ Пункт 2.9 виключено на підставі Наказу Міністерства палива
та енергетики N 237/268/202 ( z0727-10 ) від 18.06.2010 }

2.9. Проведення розрахунків за електроенергію здійснюється
таким чином. 2.9.1. На підставі платіжних доручень органи Державної
казначейської служби України перераховують кошти на рахунки
постачальників та транспортувальників ресурсів (надавачів товарів,
послуг), відкриті в органах Державної казначейської служби України
(з наступним перерахуванням коштів енергопостачальникам), або на
рахунки енергопостачальників, відкриті в уповноваженому банку. 2.9.2. Кінцевим отримувачем коштів від енергопостачальників
при проведенні розрахунків за електроенергію є ДП "Енергоринок" за
умови відсутності у суб'єктів підприємницької діяльності, які є
постачальниками та транспортувальниками природного газу,
можливості взяти участь у проведенні розрахунків за спожиту
електроенергію відповідно до абзацу першого пункту 8 Порядку
перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 N 20
( 20-2005-п ) (зі змінами). Міністерство енергетики та вугільної промисловості України в
останній робочий день місяця листом на адресу Державної
казначейської служби України підтверджує, що проведені розрахунки
поточного місяця неможливо було провести відповідно до абзацу
першого пункту 8 Порядку перерахування деяких субвенцій з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та
компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 11.01.2005 N 20 ( 20-2005-п ) (зі змінами), та повідомляє щодо
відсутності або можливості таких розрахунків у наступному місяці.
{ Підпункт 2.9.2 пункту 2.9 в редакції Наказу Міністерства палива
та енергетики N 237/268/202 ( z0727-10 ) від 18.06.2010 } 2.9.3. Після зарахування коштів на рахунок ДП "Енергоринок"
останній надає щоденно до 9 години 30 хвилин Державної
казначейської служби України та Міністерству фінансів України
інформацію щодо сум проведених розрахунків відповідно до цього
Порядку в розрізі територій та спільних протокольних рішень про
організацію взаєморозрахунків (додаток 4). 2.9.4. У разі можливості проведення розрахунків за
електроенергію відповідно до абзацу першого пункту 8 Порядку
перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 N 20
( 20-2005-п ) (зі змінами), розрахунки здійснюються відповідно до
пункту 2.8 цього Порядку. { Пункт 2.9 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 237/268/202 ( z0727-10 ) від 18.06.2010 }
2.10. Органи Державної казначейської служби здійснюють
переказ платежів між учасниками розрахунків на підставі платіжних
доручень організацій та спільних протокольних рішень учасників
розрахунків відповідно до реєстру щодо відкриття асигнувань за
міжбюджетними трансфертами, отриманого від Державної казначейської
служби України, у разі: централізованого перерахування субвенцій - протягом одного
операційного дня; децентралізованого перерахування субвенцій - протягом трьох
операційних днів. { Пункт 2.10 в редакції Наказу Міністерства енергетики та
вугільної промисловості N 47/134/81 ( z0539-11 ) від 07.04.2011 }
2.11. Усі учасники розрахунків, що проводяться за Порядком,
залежно від виду платежу в графі "призначення платежу" платіжних
доручень зазначають додатково "Постанова Кабінету Міністрів
України від 11.01.2005 N 20 ( 20-2005-п )" або "Постанова Кабінету
Міністрів України від 11.01.2005 N 20. "Електроенергія". Крім цього, учасники розрахунків у графі "призначення
платежу" платіжних доручень вказують такі параметри: розрахунковий
період, вид бюджетного фінансування (пільги - "п", субсидії -"с"),
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, номер та дату спільного
протокольного рішення за наявності договору - дату та номер його
укладання тощо. { Пункт 2.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
енергетики та вугільної промисловості N 47/134/81 ( z0539-11 ) від
07.04.2011 }
2.12. Облік проведених згідно з цим Порядком операцій
здійснюється органами Державної казначейської служби України та
іншими учасниками розрахунків у порядку, визначеному чинним
законодавством.
2.13. До 10-го числа місяця, наступного за звітним,
Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, відповідні
головні фінансові управління складають з постачальниками та
транспортувальниками ресурсів (надавачами товарів, послуг) акти
звіряння або укладають договори і передають зведені реєстри актів
звіряння або договорів спожитого природного газу та теплової
енергії до ДК "Газ України", ДК "Укртрансгаз"; спожитої
електроенергії - до ДП "Енергоринок" у частині пільг, субсидій та
компенсацій населенню. До 11-го числа місяця, наступного за
звітним, надають інформацію щодо прогнозних розрахунків за рахунок
пільг, субсидій та компенсацій у поточному місяці: за природний
газ та теплопостачання - до ДК "Газ України" і ДК "Укртрансгаз",
за електроенергію - до ДП "Енергоринок". { Пункт 2.13 в редакції Наказу Міністерства енергетики та
вугільної промисловості N 47/134/81 ( z0539-11 ) від 07.04.2011 }
2.14. Анулювання спільного протокольного рішення про
організацію взаєморозрахунків у разі виникнення поважних причин,
що унеможливлюють проведення взаєморозрахунку, здійснюється шляхом
складання окремого спільного протокольного рішення, яке
підтверджує згоду усіх учасників розрахунків на анулювання
спільного протокольного рішення та повернення коштів Державній
казначейській службі України.
2.15. За взаємною згодою двох або декількох сторін до
спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків
можуть бути внесені зміни (які не впливають на проведення
розрахунків іншими учасниками) шляхом оформлення та підписання
додатків до таких спільних протокольних рішень між окремими
учасниками.
Заступник Міністра
палива та енергетики України В.О.Макуха
Заступник голови правління
НАК "Нафтогаз України" Ю.П.Колбушкін
Заступник голови
Державного казначейства України О.С.Даневич

