Document z0335-18, valid, current version — Adoption on February 23, 2018
( Last event — Entry into force, gone April 17, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.02.2018  № 140


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2018 р.
за № 335/31787

Про затвердження Порядку постачання медичного майна Національній гвардії України в мирний час

Відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», підпункту 50 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, та з метою належного медичного забезпечення особового складу органів військового управління, з’єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров’я та установ Національної гвардії України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок постачання медичного майна Національній гвардії України в мирний час, що додається.

2. Головному управлінню Національної гвардії України (Аллеров Ю.В.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ярового С.А.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра охорони здоров'я України


Уляна Супрун


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
23.02.2018 № 140


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2018 р.
за № 335/31787

ПОРЯДОК
постачання медичного майна Національній гвардії України в мирний час

1. Цей Порядок установлює механізм постачання медичного майна органам військового управління, з’єднанням, військовим частинам (підрозділам), вищим військовим навчальним закладам, навчальним військовим частинам (центрам), базам, закладам охорони здоров’я та установам Національної гвардії України (далі - військові частини) в мирний час.

2. Організацію постачання медичного майна здійснює Головне управління Національної гвардії України через відповідні військові частини в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисами на відповідний рік.

3. Постачання медичного майна військовим частинам здійснюється за територіальним принципом на основі поєднання централізованого і децентралізованого принципів постачання.

4. До медичного майна належать:

інвентарне (категорійне) медичне майно - медичні інструменти, прилади та апарати; медичні меблі та обладнання; прилади, апарати, інструменти та обладнання для аптек, лабораторій, спеціальних кабінетів, майстерень та лабораторій з ремонту медичної техніки; рухомі медичні установки, комплекти та набори медичного майна; санітарно-господарчі предмети медичного призначення;

витратне (некатегорійне) медичне майно - лікарські засоби; дезінфекційні та дератизаційні засоби; бактерійні препарати та середовища; перев’язувальні засоби та шовні матеріали; медичні вироби; реактиви та хімікалії; оптичне скло та окулярні оправи; книги та бланки медичного і матеріального обліку й звітності; санітарно-господарче майно (витратне); запасні частини та матеріали для експлуатації та ремонту медичної техніки.

5. Постачання медичного майна військовим частинам у мирний час здійснюється відповідно до Переліку та обсягів постачання медичного майна військовим частинам Національної гвардії України в мирний час (далі - Перелік та обсяги) (додаток).

6. Перелік та обсяги визначають табельну потребу в медичному майні щодо проведення комплексу заходів з медичного забезпечення особового складу військових частин у мирний час.

7. Перелік та обсяги розраховано: щодо витратного (некатегорійного) медичного майна - на річну потребу; щодо інвентарного (категорійного) медичного майна - на першочергове облаштування та використання в межах установлених термінів експлуатації.

8. Витребування медичного майна проводиться відповідно до Переліку та обсягів на підставі штатів і табелів до штатів військових частин згідно з фактичною потребою та з урахуванням їх забезпеченості медичним майном і технікою до початку року. Необґрунтоване витребування медичного майна понад фактичну потребу забороняється.

9. Для визначення потреби в медичному майні встановлюються такі переліки та обсяги:

перелік та обсяги № 1 - Перелік та обсяги лікарських та дезінфекційних засобів на 100 чоловік особового складу військової частини з фельдшером;

перелік та обсяги № 2 - Перелік та обсяги лікарських та дезінфекційних засобів на 100 чоловік особового складу військової частини з лікарем;

перелік та обсяги № 3 - Перелік та обсяги лікарських та дезінфекційних засобів на 10 ліжок медичного пункту військової частини;

перелік та обсяги № 4 - Перелік та обсяги лікарських та дезінфекційних засобів на 10 ліжок медичної роти;

перелік та обсяги № 5 - Перелік та обсяги витратного медичного майна на 100 чоловік особового складу військової частини з фельдшером;

перелік та обсяги № 6 - Перелік та обсяги витратного медичного майна на 100 чоловік особового складу військової частини з лікарем;

перелік та обсяги № 7 - Перелік та обсяги витратного медичного майна на 10 ліжок медичного пункту військової частини;

перелік та обсяги № 8 - Перелік та обсяги витратного медичного майна на 10 ліжок медичної роти;

перелік та обсяги № 9 - Перелік та обсяги медичних предметів витратних та інвентарного медичного майна військової частини з фельдшером;

перелік та обсяги № 10 - Перелік та обсяги медичних предметів витратних та інвентарного медичного майна військової частини з лікарем;

перелік та обсяги № 11 - Перелік та обсяги медичних предметів витратних та інвентарного медичного майна медичного пункту військової частини;

перелік та обсяги № 12 - Перелік та обсяги медичних предметів витратних та інвентарного медичного майна операційно-перев’язувального відділення медичної роти;

перелік та обсяги № 13 - Перелік та обсяги медичних предметів витратних та інвентарного медичного майна госпітального взводу (відділення) медичної роти;

перелік та обсяги № 14 - Перелік та обсяги медичних предметів витратних та інвентарного медичного майна приймально-сортувального взводу (відділення) медичної роти;

перелік та обсяги № 15 - Перелік та обсяги медичного майна фізіотерапевтичного кабінету військової частини з лікарем;

перелік та обсяги № 16 - Перелік та обсяги медичного майна фізіотерапевтичного кабінету медичного пункту військової частини;

перелік та обсяги № 17 - Перелік та обсяги медичного майна фізіотерапевтичного кабінету медичної роти;

перелік та обсяги № 18 - Перелік та обсяги медичного майна кабінету функціональної діагностики військової частини з лікарем;

перелік та обсяги № 19 - Перелік та обсяги медичного майна кабінету функціональної діагностики медичного пункту військової частини;

перелік та обсяги № 20 - Перелік та обсяги медичного майна кабінету функціональної діагностики медичної роти;

перелік та обсяги № 21 - Перелік та обсяги медичного майна рентгенівського кабінету медичної роти, медичного пункту військової частини;

перелік та обсяги № 22 - Перелік та обсяги медичного майна стоматологічного кабінету медичної роти, медичного пункту військової частини;

перелік та обсяги № 23 - Перелік та обсяги медичного майна для лабораторної діагностики медичного пункту військової частини (з лаборантом);

перелік та обсяги № 24 - Перелік та обсяги медичного майна лабораторії медичної роти;

перелік та обсяги № 25 - Перелік та обсяги медичного майна шафи невідкладної допомоги медичного підрозділу військової частини;

перелік та обсяги № 26 - Перелік та обсяги медичного майна укладки для надання невідкладної медичної допомоги за межами медичних підрозділів (лікарська) військової частини;

перелік та обсяги № 27 - Перелік та обсяги медичного майна укладки для надання невідкладної медичної допомоги за межами медичних підрозділів (фельдшерська) військової частини;

перелік та обсяги № 28 - Перелік та обсяги медичного майна для навчальних цілей на 100 чоловік військової частини;

перелік та обсяги № 29 - Перелік та обсяги медичного майна для навчальних цілей навчальних центрів та полігонів на 100 чоловік постійного та перемінного складу.

10. Для військової частини, що має за штатом фельдшера, табельна потреба в медичному майні та техніці визначається:

у лікарських засобах - відповідно до переліку та обсягів № 1. На кожні від 1 до 50 чоловік штатного особового складу передбачається половина відповідно до переліку та обсягів;

у витратному медичному майні - відповідно до переліку та обсягів № 5;

в інвентарному медичному майні - відповідно до переліку та обсягів № 9.

11. Для військової частини, що має за штатом лікаря (лікарів), але не має розгорнутих ліжок у медичному пункті, табельна потреба визначається:

у лікарських засобах - відповідно до переліку та обсягів № 2. На кожні від 1 до 50 чоловік штатного особового складу передбачається половина відповідно до переліку та обсягів;

у витратному медичному майні - відповідно до переліку та обсягів № 6;

на штатні підрозділи медичного пункту: фізіотерапевтичний кабінет - відповідно до переліку та обсягів № 15; кабінет функціональної діагностики - відповідно до переліку та обсягів № 18; рентгенівський кабінет - відповідно до переліку та обсягів № 21;

в інвентарному медичному майні - відповідно до переліку та обсягів № 10.

12. Для військової частини, що має за штатом лікаря (лікарів) та штатний медичний пункт, табельна потреба визначається:

у лікарських засобах - відповідно до переліку та обсягів № 3. На кожні від 1 до 5 ліжок штатних та додатково розгорнутих передбачається половина відповідно до переліку та обсягів;

у витратному медичному майні - відповідно до переліку та обсягів № 7;

на штатні підрозділи медичного пункту: фізіотерапевтичний кабінет - відповідно до переліку та обсягів № 16; кабінет функціональної діагностики - відповідно до переліку та обсягів № 19; рентгенівський кабінет - відповідно до переліку та обсягів № 21;

в інвентарному медичному майні - відповідно до переліку та обсягів № 11.

13. Для медичної роти бригади, з’єднання табельна потреба в медичному майні та техніці визначається:

у лікарських засобах - відповідно до переліку та обсягів № 4. На кожне від 1 до 5 ліжок штатних та додатково розгорнутих передбачається половина відповідно до переліку та обсягів;

у витратному медичному майні - відповідно до переліку та обсягів № 8. На кожне від 1 до 5 ліжок штатних та додатково розгорнутих передбачається половина відповідно до переліку та обсягів;

в інвентарному медичному майні: приймально-сортувальний взвод - відповідно до переліку та обсягів № 14; операційно-перев’язувальний взвод - відповідно до переліку та обсягів № 12; госпітальний взвод - відповідно до переліку та обсягів № 13; фізіотерапевтичний кабінет - відповідно до переліку та обсягів № 17; кабінет функціональної діагностики - відповідно до переліку та обсягів № 20; рентгенівський кабінет - відповідно до переліку та обсягів № 21.

14. Військові частини, що не мають штатного медичного персоналу, а також ті, що мають за штатом посаду санітарного інструктора, забезпечуються медичним майном військових частин та закладів охорони здоров’я, до яких їх прикріплено для медичного забезпечення.

15. Для надання невідкладної медичної допомоги у разі гострих захворювань, травм та отруєнь у медичних підрозділах військових частин утримуються шафи невідкладної допомоги та укладки для надання медичної допомоги за межами підрозділу (фельдшерська та лікарська). Потреба в медичному майні, що підлягає вкладенню до шаф медичної допомоги та укладок (фельдшерської та лікарської), визначається відповідно до переліків та обсягів №№ 25 - 27.

16. Військові частини для забезпечення безперервності медичного постачання утримують понад установлені обсяги відповідно до Переліку та обсягів постачання номенклатуру життєво необхідного та найбільш важливого медичного майна в розмірі тримісячної потреби, яку затверджує командувач Національної гвардії України.

17. Контроль за організацією постачання медичного майна Національної гвардії України в мирний час покладається на Головне управління Національної гвардії України.

Командувач
Національної гвардії України
генерал-полковникЮ.В. Аллеров


Додаток
до Порядку постачання
медичного майна
Національній гвардії України
в мирний час
(пункт 5)

ПЕРЕЛІК ТА ОБСЯГИ
постачання медичного майна військовим частинам Національної гвардії України в мирний час

І. Перелік та обсяги лікарських та дезінфекційних засобів

№ з/п

Міжнародна назва

Форма випуску

Одиниця виміру

Кількість медичного майна

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

1

2

3

4

5

6

7

8

Лікарські засоби

Наркотичні, психотропні та отруйні лікарські засоби. Прекурсори

Засоби для наркозу і снодійні засоби

1

Тіопентал натрію

флакони 1,0

фл.
10

2

Натрію оксибутират

ампули 20% - 10,0

амп.
10

3

Кетамін

ампули 50 мг/мл - 2,0

амп.
15

4

Пропофол

ампули 1% - 20,0

амп.
50

5

Фентаніл

ампули 0,005% - 2,0

амп.
100

Транквілізатори

6

Діазепам

ампули 0,5% - 2,0

амп.


1

1

15

7

Діазепам

таблетки 0,005

табл.


20

20

100

Наркотичні анальгетики

8

Морфін

ампули 1% - 1,0

амп.


4

6

5

9

Тримеперидин

ампули 2% - 1,0

амп.
10

Анальгезуючі, жарознижувальні та протикашльові засоби

10

Парацетамол 0,3 г, метамізолу натрій 0,3 г, кофеїн 0,05 г, кодеїн 0,008 г, фенобарбітал 0,01 г

таблетки

табл.

500

740

200

200

11

Кодеїну фосфату 8 мг, терпінгідрату 250 мг, натрію гідрокарбонату 250 мг

таблетки

табл.

100

150

100

100

Антипсихотичні засоби

12

Галоперидол

ампули 0,005% - 1,0

амп.
10

13

Хлорпромазин

ампули 2,5% - 2,0

амп.10

10

Холінолітичні препарати красавки

14

Атропіну сульфат

ампули 0,1% - 1,0

амп.


1

5

10

Седативні засоби

15

Етиловий ефір альфа-бромізовалеріанової кислоти 8,2 мг, фенобарбітал 7,5 мг, олія м'яти перцевої 0,58 мг

таблетки 0,025

табл.

50

60

50

120

16

Валеріани настоянка

флакони 25,0

фл.

5

6

5

10

17

Магнію сульфат

ампули 25% - 5,0

амп.


10

10

15

Міорелаксанти

18

Суксаметонію йодид

ампули 2% - 5,0

амп.
10

19

Піпекуронію бромід

ампули 0,004% - 2,0

амп.
10

Анальгезуючі, жарознижувальні та протизапальні засоби - похідні піразолону та інших груп

20

Диклофенак натрію

таблетки 0,05

табл.

10

50

40

60

21

Диклофенак натрію

ампули 2,5% - 3,0

амп.20

20

22

Диклофенак натрію

туби 5% - 50,0

уп.

1

3

3

5

23

Кеторолак

ампули 3% - 1,0

амп.


35

35

35

24

Кеторолак

таблетки 0,01

табл.


