Document z0285-11, valid, current version — Adoption on February 21, 2011
( Last event — Entry into force, gone March 21, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
21.02.2011 N 97
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2011 р.
за N 285/19023

Про затвердження Змін
до Інструкції про порядок присвоєння
класної кваліфікації військовослужбовцям
Збройних Сил України

Відповідно до Положення про Міністерство оборони України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2006
N 1080 ( 1080-2006-п ), у зв'язку з проведеними організаційними
заходами та з метою приведення у відповідність із сучасними
вимогами порядку присвоєння класної кваліфікації
військовослужбовцям Збройних Сил України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок присвоєння
класної кваліфікації військовослужбовцям Збройних Сил України,
затвердженої наказом Міністра оборони України від 01.06.2006 N 303
( z0715-06 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
16.06.2006 за N 715/12589 (зі змінами), що додаються.
2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
3. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України М.Б.Єжель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
21.02.2011 N 97
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2011 р.
за N 285/19023

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок присвоєння
класної кваліфікації військовослужбовцям
Збройних Сил України, затвердженої наказом
Міністра оборони України
від 01.06.2006 N 303
( z0715-06 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
16.06.2006 за N 715/12589 (зі змінами)

1. Підпункт 1.8.1 пункту 1.8 глави 1 викласти в такій
редакції: "1.8.1. Кваліфікація майстра: керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони
України, командувачам видів Збройних Сил України, керівникам
структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України,
начальнику Головного управління оперативного забезпечення Збройних
Сил України, начальнику Тилу Збройних Сил України, начальнику
Озброєння Збройних Сил України.".
2. Абзац п'ятий пункту 2.5 глави 2 викласти в такій редакції: "Додаткові вимоги до військовослужбовців усіх
військовооблікових спеціальностей під час проведення іспитів для
підвищення (підтвердження) ними класної кваліфікації розробляються
командувачами видів Збройних Сил України, керівниками структурних
підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу
Збройних Сил України, начальником Головного управління
оперативного забезпечення Збройних Сил України, начальником Тилу
Збройних Сил України та начальником Озброєння Збройних Сил
України.".
Директор
Адміністративного департаменту
Міністерства оборони України
генерал-майор В.О.Георгієшon top