Додаток 1
до Порядку проведення
розрахунків за природний
газ, теплопостачання
і електроенергію

СПІЛЬНЕ ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ
про організацію взаєморозрахунків
за природний газ та теплопостачання N__
за рахунок коштів _________________________
(загальний )
фонду державного бюджету

м. __________ "___" ____________ 20__ року
Головне управління Державної казначейської служби України в _________області (далі - Сторона N 1) в особі ___________, що діє
на підставі__________, з однієї сторони, Головне фінансове управління в _________області (далі -
Сторона N 2) в особі ___________, що діє на підставі__________, з
другої сторони,
_________________________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи, організації)
(далі - Сторона N...) в особі
________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _________________,
_________________________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи, організації)
(далі - Сторона N...) в особі
________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _________________,
_________________________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи, організації)
(далі - Сторона остання) в особі
________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ________________,
надалі разом за цим спільним протокольним рішенням про
організацію взаєморозрахунків (далі - Спільне протокольне рішення)
іменуються як Сторони, з метою погашення взаємної заборгованості
уклали це Спільне протокольне рішення про таке.
1. Предмет спільного протокольного рішення
Предметом цього Спільного протокольного рішення є організація
проведення Сторонами взаєморозрахунку відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 N 20 "Про затвердження
Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій" (зі
змінами) (далі - постанова КМУ від 11.01.2005 N 20).
2. Порядок проведення взаєморозрахунків
2.1. Сторони погоджують перелік підприємств (установ,
організацій), що беруть участь у проведенні взаєморозрахунку, та
послідовність виконання Сторонами Спільного протокольного рішення.
2.2. Державна казначейська служба України перераховує кошти
___________________________ фонду державного бюджету Стороні N 1 у
(загальний) сумі____грн з приміткою: "постанова КМУ від 11.01.2005 N 20".
2.3. Сторона N 1 перераховує на рахунок Сторони N 2 кошти в
сумі ___________ грн з таким записом у графі "призначення
платежу": "за ________ місяць ______ року "п"_____грн";
" за ________ місяць ______року "с"_____грн" та "постанова
КМУ від 11.01.2005 N 20".
2.4. Сторона N 2 перераховує Стороні N... кошти за пільги та
субсидії у сумі ____________ грн з таким записом у графі
"призначення платежу": "за ________ місяць ______року
"п"_____грн"; "за ________ місяць ______року "с"_____грн" та
"постанова КМУ від 11.01.2005 N 20".
2.5. Сторона N... перераховує Стороні N... кошти в сумі ____________ грн, у т.ч. ПДВ _________ грн, за _____________
місяць ________ року згідно з договором від _________ N ________ з
таким записом у графі "призначення платежу": "постанова КМУ від
11.01.2005 N 20, дата і номер Спільного протокольного рішення, за
(вид енергоносія, послуг) ________ року, договір від ________
N __________ , у т.ч. ПДВ _________ грн".
2.6. Сторона N... перераховує Стороні останній кошти в сумі ____________ грн, у т.ч. ПДВ _________ грн, за природний газ ________ року згідно з договором від _________ N ________ з таким
записом у графі "призначення платежу": "постанова КМУ від
11.01.2005 N 20, за природний газ ________ року, договір від ________ N __________ , у т.ч. ПДВ ________ грн".
2.7. Сторона остання перераховує кошти в сумі _______________
грн до загального фонду Державного бюджету України у вигляді
податків.
3. Зобов'язання сторін
З метою реалізації цього Спільного протокольного рішення
Сторони зобов'язуються: забезпечити подання до органів Державної казначейської служби
України належним чином оформлених Спільних протокольних рішень та
платіжних доручень згідно з Порядком проведення розрахунків за
природний газ, теплопостачання і електроенергію, затвердженим
наказом Міністерство енергетики та вугільної промисловості
України, Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та
Державної казначейської служби України від 03.02.2009 N 55/57/43,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України ______ за N ________