70

100

100

25

Метамізол натрію

таблетки 0,5

табл.

100

100

100

100

26

Метамізол натрію

ампули 50% - 2,0

амп.


100

100

100

27

Мефенамінова кислота

таблетки 0,5

табл.

200

500

200

500

28

Німесулід

гель 30,0

уп.


13

10

10

29

Комбінований препарат, що містить метамізолу натрію, пітофенону гідрохлорид, фенпіверинію бромід

ампули 5,0

амп.

5

10

10

10

Анальгезуючі, жарознижувальні та протизапальні засоби - похідні саліцилової кислоти і параамінофенолу

30

Парацетамол, кислота аскорбінова, фенілефрину гідрохлорид, феніраміну малеат

саше 23 г

уп.

100

750

100

100

31

Ацетилсаліцилова кислота

таблетки 0,5

табл.

200

370

300

400

32

Парацетамол

таблетки 0,5

табл.

400

740

600

800

33

Ацетилсаліцилат лізину

флакони 1,0

фл.


7

10

10

Психостимулюючі засоби та інші ноотропи

34

Кофеїн-бензоат натрію

ампули 20% - 1,0

амп.10

10

Гангліоблокуючі засоби

35

Бензогексоній

ампули 2,5% - 1,0

амп.10

10

Адреналін та адреноміметичні засоби

36

Епінефрин

ампули 0,18% - 1,0

амп.5

10

37

Норепінефрин

ампули 0,05% - 4,0

амп.5

5

38

Допамін

ампули 4% - 5,0

амп.5

10

39

Ксилометазолін

флакони поліетиленові 0,1% - 10 мл

фл.

60

122

50

50

40

Фенілефрин

ампули 1% - 1,0

амп.5

5

41

Сальбутамол

аерозоль, 100 мкг доза, 200 доз у балоні

уп.


1

2

2

Місцевоанестезуючі засоби

42

Лідокаїн

ампули 2% - 2,0

амп.


20

20

20

43

Прокаїн

ампули 0,5% - 5,0

амп.


90

50

50

44

Прокаїн

ампули 2% - 2,0

амп.


2

5

10

45

Прокаїн

флакони 0,5% - 400,0

фл.2

5

46

Бупівакаїн

ампули 5 мг/мл по 4,0

амп.
30

47

Бупівакаїн

флакони 0,5% - 20,0

фл.
10

Обволікуючі, адсорбуючі та в’яжучі засоби

48

Магалдрат (алюмінію магнію гідроксид сульфат)

таблетки 0,5

табл.

240

480

240

240

49

Вісмуту нітрат 350 мг, магнію карбонат 400 мг, натрію гідрокарбонат 200 мг, кора крушини 25 мг, кореневище аїру 25 мг, келін 5 мг, рутин 5 мг

таблетки

табл.

100

200

150

150

50

Вугілля активоване

таблетки 0,25

табл.

100

200

250

250

51

Кремнію діоксид

саше 2 г

шт.


160

200

200

52

Омепразол

капсули 0,02

капс.


360

200

200

53

Омепразол

флакони 0,04

фл.
5

54

Метоклопрамід

таблетки 0,01

табл.


200

200

200

55

Метоклопрамід

ампули 0,5%

амп.30

30

56

Лоперамід

таблетки 0,002

табл.

40

100

100

100

Засоби, що містять ефірні масла, що подразнюють нервові закінчення

57

Стрептоцид, сульфатіазол натрію, тимол, олія евкаліптова, олія м’яти перцевої

аерозоль 30,0

фл.

20

32

10

15

58

Аміаку розчин

флакони 10% - 40,0

фл.

3

3

7

10

Ненаркотичні протикашльові та відхаркувальні засоби

59

Амброксол

таблетки 0,075

табл.

400

700

700

500

60

Ацетилцистеїн

таблетки 0,2

табл.

200

600

200

200

Послаблювальні засоби

61

Лактулоза

флакон 200,0

фл.
3

62

Бісакодил

свічки 0,01

шт.

10

10

10

10

Антиаритмічні засоби та адреноблокатори

63

Аміодарон

ампули 5% - 3,0

амп.


5

5

5

64

Аміодарон

таблетки 0,2

табл.


90

90

90

65

Пропранолол

таблетки 0,04

табл.


350

350

350

66

Бісопролол

таблетки 0,01

табл.


140

140

120

67

Метопрололу сукцинат

таблетки 0,05

табл.


30

60

60

68

Невіболол

таблетки 0,005

табл.


30

60

60

69

Лідокаїн

ампули 10% - 2,0

амп.10

10

Спазмолітичні, гіпотензивні засоби

70

Нітрогліцерин

ампули 0,1% - 5,0

амп.5

5

71

Нітрогліцерин

таблетки 0,0005

табл.

120

120

200

200

72

Ізосорбіду динітрат

аерозоль 15 мл

фл.1

1

73

Ізосорбіду динітрат

таблетки 0,01

табл.120

120

74

Ізосорбіту динітрат

ампули 0,1% - 10,0

амп.10

10

75

Дротаверин

ампули 2% - 2,0

амп.


40

40

40

76

Дротаверин

таблетки 0,04

табл.

40

80

80

100

77

Платифіліну гідротартрат

ампули 0,2% - 1,0

амп.


5

5

10

78

Верапамілу гідрохлорид

ампули 0,25% - 2,0

амп.


5

10

10

79

Верапамілу гідрохлорид

таблетки 0,08

табл.


100

150

250

80

Ніфедипін

флакони 2% - 10,0

фл.


1

2

2

81

Каптоприл

таблетки 0,025

табл.

60

100

100

100

82

Лізиноприл

таблетки 0,01

табл.

180

210

150

150

83

Еналаприл

таблетки 0,01

табл.

120

140

100

100

84

Пентоксифілін

ампули 2% - 5,0

амп.

30

50

100

100

85

Еналаприлат

ампули 0,125% - 1,0

амп.5

10

86

Теофілін

ампули 2% - 5,0

амп.

10

30

20

20

Діуретичні та дегідратаційні засоби

87

Фуросемід

ампули 1% - 2,0

амп.


10

20

30

88

Гідрохлортіазид

таблетки 0,025

табл.

40

100

100

100

89

Торасемід

таблетки 0,01

табл.

150

300

300

300

90

Манітол

флакони 15% - 200,0

фл.
10

Вітаміни та їх аналоги

91

Ретинолу ацетат, тіаміну гідрохлорид, рибофлавін, кислота аскорбінова

драже

шт.

3000

4000

3000

3500

92

Тіаміну гідрохлорид

ампули 5% - 1,0

амп.


50

70

70

93

Кислота аскорбінова

таблетки 0,5

табл.

50

70

100

100

94

Кислота аскорбінова

ампули 10% - 2,0

амп.


50

100

100

95

Піридоксину гідрохлорид

ампули 5% - 1,0

амп.100

100

96

Ціанокобаламін

ампули 0,05% - 1,0

амп.150

150

97

Пробіотик

капсули із вмістом не менше 4 млрд активних клітин

капс.


150

300

300

98

Гідросмін

капсули 0,2

капс.

60

60

60

60

99

Декспантенол

флакони 130,0

фл.

1

2

2

2

Засоби, що впливають на згортання крові, та ангіопротектори

100

Гепарин

флакони 5000 МО/мл - 5,0

фл.


1

2

2

101

Гепарин

туби 1000 МО/г - 50,0

уп.

1

1

2

5

102

Еноксапарин натрію

0,4 мл (4000 анти-Ха МО)

шт.
2

103

Кислота транексамова

ампули 100 мг/мл - 5,0

амп.10

20

104

Етамзилат

ампули 12,5% - 2,0

амп.20

20

Препарати гіпофіза, кори наднирників та їх аналоги

105

Гідрокортизон мазь очна

туби 0,5% - 3,0

уп.


3

3

3

106

Гідрокортизонова мазь

туби 1% - 10,0

уп.


6

3

3

107

Преднізолон

туби 0,5% - 10,0

уп.


8

8

8

108

Преднізолон

таблетки 0,005

табл.40

80

109

Преднізолон

ампули 3% - 1,0

амп.


30

35

40

110

Дексаметазон

флакони 0,1% - 10,0

фл.


3

5

5

111

Дексаметазон

ампули 0,4% - 1,0

амп.


30

35

40

112

Беклометазон

аерозоль, 250 мкг доза, 200 доз у балоні

уп.


2

2

2

Препарати інсуліну та протидіабетичні засоби

113

Інсулін людський (короткої дії)

флакони 100 ОД - 10,0

фл.


1

1

2

114

Метформін

таблетки 0,5

табл.


90

90

90

115

Глімепірид

таблетки 0,002

табл.


120

120

120

Ферментативні засоби

116

Поліферментні препарати

таблетки 14 000 МО

табл.


250

250

250

Гістамін та антигістамінні препарати

117

Цетиризину дигідрохлорид

таблетки 0,01

табл.


300

300

300

118

Дифенгідрамін

ампули 1% - 1,0

амп.

30

100

50

50

119

Лоратадин

таблетки 0,01

табл.

200

350

200

200

Плазмозамінювальні розчини

120

Гідроксиетилкрохмаль

полімерні пакети (контейнери) 6% - 400,0

шт.5

5

121

Натрію хлорид, кальцію хлорид, калію хлорид

полімерні пакети (контейнери) 500,0

шт.


5

10

10

122

Натрію хлорид, кальцію хлорид, калію хлорид

полімерні пакети (контейнери) 200,0

шт.


10

30

30

123

Натрію хлорид, калію хлорид, натрію гідрокарбонат

полімерні пакети (контейнери) 400,0

шт.


5

5

5

124

Натрію хлорид, калію хлорид, натрію гідрокарбонат

полімерні пакети (контейнери) 200,0

шт.


5

5

5

125

Натрію гідрокарбонат

полімерні пакети (контейнери) 4,0% - 200,0

шт.2

5

126

Розчин натрію хлориду

полімерні пакети (контейнери) 0,9% - 200,0

шт.


2

5

10

127

Розчин натрію хлориду

полімерні пакети (контейнери) 0,9% - 500,0

шт.


2

5

5

Амінокислоти та цукри

128

Глюкоза

полімерні пакети (контейнери) 5% - 400,0

шт.


5

10

10

129

Глюкоза

полімерні пакети (контейнери) 5% - 200,0

шт.


5

10

10

130

Глюкоза

ампули 40% - 20,0

амп.10

20

Кислоти, луги, препарати натрію, кальцію та калію

131

Магнію аспарагінат 40,0 мг, калію аспарагінат 42,5 мг

ампули 10,0

амп.10

10

132

Кальцію глюконат

ампули 10% - 10,0

амп.60

60

133

Калію хлорид

флакони 4% - 100,0

фл.10

10

134

Натрію хлорид, калію хлорид, натрію цитрат, декстроза

пакет 18,9 г

шт.


40

60

60

Антидоти і комплексони

135

Натрію тіосульфат

ампули 30% - 5,0

амп.


1

5

5

136

Налоксона гідрохлорид

ампули 0,04% - 1,0

амп.
5

137

Неостигміна бромід

ампули 0,05% - 1,0

амп.
5

Препарати, що містять йод та йодозамінювальні препарати

138

Повідон-йод

флакони 10% - 30,0

фл.

2

4

4

4

Препарати, що містять залізо

139

Лікарський засіб із вмістом двовалентного іона заліза

таблетки

табл.


50

50

50

Інші препарати, що впливають на процеси тканинного обміну

140

Силімарин

таблетки 0,0225

табл.


50

50

100

141

Троксерутин

туби 2% - 30,0

уп.


1

2

2

Противірусні препарати

142

Ацикловір

таблетки 0,4

табл.


300

20

200

143

Ацикловір

туби 5% - 5,0

уп.

5

12

10

10

144

Оксолін

туби 0,25% - 10,0

уп.


7

5

5

Антибіотики групи пеніциліну та цефалоспорину

145

Бензилпеніцилін

флакони 1,0

фл.100

150

146

Біцилін - 5

флакони 1500000 ОД

фл.35

35

147

Амоксіцилін + кислота клавуланова

флакони 1,0 + 0,2

фл.90

90

148

Амоксіцилін + кислота клавуланова

таблетки 0,5 + 0,125

табл.420

420

149

Амоксіцилін

таблетки 0,5

табл.

700

700150

Цефазолін

флакони 1,0

фл.190

190

151

Цефтріаксон

флакони 1,0

фл.90

90

152

Очна мазь із вмістом антибіотиків

туби 3,0

уп.

3

5

5

5

Антибіотики групи левоміцетину та синтоміцину

153

Мазь, що містить левоміцетину (хлорамфеніколу) 7,5 мг / 1 г, метилурацилу 40 мг / 1 г

туби 25,0

уп.

10

20

15

15

Антибіотики різних груп

154

Ципрофлоксацин

флакони 0,2% - 100,0

фл.5

5

155

Ципрофлоксацин

таблетки 0,5

табл.

200

400

300

300

156

Азітроміцин

таблетки 0,5

табл.

60

135

60

90

157

Офлоксацин

флакони 0,3% - 5,0

фл.

1

5

5

5

Сульфаніламідні препарати

158

Декаметоксин

таблетки 0,0002

табл.

350

700

500

500

159

Сульфацетамід

флакони 30% - 10,0

фл.

3

6

7

10

Похідні нітрофурану та різні терапевтичні препарати

160

Нітрофурал

таблетки 0,02

табл.

800

1400

1000

1000

161

Ніфуроксазид

таблетки 0,2

табл.

20

20

20

20

Препарати для лікування трихомоніазу, лейшманіозу, амебіозу та інших протозойних інфекцій

162

Метронідазол

таблетки 0,25

табл.


200

200

200

163

Метронідазол

флакони 0,5% - 100,0

уп.10

10

Препарати для лікування грибкових інфекцій

164

Тербінафін

таблетки 0,25

табл.


70

70

70

165

Флуконазол

таблетки 0,2

табл.


