Document z0305-11, valid, current version — Adoption on February 21, 2011
( Last event — Entry into force, gone March 28, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.02.2011 N 65
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2011 р.
за N 305/19043

Про внесення змін до форми звітності N 1-ЗО
"Звіт про діяльність установ для осіб,
звільнених з місць позбавлення волі"
та Інструкції щодо її заповнення

Відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної
політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 02.11.2006 N 1543 ( 1543-2006-п ), Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до форми звітності N 1-ЗО "Звіт про
діяльність установ для осіб, звільнених з місць позбавлення волі",
затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 17.07.2006 N 264 ( z0954-06, z0955-06 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.08.2006 за
N 954/12828, та інструкції щодо її заповнення, виклавши їх у новій
редакції, що додаються.
2. Управлінню у справах бездомних громадян та інших груп
ризику (О.Суліма): подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України; довести наказ до відома Міністра праці та соціальної політики
Автономної Республіки Крим, начальників головних управлінь праці
та соціального захисту населення обласних, Київської міської
державних адміністрацій, Управління праці та соціального захисту
населення Севастопольської міської державної адміністрації; забезпечити подання Державному комітету статистики зведеної
інформації в цілому по Україні та по регіонах щорічно до
1 березня.
3. Міністру праці та соціальної політики Автономної
Республіки Крим, начальникам головних управлінь праці та
соціального захисту населення обласних, Київської міської
державних адміністрацій, Управління праці та соціального захисту
населення Севастопольської міської державної адміністрації
забезпечити збір, контроль, обробку та подання інформації
Міністерству праці та соціальної політики України, головним
управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях,
місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі щорічно
до 20 січня.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра І.Лушнікова.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова комісії
з проведення реорганізації,
перший заступник Міністра Л.Дроздова
ПОГОДЖЕНО:
Голова комісії
з проведення реорганізації
Держкомстату - перший
заступник Голови В.Піщейко

ЗВІТНІСТЬ
Звіт про діяльність установ для осіб,
звільнених з місць позбавлення волі
станом на 1 січня ______ року

