Document z0270-11, valid, current version — Revision on September 2, 2016, on the basis - z1079-16


 
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
15.02.2011 N 48
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 березня 2011 р.
за N 270/19008

 
Про внесення зміни до наказу МВС від 04.07.2007 N 217
"Про впорядкування умов оплати праці працівників,
які не мають спеціальних звань рядового
і начальницького складу наукових
та науково-дослідних установ системи МВС України"
 
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства внутрішніх справ N 217 ( z0978-07 ) від 04.07.2007, до якого вносились зміни }

 
     Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 N 1212 ( 1212-2010-п ) "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 і від 25 жовтня 2008 р. N 939" Н А К А З У Ю:
 
     1. Внести до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 04.07.2007 N 217 ( z0978-07 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу наукових та науково-дослідних установ системи МВС України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.08.2007 за N 978/14245 (зі змінами), таку зміну:
     абзац перший примітки 1 додатка 1 до наказу викласти в такій редакції:
     "1. У 2011 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду з 1 січня - 613 гривень. Для працівників, у яких посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі установлюються на рівні мінімальної заробітної плати.".
 
     2. Керівникам науково-дослідних установ системи МВС забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, за рахунок установлення доплат, надбавок та премій.
 
     3. Наказ надіслати за належністю.
 
     4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 січня 2011 року.
 
     5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр 
генерал-лейтенант міліції А.В.Могильов
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України А.В.Черкасов
Заступник Міністра
фінансів України С.О.Рибак
Голова об'єднаного комітету
профспілок МВС Л.А.Кирилюк
Заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок,
заступник Голови Федерації
профспілок України С.М.Кондрюк
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Голова професійної спілки
працівників державних
установ України Т.В.Нікітінаon top