20

20

20

166

Діамантовий зелений, спиртовий розчин

флакони 1% - 20,0

фл.

2

5

10

20

167

Клотримазол

туби 1% - 25,0

уп.


6

6

6

168

Тербінафіну гідрохлорид

туби 1% - 15,0

уп.

5

7

7

7

Антигельмінтні засоби

169

Альбендазол

таблетки 0,4

табл.

10

20

20

20

Антисептичні препарати кислот і лугів

170

Мірамістин, триамцинолон

туби 14,0

уп.

1

12

10

10

171

Мірамістин, розчин для зовнішнього застосування

флакони 0,01% - 50,0

фл.5

5

172

Кислота борна, розчин спиртовий

флакони 3% - 20,0

фл.

1

10

10

10

173

Бензилбензоат

туби 40,0

уп.

1

1

2

2

Антисептичні препарати галогенів, окислювачів та альдегідів

174

Хлоргексидин

флакони 0,05% -100,0

фл.

5

12

10

10

175

Перекис водню

флакони 3%- 40,0

фл.

5

8

20

20

Антисептичні препарати важких металів

176

Цинкова мазь

туби 10% - 25,0

уп.

3

6

5

5

Спирт етиловий, антисептичні препарати спирту

177

Спирт етиловий

флакони 70% - 100,0

фл.

6

10

10

20

178

Спирт етиловий

флакони 96% - 100,0

фл.

5

5

10

15

179

Спирт камфорний

флакони 40,0

фл.5

8

Антисептичні препарати бальзамів, сірки та інших сполук природного походження

180

Екстракт квіток ромашки, екстракт квіток календули, екстракт трави деревію

флакони 55,0

фл.

20

60

30

30

181

Есдепалетрину (есбіолу) 0,663 г / 100 г, піперонілу бутоксиду 5,305 г / 100 г

аерозоль 152,0

фл.

1

1

1

2

Дезінфекційні, дезінсекційні та дератизаційні засоби

182

Засіб для дезінфекції поверхонь та інструментів нехлорвмісний, концентрований, фасовка не більше 2 л

розчин

уп.


6

6

6

183

Засіб для дезінфекції поверхонь хлорвмісний, 1 таблетка для приготування не більше 10 л робочого розчину, в упаковці не більше 1 кг

таблетки саморозчинні

табл.

4

6

8

10

184

Засіб для дезінфекції рук

упаковка

уп.

1

2

2

2

ІІ. Перелік та обсяги витратного медичного майна

№ з/п

Міжнародна назва

Одиниця виміру

Кількість медичного майна

№ 5

№ 6

№ 7

№ 8

1

2

3

4

5

6

7

Перев’язувальні засоби та шовні матеріали

1

Алігнін медичний

кг1

2

2

Бинт гіпсовий, 3 м x 10 см

шт.5

10

3

Бинт гіпсовий, 3 м x 15 см

шт.5

20

4

Бинт гіпсовий, 3 м x 20 см

шт.5

20

5

Бинт марлевий медичний стерильний, 7 м x 14 см

шт.

20

30

50

70

6

Бинт марлевий медичний нестерильний, 7 м x 14 см

шт.50

100

7

Бинт марлевий медичний стерильний, 5 м x 10 см

шт.

30

40

50

80

8

Бинт марлевий медичний нестерильний, 5 м x 10 см

шт.50

100

9

Бинт марлевий медичний стерильний, 5 м x 7 см

шт.

40

50

60

80

10

Бинт марлевий медичний нестерильний, 5 м x 7 см

шт.

5

7

20

20

11

Бинт еластичний трубчастий для кисті

шт.

3

5

20

20

12

Бинт еластичний трубчастий для гомілки

шт.

3

5

20

20

13

Бинт еластичний трубчастий для стопи

шт.

0,2

0,3

0,5

1

14

Папір парафінований в аркушах

кг

1

1

2

2

15

Вата медична компресна

кг

0,5

1

4

7

16

Вата медична гігроскопічна хірургічна

кг

5

10

30

40

17

Вата медична гігроскопічна стерильна, 100 г у пачці

шт.


5

10

150

18

Шовний матеріал, що не розсмоктується, з атравматичною голкою з тригранним вістрям, стерильний завдовжки 0,75 м, калібр № 0

уп.


5

10

150

19

Шовний матеріал, що не розсмоктується, з атравматичною голкою з тригранним вістрям, стерильний завдовжки 0,75 м, калібр № 1

уп.


5

10

150

20

Шовний матеріал, що не розсмоктується, з атравматичною голкою з тригранним вістрям, стерильний завдовжки 0,75 м, калібр № 2

уп.


5

10

150

21

Шовний матеріал, що не розсмоктується, з атравматичною голкою з круглим вістрям, стерильний завдовжки 0,75 м, калібр № 3

уп.


5

10

150

22

Шовний матеріал, що не розсмоктується, з атравматичною голкою з круглим вістрям, стерильний завдовжки 0,75 м, калібр № 4

уп.

5

7

20

20

23

Косинка медична (перев’язувальна)

шт.

2

3

5

5

24

Лейкопластир, 5 м x 3 см

уп.

1

2

5

15

25

Лейкопластир, 5 м x 1 см

уп.

1

2

7

20

26

Лейкопластир, 5 м x 5 см

уп.

1

2

5

10

27

Лейкопластир бактерицидний, 6 x 10 см

шт.

5

5

10

10

28

Марля медична гігроскопічна

м70

180

29

Пов’язка медична велика стерильна

шт.

2

3

5

5

30

Пов’язка медична мала стерильна

шт.

5

10

5

5

31

Серветки марлеві медичні стерильні, 29 х 45 см, у пачці 10 штук (великі)

уп.

2

3

15

15

32

Серветки марлеві медичні стерильні, 16 x 14 см, у пачці 20 штук (малі)

уп.

3

5

30

30

33

Нитка поліефірна, стерильна завдовжки 1,5 м, калібр № 1

уп.


5

10

50

Медичні предмети витратні

34

Засіб для зупинки кровотечі хімічний (на тканинній основі)

шт.

5

5

10

10

Книги і бланки медичного обліку та звітності

35

Медична книжка військовослужбовця строкової служби

шт.

100

10036

Медична книжка генерала, адмірала, офіцера, військовослужбовця військової служби за контрактом

шт.

100

10037

Медична книжка військовослужбовця (льотний склад)

шт.

30

3038

Книга обліку хворих в амбулаторії

шт.

1

139

Книга обліку хворих, направлених на стаціонарне лікування, військово-лікарську комісію, та осіб, що потребують систематичного лікарського спостереження

шт.

1

1

1

1

40

Картка обліку травм

шт.

20

2041

Процедурна картка

шт.
200

42

Амбулаторна картка

шт.


30043

Облікова картка стаціонарного хворого

шт.


10044

Алфавітна книга обліку осіб, прийнятих на стаціонарне лікування

шт.
5

45

Медична картка стаціонарного хворого

шт.
300

46

Журнал обліку виконання лікарських призначень в амбулаторії медичного пункту

шт.

1

147

Журнал обліку виконання лікарських призначень у лазареті медичного пункту

шт.1

1

48

Журнал обліку медичних оглядів осіб, які працюють на об’єктах харчування та водозабезпечення

шт.

1

149

Журнал обліку об’єктів, що підлягають систематичному епідеміологічному контролю

шт.

1

150

Журнал обліку осіб, що мають контакт із професійними шкідливими факторами

шт.

1

151

Журнал обліку травм із втратою працездатності

шт.

1

152

Журнал обліку фізіотерапевтичних процедур

шт.1

1

53

Журнал обліку хворих, що знаходяться на стаціонарному лікуванні

шт.1

1

54

Журнал первинних профілактичних оглядів порожнини рота в особового складу військової частини

шт.


1

1

1

55

Журнал контролю стерилізації

шт.1

2

56

Картка епідемічного обстеження інфекційного захворювання

шт.


5057

Книга обліку лабораторних досліджень

шт.1

1

58

Книга обліку перев’язок (процедур)

шт.


1

1

1

59

Книга обліку роботи стоматологічного кабінету

шт.


1

1

1

60

Книга обліку спеціальних діагностичних досліджень

шт.3

1

61

Книга обліку хірургічних операцій

шт.
1

Предмети, апарати і хірургічні інструменти

62

Засіб для зупинки крові механічний

шт.

2

3

3

5

ІІІ. Перелік та обсяг медичних предметів витратних та інвентарного медичного майна

№ з/п

Міжнародна назва

Одиниця виміру

Кількість медичного майна

№ 9

№ 10

№ 11

№ 12

№ 13

№ 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Медичні предмети витратні

1

Ванночка очна скляна

шт.

1

1

2

1

1


2

Голка для епідуральної анестезії G 16

шт.
23

Голка для епідуральної анестезії G 17

шт.
24

Голка для епідуральної анестезії G 16

шт.
25

Голка для пневмотораксу, 10 х 60

шт.
2


2

6

Голка спеціальна для взяття крові, 20 х 40

шт.


1

2

4

2

 

7

Голка спеціальна для взяття крові, 26 х 40

шт.


1

2

4

2

 

8

Голка трубчаста для спинномозкової пункції G22 одноразова

шт.
29

Голка трубчаста для спинномозкової пункції G20 одноразова

шт.
2

1

1

10

Дренаж торакальний (на металевому стилеті - троакарі), діаметр 6,0 мм, 350 мм

шт.


1

1

211

Дренаж торакальний (на металевому стилеті - троакарі), діаметр 8,0 мм, 350 мм

шт.


1

1

312

Дренаж торакальний (на металевому стилеті - троакарі), діаметр 10,0 мм, 350 мм

шт.


1

1

213

Катетер венозний периферійний, голка G 16

шт.

2

2

2

5

5

2

14

Катетер венозний периферійний, голка G 18

шт.

2

2

2

5

5

2

15

Катетер венозний периферійний, голка G 20

шт.

2

2

2

5

5

2

16

Клейонка підкладна гумотканинна

м

2

2

8

10

4

2

17

Стрічка сантиметрова

шт.

1

1

1

1

1

1

18

Лопаточка очна скляна

шт.

2

5

10

5

5

2

19

Маска анестезіологічна з регульованою подушкою

шт.

1

1

2

5

1

1

20

Маска хірургічна стандартна одноразова

шт.

50

100

200

800

600

300

21

Набір для епідуральної анестезії

шт.
222

Наконечник клістирний скляний

шт.

2

4

10

20

13

13

23

Наконечник маточний прямий скляний

шт.
224

Напальчник гумовий

шт.

5

10

20

20

5

10

25

Пристрій для переливання крові та її компонентів однократного застосування ПК

к-т


35

20

70

30

10

26

Пов’язка головна до шин (пращів) підборідних

шт.

1

1

2

2


1

27

Провідник для інтубації трахеї

шт.
10


2

28

Рукавички хірургічні стерильні № 6,5

пар
10

1


29

Рукавички хірургічні стерильні № 6

пар
30

2


30

Рукавички хірургічні стерильні № 7,5

пар

1

1

1

50

1

1

31

Рукавички хірургічні стерильні № 7

пар

1

2

3

70

2


32

Рукавички хірургічні стерильні № 8

пар
7033

Рукавички хірургічні стерильні № 9

пар

2

2

3

30

2


34

Рукавички оглядові нестерильні, розмір L

пар

5

5

10

50

30

30

35

Рукавички оглядові нестерильні, розмір M

пар

5

5

10

50

30

30

36

Рукавички оглядові нестерильні, розмір S

пар

5

5

10

50

30

30

37

Склянка для приймання ліків

шт.

4

10

10

30

30

4

38

Сечоприймач жіночий скляний

шт.1

2

2


39

Сечоприймач чоловічий скляний

шт.3

10

7


40

Сечоприймач полімерний (мішок), 2000 мл

шт.3

5

2


41

Сечоприймач полімерний (ємність) чоловічий

шт.3

5

2


42

Трубка із силіконової гуми медична дренажна діаметром 4,5 мм x 1,0 мм

кг
0,343

Трубка із силіконової гуми медична дренажна діаметром 6,0 мм x 1,5 мм

кг0,2

0,444

Трубка із силіконової гуми медична дренажна діаметром 10 x 2,0 мм

кг0,2

0,545

Трубка із силіконової гуми медична дренажна діаметром 12 мм x 2,5 мм

кг 

0,5

0,3


46

Трубка гумова медична з’єднувальна, діаметром 8 - 10 мм

кг

0,2

0,5

0,5

1

0,5


47

Трубка ректальна газовідвідна гумова №№ 12, 15, 16, 18, 33, 39

шт.


1

2

2

2


48

Трубки (наконечники м’які) ректальні для глибоких клізм №№ 19, 20, 21

шт.

1

1

1

2

2


49

Трубки (наконечники м’які) ректальні для глибоких клізм №№ 25, 26, 27

шт.

1

1

1

2

2


50

Шпилька безпечна

шт.

20

100

30

300

20


51

Шина нижньощелепна (підборідна)

шт.

1

1

2

2


1

52

Шина дротяна (драбинчаста) для ніг

шт.

2

5

5

2


2

53

Шина фанерна завдовжки 1 м

шт.

2

5

5

2


 

54

Шина дротяна (драбинчаста) для рук

шт.

2

5

5

2


1

55

Шприц ін’єкційний інсуліновий стерильний одноразового використання

шт.
10

10

10

56

Шприц медичний одноразового використання місткістю 2 мл (з голкою)

шт.

50

80

200

200

200

50

57

Шприц медичний одноразового використання місткістю 20 мл (з голкою)

шт.

10

15

20

20

20

10

58

Шприц медичний одноразового використання місткістю 5 мл (з голкою)

шт.

80

550

700

700

700

100

59

Шприц медичний одноразового використання місткістю10 мл (з голкою)

шт.

50

60

60

60

60

40

60

Шпателі дерев’яні

шт.