-------------------------------------------------- | Подають | Терміни | Форма N 1-ЗО | | подання | (річна) |--------------------------------------+---------| |Установи для осіб, звільнених з місць |до | ЗАТВЕРДЖЕНО |позбавлення волі, - Міністерству праці|15 січня | Наказ Міністерства |та соціальної політики Автономної | | праці та соціальної |Республіки Крим, головним управлінням | | політики України |праці та соціального захисту населення| | 17.07.2006 N 264 |обласних, Київської міської державних | | (у редакції наказу |адміністрацій, Управлінню праці та | | Міністерства праці |соціального захисту населення | | та соціальної |Севастопольської міської державної | | політики України |адміністрації. | | від 21.02.2011 N 65) | | | |Міністерство праці та соціальної |до | за погодженням |політики Автономної Республіки Крим, |20 січня | з Держкомстатом |головні управління праці та | | |соціального захисту населення | | |обласних, Київської міської державних | | |адміністрацій, Управління праці та | | |соціального захисту населення | | |Севастопольської міської державної | | |адміністрації - Міністерству праці та | | |соціальної політики України, головним | | |управлінням статистики в Автономній | | |Республіці Крим, областях, місті Києві| | |та Управлінню статистики в місті | | |Севастополі. | | | | | |Міністерство праці та соціальної |до | |політики України - Державному комітету|1 березня| |статистики України зведену інформацію | | |по Україні та регіонах | | --------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Респондент: | |Найменування: __________________________________________________| |Місцезнаходження: ______________________________________________| |________________________________________________________________| | (поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, | | населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, | | | |________________________________________________________________| | N будинку /корпусу, N квартири /офісу) | ------------------------------------------------------------------
Розділ I. Діяльність установ для осіб, звільнених з місць
позбавлення волі, та категорії обслугованих осіб
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Установи | N |Кількість| У них | Усього | У тому числі | | |рядка|установ | |обслуговано|----------------------------------------------------| | | |(одиниць)| | (осіб) | працездатних| непраце- | з них | | | | |----------------------------| | громадян | здатних |-------------------------| | | | |кількість| штатних | |працездатного| громадян | громадян | інвалідів | | | | |ліжко - |працівників (осіб)| | віку | | похилого | | | | | |місць |------------------| | | | віку | | | | | | |усього| з них | |-------------+------------+------------+------------| | | | | | |соціальних | |усього |з них|усього|з них|усього|з них|усього|з них| | | | | | |працівників| | |жінок| |жінок| |жінок| |жінок| |-----------+-----+---------+---------+------+-----------+-----------+-------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |-----------+-----+---------+---------+------+-----------+-----------+-------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| | Усього | 01 | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+---------+---------+------+-----------+-----------+-------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| | з них: | | | | | | | | | | | | | | | |комунальної| 02 | | | | | | | | | | | | | | | форми | | | | | | | | | | | | | | | | власності | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+---------+---------+------+-----------+-----------+-------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| | приватної | 03 | | | | | | | | | | | | | | | форми | | | | | | | | | | | | | | | | власності | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ II. Відомості щодо проведеної соціальної роботи в
установах для осіб, звільнених з місць позбавлення волі
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Установи | N | Установа для осіб, звільнених з місць позбавлення волі | | |ряд-|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |ка |чисельність|усього| у тому числі | | | | обслуго- |надано|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | ваних |послуг| надано соціально-побутові послуги | надано | направлено до | надано | направлено на | надано | направлено до |отримали | повер-| | | | осіб | | | інформаційні | органів праці та| допомогу у | реєстрацію місця | допомогу у | закладів |тимчасове|нулись | | | | | | | послуги | соціального | відновленні | проживання | працевлаш- | соціального | або | у | | | | | | | |захисту населення| документів | (перебування) | туванні | захисту для |постійне | сім'ю | | | | | | | | | | | |бездомних громадян| житло | | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+------------------+-------------+------------------| | | | | | | | ночівля | харчування | одяг, взуття |чисель-|кіль- |всього| з них |всього|з них | всього | з них |всього|з них |всього|з них | | | | | | | |-----------------+-----------------+-----------------| ність |кість |(осіб)|влаштовано|(осіб)|відно-|звернулося|зареєс-|(осіб)|праце-|(осіб)|влаштовано | | | | | | | | чисе-|кількість| чисе-|кількість| чисе-|кількість|обслу- |наданих| | до | |влено | (осіб) |тровано| |влаш- | |(осіб) | | | | | | | |льність| наданих |льність| наданих |льність| наданих |гованих|послуг | |будинку - | |(осіб)| |(осіб) | |товано| | | | | | | | | |обслу- | послуг |обслу- | послуг |обслу- | послуг |осіб | | |інтернату | | | | | |(осіб)| | | | | | | | | |гованих| |гованих| |гованих| | | | | (осіб) | | | | | | | | | | | | | | | | осіб | | осіб | | осіб | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----+-----------+------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+-------+------+----------+------+------+----------+-------+------+------+------+-----------+---------+-------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |-----------+----+-----------+------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+-------+------+----------+------+------+----------+-------+------+------+------+-----------+---------+-------| | Усього | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----+-----------+------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+-------+------+----------+------+------+----------+-------+------+------+------+-----------+---------+-------| | з них: | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |комунальної| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | форми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | власності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----+-----------+------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+-------+------+----------+------+------+----------+-------+------+------+------+-----------+---------+-------| | приватної | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | форми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | власності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
___________________________________ ___________________________
(місце підпису керівника (власника) (П.І.Б)
та/або осіб, відповідальних
за заповнення форми звітності)
телефон: ________ факс: _________ електронна пошта: _____________
Начальник Управління
у справах бездомних громадян
та інших груп ризику О.Суліма

