Document z0315-04, invalid, current version — Loss of force on September 5, 2011, on the basis - z0994-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.01.2004 N 9
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2004 р.
за N 315/8914
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 996 ( z0994-11 ) від 05.08.2011 }
Про затвердження форм Вимоги про повернення
використаної не за цільовим призначенням суми
субвенції до відповідного бюджету та Довідки
про встановлені факти нецільового
використання субвенції

Відповідно до пунктів 3, 9 Порядку повернення бюджетних
коштів, отриманих як субвенція, до відповідного бюджету в разі їх
нецільового використання, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 11 квітня 2002 року N 495 ( 495-2002-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми Вимоги про повернення використаної не за
цільовим призначенням суми субвенції до відповідного бюджету та
Довідки про встановлені факти нецільового використання субвенцій,
що додаються ( z0316-04 ).
2. Департаменту зведеного бюджету (Рибаку С.О.) в
установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мярковського А.І.
Перший віце-прем'єр-міністр
України,
Міністр фінансів України М.Я.Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів
України
14.01.2004 N 9
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2004 р.
за N 315/8914

ВИМОГА N
про повернення використаної не за
цільовим призначенням суми субвенції
до відповідного бюджету
____________________________________________________________
(назва уповноваженого державного органу,
який здійснив ревізію (перевірку)
"___" ____________ 200_ р. _________________
(місце прийняття)
Я, ______________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали керівника уповноваженого
державного органу, який здійснив ревізію (перевірку)
________________________________________________________________,
розглянувши матеріали ревізії (перевірки)
_________________________________________________________________
(назва відповідного бюджету, який перевіряли, його реквізити або
назва бюджетної установи, де виявлено порушення, реквізити, номер
реєстраційного рахунка в органах державного казначейства,
територіальних органах державного казначейства або номер рахунка
у відділенні банку, з якого надавалася субвенція з відповідного
бюджету)
Акт ревізії (довідка про перевірку) від __________, якою виявлено
порушення вимог _________________________________________________________________
(назва нормативно-правового акта,
________________________________________________________________,
номер статті (пункту), яку порушено)
та відповідно до пункту 3 Порядку повернення бюджетних коштів,
отриманих як субвенція, до відповідного бюджету в разі їх
нецільового використання, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 11 квітня 2002 року N 495,
вимагаю від керівника _________________________________________________________________
(назва фінансового органу, назва бюджетної установи, де виявлено
порушення, прізвище, ініціали керівника)
повернути бюджетні кошти, отримані у вигляді субвенції і
використані не за цільовим призначенням, у сумі ______________ до ____________________________ бюджету.
_________________________________________________________________
(назва, вид бюджету, код класифікації доходів бюджету, загальна
сума цифрами і літерами)
_________________________________________________________________
(номер рахунка, на який необхідно повернути кошти)
до "___" ____________ 200_ року.
________________________ ____________________________
(керівник уповноваженого (підпис, прізвище, ініціали)
державного органу, яким
висунуто вимогу)
М.П. _________________________________________________________________
Позначка про одержання вимоги:
Примірник вимоги одержав (одержала) _________________________________________________________________
(підпис, посада, прізвище та ініціали, дата одержання)
або _____________________________________________________________
(реквізити рекомендованого поштового відправлення)
Начальник відділу виконання
місцевих бюджетів за видатками -
заступник начальника Управління
виконання місцевих бюджетів Я.В.Орловськийon top