(далі - Порядок проведення розрахунків); перерахувати кошти наступній Стороні, а остання Сторона - до
загального а фонду Державного бюджету України не пізніше
наступного дня після їх зарахування на рахунок; оперативно обмінюватись наявною інформацією, виходячи з
принципів задоволення взаємних інтересів, у процесі реалізації
цього Спільного протокольного рішення; забезпечити проведення розрахунків відповідно до цього
Спільного протокольного рішення та з урахуванням укладених
договорів на рахунково-касове обслуговування, якими може
передбачатися, що у разі несвоєчасного надання учасниками
розрахунків платіжних документів органи Державної казначейської
служби України своїм платіжним дорученням можуть самостійно
перераховувати кошти за схемою, передбаченою Спільним протокольним
рішенням.
4. Відповідальність сторін
Сторони, що підписали Спільне протокольне рішення, несуть
відповідальність за недотримання вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 11.01.2005 N 20 (зі змінами) та Порядку
проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і
електроенергію, затвердженого наказом Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України, Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" та Державної казначейської служби України від
03.02.2009 N 55/57/43, зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України ______ за N ________, і невиконання своїх зобов'язань за
цим Спільним протокольним рішенням про організацію
взаєморозрахунків відповідно до чинного законодавства України.
5. Інші умови
5.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього
Спільного протокольного рішення, вирішуються шляхом переговорів
між Сторонами. Якщо спірні питання неможливо вирішити шляхом
переговорів, вони вирішуються у порядку, встановленому
законодавством України.
5.2. Це Спільне протокольне рішення набирає чинності з
моменту його підписання всіма Сторонами і діє до повного виконання
Сторонами зобов'язань за цим Спільним протокольним рішенням. Дата і номер цього Спільного протокольного рішення
присвоюються останнім учасником розрахунків після його підписання
всіма Сторонами.
5.3. Це Спільне протокольне рішення є чинним лише у разі
проведення відповідного фінансування.
5.4. Зміни до цього Спільного протокольного рішення можуть
бути внесені за взаємною згодою Сторін і оформлюються шляхом
підписання додатків до нього.
5.5. Додатки до цього Спільного протокольного рішення є його
невід'ємною частиною і мають однакову юридичну силу у разі, якщо
вони викладені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те
представниками Сторін.
5.6. Це Спільне протокольне рішення складено українською
мовою за кількістю учасників Сторін та додатково один примірник
для Державної казначейської служби України.
6. Реквізити та підписи сторін
--------------------------------------------------------------------- |СТОРОНА N 1 |СТОРОНА N 2 | |N рахунку ________________ в |N рахунку _________________ в | |Головному управлінні Державної |Головному управлінні Державної | |казначейської служби України в |казначейської служби України в | |________________________області |________________________області| |Код банку _________ |Код банку _________ | |Код за ЄДРПОУ _________ |Код за ЄДРПОУ _________ | |Керівник _______________________ |Керівник _____________________ | |Головний бухгалтер______________ |Головний бухгалтер ____________| |М.П. |М.П. | | | | |-----------------------------------+-------------------------------| |СТОРОНА N... |СТОРОНА N... | |---------------------------------- |-------------------------------| |N рахунку _________________ в |N рахунку _________________ в | |___________________________________|_____________________________ | |Код банку _________ |Код банку _________ | |Код за ЄДРПОУ ________ |Код за ЄДРПОУ _________ | |Керівник _______________________ |Керівник ____________________ | |Головний бухгалтер _____________ |Головний бухгалтер ___________ | |М.П. |М.П. | |-----------------------------------+-------------------------------| |ОСТАННЯ СТОРОНА | | |N рахунку _________________ в | | |Код банку _________ | | |Код за ЄДРПОУ _________ | | |Керівник _______________________ | | |Головний бухгалтер______________ | | |М.П. | | ---------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 237/268/202 ( z0727-10 ) від 18.06.2010,
Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості
N 47/134/81 ( z0539-11 ) від 07.04.2011 }

