Document z0313-11, valid, current version — Adoption on February 22, 2011
( Last event — Entry into force, gone March 28, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
22.02.2011 N 92
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2011 р.
за N 313/19051

Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 14.07.99 N 168

Відповідно до абзацу 2 пункту 16 Положення про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів
виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28.12.92 N 731 ( 731-92-п ), Н А К А З У Ю:
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
охорони здоров'я України від 14.07.99 N 168 ( z0555-99 ) "Про
затвердження Положення про порядок проведення конкурсу із
залучення закладів охорони здоров'я до заснування центрального
закладу "Асістанс-Україна", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 12.08.99 за N 555/3848.
2. Управлінню економіки медичного страхування та соціальних
програм забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра охорони здоров'я України Аніщенка О.В.
Міністр І.М.Ємець
ПОГОДЖЕНО:
Голова Антимонопольного
комітету України В.Цушкоon top