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України
17.07.2006 N 264
( z0954-06, z0955-06 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
21.02.2011 N 65)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2011 р.
за N 305/19043

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 1-ЗО (річна)
"Звіт про діяльність установ для осіб, звільнених
з місць позбавлення волі"

I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми
звітності N 1-ЗО (річна) "Звіт про діяльність установ для осіб,
звільнених з місць позбавлення волі" (далі-форма N 1-ЗО).
1.2. Звіт за формою N 1-ЗО один раз на рік станом на 1 січня
наступного року складають установи для осіб, звільнених з місць
позбавлення волі, і до 15 січня відповідно подають звіт
Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки
Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення
обласних, Київської міської державних адміністрацій, Управлінню
праці та соціального захисту населення Севастопольської міської
державної адміністрації.
1.3. Міністерство праці та соціальної політики Автономної
Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту
населення обласних, Київської міської державних адміністрацій,
Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської
міської державної адміністрації до 20 січня подають звіт по
регіону Міністерству праці та соціальної політики України,
головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим,
областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті
Севастополі.
1.4. Міністерство праці та соціальної політики України до
1 березня подає Державному комітету статистики України зведену
інформацію по Україні та регіонах про діяльність установ для осіб,
звільнених з місць позбавлення волі.
1.5. Установи приватної форми власності подають звіт у разі
наявності договору про співпрацю між установою і місцевим органом
влади або за власним бажанням.
1.6. При заповненні звіту використовуються ті одиниці виміру,
які вказані у формах.
1.7. Відповідальним за достовірність наведеної у формі
інформації є керівник органу, що складає звіт, відповідно до вимог
чинного законодавства.
II. Заповнення розділу I "Діяльність установ
для осіб, звільнених з місць позбавлення волі,
та категорії обслугованих осіб"
2.1. Рядок 01 = рядок 02 + рядок 03 (за всіма графами
відповідно).
2.2. У рядку 02: у графі 1 указується загальна кількість установ для осіб,
звільнених з місць позбавлення волі, станом на кінець року; у графі 2 указується кількість ліжко-місць для осіб,
звільнених з місць позбавлення волі; у графі 3 указується загальна чисельність штатних працівників
закладів станом на кінець року; у графі 4 указується чисельність соціальних працівників з
числа осіб, указаних у графі 3; у графі 5 указується загальна чисельність осіб, які
звернулися до установи і були обслуговані нею протягом року
(графа 5 = графа 6 + графа 8) (графа 5 рядка 01 (02, 03)
розділу 1 = графа 1 рядка 01 (02, 03) розділу 2); у графах 6-13 указується чисельність громадян за статусом з
числа осіб, указаних у графі 5: у графі 6 указується чисельність працездатних громадян
працездатного віку (тобто усіх громадян, крім чоловіків старше
60 років, жінок старше 55 років, інвалідів I групи); у графі 7 указується чисельність жінок з числа осіб, указаних
у графі 6; у графі 8 указується чисельність непрацездатних громадян
(графа 8 не дорівнює графа 10 + графа 12); у графі 9 указується чисельність жінок з числа осіб, указаних
у графі 8; у графі 10 указується чисельність громадян похилого віку; у графі 11 указується чисельність жінок з числа осіб,
указаних у графі 10; у графі 12 указується чисельність інвалідів; у графі 13 указується чисельність жінок з числа осіб,
указаних у графі 12. Якщо особа одночасно є громадянином похилого віку і має
статус інваліда, вона зазначається як у графі 10, так і у
графі 12. Так само для жінок - у графах 11 і 13. Тому значення у
графах 10 і 12 (11 і 13) не підсумовуються у графі 8 (9), а кожна
