Document z0320-18, valid, current version — Adoption on February 28, 2018
( Last event — Entry into force, gone March 30, 2018. Take a look at the history? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
28.02.2018 № 300


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 березня 2018 р.
за № 320/31772

ПЕРЕЛІК
посад працівників, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці

Код КП

Назва класифікаційного угруповання

Професійна назва роботи

1

2

3

1210.1

Керівники підприємств, установ та організацій

Генеральний директор
Начальник навчального (навчально-тренувального) центру

1222.1

Головні фахівці - керівники та технічні керівники виробничих підрозділів у промисловості

Головний фахівець
Начальник зміни цеху атомної електростанції
Начальник зміни енергоблока (черги) атомної електростанції
Начальник реакторного цеху
Начальник служби атомної електростанції
Начальник управління
Головний інженер
Заступник головного інженера
Головний механік
Головний енергетик

1222.2

Начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості

Начальник цеху
Начальник цеху радіаційної безпеки
Начальник бюро (промисловість)
Начальник служби фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії)
Начальник оперативної служби
Начальник служби
Начальник ГЕС-2
Начальник ГАЕС
Заступник начальника ГАЕС
Заступник начальника ГАЕС-2
Майстер дільниці поводження з радіоактивними відходами
Майстер дільниці з дефектоскопії
Майстер
Майстер з ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних станцій
Майстер з ремонту устаткування (промисловість)
Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт на атомних станціях
Начальник (завідувач) виробничої лабораторії
Начальник відділу технічного контролю
Начальник дільниці
Начальник зміни гідроелектростанції
Начальник зміни гідромашинного цеху
Начальник зміни електричного цеху
Начальник зміни електротехнічного цеху
Начальник зміни машинного цеху
Начальник зміни турбінного цеху
Заступник начальника оперативної служби
Заступник начальника цеху

1226.2

Начальник (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв’язку

Начальник гаража
Капітан-механік судновий

1229.7

Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності

Головний інспектор
Начальник інспекції
Начальник відділу
Начальник сектору
Начальник служби
Заступник начальника сектору

1231

Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники

Директор департаменту
Заступник директора департаменту
Начальник бюро
Начальник управління
Головний бухгалтер
Начальник контрольно-ревізійного відділу
Начальник планово-економічного відділу

1232

Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин

Начальник відділу охорони праці
Начальник відділу організації праці та заробітної плати
Начальник відділу кадрів
Начальник відділу соціального розвитку

1237.1

Головні фахівці - керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники

Головний інженер проекту
Головний метролог
Головний фахівець з атомних електростанцій
Головний фахівець з якості металів на атомних станціях
Головний фахівець із систем керування та захисту на атомних станціях
Головний фахівець з енергетичних реакторів
Головний фахівець з енергоблоків
Головний технолог
Головний турбініст виробничого об'єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцій

2111.2

Фізики та астрономи

Інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції
Інженер з радіаційної безпеки
Інспектор з радіаційної безпеки
Інженер з управління блоком атомної станції
Інженер з управління реактором (прискорювачем, ядерно-фізичною установкою)
Інженер-радіолог

2113.2

Хіміки

Інженер-радіохімік

2131.2

Розробники обчислювальних систем

Інженер з комп`ютерних систем
Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом

2132.2

Наукові співробітники (програмування)

Інженер-програміст

2142.2

Інженери в галузі цивільного будівництва

Інженер-проектувальник

2143.2

Інженери-електрики

Диспетчер об'єднаного диспетчерського управління енергосистеми
Диспетчер оперативно-диспетчерської служби магістральних електричних мереж
Диспетчер централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергосистемою України
Диспетчер центральної диспетчерської служби енергосистеми
Інженер з експлуатації протиаварійної автоматики
Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж
Інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби
Інженер з релейного захисту і електроавтоматики
Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції
Інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування
Інженер перетворювального комплексу
Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг
Інженер служби ліній енергопідприємства
Інженер служби підстанцій
Інженер служби розподільних мереж
Інженер-енергетик
Інженер-конструктор (електротехніка)
Професіонал з експлуатації електричних станцій, енергетичних установок та мереж
Професіонал з енергетичного менеджменту

2144.2

Інженери в галузі електроніки та телекомунікацій

Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування
Інженер з організації виробничих процесів електрозв`язку
Інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції
Інженер-електронік
Інженер електрозв’язку

2145.2

Інженери-механіки

Інженер з комплектації устаткування
Інженер з управління турбіною атомної станції
Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства
Інженер з технічної діагностики

2146.2

Інженери-хіміки

Інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції
Інженер з переробки радіоактивних відходів
Інженер-лаборант

2148.2

Картографи та топографи

Геодезист

2149.2

Інженери (інші галузі інженерної справи)

Інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції
Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції
Інженер з охорони праці
Інженер-дефектоскопіст
Інженер
Інженер-лаборант
Інженер з якості
Інженер з комплектації устаткування й матеріалів
Інженер з метрології
Інженер з налагодження й випробувань
Інженер з організації експлуатації та ремонту
Інженер з охорони навколишнього середовища
Інженер з підготовки виробництва
Інженер з розрахунків та режимів
Інженер з ремонту
Інженер із стандартизації
Інженер-технолог
Інженер з керування й обслуговування систем
Провідний інженер з охорони праці
Інженер з комп’ютерних систем
Інженер з налагодження, удосконалення технологій та експлуатації електричних станцій та мереж
Інженер з пожежної безпеки
Інженер-конструктор

2213.2

Агрономи, гідротехніки, зооінженери, лісоводи та професіонали споріднених професій

Інженер-гідротехнік

2221.2

Лікарі

Лікар (фізіолог глибоководних занурень)

2359.2

Інші професіонали в галузі навчання

Інструктор навчально-тренувального центру

2411.2

Аудитори та кваліфіковані бухгалтери

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)
Бухгалтер-ревізор

2412.2

Професіонали в галузі праці та зайнятості

Інженер з нормування праці
Інженер з організації та нормування праці
Інженер з організації праці
Інженер з підготовки кадрів
Економіст з праці

2414.2

Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій

Професіонал з антикорупційної діяльності

2429

Інші професіонали в галузі правознавства

Юрисконсульт

2433.2

Професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики

Інженер з науково-технічної інформації

2441.2

Економісти

Економіст
Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
Економіст з договірних та претензійних робіт
Економіст з матеріально-технічного забезпечення
Економіст з планування
Економіст з фінансової роботи

3111

Лаборанти та техніки, пов’язані з хімічними та фізичними дослідженнями

Технік-технолог

3112

Техніки-будівельники

Технік-гідротехнік

3113

Технічні фахівці - електрики

Технік-енергетик
Технік-електрик
Електрик дільниці
Електрик цеху
Електромеханік
Енергетик
Диспетчер-інформатор

3115

Технічні фахівці - механіки

Механік
Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства

3118

Креслярі

Технік-конструктор

3119

Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки

Технік
Диспетчер підприємства (району мереж)
Технік з підготовки технічної документації
Технік з метрології
Технік із стандартизації
Технік-геодезист

3152

Інспектори з безпеки руху, охорони праці та якості

Інспектор з охорони праці
Інженер-інспектор
Інженер з технічного нагляду
Інспектор інспекції енергонагляду
Старший інспектор з експлуатації атомних станцій

3340

Інші фахівці в галузі освіти

Майстер виробничого навчання

3433

Бухгалтери та касири-експерти

Бухгалтер

3439

Інші технічні фахівці в галузі управління

Інспектор
Фахівець

4112

Оператори машин для оброблення текстів і подібні професії

Оператор комп`ютерного набору
Оператор комп`ютерної верстки
Оператор копіювальних та розмножувальних машин

4113

Оператори із збору даних

Гідрометеоспостерігач

7111

Гірники та кар’єрні робітники

Замірник на топографо-геодезичних та маркшейдерських роботах

7122

Муляри

Муляр

7123

Укладальники бетонної суміші

Бетоняр

7124

Теслярі та столяри

Тесляр

7131

Покрівельники

Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів

7133

Штукатури

Штукатур

7134

Ізолювальники

Ізолювальник на гідроізоляції

7136

Водопровідники та трубопровідники

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування
Слюсар-сантехнік

7137

Будівельні та подібні до них електрики

Електрослюсар будівельний

7141

Маляри

Маляр

7212

Зварники та газорізальники

Електрозварник ручного зварювання
Газорізальник
Електрогазозварник
Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

7214

Заготівники та монтажники металоконструкцій

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій
Слюсар із cкладання металевих конструкцій

7216

Робітники, що працюють під водою

Водолаз

7222

Інструментальники

Слюсар-інструментальник

7223

Налагоджувальники верстатів та спецводоочищення - оператори

Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування

7231

Механіки та монтажники моторних транспортних засобів

Слюсар з ремонту автомобілів

7233

Механіки та монтажники сільськогосподарських та промислових машин

Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів
Слюсар аварійно-відновлювальних робіт
Слюсар з механоскладальних робіт
Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій
Слюсар з ремонту спецводоочищення устаткування
Слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування
Слюсар-ремонтник
Слюсар-будівельник
Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування

7241

Електромеханіки та електромонтажники

Акумуляторник
Випробувач джерел струму
Випробувач електричних машин, апаратів та приладів
Вишкомонтажник-електромонтер
Дефектоскопіст з магнітного контролю
Електромеханік з випробувань та ремонту електроустаткування
Електромеханік з ліфтів
Електромеханік з обслуговування і ремонту вітроенергетичної установки
Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин
Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування
Електромонтажник акумуляторних батарей
Електромонтажник вторинних ланцюгів
Електромонтажник електричних машин
Електромонтажник розподільних пристроїв
Електромонтажник силових мереж та електроустаткування
Електромонтажник-налагоджувальник
Електромонтажник-схемник
Електромонтер головного щита керування електростанцією
Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики
Електромонтер лінійних споруд та телефонного зв’язку 5 розряду
Електромонтер з випробувань та вимірювань
Електромонтер з експлуатації електролічильників
Електромонтер з експлуатації розподільних мереж
Електромонтер з обслуговування гідроагрегатів машинного залу
Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій
Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв
Електромонтер з обслуговування підстанції
Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах
Електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту й автоматики
Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку
Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування
Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі
Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній
Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування
Електромонтер контактної мережі
Електромонтер оперативно-виїзної бригади
Електромонтер тягової підстанції
Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі
Електромонтер-релейник
Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування
Електрослюсар з обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій
Електрослюсар з проходки
Електрослюсар з ремонту електричних машин
Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій
Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій
Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв
Електрослюсар-контактник
Калібрувальник котушок електроприладів
Контролер електромонтажних робіт
Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів
Лаборант з фізико-механічних випробувань
Лаборант-радіометрист
Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань
Лаборант з електроізоляційних матеріалів
Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування
Монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів
Налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики)
Оператор розмінних автоматів
Пірометрист
Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів
Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування
Слюсар-електромонтажник
Слюсар-механік електромеханічних приладів та систем

7242

Монтажники електронного устаткування

Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю
Дефектоскопіст рентгено-, гаммаграфування
Електромонтер з обслуговування електроустановок

7243

Механіки та експлуатаційники електронного устаткування

Дефектоскопіст з ультразвукового контролю
Дозиметрист
Оператор акустичних випробувань

7244

Установники та експлуатаційники телеграфного та телефонного устаткування

Електромонтер лінійних споруд електрозв`язку та проводового мовлення
Електромонтер станційного устаткування телефонного зв`язку
Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації

7422

Столяри

Столяр

8113

Бурильники

Бурильник шпурів 6 розряду

8151

Робітники, що обслуговують дробильне, розмелювальне та змішувальне хімічне устаткування

Апаратник з приготування хімреагентів
Апаратник хімводоочищення електростанції

8153

Робітники, що обслуговують фільтрувальне хімічне устаткування та хімічні сепаратори

Регенераторник відпрацьованого масла

8154

Робітники, що обслуговують устаткування з хімічної дистиляції та реактори (за винятком очищення нафти та природного газу)

Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції
Оператор спеціальної самохідної транспортної машини
Апаратник електролізу
Дезактиваторник

8159

Оператори хімічних переробних установок

Апаратник повітроподілу
Лаборант хімічного аналізу
Переробник радіоактивних відходів

8161

Робітники, що обслуговують установки з вироблення електроенергії

Машиніст двигунів внутрішнього згоряння
Машиніст гідроагрегатів
Оператор реакторного відділення
Оператор спецводоочищення
Оператор транспортно-технологічного устаткування реакторного відділення

8162

Робітники, що обслуговують парові машини та бойлери

Машиніст-обхідник з турбінного устаткування

8163

Робітники, що обслуговують печі для спалювання сміття, компресори, холодильні, вентиляційні, водоочисні та меліоративні системи

Апаратник очищення стічних вод
Апаратник хімводоочищення
Машиніст берегових насосних станцій
Машиніст компресорних установок
Машиніст насосних установок
Оператор очисних споруд
Обхідник гідроспоруд ІІ групи кваліфікації

8211

Верстатники

Токар
Верстатник широкого профілю

8290

Інші робітники з обслуговування та складання машин

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

8322

Водії автотранспортних засобів та робітники з обслуговування автотранспортної техніки

Водій автотранспортних засобів

8331

Робітники з керування та обслуговування сільсько- та лісогосподарського устаткування

Тракторист

8334

Водії автонавантажувачів

Водій навантажувача (вантажопідйомність 5 т)

8332

Робітники, що обслуговують установки для виконання земляних та подібних робіт

Машиніст бульдозера
Машиніст екскаватора одноковшового
Машиніст крана автомобільного
Дорожній робітник

8333

Машиністи кранів, лебідок та подібних установок

Машиніст крана
Машиніст крана (кранівник)

8340

Суднова палубна команда та подібні їм робітники

Моторист самостійного керування судновим двигуном
Моторист-стерновий (керманич)

9161

Збирачі сміття

Шляховий робітник

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці


О. Товстенкоon top