Додаток 2
до Порядку проведення
розрахунків за природний
газ, теплопостачання
і електроенергію

СПІЛЬНЕ ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ
про організацію взаєморозрахунків
за електроенергію N__
за рахунок коштів ________________________
фонду державного бюджету

м. __________ "___" ____________ 20__ року
1. Спільне протокольне рішення укладено відповідно до вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 N 20 "Про
затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та
компенсацій" (зі змінами) (далі - постанова КМУ від 11.01.2005
N 20) та згідно з Порядком проведення розрахунків за природний
газ, теплопостачання і електроенергію, затвердженим наказом
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України,
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та Державної
казначейської служби України від 03.02.2009 N 55/57/43,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України ______ за N _______.
2. Учасниками розрахунків цього Спільного протокольного
рішення є: Головне управління Державної казначейської служби України (далі -
Сторона N 1) в __________________ області, що діє на підставі ___________, в особі _____________________________________, з
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) однієї сторони;

Головне фінансове управління (далі - Сторона N 2) _______________
облдержадміністрації, що діє на підставі _________, в особі ______________________________________, з другої сторони;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Постачальник та транспортувальник ресурсів (надавач товарів,
послуг) (далі Сторона N...), що діє на підставі_________________,
в особі _____________________________________, з третьої сторони;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Енергопостачальна компанія _______________________________________
(повне найменування підприємства,
установи, організації)
(далі - Сторона N*), що діє на підставі _________________, в особі
________________________________________, з _______ сторони;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
--------------- N..., N* - як порядковий номер учасника розрахунків.
ДП "Енергоринок" (далі - Сторона остання), що діє на підставі
_______________, в особі ____________________________, з останньої
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) сторони.
3. Спільне протокольне рішення, підписане усіма учасниками
розрахунків, погоджується Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України.
4. Розрахунки за Спільним протокольним рішенням проводяться
за такою схемою:
4.1. Державна казначейська служба України перераховує Стороні
N 1 кошти в сумі _________ грн ___ коп, у т.ч. ПДВ______, з
приміткою "постанова КМУ від 11.01.2005 N 20 "Електроенергія".
4.2. Сторона N 1 перераховує Стороні N 2 кошти в сумі _________________грн, у т.ч. ПДВ______, з таким записом у графі
"призначення платежу": "Електроенергія" за _________ місяць __
року "п" ___________грн; ""Електроенергія" за _________ місяць __
року "с" ___________грн" та "постанова КМУ від 11.01.2005 N 20"
4.3. Сторона N 2 перераховує Стороні N... кошти за пільги та
субсидії в сумі _________________грн, у т.ч. ПДВ______, з таким
записом у графі "призначення платежу": "Електроенергія" за _________ місяць __ року "п" ___________грн; "Електроенергія" за _________ місяць __ року "с" ___________грн" та "постанова КМУ від
11.01.2005 N 20".
4.4. Сторона N... перераховує Стороні N* кошти за спожиту в _______ місяці ____ року електроенергію в сумі __________ грн, у
т.ч. ПДВ______, з таким записом у графі "призначення платежу":
"Електроенергія" за _________ місяць __ року "п" ___________грн;
"Електроенергія" за _________ місяць __ року "с" ___________грн"
та "постанова КМУ від 11.01.2005 N 20".
4.5. Сторона N* перераховує Стороні останній кошти в сумі _______ грн, у т.ч. ПДВ______, за електроенергію з таким записом у
графі "призначення платежу": "Електроенергія" за _________ місяць
__ року "п" ___________грн; "Електроенергія" за _________ місяць
__ року "с" ___________грн" та "постанова КМУ від 11.01.2005
N 20".
