Document z0278-11, valid, current version — Adoption on February 15, 2011
( Last event — Entry into force, gone March 18, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
15.02.2011 N 40
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 березня 2011 р.
за N 278/19016

Про внесення змін
до Положення про надання
Національним банком України
стабілізаційних кредитів банкам України

Відповідно до статей 7, 15, 42, 55 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ) та статей 66, 67, 71 Закону
України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), з метою
забезпечення безпеки та стабільності банківської системи Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести до Положення про надання Національним банком
України стабілізаційних кредитів банкам України, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 13.07.2010
N 327 ( z0540-10 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.07.2010 за N 540/17835 (далі - Положення), такі зміни:
1.1. Пункт 2.1 глави 2 доповнити двома новими абзацами такого
змісту: "Національний банк надає стабілізаційний кредит та здійснює
зміну умов кредитного договору під основне забезпечення, визначене
в підпунктах 1.1-1.5 пункту 1 додатка 1 до цього Положення. Національний банк у строк до 31.12.2012 здійснює зміну умов
кредитного договору за стабілізаційним кредитом під основне
забезпечення, визначене в підпункті 1.6 пункту 1 додатка 1 до
цього Положення, якщо забезпечення за таким кредитом не відповідає
переліку, визначеному в підпунктах 1.1-1.5 пункту 1 додатка 1 до
цього Положення".
1.2. Доповнити пункт 1 додатка 1 до Положення новим
підпунктом такого змісту: "1.6. Нерухоме майно (будівлі і споруди), яке належить банку
або власнику істотної участі в банку та перебуває на території
України. Коригуючий коефіцієнт для цього виду забезпечення - 0,7".
2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду (Н.В.Іваненко) після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї
постанови до відома департаментів і територіальних управлінь
Національного банку України, а також банків України для
керівництва та використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Національного банку України І.В.Соркіна,
начальників територіальних управлінь Національного банку України.
4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова С.Г.Арбузовon top