20

40

40

40

60

40

61

Ендотрахеальна трубка ПВХ з манжетою і конектором 7,0 мм

шт.
20


2

62

Ендотрахеальна трубка ПВХ з манжетою і конектором 7,5 мм

шт.
20


2

63

Ендотрахеальна трубка ПВХ з манжетою і конектором 8,0 мм

шт.
20


2

64

Ендотрахеальна трубка ПВХ з манжетою і конектором 8,5 мм

шт.
20


2

65

Електрод одноразовий для дорослих

шт.

10

10

10

10

10

10

66

Фільтр бактеріальний для апарата ШВЛ

шт.
20067

Дренажна камера для аспірації об’ємом 150 мл (сильфон-гармошка)

шт.
1


1

68

Катетер для аспірації верхніх дихальних шляхів 8F50

шт.
4


2

69

Катетер для аспірації верхніх дихальних шляхів 10F60

шт.
4


2

70

Катетер для аспірації верхніх дихальних шляхів 14F60

шт.
4


2

71

Назофарингеальний повітровід 30FR

шт.


2

2

572

Назофарингеальний повітровід 32FR

шт.


2

2

573

Повітровід орофарингеальний № 1

шт.

1

1

1

1

1

1

74

Повітровід орофарингеальний № 2

шт.

1

1

1

1

1

1

75

Повітровід орофарингеальний № 3

шт.

1

1

1

1

1

1

76

Повітровід орофарингеальний № 4

шт.

1

1

1

1

1

1

77

Комплект для назальної оксигенотерапії

к-т
2

1

1

78

Лезо до скальпеля № 11

шт.
1079

Лезо до скальпеля № 12

шт.
1080

Лезо до скальпеля № 20

шт.

5

5

10

50

5

5

81

Лезо до скальпеля № 21

шт.

5

5

5

5082

Лезо до скальпеля № 23

шт.

5

5

10

5083

Лезо до скальпеля № 24

шт.

5

5

5

50


5

84

Лезо до скальпеля № 25

шт.

5

5

5

5085

Мішок резервний до апарату ШВЛ, багаторазовий без латексу, 2 л

шт.

1

1

1

1


1

86

Анестезіологічний дихальний контур

к-т
587

Ларингеальна маска № 3

шт.1

188

Ларингеальна маска № 4

шт.2

289

Ларингеальна маска № 5

шт.2

290

Набір для катетеризації центральних вен однопросвітний G14

набір
2


1

91

Набір для катетеризації центральних вен однопросвітний G16

набір
292

Набір для крікотиреотомії стерильний

набір1

1

1

1

93

Набір для троакарної епіцистостомії

набір1

1

1

1

Приладдя та матеріали для стоматології

94

Назубні шини стрічкові Васильєва

шт.10

30

30


Лікарські предмети, апарати і хірургічні інструменти

95

Апарат високочастотний (коагулятор тканин)

шт.
196

Балон гумовий для продування вух (з гарнітурою) № 9

шт.


1

1
97

Повікопідіймач № 2

шт.

1

1

1

298

Лійки вушні нікельовані №№ 1, 2, 3, 4

набір


1

99

Викушувач гортанний для дорослих

к-т
1100

Грілка гумова № 2

шт.

2

2

5

5

5

2

101

Дефібрилятор імпульсний

шт.1

1

1

1

102

Динамометр ручний плоскопружинний для дорослих типу ДРП-90

шт.

1

1


1

1


103

Долото з рифленою ручкою жолобкувате, ширина робочої частини 4 мм

шт.
1104

Долото з рифленою ручкою жолобкувате, ширина робочої частини 6 мм

шт.
1105

Засіб для зупинки кровотечі механічний

шт.

3

4

4

4

3

3

106

Заглушка вушна для дослідження слуху під час визначення однобічної глухоти

шт.1

1107

Затискач для тимчасового перетискання судин із кремальєрою, вигнутий по площині під кутом 120 градусів, № 1 (малий)

шт.
1108

Затискач кровоспинний зубчастий прямий № 1 (довжина 160 мм) з нарізкою

шт.

1

4

4

5

1

1

109

Дзеркало піхвове двостороннє № 1 (по Куско)

шт.
1110

Дзеркало носове для дорослих, довжина губок 40 мм

шт.


1

2

1

1

1

111

Дзеркало носове для дорослих, довжина губок 60 мм

шт.
1

1


112

Дзеркало носоглоткове діаметром 8 мм

шт.


1

1

1


1

113

Дзеркало ректальне двостульчасте операційне

шт.
1114

Зонд шлунковий №№ 15, 18, 21

шт.1

1

1

1

115

Зонд шлунковий №№ 27, 30

шт.

3

3

4

5

4

3

116

Зонд конічний для слізного канальця № 1

шт.1

1117

Зонд конічний для слізного канальця № 3

шт.1

1118

Зонд носовий гудзиковий Воячека

шт.


1

1

2119

Зонд носовий з нарізкою

шт.1


2


120

Зонд порожнистий для бужування та промивання лобних пазух № 1

шт.
1121

Зонд з навивкою для носоглотки та гортані

шт.1

1122

Зонд вушний гострий Воячека

шт.1

2123

Зонд вушний ґудзиковий Воячека

шт.1

2124

Зонд вушний з навивкою

шт.1

1125

Зонд хірургічний ґудзиковий двосторонній

шт.1

2126

Голка лігатурна тупа, ліва середня № 2

шт.
2127

Голка лігатурна тупа, права середня № 2

шт.
2128

Голкотримач загальнохірургічний легований завдовжки 160 мм

шт.

1

1

1

2129

Голкотримач судинний легований завдовжки 160 мм

шт.
1130

Голкотримач загальнохірургічний легований завдовжки 200 мм

шт.
2131

Голкотримач судинний легований завдовжки 200 мм

шт.
1132

Голкотримач загальнохірургічний легований завдовжки 250 мм

шт.
2133

Гольник для зберігання хірургічних голок

шт.

1

1

1

2134

Катетер уретральний металевий чоловічий вигнутий № 17

шт.


1

1

1


1

135

Катетер вушний металевий № 3

шт.
1136

Конхотом із круглим отвором № 2

шт.
1137

Конхотом із круглим отвором вушний

шт.
1138

Корнцанг вигнутий Щ-20-2

шт.


1

1

3


1

139

Корнцанг прямий Щ-20-1

шт.

1

1

2

6

1

1

140

Конектор 22M/15F кутовий з гофрованою трубкою

шт.

1

1

1

1

1

1

141

Круг підкладний гумовий № 2

шт.
2

1


142

Кружка іригаторна гумова № 2

шт.

1

2

2

3

3

3

143

Гачок трахеотомічний гострий завдовжки 145 мм

шт.


2

2

2

2

2

144

Ларингоскоп із набором клинків

к-т


1

1

1

1

1

145

Ліхтарик медичний діагностичний (налобний, з кліпсою)

шт.


1

1

2

1

1

146

Ложка медична кісткова гостра середня

шт.
1147

Лупа бінокулярна козиркова

шт.


1


1148

Машинка для стрижки волосся № 0

шт.

1

1

1

1

1

1

149

Молоток неврологічний для дослідження сухожильних рефлексів

шт.


1

1

1

1

1

150

Молоток хірургічний металевий з гумовою накладкою середній

шт.
1151

Сечоприймач чоловічий емальований

шт.1

2

1

1

152

Ніж для розрізування гіпсових пов’язок

шт.
1153

Ножиці очні вертикально вигнуті гострі завдовжки 113 мм

шт.
1154

Ножиці для нігтів вертикально вигнуті завдовжки 100 мм

шт.

1

1

1

2

1

1

155

Ножиці для перев’язувального матеріалу прямі завдовжки 235 мм

шт.

1

1

1

2

1


156

Ножиці для розрізання гіпсових пов’язок

шт.
1


1

157

Ножиці для розрізання пов’язок з ґудзичком горизонтально вигнуті завдовжки 185 мм

шт.

1

2

1

2

1

1

158

Ножиці для стрижки волосся прямі завдовжки 175 мм

шт.

1

1

1

2

1

1

159

Ножиці з одним гострим кінцем прямі завдовжки 140 мм

шт.1

1

1


160

Ножиці з одним гострим кінцем прямі завдовжки 170 мм

шт.

1

2

1

4

2

1

161

Ножиці тупокінцеві вертикально вигнуті завдовжки 140 мм

шт.


1

1

2

1


162

Ножиці тупокінцеві вертикально вигнуті завдовжки 170 мм

шт.
3

1


163

Ножиці тупокінцеві прямі завдовжки 140 мм

шт.
2164

Ножиці тупокінцеві прямі завдовжки 170 мм

шт.

1

2

2

2


1

165

Освітлювач таблиць для визначення гостроти зору

шт.


1

166

Відсмоктувач хірургічний пересувний з електроприводом

шт.

1

1

1

2

1

1

167

Відсмоктувач хірургічний портативний

шт.
1

1


168

Офтальмоскоп ручний типу ОР-2

шт.
1169

Периметр-локалізатор Водовозова

шт.
1170

Пила для розрізання гіпсових пов’язок

шт.
1171

Пилка дротова

шт.
6172

Пінцет анатомічний очний немагнітний прямий з нарізкою

шт.


1

1

1173

Пінцет пластинчастий анатомічний загального призначення завдовжки 150 мм

шт.

1

3

2

20

1

1

174

Пінцет пластинчастий анатомічний загального призначення завдовжки 200 мм

шт.
5

1


175

Пінцет пластинчастий хірургічний загального призначення завдовжки 150 мм

шт.

1

3

2

20


1

176

Пінцет пластинчастий хірургічний загального призначення завдовжки 250 мм

шт.
2177

Пінцет-ретрактор

шт.
1178

Пінцет хірургічний очний прямий великий

шт.
1179

Поїльник порцеляновий

шт.2

5

2


180

Поїльник емальований

шт.

1

1

2

10

4


181

Прилад манометричний мембранний

шт.

1

2

2

1

2

1

182

Провідник для дротових пилок

шт.
1183

Міхур гумовий для льоду

шт.

1

2

2

3

2

2

184

Ранорозширювач рейковий спарений для грудної порожнини з розширенням дзеркал від 0 до 165 мм

шт.
1185

Распатор медичний для загальної хірургії прямий

шт.
2186

Розширювач трахеотомічний завдовжки 125 мм

шт.


2

1

2187

Ректоскоп для дорослих типу РВ-1

к-т
1

1


188

Ремінь для правки інструментів

шт.1

1189

Ретрактор ампутаційний

шт.
1190

Рефлектор лобовий типу РМО-2

шт.


1

1

1191

Ростомір складний для дорослих

шт.

1

1

1

1

1

1

192

Роторозширювач гвинтовий

шт.1

1

1

1

193

Ручка для гортанних, носоглоткових дзеркал і ватотримачів

шт.


1

1

1

1

1

194

Редуктор кисневий медичний із запорним вентилем

шт.1

1195

Спринцівка гумова з м’яким наконечником № 3, 90 мл

шт.

1

1

1

2

3

1

196

Спринцівка гумова з м’яким наконечником № 6, 180 мл

шт.11

197

Спринцівка гумова із твердим наконечником № 3, 90 мл

шт.

1

2

1

2

1


198

Спринцівка гумова із твердим наконечником № 6, 180 мл

шт.
2199

Стетофонендоскоп зі змінними голівками

шт.

1

2

2

1

3

1

200

Судно підкладне відкрите емальоване

шт.


2

2

8

5


201

Судно підкладне гумове № 2

шт.1

2

2


202

Таблиця контрольна та знаки Поляка для дослідження симуляції зниженого зору

шт.


1

203

Таблиця поліхроматична для дослідження барвовідчуття Рабкіна

шт.


1

204

Таблиця для визначення гостроти зору Сивцева

шт.1
205

Тазик ниркоподібний емальований

шт.

2

3

2

5

2

1

206

Термометр медичний

шт.

5

7

25

30

30

2

207

Шпатель для язика прямий плоский двосторонній

шт.

2

2

2

1

2

2

208

Шприц для внутрішньогортанних вливань і промивання мигдалин, 2 мл

к-т1

1209

Шприц для промивання порожнин, 150 мл

шт.

1

1

1

1

1

1

210

Штатив для тривалих вливань

шт.1

2

2


211

Щипці для захоплення легені вигнуті

шт.
1212

Щипці для захоплення легені прямі

шт.
1213

Щипці-гострозубці кісткові шарнірні з подвійною передачею, овальними губками, вигнуті по ребру

шт.
1214

Щипці Маgill

шт.1
215

Щипці секвестральні вигнуті № 1

шт.
1216

Язикотримач для дорослих

шт.

1

2

2

2

1

1

217

Апарат для вимірювання артеріального тиску (сфігмоманометр) зі змінними манжетами 3 розмірів

шт.
2

2


218

Гачок для видалення сторонніх предметів з вуха

шт.
1219

Голка-вилка лігатурна

шт.
1220

Дефібрилятор з підказкою

шт.

1

1

221

Дозатор автоматизований шприцевий

шт.1

1222

Долото жолобкувате, ширина робочої частини 10 мм

шт.
1223

Долото жолобкувате, ширина робочої частини 15 мм

шт.
1224

Долото з рифленою ручкою жолобкувате, ширина робочої частини 8 мм

шт.
1225

Долото плоске, ширина робочої частини 10 мм

шт.
1226

Долото плоске, ширина робочої частини 30 мм

шт.
1227

Елеватори для ендоназального вправляння кісток носа

к-т
1228

Затискач для захоплення кишкової стінки

шт.
2229

Затискач для ниркової ніжки, вигнутий по радіусу, № 1 (малий)

шт.
1230

Затискач для прикріплення операційної білизни до очеревини з кремальєрою

шт.
10231

Затискач для прикріплення операційної білизни до шкіри з кремальєрою

шт.


5

5

5232

Затискач для тимчасового перетискання судин із кремальєрою, вигнутий по площині під кутом 120 градусів, № 2 (великий)

шт.
1233

Затискач кишковий еластичний вигнутий для дорослих завдовжки 235 мм

шт.
2234

Затискач кишковий еластичний прямий для дорослих завдовжки 240 мм

шт.
2235

Затискач кровоспинний зубчастий вигнутий № 1 завдовжки 158 мм з нарізкою

шт.


