Document z0295-17, valid, current version — Adoption on February 8, 2017
( Last event — Entry into force, gone April 11, 2017. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.02.2017  № 164


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 березня 2017 р.
за № 295/30163

Про затвердження форми подання інформації для внесення відомостей до реєстру контрактів, укладених з керівниками суб'єктів господарювання державного сектору економіки

Відповідно до пункту 7 Порядку формування та ведення реєстру контрактів, укладених з керівниками суб'єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 № 991, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму подання інформації для внесення відомостей до реєстру контрактів, укладених з керівниками суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що додається.

2. Департаменту управління державною власністю забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі Нефьодова М.Є.

Перший
віце-прем'єр-міністр  України -
МіністрС.І. Кубів


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
08.02.2017 № 164

ФОРМА
подання інформації для внесення відомостей до реєстру контрактів, укладених з керівниками суб'єктів господарювання державного сектору економіки

№ з/п

Повне найменування суб'єкта господарювання-1

Код згідно з ЄДРПОУ

Прізвище, ім'я, по батькові керівника-2

Строк дії контракту
(з … по …)-2

Розмір посадового окладу, гривень

Умови, критерії, диференційовані показники преміювання керівника (за квартал)

Умови, критерії, диференційовані показники преміювання керівника (за рік)

Матеріальна винагорода за ефективне управління державним майном

Інші виплати, гривень

показник-3

розмір преміювання, гривень-4

показник-3

розмір преміювання, гривень-4

умови виплати-3

розмір матеріальної винагороди, гривень-4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

__________
-1Зазначається перелік усіх суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які входять до сфери управління суб'єкта управління.
-2Якщо контракт з керівником не укладено, у графі 4 зазначаються прізвище, ім'я та по батькові керівника, а в графі 5 проставляється значення "КнУ" (контракт не укладено).
Якщо керівник відсутній, у графі 4 зазначаються прізвище, ім'я та по батькові виконувача обов'язків, а в графі 5 проставляється значення "ВО" (виконувач обов'язків).
-3Кожен суб'єкт управління самостійно зазначає умови, критерії, диференційовані показники преміювання керівника, а також умови виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном, визначені контрактом та/або затверджені відповідними наказами (заповнюється для кожного суб'єкта господарювання окремо, використовуючи необхідну кількість рядків).
-4Зазначається розмір премії/винагороди, указаний у контракті та/або відповідних наказах згідно з показниками, наведеними в графах 7, 9 та 11.

Директор департаменту
управління
державною власністюО.Ю. Дьяченкоon top