--------------- N..., N* - як порядковий номер учасника розрахунків.
5. Усі учасники розрахунків не пізніше наступного дня після
зарахування коштів на їх рахунок перераховують кошти наступному
учаснику розрахунків.
6. Сторони, що підписали Спільне протокольне рішення, несуть
відповідальність за недотримання вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 11.01.2005 N 20 та Порядку проведення
розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію,
затвердженого наказом Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України, Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України" та Державної казначейської служби України від 03.02.2009
N 55/57/43, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України ______
за N ________, і невиконання своїх зобов'язань за цим Спільним
протокольним рішенням відповідно до чинного законодавства України.
7. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
підтверджує, що розрахунки проведено відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 N 20 (зі змінами).
8. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Спільного
протокольного рішення, вирішуються шляхом переговорів між
Сторонами. Якщо спірні питання неможливо вирішити шляхом
переговорів, вони вирішуються у порядку, встановленому чинним
законодавством України.
9. Це Спільне протокольне рішення набирає чинності з моменту
його підписання усіма Сторонами і діє до повного виконання
Сторонами своїх зобов'язань. Дата та номер реєстрації цього Спільного протокольного
рішення встановлюються після його підписання усіма Сторонами. Це Спільне протокольне рішення вважається укладеним у разі,
якщо воно підписане Сторонами без розбіжностей та інших додаткових
умов.
10. Це Спільне протокольне рішення складено українською мовою
за кількістю учасників Сторін та додатково один примірник для
Державної казначейської служби України й один - уповноваженому
банку.
11. Реквізити та підписи сторін
спільного протокольного рішення
N___________________ від ___________________
До Спільного протокольного рішення на загальну суму _____ грн
--------------------------------------------------------------------- |СТОРОНА N 1 |СТОРОНА N 2 | |N рахунку ________________ в |N рахунку _________________ в | |Головному управлінні Державної |Головному управлінні Державної | |казначейськоїслужби України в |казначейськоїслужби України в | |________________________області |________________________області| |Код банку _________ |Код банку _________ | |Код за ЄДРПОУ _________ |Код за ЄДРПОУ _________ | |Керівник _______________________ |Керівник _____________________ | |Головний бухгалтер______________ |Головний бухгалтер ___________ | |М.П. |М.П. | | ----------------------------------+------------------------------ | |СТОРОНА N... |СТОРОНА N... | | --------------------------------- | ----------------------------- | |N рахунку _________________ в |N рахунку _________________ в | |___________________________________|_____________________________ | |Код банку _________ |Код банку _________ | |Код за ЄДРПОУ_________ |Код за ЄДРПОУ _________ | |Керівник _______________________ |Керівник _____________________ | |Головний бухгалтер______________ |Головний бухгалтер ___________ | |М.П. |М.П. | |-----------------------------------+-------------------------------| |ОСТАННЯ СТОРОНА | | | ----------------------------------| | |N рахунку _________________ в | | |Код банку _________ | | |Код за ЄДРПОУ _________ | | |Керівник _______________________ | | |Головний бухгалтер______________ | | |М.П. | | ---------------------------------------------------------------------
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство енергетики
та вугільної промисловості
України
______________ _______________________________
(посада) (П.І.Б)
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
енергетики та вугільної промисловості N 47/134/81 ( z0539-11 ) від
07.04.2011 }

Додаток 3
до Порядку проведення
розрахунків за природний
газ, теплопостачання
і електроенергію