2

4

20236

Затискач кровоспинний зубчастий вигнутий № 2 завдовжки 196 мм з нарізкою

шт.
10237

Затискач кровоспинний зубчастий прямий № 2 завдовжки 162 мм з нарізкою і зубцями

шт.
20238

Затискач кровоспинний зубчастий прямий № 2 завдовжки 198 мм з нарізкою

шт.
5239

Затискач кровоспинний зубчастий прямий № 3 завдовжки 200 мм з нарізкою і зубцями

шт.
10240

Затискач кровоспинний типу “Москіт”, вигнутий по площині

шт.
10241

Затискач шлунковий із щілиною (гніт)

шт.
1242

Затискач-вимірювач для кровоносних судин великий (малий)

шт.
2243

Зонд ґудзиковий Куликовського для мигдалин

шт.
1244

Зонд хірургічний ґудзиковий з вушком

шт.
2245

Зонд хірургічний жолобкуватий завдовжки 170 мм

шт.


1

1

2246

Канюля для промивання гайморової пазухи

шт.
1247

Катетер уретральний циліндричний гумовий № 16

шт.


1

1

1


1

248

Катетер уретральний циліндричний гумовий № 18

шт.


1

1

1


1

249

Катетер уретральний циліндричний гумовий № 20

шт.


1

1

1


1

250

Ручка до скальпелів зі змінними лезами мала

шт.

1

1

1

2251

Ручка до скальпелів зі змінними лезами велика

шт.

1

1

1

3

1

1

252

Ніж (голка) списоподібний для видалення сторонніх предметів з роговиці

шт.
1253

Ніж (голка) списоподібний парацентезний

шт.
1254

Ніж ампутаційний великий

шт.
1255

Ніж ампутаційний малий

шт.
1256

Ніж резекційний черевний

шт.
1257

Ніж хрящовий реберний лінійний

шт.
1258

Ножиці анатомічні кишкові прямі завдовжки 205 мм

шт.
1259

Ножиці очні вертикально вигнуті тупокінцеві завдовжки 113 мм

шт.1

1260

Ножиці судинні горизонтально вигнуті завдовжки 160 мм

шт.
2261

Окуляри захисні

шт.

1

1

2

2262

Пила медична рамкова із трьома змінними полотнами

набір
1263

Підйомник для м’яких тканин

шт.
2264

Пінцет для накладення і зняття металевих дужок

шт.
2265

Пінцет пластинчастий анатомічний загального призначення завдовжки 250 мм

шт.
1

1


266

Пінцет пластинчастий для розбортування судин вигнутий завдовжки 150 мм

шт.
2267

Пінцет пластинчастий зубчасто-лапчастий завдовжки 150 мм

шт.
2268

Пінцет пластинчастий хірургічний загального призначення завдовжки 200 мм

шт.
2269

Пластинка для операції на повіках

шт.
1270

Посудина для вимірювання сечі місткістю 1000 мл

шт.1

1

1

1

271

Ранорозширювач без кремальєри

шт.
1272

Ранорозширювач із кремальєрою тристулковий

шт.
2273

Ранорозширювач із органоутримувачами для черевної порожнини

шт.
1274

Распатор медичний для загальної хірургії вигнутий малий

шт.
2275

Распатор реберний з одним вигином лівий

шт.
1276

Распатор реберний з одним вигином правий

шт.
1277

Розпилювач рідких препаратів ручний

шт.

1

1

1

2

1


278

Роторозширювач із кремальєрою великий

шт.

1

3

1

2

1

1

279

Ручка для кріплення гальванокаутерів оториноларингологічних

шт.
1280

Ручки до дротових пилок

пар
1281

Тазик ниркоподібний пластмасовий

шт.2


1


282

Терези медичні типу РП-150 МГ

шт.

1

1

1

1

1

1

283

Трубка трахеотомічна ПВХ із розсувною манжетою діаметром 7 мм

шт.


1

1

1

1

1

284

Трубка трахеотомічна ПВХ із розсувною манжетою діаметром 7,5 мм

шт.


1

1

1

1

1

285

Трубка трахеотомічна ПВХ із розсувною манжетою діаметром 8 мм

шт.


2

2

1

1

1

286

Трубка трахеотомічна пластмасова № 4 діаметром 8,5 мм

шт.


2

2

1

1

1

287

Шпатель для язика двосторонній з круглими отворами

шт.

2

2

2

1

2

2

288

Щипці гортанні для вилучення сторонніх предметів

шт.1

1289

Щипці тампонні носові

шт.1

1Набори медичні

290

Набір операційний великий № 2

набір
1291

Набір перев’язувальний великий № 2

набір
1292

Набір спеціальний № 2

набір
1293

Набір інструментів для трахеотомії

набір

1

1

1

1

1

1

294

Набір інструментів для венесекції № 2

набір

1

1

1

1

1

1

Апарати, прилади та приладдя для травматології і механотерапії

295

Милиці для дорослих

пар


1

2

5

1


296

Лямка для витяжки хребта

шт.
1297

Манжетка для витяжки за гомілку

к-т
2298

Палиця дерев’яна опорна

шт.


1

2

5

1


299

Шина транспортна Дітеріхса для нижніх кінцівок (модернізована)

шт.

1

2

2

2


1

300

Шина шарнірна для запобігання боковому зміщенню колінного суглоба

шт.1

1301

Шина транспортна для іммобілізації нижніх кінцівок

шт.

1

1

1

1302

Шина іммобілізаційна гнучка завширшки 11 см, завдовжки від 90 см

шт.1

1303

Жорсткий шийний комірець з регулюванням розміру

шт.1

1304

Стремено металеве для дорослих

шт.
1Апарати і прилади для загальної анестезії та інтенсивної терапії

305

Дихальний респіраційний мішок типу Амбу

шт.

1

1

1

1

1

1

306

Апарат штучної вентиляції легень типу ДП-9-02

шт.

1

1

1

1


1

307

Інгалятор кисневий портативний типу КІ-4

шт.

1

1

1

1


1

Обладнання для стерилізації

308

Коробка стерилізаційна кругла без фільтра місткістю 3 л (190 x 140 мм) КСК-3

шт.1
309

Коробка стерилізаційна кругла без фільтра місткістю 12 л (340 x 160 мм) КСК-12

шт.

1

1

1


1

1

310

Коробка стерилізаційна кругла без фільтра місткістю 18 л (380 x 190 мм) КСК-18

шт.1

6311

Стерилізатор паровий типу ВК-75

шт.
1312

Стерилізатор повітряний медичний, розмір стерилізаційної камери 260 x 600 x 260 мм типу ГП-40-АМС

шт.1
313

Камера параформалінова

шт.
1314

Кип’ятильник дезінфекційний П-34-1

шт.1

1315

Коробка дезінфекційна переносна для катетерів і бужів

шт.
1316

Стерилізатор повітряний медичний, розмір стерилізаційної камери 370 x 370 x 600 мм типу ГП-80-АМС

шт.
1317

Індикатор контролю стерилізації 180/60

шт.1000

1000318

Індикатор контролю стерилізації 132/90

шт.1000

1000Обладнання та приладдя для дезінфекції

319

Опромінювач бактерицидний безозоновий для знезаражування повітря настінний типу ОБН-2-15

шт.

1

1

2

1

1

1

320

Опромінювач бактерицидний стельовий типу ОБП-300

к-т1

2321

Рукавички гумові технічні

пар

2

2

4

4

4

4

322

Розпилювач для рідин типу “Автомакс” робочою місткістю 6 - 10 л

шт.

1

1

23

323

Розпилювач ручний для порошкоподібних дезінфекційних речовин типу ПР-3

шт.

1

1

11

324

Розпилювач для рідин типу “Дезинфаль” робочою місткістю 1 - 2 л

шт.

1

1

1

1


1

325

Опромінювач бактерицидний пересувний типу ОБПС-450

к-т1

2

2


Апарати та прилади для діагностичних і функціональних досліджень

326

Спірометр сухий портативний

шт.

1


327

Кардіомонітор з кольоровим сенсорним екраном розміром не менше 10 дюймів

к-т
1

1

1

328

Пульсоксиметр на два параметри

шт.
2

2

2

329

Пульсоксиметр портативний (із живленням від акумулятора або елементів живлення з яскравим дисплеєм)

шт.


1

1

1

1

1

330

Електрокардіограф одноканальний із комбінованим живленням

шт.
1

1

1

331

Портативний ехоенцефалограф (ехоенцефалоскоп)

шт.

1


Меблі та обладнання медичні

332

Крісло, що обертається, для дослідження вушного лабіринту

шт.
1333

Ліжко функціональне

шт.
2

5


334

Підставка для стерилізаційних коробок

шт.1

2


1

335

Підставка для тазів

шт.

1

1

1

2336

Світильник операційний пересувний

шт.


1

1

1

1

1

337

Світильник медичний пересувний польовий з аварійним живленням типу СБПА-15

шт.1

1

1


338

Столик інструментальний із двома скляними полицями розбірний

шт.

1

1

2

2

1

1

339

Столик маніпуляційний пересувний

шт.1

1

1


340

Стіл операційний універсальний

шт.
1341

Стіл перев’язувальний польовий у пакувальному ящику типу СППП

шт.


1

1

2


1

342

Стілець медичний робочий типу С-6

шт.


1

1

1

1


343

Шафа медична одностулкова

шт.

1

1

5

5

3

2

344

Візок для перевезення хворих з підйомною панеллю

шт.
1


1

345

Світильник чотирирефлекторний пересувний

шт.
1346

Світильник чотирирефлекторний стаціонарний підвісний

шт.
1347

Столик хірургічний з ручним підйомом панелі

шт.
2

1


348

Установка для мийки підкладних суден, сечоприймачів і дитячих горщиків

к-т1

1

1


349

Установка для миття рук хірурга під час операцій

к-т
1Санітарно-господарське майно інвентарне

350

Ноші санітарні

шт.

1

2

4

3

1

2

351

Дошка транспортувальна з набором ременів для фіксації

шт.

1

1

1

3


3

352

Плитка електрична із закритим елементом

шт.

1

1

1

3

1

1

353

Лямка медична носилкова

шт.

2

2

2


2

4

354

Лямка медична спеціальна Ш-4

шт.

1

1
2

Типове обладнання, брезенти, тара

355

Тримач двох тазиків

шт.1

1356

Тримач таза умивальника

шт.

1

1

1

2

1

1

357

Тримач флакона (флаконотримач)

шт.1

3

1


358

Лава складна

шт.12

359

Верстати триярусні для розміщення поранених типу СП-6

шт.23

360

Стійка уніфікована

шт.

1

1

2

5

2

1

361

Умивальник

шт.

1

1

1

2

1

1

362

Балон для кисню місткістю 2 л

шт.

2

4

2

2363

Контейнер термоізоляційний для перевезення крові та кровозамінників

шт.
1364

Контейнер термоізоляційний для перевезення крові та кровозамінників об’ємом 20 л

шт.
1365

Чохол сумки СМВ

шт.

1

2

ІV. Перелік та обсяги для спеціалізованих кабінетів

Перелік та обсяги медичного майна фізіотерапевтичних кабінетів

№ з/п

Назва предмета

Одиниця виміру

Кількість медичного майна

№ 15

№ 16

№ 17

1

2

3

4

5

6

Лікарські засоби

1

Спирт етиловий флакони 70% 100 мл

фл.

10

15

30

Перев’язувальні засоби і шовні матеріали

2

Бинт марлевий медичний нестерильний, розмір 7 м x 14 см

шт.

5

10

15

3

Бинт марлевий медичний нестерильний, розмір 5 м x 7 см

шт.

5

10

15

4

Вата медична гігроскопічна хірургічна

кг

2

2

3

5

Марля медична гігроскопічна

м

10

20

20

Медичні предмети витратні

6

Клейонка підкладна гумотканинна

м

10

10

15

7

Стрічка сантиметрова

шт.

1

1

1

Приладдя до апаратів та приладів для фізіотерапії та діагностики витратне

8

Байка (фланель) біла

м

2

2

3

9

Бинти гумові

шт.

3

3

3

Лікарняні предмети, апарати і хірургічні інструменти

10

Інгалятор паровий із електропідігрівом

шт.

1

1

1

11

Корнцанг прямий Щ-20-1

шт.

1

1

1

12

Ножиці для перев’язувального матеріалу прямі завдовжки 235 мм

шт.

1

1

1

13

Інгалятор ультразвуковий із примусовою вентиляцією

шт.

1

1

2

Апарати, прилади і приладдя для фізіотерапії

14

Апарат для лікування діадинамічними струмами

шт.

1

1

1

15

Апарат для УВЧ-терапії переносний типу УВЧ-66

шт.

1

1

2

16

Апарат для ультразвукової терапії

шт.

1

1

1

17

Лампа “Солюкс” на штативі

шт.2

18

Опромінювач ртутно-кварцевий на штативі

шт.

1

1

2

19

Годинник процедурний із електричним звуковим сигналом

шт.

1

1

2

20

Окуляри захисні для очей від ультрафіолетових променів під час лікувальних опромінень

шт.

2

2

4

Перелік та обсяги медичного майна кабінетів функціональної діагностики

№ з/п

Назва предмета

Одиниця виміру

Кількість медичного майна

№ 18

№ 19

№ 20

1

2

3

4

5

6

Приладдя до апаратів та приладів для фізіотерапії та діагностики (витратне)

1

Стрічка діаграмна до відповідного типу електрокардіографа

шт.

10

30

50

Апарати та прилади для діагностичних і функціональних досліджень

2

Пневмотахометр

шт.

1

1

1

3

Спірометр портативний

шт.

1

1

2

4

Електрокардіограф 3-канальний з комбінованим живленням

шт.

1

1

1

5

Пульсоксиметр портативний (із живленням від акумулятора або елементів живлення з яскравим дисплеєм)

шт.

