Document z0280-11, valid, current version — Adoption on February 22, 2011
( Last event — Entry into force, gone March 21, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
22.02.2011 N 594
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 березня 2011 р.
за N 280/19018

Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Державного комітету України з питань
фізичної культури і спорту від 05.02.2003 N 278

Відповідно до пункту 7 Положення про Міністерство України у
справах сім'ї, молоді та спорту, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.11.2006 N 1573 ( 1573-2006-п )
(із змінами), Н А К А З У Ю:
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
комітету України з питань фізичної культури і спорту від
05.02.2003 N 278 ( z0147-03 ) "Про затвердження Положення про
єдину систему оцінки роботи фізкультурно-спортивних організацій,
визнання кращих тренерів та визначення рейтингу спортсменів
України зі спортивної майстерності з видів спорту, що не входять
до програми Олімпійських ігор на 2002-2004 роки", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 20.02.2003 за N 147/7468.
2. Департаменту спорту вищих досягнень (Артем'єв О.К.) в
установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту відповідно до
розподілу функціональних обов'язків.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Заступник Міністра України
у справах сім'ї, молоді та спорту,
Голова комісії
з проведення реорганізації А.В.Домашенкоon top