з граф 10 (11) і 12 (13) не може перевищувати дані графи 8 (9).
2.3. У рядку 03 за всіма графами указуються ті самі
показники, що й у рядку 02, але лише для установ приватної форми
власності.
III. Заповнення розділу II "Відомості щодо проведеної
соціальної роботи в установах для осіб,
звільнених з місць позбавлення волі"
3.1. Рядок 01 = рядок 02 + рядок 03 (за всіма графами
відповідно).
3.2. У рядку 02: у графі 1 указується загальна чисельність осіб, які
звернулися до установи і були обслуговані нею протягом року
(графа 1 - окремо взятих граф 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,
22; графа 1 рядка 01 (02, 03) розділу 2 = графі 5 рядка 01
(02, 03) розділу 1); у графах 3, 5, 7, 9, 11-22 указується чисельність осіб, яким
установою надано перелічені у графах 3-22 соціальні послуги
відповідно до Закону України "Про соціальні послуги" ( 966-15 ),
та відомості щодо проведеної соціальної роботи протягом року (дані
кожної з граф 3-22 не можуть перевищувати дані графи 2; графи 3-22
не сумуються): у графі 2 указується кількість наданих послуг (враховуючи, що
одна особа може отримувати декілька видів послуг та/або одну й ту
саму послугу декілька разів) всім особам, які були обслуговані
установою протягом року (графа 2 = графа 4 + графа 6 + графа 8 +
графа 10); у графі 3 указується чисельність осіб, які скористалися
місцем для ночівлі в установі; у графі 4 указується кількість наданих послуг особам, які
скористалися місцем для ночівлі в установі; у графі 5 указується чисельність осіб, які отримували
безкоштовне або платне харчування в установі; у графі 6 указується кількість наданих послуг особам, які
отримували безкоштовне або платне харчування в установі; у графі 7 указується чисельність осіб, які отримали одяг
та/або взуття, надавані установою; у графі 8 указується кількість наданих послуг особам, які
отримали одяг та/або взуття, надавані установою; у графі 9 указується чисельність осіб, яким надано
інформаційні послуги працівниками установи; у графі 10 указується кількість наданих послуг особам, яким
надано інформаційні послуги працівниками установи; у графі 11 указується чисельність осіб, направлених установою
до територіальних органів (установ) праці та соціального захисту
населення для улаштування до будинку-інтернату для громадян
похилого віку та інвалідів; у графі 12 указується чисельність осіб з числа осіб, указаних
у графі 11, які улаштувалися до будинку-інтернату для громадян
похилого віку та інвалідів; у графі 13 указується чисельність осіб, яким надано допомогу
у відновленні документів (направлено до органів реєстрації,
територіальних органів внутрішніх справ тощо); у графі 14 указується чисельність осіб з числа осіб, указаних
у графі 13, які відновили документи; у графі 15 указується чисельність осіб, які звернулися до
установи з потребою у реєстрації; у графі 16 указується чисельність осіб з числа осіб, указаних
у графі 15, які зареєструвалися за адресою установи; у графі 17 указується чисельність осіб, яким надано допомогу
у працевлаштуванні працівниками установи, зокрема направлено до
територіальних центрів зайнятості; у графі 18 указується чисельність осіб з числа осіб, указаних
у графі 17, які працевлаштувалися; у графі 19 указується чисельність осіб, яких було направлено
із установи до закладів соціального захисту для бездомних
громадян; у графі 20 указується чисельність осіб з числа осіб, указаних
у графі 19, які улаштувалися до закладів соціального захисту для
бездомних громадян; у графі 21 указується чисельність осіб, які улаштувались жити
окремо (наймають кімнату, квартиру, будинок, отримали постійне або
тимчасове житло тощо); у графі 22 указується чисельність осіб, які відновили свої
сімейні зв'язки, повернулися в сім'ю.
3.3. У рядку 03 за всіма графами указуються ті самі
показники, що й у рядку 02, але лише для установ приватної форми
власності.
Начальник Управління
у справах бездомних громадян
та інших груп ризику О.Сулімаon top