1

1

1

6

Стетофонендоскоп зі змінними голівками

шт.

1

1

1

7

Прилад манометричний мембранний

шт.

1

1

1

Перелік та обсяги медичного майна рентгенівського кабінету

№ з/п

Назва предмета

Одиниця виміру

Кількість медичного майна

№ 21

1

2

3

4

Плівка рентгенівська і фотоматеріали (витратні)

1

Набір хімреактивів № 1 - проявник на 1,5 л розчину

набір

4

2

Набір хімреактивів № 3 - фіксаж на 3 л розчину

набір

6

3

Плівка рентгенівська, 13 x 18 см

шт.

100

4

Плівка рентгенівська, 18 х 24 см

шт.

450

5

Плівка рентгенівська, 24 х 30 см

шт.

400

6

Плівка рентгенівська, 30 х 40 см

шт.

650

7

Плівка рентгенівська, 35,6 х 35,6 см

шт.

500

8

Плівка рентгенівська,15 x 40 см

шт.

350

9

Плівка рентгенівська зубна


150

Приладдя до апаратів і приладів для фізіотерапії та діагностики (витратне)

10

Байка (фланель) біла

м

4

Лікарняні предмети, апарати і хірургічні інструменти

11

Ножиці для стрижки волосся прямі завдовжки 175 мм

шт.

1

Апарати, прилади та приладдя для рентгенодіагностики і рентгенотерапії

12

Апарат рентгенівський діагностичний пересувний (палатний) потужністю трубки не менше 20 кВт типу Арман*

к-т

1

13

Апарат рентгенівський дентальний

к-т

1

14

Негатоскоп загального призначення

шт.

3

15

Рукавички захисні просвинцьовані

пар

1

16

Фартух захисний із просвинцьованої гуми

шт.

1

17

Ширма захисна рентгенівська мала

шт.

1

18

Ширма захисна флюорографічна

шт.

1

19

Флюороскоп універсальний

шт.

1

Обладнання і приладдя для фотолабораторій

20

Баки для обробки рентгенограм

к-т

1

21

Затискач для фотоплівки

шт.

50

22

Касета для рентгенівських плівок, 13 x 18 см

шт.

2

23

Касета для рентгенівських плівок, 18 x 24 см

шт.

2

24

Касета для рентгенівських плівок, 24 x 30 см

шт.

2

25

Касета для рентгенівських плівок, 30 x 40 см

шт.

2

26

Касета для рентгенівських плівок, 35,6 x 35,6 см

шт.

2

27

Кювета емальована для проявлення плівок, 40 x 40 см

шт.

3

28

Трафарет цифровий рентгенівський

шт.

1

29

Ліхтар неактинічний для фотолабораторії

шт.

2

30

Шафа електрична для сушіння рентгенівських плівок

шт.

1

31

Екрани посилювальні, 13 x 18 см

к-т

2

32

Екрани посилювальні, 15 x 40 см

к-т

2

33

Екрани посилювальні, 18 x 24 см

к-т

2

34

Екрани посилювальні, 30 x 40 см

к-т

2

35

Екрани посилювальні, 35,6 x 35,6 см

к-т.

2

36

Годинник фотолабораторний

шт.

1

37

Касета для рентгенівських плівок, 15 x 40 см

шт.

2

38

Різак рентгенівських плівок

шт.

1

__________
*Використовується до закупівлі нових зразків.

Перелік та обсяги медичного майна стоматологічного кабінету

№ з/п

Міжнародна назва

Одиниця виміру

Кількість медичного майна

№ 22

1

2

3

4

Лікарські засоби

1

Амоксицилін + кислота клавуланова 0,5 + 0,125

табл.

280

2

Артикаїн-епінефрин, розчин для ін’єкцій (1:100000) по 1,7 мл у карпулах

шт.

1000

3

Кеторолак, таблетки 0,01

табл.

200

4

Мазь, що містить левоміцетину (хлорамфеніколу) 7,5 мг / 1 г, метилурацилу 40 мг / 1 г, туби 25,0

уп.

4

5

Лідокаїн, ампули 2% - 2,0

амп.

1000

6

Лідокаїн, спрей 10%

уп.

4

7

Перекис водню, флакони 3% - 40,0

фл.

10

8

Спирт етиловий, флакони 96% - 100,0

фл.

8

9

Хлоргексидин, флакони 0,05% - 100

фл.

20

10

Диклофенак натрію, капсули пролонгованої дії 0,1

капс.

400

Дезінфекційні, дезінсекційні та дератизаційні засоби

11

Розчин для дезінфекції інструментів та поверхонь

л

10,0

12

Антисептичний розчин для рук

л

10,0

13

Засіб для дезінфекції борів

л

5,0

14

Засіб для дезінфекції інструментів

л

2,0

Перев’язувальні засоби і шовні матеріали

15

Бинт марлевий стерильний, 10 м х 16 см

шт.

20

16

Лейкопластир, 5 м x 5 см

уп.

4

17

Валики ватні, 38 х 10 мм

шт.

1000

18

Серветки для пацієнта 3-шарові

шт.

2000

19

Голки карпульні стерильні одноразові

шт.

10000

20

Шовний атравматичний матеріал зі зворотно-ріжучою голкою 3/8 кола, USP 3/0

шт.

20

21

Шовний атравматичний матеріал зі зворотно-ріжучою голкою 3/8 кола, USP 4/0

шт.

20

22

Шовний атравматичний матеріал зі зворотно-ріжучою голкою 3/8 кола, USP 3/0

шт.

10

Медичні предмети витратні

23

Рукавички медичні оглядові

пар

1750

24

Шприц медичний одноразового використання місткістю 5 мл (з голкою)

шт.

600

25

Шприц медичний одноразового використання місткістю 2 мл (з голкою)

шт.

400

26

Маски медичні одноразові

шт.

1750

27

Лезо до скальпеля № 15

шт.

200

Приладдя і матеріали для стоматології

28

Дрильбори для кутового наконечника №№ 1, 2, 3, 4, 5 (50 штук у наборі)

набір

1

29

Дрильбори для прямого наконечника №№ 1, 2, 3, 4, 5 (50 штук у наборі)

набір

1

30

Дрильбори ручні №№ 1, 2, 3, 4, 5 (50 штук у наборі)

набір

1

31

Каналонаповнювачі для кутового наконечника №№ 1, 2, 3 (50 штук у наборі)

набір

10

32

Дріт алюмінієвий для шинування зубів

шт.

2

33

Паста для заповнення каналів у тубах (шприцах)

шт.

4

34

Інструмент для видалення твердих тканин із каналу 25 мм, розмір 10

шт.

60

35

Інструмент для видалення твердих тканин із каналу 25 мм, розмір 15

шт.

60

36

Інструмент для видалення твердих тканин із каналу 25 мм, розмір 20

шт.

60

37

Інструмент для видалення твердих тканин із каналу 25 мм, розмір 25

шт.

60

38

Інструмент для видалення твердих тканин із каналу 25 мм, розмір 30

шт.

60

39

Інструмент для видалення твердих тканин із каналу 25 мм, розмір 35

шт.

60

40

Антисептичний кровозупинний компрес, 20 г

уп.

1

41

Гемостатичний порошок, 7 г

уп.

1

42

Гемостатичний гель на сульфаті алюмінію, 5 мл

уп.

2

43

Силікатний цемент, 50 г + 30 г

уп.

5

44

Бор алмазний під ТН

шт.

100

45

Бор алмазний під УН

шт.

100

46

Водозатвірний склоіономірний цемент 20 г, лак 10 мл, кондиціонер 10 мл

уп.

2

47

Гель для хімічного розширення кореневих каналів, 5 мл

уп.

2

48

Гіпохлорит натрію 3% для промивання каналів, 100 мл

уп.

7

49

Гіпохлорит натрію 5% для промивання каналів, 100 мл

уп.

3

50

Гіпохлорит натрію гель 3% для очищення каналів, 3 г

уп.

3

51

Голки карпульні стерильні одноразові (100 шт. в упаковці)

уп.

10

52

Голки кореневі граньовані (100 шт. в упаковці)

уп.

2

53

Паста безарсенова, 3 г

уп.

4

54

Дентин-паста, 50 г

уп.

5

55

Дентин-порошок, 80 г

уп.

3

56

Диски шліфувальні (універсальний комплект): диски “НК” № 1.075 діаметром 12 і 14 мм для зняття надлишків матеріалу - 10 + 10 шт.; диски “НК” № 1.075 діаметром 12 і 14 мм для попереднього шліфування - 10 + 10 шт.; диски “НК” № 1.075 діаметром 12 і 14 мм для кінцевого шліфування - 10 + 10 шт.; диски “НК” № 1.075 діаметром 12 і 14 мм для полірування - 10+10 шт.; дискотримач кутовий № 1.121 - 1 шт.

уп.

4

57

Йодоформ для лікування каналів, 10 г

уп.

2

58

Матриці контурні секційні металічні малі з виступом №№ 1.0971-1.0975

уп.

2

59

Паста полірувально-профілактична крупнозерниста з гідроксилапатитом, 35 г

уп.

1

60

Паста полірувально-профілактична дрібнозерниста з гідроксилапатитом, 35 г

уп.

1

61

Паста світлового затвердіння, 3,5 г

уп.

2

62

Пломбірувальний матеріал фотополімерного затвердіння, шприци (канюлі)

уп.

3

63

Пломбірувальний матеріал хімічного затвердіння, туби

уп.

5

64

Пульпоекстрактори короткі, 30 мм

шт.

500

65

Слюновідсмоктувачі, 15 см

шт.

2000

66

Спрей для чищення та змазування наконечників, аерозоль

уп.

3

67

Травильний гель, шприц, 4 г

уп.

10

68

Цемент склоіономірний

уп.

4

69

Штифти гутаперчеві №№ 15-40

шт.

1200

70

Штифти паперові стерильні

шт.

2000

Лікарняні предмети, апарати і хірургічні інструменти

71

Шпатель для язика прямий плоский двостронній

шт.

10

72

Шприц карпульний

шт.

2

73

Ручка до скальпелів зі змінними лезами мала

шт.

2

74

Голкотримач загальнохірургічний завдовжки 160 мм

шт.

5

75

Пінцет пластинчастий хірургічний загального призначення завдовжки 150 мм

шт.

5

76

Пінцет пластинчастий анатомічний загального призначення завдовжки 150 мм

шт.

5

77

Распатор медичний для загальної хірургії прямий

шт.

2

78

Молоток хірургічний стальний з накладкою

шт.

1

79

Затискач кровоспинний типу “Москіт”, вигнутий по площині

шт.

5

80

Затискач кровоспинний зубчастий прямий № 1 завдовжки 160 мм з нарізкою

шт.

2

81

Долото з рифленою ручкою жолобкувате, ширина робочої частини 6 мм

шт.

1

82

Долото з рифленою ручкою плоске, ширина робочої частини 6 мм

шт.

1

83

Затискач для прикріплення операційної білизни до шкіри з кремальєрою

шт.

2

84

Зонд хірургічний жолобкуватий завдовжки 170 мм

шт.

5

85

Язикотримач для дорослих

шт.

1

86

Корнцанг вигнутий Щ-20-2

шт.

2

87

Гачок пластинчастий двосторонній парний за Фарабефом

шт.

2

88

Гачок хірургічний тризубий гострий середній № 2

шт.

1

89

Роторозширювач з кремальєрою великий

шт.

1

90

Шпатель для язика двосторонній із круглими отворами

шт.

1

91

Кусачки кісткові стоматологічні

шт.

1

Обладнання та приладдя для дезінфекції

92

Опромінювач бактерицидний настінний

шт.

1

Апарати, обладнання та інструменти для стоматології

93

Дзеркало стоматологічне

шт.

10

94

Зонд зубний зігнутий № 1

шт.

10

95

Зонд зубний штикоподібний № 2

шт.

10

96

Крісло стоматологічне з електроприводом

шт.

1

97

Пінцет зубний зігнутий

шт.

10

98

Ручка для дзеркала стоматологічного

шт.

10

99

Установка стоматологічна універсальна

шт.

1

100

Шина для позаротової фіксації уламків нижньої щелепи

шт.

2

101

Шпатель зуболікарський для цементу двосторонній

шт.

2

102

Щипці стоматологічні для дорослих для видалення нижніх корінних зубів № 13

шт.

1

103

Щипці стоматологічні для дорослих для видалення верхніх великих корінних зубів правого боку № 17

шт.

1

104

Щипці стоматологічні для дорослих для видалення верхніх великих корінних зубів лівого боку № 18

шт.

1

105

Щипці стоматологічні для дорослих для видалення великих корінних зубів обох боків № 22

шт.

1

106

Щипці стоматологічні для дорослих для видалення коренів нижніх зубів № 33

шт.

1

107

Щипці стоматологічні для дорослих для видалення коренів верхніх зубів штикоподібні із середніми щічками № 51

шт.

1

108

Щипці стоматологічні для дорослих для видалення коренів верхніх зубів штикоподібні з вузькими щічками № 51 А

шт.

1

109

Щипці крампонні

шт.

1

110

Екскаватор стоматологічний двосторонній

шт.

10

111

Елеватор стоматологічний прямий № 1

шт.

5

112

Елеватор стоматологічний кутовий лівий

шт.

5

113

Елеватор стоматологічний кутовий правий

шт.

5

114

Гладилка двостороння серповидна

шт.

10

115

Гладилка двостороння серповидна з нержавіючої сталі

шт.

10

116

Компресор стоматологічний

к-т

1

117

Лампа освітлення стельова (безтіньова)

шт.

1

118

Лоток для інструментів 9 х 19 см на 8 предметів з нержавіючої сталі

шт.

10

119

Наконечник ендодонтичний

к-т

1

120

Наконечник кутовий на мікромотор типу НУП-30Г

к-т

1

121

Наконечник мікромоторний прямий типу НПМ-40-02 з внутрішнім підводом води

к-т

1

122

Наконечник турбінний типу НСТ-300

к-т

1

123

Скалер ультразвуковий стоматологічний

шт.