ДОВІДКА-ЗАЯВКА
на перерахування субвенцій
з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг та житлових субсидій
населенню на оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття
та рідких нечистот, пільг з послуг зв'язку та інших,
передбачених законодавством пільг, у тому числі
компенсації втрати частини доходів у зв'язку з
відміною податку з власників транспортних засобів
та відповідним збільшенням ставок акцизного податку
з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання
ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного
та скрапленого газу на побутові потреби,
твердого та рідкого пічного побутового палива,
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій), вивезення побутового
сміття та рідких нечистот) і компенсацій
за пільговий проїзд окремих категорій громадян
за рахунок надходження до загального фонду
Державного бюджету України рентної плати
за природний газ та газовий конденсат,
що видобуваються в Україні, та за транзитне
транспортування трубопроводами природного газу
територією України, по ____ області
станом на _________ 20__ року
(грн) --------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показники* |Усього|у тому числі | |з/п| | |-----------------------------------------------------------------------| | | | | тепло- |природний|електро-| водо- |кварт.плата,|зв'язок|пільговий| | | | |постачання|газ |енергія |постачання|вивез.сміття| |проїзд | | | | | | | | і водо- | | | | | | | | | | |відведення| | | | |---+--------------+------+----------+---------+--------+----------+------------+-------+---------| |1 |Кредиторська | | | | | | | | | | |заборгованість| | | | | | | | | | |станом на | | | | | | | | | | |01.01.20__ | | | | | | | | | |---+--------------+------+----------+---------+--------+----------+------------+-------+---------| |2 |Погашено | | | | | | | | | |---+--------------+------+----------+---------+--------+----------+------------+-------+---------| | |у т.ч. за | | | | | | | | | | |рахунок | | | | | | | | | | |субвенції | | | | | | | | | |---+--------------+------+----------+---------+--------+----------+------------+-------+---------| |3 |Залишок | | | | | | | | | | |кредиторської | | | | | | | | | | |заборгованості| | | | | | | | | | |станом на | | | | | | | | | | |01.01.20__ | | | | | | | | | | |(пункти 1-2) | | | | | | | | | |---+--------------+------+----------+---------+--------+----------+------------+-------+---------| |4 |Річні | | | | | | | | | | |призначення | | | | | | | | | |---+--------------+------+----------+---------+--------+----------+------------+-------+---------| |5 |Фактичне | | | | | | | | | | |споживання | | | | | | | | | |---+--------------+------+----------+---------+--------+----------+------------+-------+---------| |6 |Оплачене | | | | | | | | | | |фактичне | | | | | | | | | | |споживання | | | | | | | | | | |поточного року| | | | | | | | | |---+--------------+------+----------+---------+--------+----------+------------+-------+---------| | |у т.ч. за | | | | | | | | | | |рахунок | | | | | | | | | | |субвенції | | | | | | | | | |---+--------------+------+----------+---------+--------+----------+------------+-------+---------| |7 |Кредиторська | | | | | | | | | | |заборгованість| | | | | | | | | | |поточного року| | | | | | | | | | |(пункти 5-6) | | | | | | | | | |---+--------------+------+----------+---------+--------+----------+------------+-------+---------| |8 |Кредиторська | | | | | | | | | | |заборгованість| | | | | | | | | | |- усього | | | | | | | | | | |(пункти 3-7) | | | | | | | | | |---+--------------+------+----------+---------+--------+----------+------------+-------+---------| |9 |Нерозподілений| | | | | | | | | | |залишок | | | | | | | | | | |субвенції на | | | | | | | | | | |рахунках | | | | | | | | | | |розпорядників | | | | | | | | | | |бюджетних | | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник
Головний бухгалтер
М.П.
Примітки: * У пунктах 1-3 записується інформація про стан розрахунків
за минулі роки; у пунктах 4-9 - інформація про стан розрахунків
поточного року. Інформація надається на перше число місяця, наступного за
звітним.
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
енергетики та вугільної промисловості N 47/134/81 ( z0539-11 ) від
07.04.2011, Наказом Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України N 47/134/81 ( z0539-11 ) від 07.04.2011 }

Додаток 4
до Порядку проведення
розрахунків за природний
газ, теплопостачання
і електроенергію

ІНФОРМАЦІЯ
щодо сум проведених розрахунків
станом на _____________

------------------------------------------------------------------ | N |Території| Спільне протокольне |Дата зарахування коштів на| |з/п| |рішення про організацію| рахунок ДП "Енергоринок" | | | | взаєморозрахунків | | |---+---------+-----------------------+--------------------------| | | | N | дата | сума | | |---+---------+-----+--------+--------+--------------------------| | | | | | | | |---+---------+-----+--------+--------+--------------------------| | |УСЬОГО | | | | | ------------------------------------------------------------------
Начальник Департаменту
фінансових операцій
електроенергії __________ ________________________
(підпис) (П.І.Б.)on top