1

124

Скло для змішування, 4 мм

шт.

10

125

Стілець для стоматолога типу С-1

шт.

1

126

Столик стоматологічний з двома скляними полицями

шт.

10

127

Фотополімеризаційна лампа

к-т

1

128

Шафа для зберігання стерильного інструменту

шт.

1

129

Шина металева для тимчасової мобілізації щелеп

шт.

2

130

Штопфер-гладилка з кулькою з нержавіючої сталі

шт.

10

Апарати, прилади та приладдя для рентгенодіагностики і рентгенотерапії

131

Рентгенологічний апарат (дентальний)

шт.

1

Апарати та обладнання для лабораторій і аптек

132

Шафа сушильно-стерилізаційна типу ШСС-80П

шт.

1

133

Стерилізатор повітряний спеціальний типу ГП-4

шт.

1

Меблі та обладнання медичні

134

Шафа медична одностулкова

шт.

1

V. Перелік та обсяги медичного майна для лабораторної діагностики

№ з/п

Міжнародна назва

Одиниця виміру

Кількість медичного майна

№ 23

№ 24

1

2

3

4

5

Лікарняні предмети, апарати і хірургічні інструменти

1

Ножиці з одним гострим кінцем прямі завдовжки 140 мм

шт.

1

2

2

Ножиці тупокінцеві прямі завдовжки 140 мм

шт.

1

2

3

Пінцет пластинчастий анатомічний загального призначення 150 мм

шт.

1

2

Обладнання та приладдя для дезінфекції

4

Опромінювач бактерицидний настінний

шт.

1

2

5

Апарати, прилади та інструменти для лабораторій
6

Ваги (мікроаналітичні) лабораторні рівноплечі з різною вагою Г-2-21,105 (ВЛР-20)

шт.


1

7

Цифровий гемоглобінометр

шт.

1


8

Дозатори піпеточні напівавтоматичні (від 0,02 до 0,5 мл)

шт.

3

3

9

Камера Горяєва для рахунку формених елементів крові

шт.

1

2

10

Комплект пристосувань для визначення груп крові, резус-фактора

шт.


1

11

Корзина дротяна для пробірок

шт.

2

4

12

Планшет для зберігання предметних скелець

шт.

1

1

13

Прилад визначення швидкості осідання еритроцитів Панченкова

шт.

1

2

14

Секундомір

шт.

1

2

15

Лічильник лабораторний для підрахунку формених елементів крові під час мікроскопії

шт.


1

16

Термометри для холодильника

шт.

2

2

17

Термостат електричний сухоповітряний типу ТС-80 (або аналог)

шт.


1

18

Урометр від 1000 до 1050 за Фогелем

шт.

1

2

19

Шафа сушильно-стерилізаційна типу ШСС-80П

шт.

1

1

20

Штатив на 10 пробірок

шт.

1

2

21

Штатив на 20 пробірок

шт.

2

3

22

Штатив на 40 пробірок

шт.

1

2

23

Ванна для фарбування мазків крові на предметному склі

шт.


1

24

Мікроскоп бінокулярний біологічний з освітлювачем

шт.

1

2

25

Сумка-укладка лаборанта

шт.

1

1

26

Центрифуга лабораторна медична

шт.

2

3

Апарати, прилади та обладнання для аптек, медичних складів

27

Аквадистилятор електричний продуктивністю 25 л/год

шт.


1

28

Автоматичний гематологічний аналізатор

шт.


1

29

Гігрометр типу ВІТ-2

шт.

1

1

30

Глюкометр

шт.

1


31

Напівавтоматичний біохімічний аналізатор

шт.


1

32

Фотоелектроколориметр цифровий

шт.


1

Меблі та обладнання медичні

33

Стілець медичний типу С-6

шт.

2

3

34

Шафа медична одностулкова

шт.

1

2

35

Стіл лабораторний

шт.

1

1

Санітарно-господарське майно інвентарне

36

Відро емальоване

шт.

1

1

37

Відро педальне для відходів

шт.

1

2

38

Плитка електрична із закритим елементом

шт.

1

1

39

Таз емальований

шт.

1

2

40

Холодильник побутовий електричний місткістю понад 200 л

шт.

1

1

41

Каструля емальована на 1-3 л

шт.

1

1

42

Каструля емальована на 2-3 л

шт.

1

1

43

Каструля емальована на 4-5 л

шт.

1

1

Лікарські засоби

44

Аміаку розчин10%, флакони - 40,0

фл.

1

1

45

Гліцерол

кг

0,1

0,1

46

Повідон-йод 10% - 30,0

фл.


1

47

Оцтова кислота, водний розчин 3%

л

1

1

48

Перекис водню 3%, флакони - 40,0

фл.

1

1

49

Спирт етиловий 96%, флакони 100,0

фл.

4

12

50

Спирт етиловий 70%, флакони 100,0

фл.

12

12

Дезінфекційні, дезінсекційні та дератизаційні засоби

51

Засіб для дезінфекції поверхонь хлорвмісний, таблетки саморозчинні, 1 таблетка для приготування не більше 10 л робочого розчину, в упаковці не більше 1 кг

уп.

2

2

52

Засіб для дезінфекції поверхонь та інструментів нехлорвмісний, концентрований, фасовка не більше 2 л

уп.

2

2

Реактиви хімічні та індикатори

53

Азотна кислота 50%

л

1

1

54

Розчин фарбника азур-еозин за Романовським

л


2

55

Бензидин

уп.


1

56

Метиленовий синій

г


100

57

Натрій лимоннокислий двозаміщений, чистий

г

100

200

58

Розчин фарбника за Маєм-Грюнвальдом

л


2

59

Бромтимоловий синій, індикатор, чистий для аналізу

г

1

1

60

Ізотонічний розчин 20 л для гематологічного аналізатора

шт.


4

61

Калібратор аланінамінотрансферази

набір


1

62

Калібратор амілази

набір


1

63

Калібратор аспартатамінотрансферази

набір


1

64

Калібратор білірубіну

набір65

Калібратор гемоглобіну

набір66

Калібратор глюкози

набір67

Калібратор загального білка

набір


1

68

Калібратор креатиніну

набір

1

1

69

Калібратор креатінфосфокінази, фракція МВ

набір


1

70

Калібратор сечовини

набір


1

71

Кислота сульфосаліцилова

кг


1

72

Контрольна кров для гематологічного аналізатора (18 параметрів) N

фл.


1

73

Контрольна кров для гематологічного аналізатора (18 параметрів) L

фл.


1

74

Контрольна кров для гематологічного аналізатора (18 параметрів) Н

фл.

0,5

1

75

Контрольна сироватка “норма”

набір


4

76

Контрольна сироватка “патологія”

набір


4

77

Лізуючий розчин, 1 л для гематологічного аналізатора

шт.


4

78

Миючий засіб, 1 л для гематологічного аналізатора

шт.


1

79

Набір для фарбування за Ціль-Нільсеном

набір


1

80

Набір кювет для фотоелектроколориметра

набір


7

81

Набір реактивів для визначення активності аспартатамінотрансферази

набір


9

82

Набір реактивів для визначення активності креатінфосфокінази, фракція МВ

набір


1

83

Набір реактивів для визначення активності α-амілази

набір


1

84

Набір реактивів для визначення активності аланінамінотрансферази

набір


15

85

Набір реактивів для визначення концентрації білірубіну загального

набір


15

86

Набір реактивів для визначення концентрації гемоглобіну в цільній крові ціанметгемоглобіновим методом

набір

6

10

87

Набір реактивів для визначення концентрації глюкози

набір


25

88

Набір реактивів для визначення концентрації загального білка

набір


4

89

Набір реактивів для визначення концентрації креатиніну

набір


20

90

Набір реактивів для визначення концентрації сечовини

набір


1

91

Натрію хлорид чистий для аналізу

кг

0,5

2

92

Принтер для гематологічного аналізатора

шт.


1

93

Реагент анти-D, 100 доз

фл.


4

94

Реагент анти-А, 100 доз

фл.


4

95

Реагент анти-В, 100 доз

фл.


4

96

Розчин для очищення системи, 0,5 л

уп.


4

97

Судан-ІІІ, чистий для аналізу

г


5

98

Термопапір для гематологічного аналізатора

уп.


10

99

Тест для визначення залишків крові на інструментарії

шт.

3

6

100

Тест-смужки до глюкометра

уп.

10


101

Тест-смужки для визначення білка в сечі № 100

уп.

4

4

102

Тест-смужки для визначення глюкози в сечі № 50

уп.

2

6

103

Тест-смужки для визначення кетонових тіл у сечі № 50

уп.

1

4

104

Тест-смужки для визначення рН сечі

уп.

300

600

105

Очищувальний розчин 0,5 л для гематологічного аналізатора

шт.


1

Папери індикаторні та реактивні, фільтри

106

Масло імерсійне нелюмінесційне

уп.


4

Перев’язувальні засоби і шовні матеріали

107

Вата гігроскопічна хірургічна стерильна в пачці по 100 г

кг

12

24

108

Лейкопластир 5 м х 1 см

уп.

2

5

109

Марля медична гігроскопічна

м

2

5

Медичні предмети витратні

110

Рукавички оглядові нестерильні, розмір L

пар

100

250

111

Рукавички оглядові нестерильні, розмір M

пар

200

300

112

Рукавички оглядові нестерильні, розмір S

пар

100

250

113

Голка для забирання крові у вакуумні пробірки

шт.

500

1500

114

Маска медична одноразова

шт.

50

200

115

Наконечники одноразові

шт.


1000

116

Системи для забору крові з активатором згортання сироватки

шт.


1000

117

Системи для забору крові одноразові

шт.

500

500

118

Системи для забору крові одноразові з капіляром К3EDTA

шт.

2000

2000

119

Тримач для забирання крові у вакуумні пробірки

шт.

500

1500

Лабораторний посуд, матеріали і приладдя

120

Лійка проста конусоподібна № 3, діаметр 56 мм

шт.

2

2

121

Лійка проста конусоподібна № 4, діаметр 75 мм

шт.

2

2

122

Лійка проста конусоподібна № 6, діаметр 150 мм

шт.

1

2

123

Голка-скарифікатор одноразова в стерильній упаковці

шт.

1500

3000

124

Олівці воскові для скла (склографи)

шт.

5

15

125

Колба конічна на 50 мл (Ерленмейера) мірна

шт.

5

10

126

Колба конічна на 100 мл (Ерленмейера) мірна

шт.

2

5

127

Колба конічна на 250 мл (Ерленмейера) мірна

шт.

2

5

128

Колба конічна з пришліфованим корком, 50 мл

шт.


2

129

Колба мірна з пришліфованим корком, 50 мл

шт.

1

1

130

Колба конічна з пришліфованим корком, 100 мл

шт.


2

131

Колба мірна з пришліфованим корком, 100 мл

шт.

1

1

132

Колба мірна з пришліфованим корком, 500 мл

шт.

1

2

133

Колба мірна з пришліфованим корком, 1000 мл

шт.

1

2

134

Паличка скляна легкоплавка

шт.

10

50

135

Піпетки Пастера

шт.

50

100

136

Піпетки Панченкова запасні

шт.


100

137

Піпетка з ціною поділки 0,001 мл, ємністю 0,1 мл

шт.


10

138

Піпетка на 0,02 мл

шт.

10

10

139

Піпетка з поділками на часткове зливання на 2 мл

шт.

5

10

140

Піпетка з поділками на часткове зливання на 5 мл

шт.

5

20

141

Піпетка з поділками на часткове зливання на 10 мл

шт.

5

20

142

Пробірки біологічні, 16 х 150 мм

шт.

100

500

143

Пробірки серологічні, 10 х 120 мм

шт.

200

200

144

Пробірки хімічні, 14 х 120 мм

шт.

200

500

145

Пробірки центрифужні неградуйовані

шт.

200

500

146

Пробірки центрифужні градуйовані

шт.

50

100

147

Склянка висока з носиком, 50 мл

шт.

5

10

148

Склянка висока з носиком, 100 мл

шт.

5

10

149

Склянка висока з носиком, 250 мл

шт.


3

150

Скло покривне для мікропрепаратів, 18 х 18 мм

шт.

100

200

151

Скло покривне для мікропрепаратів, 24 х 24 мм

шт.

100

200

152

Скло предметне просте

шт.

500

1000

153

Скло предметне просте шліфоване

шт.

10

20

154

Циліндр вимірювальний з носиком, 50 мл

шт.

4

6

155

Циліндр вимірювальний з носиком, 250 мл

шт.

2

2

Предмети аптечні витратні

156

Бутлі скляні, 20 л

шт.

1

2

157

Папір фільтрувальний

кг


0,5

158

Йоржі для миття посуду малі

шт.

3

5

159

Йоржі для миття посуду середні

шт.

1

2

160

Йоржі для миття посуду великі

шт.

1

1

Книги і бланки медичного обліку та звітності

161

Книга обліку наявності і руху матеріальних засобів у підрозділах, форма 26

шт.

1

1

162

Аналіз калу (копрограма), форма 219/о

шт.


500

163

Аналіз крові на вміст глюкози, форма 231/о

шт.

500

1000

164

Аналіз мокротиння, форма 216/о

шт.


500

165

Аналіз сечі загальний, форма 210/о

шт.

1000

2000

166

Біохімічний аналіз крові, форма 228/о

шт.


1000

167

Журнал обліку етилового спирту

шт.

1

1

168

Журнал реєстрації аналізів та їх результатів, форма 250/о

шт.

2

4

169

Клінічний аналіз крові, форма 224/о

шт.

2000

2000

170

Направлення на аналіз, форма 200/о

шт.

3500

5000

171

Направлення на біохімічний аналіз, форма 202/о

шт.


2000

VІ. Перелік та обсяги медичного майна для шафи невідкладної допомоги та укладок для надання невідкладної допомоги

№ з/п

Міжнародна назва

Форма випуску

Одиниця виміру

Кількість медичного майна

№ 25

№ 26

№ 27

1

2

3

4

5

6

7

Наркотичні, психотропні та отруйні лікарські засоби. Прекурсори

Транквілізатори

1

Діазепам

ампули 0,5% - 2,0

амп.

3

1

1

Наркотичні анальгетики

2

Морфіну гідрохлорид

ампули 1% - 1,0

амп.

2

1


3

Тримеперидин

ампули 2% - 1,0

амп.

2

1


Анальгезуючі, жарознижуючі та протикашльові засоби

4

Кодеїну фосфат 8 мг, терпінгідрат 250 мг, натрію гідрокарбонат 250 мг

таблетки

табл.

10

10

10

Холінолітичні препарати красавки

5

Атропіну сульфат

ампули 0,1% - 1,0

амп.

10

2

2

Антипсихотичні засоби

6

Хлорпромазин

ампули 2,5% - 2,0

амп.

10

2

1

Лікарські засоби

7

Анальгезуючі, жарознижувальні та протизапальні засоби - похідні піразолону та інших груп


8

Метамізол натрію (анальгін)

ампули 50% - 2,0

амп.

10

2

2

Анальгезуючі, жарознижувальні та протизапальні засоби- похідні саліцилової кислоти і параамінофенолу

9

Ацетилсаліцилова кислота

таблетки 0,5

табл.

10

10

10

10

Парацетамол

таблетки 0,5

табл.

10

10

10

Адреналін та адреноміметичні засоби

11

Адреналіну гідрохлорид

ампули 0,18% - 1,0

амп.

12

12

12

12

Сальбутамол

аерозоль, 100 мкг доза, 200 доз у балоні

уп.

1

1


13

Фенілефрин

ампули 1% - 1,0

амп.

5

2


14

Допамін

ампули 4% - 5,0

амп.

4

1

1

Місцевоанестезуючі засоби

15

Лідокаїн

ампули 2% - 2,0

амп.

10

2

1

16

Прокаїн (новокаїн)

ампули 0,5% - 5,0

амп.

10

1

1

17

Обволікуючі, адсорбуючі та в’яжучі засоби


18

Олія вазелінова

флакон 20 г

фл.

119

Магнію сульфат

пакет 25 г

шт.

1

1


20

Вугілля активоване

таблетки 250 мг

табл.

200

80

80

21

Метоклопрамід

ампули 0,5% - 2,0

амп.

5

2

2

Засоби, що містять ефірні масла, які подразнюють нервові закінчення

22

Аміаку розчин

флакон 10% - 40,0

фл.

1

1

1

Антиаритмічні засоби та адреноблокатори

23

Аміодарон

ампули 5% - 3,0

амп.

3

1

1

24

Пропранолол

таблетки 0,04

табл.

50

50

50

Спазмолітичні, гіпотензивні засоби

25

Магнію сульфат

ампули 25% - 5,0

амп.

20

2

2

26

Нітрогліцерин

таблетки 0,0005

табл.

40

40


27

Дротаверин

ампули 2% - 2,0

амп.

5

2

2

28

Нітрогліцерин

ампули 1% - 2,0

амп.

5

2


29

Тимолол

флакони 0,5% - 5,0

фл.

1

1

1

30

Пілокарпін

флакони 1% - 5,0

фл.

5

1

1

31

Окситоцин

ампули 5 МО - 1,0

амп.

2

2


32

Теофілін

ампули 2% - 10,0

амп.

5

2


33

Каптоприл

таблетки 0,025

табл.

20

20


Діуретичні та дегідратаційні засоби

34

Фуросемід

ампули 1% - 2,0

амп.

5

1

1

Засоби, що впливають на згортання крові, та ангіопротектори

35

Етамзилат натрію

ампули 12,5% - 2,0

амп.

5

2

2

36

Кислота транексамова

ампули 100 мг/мл - 5,0

амп.

3

2

2

37

Гепарин

флакони 5000 МО/мл - 5,0

фл.

1

1

1

Препарати гіпофіза, кори наднирників та їх аналоги

38

Дексаметазон

ампули 0,4% - 1,0

амп.

6

4

4

Вітаміни та їх аналоги

39

Декспантенол

флакон 130,0

фл.

1

1

1

40

Препарати інсуліну та протидіабетичні засоби


41

Інсулін короткої дії

флакони 100 ОД - 10,0

фл.

1

1


Гістамін та антигістамінні препарати


42

Дифенгідрамін

ампули 1% - 1,0

амп.

5

2

2

Плазмозамінювальні розчини

43

Натрію гідрокарбонат

полімерні пакети (контейнери) 4,0% - 200

шт.

2

1

1

44

Натрію гідрокарбонат

пакет 25,0

шт.

2

1

1

45

Гідроксиетилкрохмаль (ГЕК)

полімерні пакети (контейнери) 10% - 500,0

шт.

1


1

46

Натрію хлорид

полімерні пакети (контейнери) 0,9% - 200,0

шт.

4

1

1

47

Натрію хлорид, калію хлорид, натрію гідрокарбонат

полімерні пакети (контейнери) 200,0

шт.

2

1


48

Натрію хлорид, кальцію хлорид, калію хлорид

полімерні пакети (контейнери) 200,0

шт.

4Амінокислоти та цукри

49

Глюкоза

ампули 40% - 20,0

амп.

10

2

2

50

Глюкоза

полімерні пакети (контейнери) 5% - 200,0

шт.

4

1

1

Кислоти, луги, препарати натрію, кальцію та калію

51

Кальцію глюконат

ампули 10% - 10,0

амп.

5

2


52

Натрію хлорид, калію хлорид, натрію цитрат, декстроза

пакет 18,9 г

шт.

3

1

1

53

Кислота лимонна

пакет 25,0

шт.

1

1

1

Антидоти і комплексони

54

Натрію тіосульфат

ампули 30% - 5,0

амп.

5

1


55

Налоксон

ампули 0,04% - 1,0

амп.

2

1


Препарати, що містять йод та йодозамінювальні препарати

56

Повідон-йод

флакон 10% - 30,0

фл.

1

1

1

57

Антибіотики групи пеніциліну та цефалоспорину


58

Бензилпеніциліну натрієва сіль

флакон 1,0

фл.

5

1

1

59

Цефтріаксон

флакон 1,0

фл.

2

1

1

60

Антибіотики групи левоміцетину та синтоміцину


61

Хлорамфенікол (левоміцетин)

флакон 1,0

фл.

2

1

1

62

Хлорамфенікол (левоміцетин)

флакон 0,25% - 10,0

фл.

2

1

1

Антибіотики різних груп

63

Ципрофлоксацин

таблетки 0,5

табл.

10Антисептичні препарати галогенів, окислювачів та альдегідів

64

Хлоргексидину біглюконат

флакон 0,05% - 100,0

фл.

1

1


65

Перекису водню розчин

флакон 3% - 40,0

фл.

1

1

1

Спирт етиловий, антисептичні препарати спирту

66

Спирт етиловий

флакон 70% - 100,0

фл.

2

2

1

Перев’язувальні засоби і шовні матеріали

67

Косинка медична перев’язувальна


шт.

3

1

1

68

Бинт марлевий медичний нестерильний, 5м x 10 см


шт.

5

2

2

69

Бинт марлевий медичний нестерильний, 7м x 14 см


шт.

5

2

2

70

Бинт марлевий медичний нестерильний, 10 м x 16 см


шт.

5

2

2

71

Пов’язка медична велика стерильна


шт.

1

1

1

72

Вата гігроскопічна хірургічна стерильна по 100 г у пачці


шт.

1

1

1

73

Пакет перев’язувальний індивідуальний стерильний


шт.

3

1

1

74

Лейкопластир, 5 м х 1 см


шт.

1

1

1

75

Серветки марлеві медичні стерильні, 16 х 14 см № 20


шт.

1

1

1

76

Бинт марлевий медичний стерильний, 10 м x 16 см


шт.

5

2

1

77

Бинт марлевий медичний стерильний, 7 м x 14 см


шт.

5

5

2

78

Бинт марлевий медичний стерильний, 5 м x 10 см


шт.

579

Бинт кровоспинний тампонувальний з гемостатичним засобом


шт.

1

2

2

Медичні предмети витратні

80

Голка пункційна для декомпресії плевральної порожнини 14 G, 3,25 дюйма (2,1 х 83 мм)


шт.

2

2

2

81

Дренаж торакальний (на металевому стилеті - троакарі), діаметр 6,0 мм, 350 мм


шт.


1


82

Дренаж торакальний (на металевому стилеті - троакарі), діаметр 8,0 мм, 350 мм


шт.


1


83

Дренаж торакальний (на металевому стилеті - троакарі), діаметр 10,0 мм, 350 мм


шт.


1


84

Ендотрахеальна трубка ПВХ з манжетою і конектором, 7,0 мм


шт.

1

1

1

85

Ендотрахеальна трубка ПВХ з манжетою і конектором, 7,5 мм


шт.

1

1

1

86

Ендотрахеальна трубка ПВХ з манжетою і конектором, 8,0 мм


шт.

1

1

1

87

Повітровід орофарингеальний № 11

1

1

88

Повітровід орофарингеальний № 2


шт.

1

1

1

89

Повітровід орофарингеальний № 3


шт.

1

1

1

90

Повітровід орофарингеальний № 4


шт.

1

1

1

91

Назофарингеальний повітровід 30FR


шт.

1

1

1

92

Назофарингеальний повітровід 32FR


шт.

1

1

1

93

Сечоприймач полімерний (мішок), 2000 мл


шт.

2

2

2

94

Шприц медичний одноразового використання, 2 мл (з голкою)


шт.

5

2

2

95

Шприц медичний одноразового використання, 5 мл (з голкою)


шт.

5

2

2

96

Шприц медичний одноразового використання, 10 мл (з голкою)


шт.

5

2

2

97

Шприц медичний одноразового використання, 20 мл (з голкою)


шт.

5

2

2

98

Шприц для промивання порожнин, 150 мл


шт.

2

2

1

99

Шприц ін’єкційний інсуліновий стерильний одноразового застосування


шт.

2

1

1

100

Рукавички хірургічні стерильні № 8


пар

5

2

2

101

Пристрій для вливання інфузійних розчинів


шт.

5

2

2

102

Катетер уретральний № 16


шт.

1103

Рукавички оглядові нестерильні, розмір M


пар

10

5

5

104

Шина дротяна (драбинна) для ніг


шт.

5105

Піпетка очна у футлярі


шт.

3

1

1

106

Периферійний внутрішньовенний катетер, голка G 18


шт.

3

3


107

Катетер венозний периферійний, голка G16


шт.

1

1

1

108

Катетер венозний периферійний, голка G20


шт.

1

1

1

109

Ларингеальна маска № 3


шт.

1

1

1

110

Ларингеальна маска № 4


шт.

1

1

1

111

Ларингеальна маска № 5


шт.

1

1

1

Лікарняні предмети, апарати і хірургічні інструменти

112

Відсмоктувач хірургічний портативний


шт.

1113

Грілка гумова


шт.

1114

Засіб для зупинки кровотечі механічний


шт.

2

2

2

115

Зонд шлунковий №№ 15, 18, 21


шт.

2116

Міхур для льоду


шт.

1117

Конектор 22M/15F кутовий із гофрованою трубкою


шт.

1118

Пульсоксиметр портативний (із живленням від акумулятора або елементів живлення з яскравим дисплеєм)


шт.


1

1

119

Язикотримач


шт.

1

1

1

120

Роторозширювач з кремальєрою великий


шт.

1

1


121

Стетофонендоскоп зі змінними голівками


шт.

1

1

1

122

Прилад манометричний мембранний


шт.

1

1

1

123

Троакар медичний (для проколу черевної, плевральної та інших порожнин і виведення рідини, що в них накопичилась)


шт.

1124

Ларингоскоп із набором клинків


к-т

2125

Спринцівка гумова з твердим наконечником № 6, 180 мл


шт.

2

1

1

126

Затискач кровоспинний зубчастий прямий № 1, 160 мм з нарізкою


шт.

3127

Дефібрилятор імпульсний


к-т

1128

Окуляри захисні


шт.

1

1

1

129

Шина імобілізаційна гнучка завширшки 11 см, завдовжки від 90 см


шт.

1

1

1

130

Жорсткий шийний комірець з регулюванням розміру


шт.

1

1

1

Набори медичні

131

Набір для трахеостомії стерильний


к-т

1132

Набір для крікотиреотомії стерильний


к-т

1

1

1

Апарати, прилади та приладдя для травматології і механотерапії

133

Шина транспортна Дітерихса для нижніх кінцівок (модернізована)


шт.

1Апарати і прилади для загальної анестезії та інтенсивної терапії

134

Дихальний респіраційний мішок типу Амбу


к-т

1

1

1

135

Інгалятор кисневий портативний типу КІ-4


к-т

1136

Апарати, прилади та інструменти для лабораторій


137

Лупа складна апланатична з десятиразовим збільшенням


шт.

1VІІ. Перелік та обсяги медичного майна для навчальних цілей

№ з/п

Назва предмета

Одиниця виміру

Кількість медичного майна

№ 28

№ 29

1

2

3

4

5

Аптечки

1

Аптечка медична військова індивідуальна АМВІ

шт.

10

20

Комплекти медичного майна

2

Аптечка автомобільна загальновійськова ААЗ

шт.

1

2

3

Сумка медична санітара СМС

шт.

1

10

Перев’язувальні засоби і шовні матеріали

4

Бинти марлеві медичні нестерильні, 5 м х 10 см

шт.

10

20

5

Бинти марлеві медичні нестерильні, 7 м x 14 см

шт.

10

20

6

Косинка медична перев’язувальна

шт.

10

10

7

Пакет перев’язувальний індивідуальний стерильний

шт.

10

20

8

Пов’язки медичні великі стерильні

шт.


20

9

Пов’язки медичні малі стерильні

шт.


20

Медичні предмети витратні

10

Шпильки безпечні

шт.

10

40

11

Набір для епідуральної анестезії